Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Перелік питань вхідного контролю.

1. При яких медичних закладах організовуються мікробіологічні лабораторії?

2. Влаштування та призначення мікробіологічної лабораторії.

3. З яких структурних підрозділів складається лабораторія?

4. Санітарно - гігієнічні вимоги до лабораторної кімнати

5. Обладнання лабораторії та робочого місця

6. Правила роботи та техніка безпеки під час роботи в мікробіологічній лабораторії

7. Як класифікуються мікроорганізми за ступенем небезпеки?

8. Складові частини мікроскопа

9. Імерсійна система мікроскопування та її застосування для вивчення морфотинкторіальних властивостей мікроорганізмів

10. Правила мікроскопування під імерсійною системою мікроскопа

11. Яких правил слід дотримуватись під час взяття і транспортування матеріалу до лабораторії?

12. Які методи використовують для мікробіологічних досліджень?

Хід роботи.

Завдання 1. Ознайомтеся зі структурою та обладнанням бактеріологічної лабораторії

Приміщення мікробіологічної лабораторії за степенем небезпеки поділяють на три зони:

1) "заразна" зона — _______________________________________________ ______________________________________________________________

2) "умовно-заразна" зона — ________________________________________ ______________________________________________________________

3) "чиста" зона — ________________________________________________

______________________________________________________________

 

Ознайомитися з оснащенням робочого місця лаборанта, замалювати у протоколі правильно виготовлену бактеріальну голку

Для роботи лаборанта потрібні: ________________________________________

_______________________________________________________________________________

 

 

 

 

________________________________________________________________________________Місце для фарбування мазків обладнене: _______________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Замалюйте правильно виготовлену бактеріальну петлю:

 

 

Мал.1. Бактеріальна петля правильно виготовлена .

1.3. Ознайомитися з правилами поведінки і техніки безпеки в мікробіологічній лабораторії, занотуйте у протокольному зошиті

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Завдання 2. Ознайомтеся з класифікацією за ступенем небезпечності найбільш поширених мікроорганізмів, пато­генних для людини.

групи Характеристика змін в організмі Де проводять дослідження матеріалу Збудники хвороб
І
ІІ
ІІІ
ІV


Завдання 3. Ознайомтеся та запишіть у протокол принципи основних методів мікробіологічних досліджень.

Назва методу Суть методу Для чого застосовують
Мікроскопічний
Бактеріологічний (вірусологічний, культуральний)
Біологічний (експериментальний)
Імунологічний (серологічний)
Шкірно – алергійний
Молекулярно-генетичний

Завдання 4. Повторіть будову мікроскопа та правила мікроскопування.

Правила роботи з імерсійною системою мікроскопа:

 

1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

 

4.2. Розгляньте мікрофотографії мікроорганізмів та замалюйте. Визначте бактерії за морфологічним типом клітини, зробіть підписи до малюнків:

Монобактерії, 2) диплококи, 3) стрептококи, 4) стафілококи.

Зверніть увагу на:

● форму мікроорганізмів

● їх розміщення

● забарвлення

1. 2.

3. 4.

Контрольні запитання:

8. При я ких медичних закладах існують мікробіологічні лабораторії?

9. Які задачі стоять перед медичною мікробіологічною лабораторією?

10. Яким вимогам має відповідати лабораторна кімната?

11. Чим має бути обладнане робоче місце лаборанта?

12. Яких правил слід дотримуватися під час взяття і транспортування матеріалу для дослідження?

13. Назвіть правила роботи з патологічним матеріалом.

14. Які методи використовують під час мікробіологічних досліджень?

Ситуаційні задачі:

4. Під час мікроскопії препарату, виготовленого з культури бактерій, використали об’єктив х40. Які допустили помилки?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Під час мікроскопії осаду спинномозкової рідини хворого на менінгіт виявили грам позитивні кулясті бактерії, розміщені у вигляді грону винограду. Які мікроорганізми можна виявити у цьому підозрілому матеріалу?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6. Збудник менінгококової інфекції швидко гине за температури, нижчої за температуру тіла людини. В яких умовах слід транспортувати патологічний матеріал з підозрою на менінгококову інфекцію?

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ВИСНОВОК до практичного заняття №1:_________________________________ ___________________________________ _____________________________________

____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Література:

[2]. Люта. В.А. Практикум з мікробіології: посібник для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації /.Люта В.А, Кононов О.В. – Київ: Медицина, 2008 с. 9-25

Додаткова:

[5]. Ситник. І.О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підручник для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації /Ситник І.О,. Климнюк С.І, Творко М.С. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998 [2] с.22 – 32.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.