Пиши Дома Нужные Работы


Точність побудови геодезичної основи

Створення геодезичної основи для будівництва

 

Залежно від конструктивних особливостей та призначення об'єктів будівництва необхідно дотримуватися вимог до виробництва геодезичних робіт, які наведені в будівельних нормах і правилах (БНіП), державних стандартах системи забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (ДСТУ), відомчих нормативних документах і документах органів державного нагляду. Необхідно також дотримуватися вимог, передбачених проектною документацією.

 

До складу геодезичних робіт, які виконуються на будівельному майданчику, взагалі входять:

а) створення геодезичної розмічувальної основи для будівництва (побудова розмічувальної мережі будівельного майданчика (РМБМ); винесення в натуру основних та/або головних розмічувальних осей будівель і споруд, а для великих і складних об'єктів - побудова зовнішньої розмічувальної мережі (ЗГРО); закріплення осей магістральних і позамайданчикових лінійних споруд; побудова розмічувальної основи для монтажу технологічного обладнання);

б) розмічування внутрішньомайданчикових лінійних споруд або їх частин; розмічування тимчасових будівель ( споруд);

в) створення внутрішньої розмічувальної мережі будинку на вихідному і монтажному горизонтах і розмічувальної мережі для монтажу технологічного обладнання (якщо це передбачено в ППГР ), а також виробництво детальних розмічувальних робіт;

г) геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівель (споруд) і виконавчі зйомки зі складанням виконавчої геодезичної документації;

д) геодезичні вимірювання деформацій основ, конструкцій будівель (споруд) і їх частин (якщо це передбачено проектною документацією, встановлено авторським наглядом або органами державного нагляду).

 

Раньше, как правило, предусматривалось, что создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций являются обязанностью заказчика.

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика. Сейчас эти обязанности строго не регламентированы.

 

До початку виконання геодезичних робіт повинні бути перевірені робочі креслення, які використовуються при розмічувальних роботах, в частині взаємної ув'язки розмірів, координат і відміток, і дозволені до виробництва технічним наглядом замовника.

 

Геодезичні роботи варто виконувати після передбаченої проектною документацією розчищення території, звільнення її від будівель, що підлягають знесенню, і, як правило, вертикального планування.

Р М Б М

 

  Планова розмічувальна мережа будівельного майданчика (РМБМ) створюється у вигляді: а ) червоних ліній або інших ліній регулювання забудови; б) будівельної сітки (як правило, з розмірами сторін 50, 100, 200 м); в) інших видів мереж, наприклад, полігонометрії, тріангуляції, трилатерації; г) спеціальних лінійно-кутових мереж у вигляді систем з правильних фігур прямокутників, центральних або радіально-кільцевих систем (для будівництва унікальних споруд, що вимагають високої точності виробництва розмічувальних робіт). РМБМ створюється для виносу в натуру головних та/або основних розмічувальних осей будівлі (споруди), для побудови зовнішньої розмічувальної мережі будинку, для виконавчих зйомок.  

 

З Г Р О

 

  Планова зовнішня розмічувальна мережа будинку (ЗГРО) створюється у вигляді геодезичної мережі, пункти якої закріплюють на місцевості основні (головні) розмічувальні осі, а також точки перетину основних розмічувальних осей. ЗГРО створюється для перенесення в натуру і закріплення проектних параметрів будинку (споруди), виробництва детальних розмічувальних робіт, виробництва робіт нульового циклу, виконавчих зйомок, для спостереження за осіданням і деформаціями.  

 

ВИСОТНА ОСНОВА

 

  Висотні мережі будівельного майданчика і зовнішньої розмічувальної мережі будинку (споруди) створюються у вигляді нівелірних ходів різних класів, що спираються не менш ніж на два вихідних репера. Пункти висотної і планової розмічувальних мереж, як правило, поєднують.  

 

Геодезичну розмічувальну основу для будівництва (РМБМ) необхідно прив'язувати до наявних в районі будівництва пунктів геодезичних мереж (місцевих або державних). А ЗГРО треба прив’язувати до РМБМ.

 

Роботи з побудови геодезичної розмічувальної основи виконують відповідно до проекту мережі, складеному на основі генерального плану та будівельного генерального плану об'єкта будівництва.

Креслення геодезичної розмічувальної основи слід складати в масштабі генерального плану будівельного майданчика.

У складі проекту повинні бути креслення, каталоги координат і відміток вихідних пунктів і каталоги (відомості) проектних координат і відміток, креслення геодезичних знаків, пояснювальна записка з обґрунтуванням точності побудови геодезичної розмічувальної основи.

 

Як створювати ГРО? Що потрібно передбачити?

 

Геодезичну розмічувальну основу варто створювати з урахуванням:

- проектного та існуючого розміщення будівель (споруд) та інженерних мереж на будівельному майданчику;

- забезпечення збереження і стійкості знаків, що закріплюють пункти розмічувальної основи;

- геологічних, температурних, динамічних процесів і інших впливів у районі будівництва, які можуть мати несприятливий вплив на якість побудови розмічувальної основи;

- використання створюваної геодезичної розмічувальної основи в процесі експлуатації побудованого об'єкта, його розширення та реконструкції.

 

 

Точність побудови геодезичної основи

 

Точність побудови розмічувальної мережі будівельного майданчика (РМБМ) приймається у відповідності до табл.. 1, а точність побудови зовнішньої розмічувальної основи (ЗГРО) – у відповідності до табл.. 2.

Таблиця 1

Характеристика об'єктів будівництва Середні квадратичні похибки побудови РМБМ, не більше
кутові вимірю-вання лінійні вимірювання Нівелювання на 1 км подвійного ходу
- підприємства та групи будівель (споруд) на ділянках площею більше ніж 1 км2; - окремо розташовані будівлі (споруди) площею забудови більше ніж 100 тис. м2   3" 2 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 3 мм (за програмою II класу у відповідності до інструкції з нівелювання)
- підприємства та групи будівель (споруд) на ділянках площею менше ніж 1 км2; - окремо розташовані будівлі (споруди) площею забудови від 10 до 100 тис. м2   5" 5 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 5 мм (за програмою III класу у відповідності до інструкції з нівелювання)
- окремо розташовані будівлі (споруди) із площею забудови менше ніж 10 тис. м2; - дороги, інженерні мережі в межах територій, що забудовуються   10" 10 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 10 мм (за програмою IV класу у відповідності до інструкції з нівелювання)
- дороги, інженерні мережі територій, які не забудовуються; - земляні споруди, а також вертикальне планування. 30" 25 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 20 мм (за програмою технічного нівелювання)
Примітка. L – довжина, що вимірюється.

 

Таблиця 2

Характеристика будівель, споруд, будівельних конструкцій Середні квадратичні похибки побудови ЗГРО та ВГРО будинку (споруди) й інших розмічувальних робіт, не більше
лінійні вимірювання кутові вимір-ювання Нівелювання на станції на вихідному та монтажному горизонтах передача позначок на монтажний горизонт відносно вихідного, мм передача точок, осей по вертикалі, мм
  - металеві конструкції з фрезерованими контактними поверхнями; - збірні залізобетонні конструкції, які монтуються методом самофіксації у вузлах; - будівлі та споруди висотою понад 100 м або із прогонами від 30 м до 36 м   1 мм для L до 15 м, для L понад 15 м 5" 1 мм 2 + 10 × H 1 +2 × Н
  - будинки вище ніж 15 поверхів; - будівлі та споруди висотою від 73,5 м до 100 м або із прогонами від 18 до 30 м   2 мм для L до 20 м, для L понад 20 м 10" 2 мм 4+ 15 × Н 2 + 3 × Н
  - будинки до 15 поверхів; - будівлі та споруди висотою до 73,5 м або із прогонами від 6 м до 18 м   3 мм для L до L 15 м, для L понад 15 м 15" 3 мм 6 + 20 × Н 3 + 5 × Н
  - будинки до 5 поверхів; будівлі та споруди висотою до 15 м   4 мм для L до 20 м, для L понад 20 м 30" 5 мм 10 + 50 × Н   5+ 10 × Н
Примітка 1. Величини середніх квадратичних похибок (колонки 2-4) призначаються залежно від наявності однієї з характеристик, що зазначені в колонці 1; при наявності двох і більше характерних величин середніх квадратичних похибок призначаються за тією характеристикою, якій відповідає вища точність. Примітка 2. Точність геодезичних побудов при будівництві висотних, експериментальних, унікальних і складних об'єктів і монтажі фундаментів технологічного устаткування треба визначати розрахунками на основі спеціальних технічних умов і з урахуванням особливих вимог до допусків, що передбачаються проектом. Примітка 3. Н – різниця позначок двох будь-яких монтажних горизонтів виражена в сотнях метрів (100 м = 1)

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2017 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.