Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок навантаження освітлювальних установок

ВИЗНАЧЕННЯ РОЗРАХУНКОВИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ РАЙОНУ МІСТА

Розрахунок навантажень промислових підприємств

План розташування обладнання електромеханічного цеху представлений на рисунку 1.1

Дані про електроприймачі електромеханічного цеху представлені в таблиці 1.1

 

Розрахунок електричних навантажень електромеханічного цеху

Розрахунок електричних навантажень електромеханічного цехувиконаємо методом розрахункових коефіцієнтів (РК) [2].

Для мостових кранів, працюючих у повторно-короткочасному режимі розрахункова потужність приймається рівною номінальній, приведеній до тривалого режиму :

(1.1)

де Pпасп - паспортна потужність,

ТВ – коефіцієнт тривалості повторності включення.

Розраховуємо номінальну активну потужність для мостових кранів:

, (1.2)

Аналогічно розраховуємо для інших споживачів, що живляться від СП1 та заносимо результати розрахунків до таблиці 2.2.

, (1.3)

,

, (1.4)

.

Аналогічно розраховуємо проміжні активні і реактивні потужності для СП2 і СП3.

Результати розрахунків зводимо до таблиці 2.2.

Визначаємо груповий коефіцієнт використання для СП1:

, (1.5)

.

Визначаємо груповий коефіцієнт використання для СП2 і СП3, після чого їх значення заносимо до таблиці 2.2

Для шин НН ТП визначимо Рпр, Qпр, Kпр:

, (1.6)

,

, (1.7)

,

, (1.8)

,

Ефективне число ЕП визначимо по формулі:

. (1.9)

Рисунок 1.1 – План розташування обладнання

 

Таблиця 1.1 - Дані про електроприймачі електромеханічного цеху

  Номер на плані Електроприймач Kв cos𝛗 Номінальна потужність, кВт
СП1 Мостові крани (ТВ=60%) 0,15 0,5
3-8 Маніпулятори 0,22 0,6 3,5
9,10 Точильно-шліфувальні верстати 0,17 0,55 1,6
30-32 Горизонтально-фрезерні верстати 0,23 0,55 4,5
35-38 Вентилятори 0,7 0,8 5,5
СП2 Мостові крани (ТВ=60%) 0,15 0,5
11-14, 39-42 Свердлильні верстати 0,2 0,6 4,5
19-21 Горизонтально-фрезерні верстати 0,23 0,55 4,5
СП3 15,16, 43,44 Свердлильні верстати 0,2 0,6 4,5
17,18 Горизонтально-фрезерні верстати 0,23 0,55 4,5
22-25, 33,34 Токарні напівавтомати 0,4 0,7
26-29 Продольнострогальні верстати 0,2 0,7 8,8

  

Для СП1:

оскільки

,

то, використовуючи вираз (1.9), розраховуємо:

,
Визначаємо коефіцієнт розрахункового навантаження в функції від групового коефіцієнту використання і ефективного числа ЕП.

Коефіцієнт Kр вибирається в залежності від розрахункової точки на підставі відповідних довідкових даних.

Згідно [2] визначаємо розрахункові коефіцієнти: Kр.. = f(Kв, nе);

Для СП1 при та маємо Kр. = 1,15.

Для СП2 і СП3 і для шин НН ТП розрахункові коефіцієнти визначаємо аналогічно і результати заносимо до таблиці 1.2

Знаходимо розрахункову активну потужність СП1:

, (1.10)

.

Аналогічно для СП2, СП3 і для шин НН ТП визначимо розрахункову активну потужністі.

Визначають розрахункову реактивну потужність [2]:

-для мереж напругою до 1000 В:

• при nе≤ 10 Qр = 1,1Qпр;

• при nе> 10 Qр = Qпр.

Для магістральних шинопроводів та збірних шин ТП:

Qр = KрQпр .

Для СП1:

.

Розрахункова потужність (повна) для СП1:

, (1.11)

.

Знаходимо аналогічно розрахункову потужність для СП2, СП3, для шин НН ТП, результати заносимо в таблицю.

Знаходимо розрахункове струмове навантаження СП1:

, (1.12)

Аналогічно знаходимо розрахункове струмове навантаження для СП2, СП3 і для шин НН ТП.

Розрахунок навантаження освітлювальних установок

Визначення розрахункових навантажень освітлювальних установок, як правило, передують розрахунки електричного освітлення проектованого цеху, яке поділяють на робоче та аварійне.

Для розрахунку освітлення в ливарному цеху використаємо метод коефіцієнта використання.

Потрібний потік ламп в кожнім світильнику знаходиться з формули:

,

де – коефіцієнт запасу;

– мінімальна освітленість, ;

– площа, приміщення, що освітлюється, ;

– коефіцієнт нерівномірності освітленості;

– коефіцієнт використання світлового потоку – відношення світлового потоку, який падає на робочу поверхню, до світлового потоку світильників.

Коефіцієнт використання η залежить від типу світильника, коефіцієнтів відбиття стін , стелі , робочої поверхні , та від показника приміщення , який враховує співвідношення розмірів приміщення. Приймаємо:

Згідно [3] та вище приведених формул, визначаємо:

Коефіцієнт запасу .

Мінімальна освітленість лк.

Коефіцієнт нерівномірності .

Площа приміщення:

де A– довжина приміщення, м;

B– ширина приміщення, м.

Визначимо показник, який враховує співвідношення розмірів приміщення (індекс приміщення):

де м – висота приміщення цеху;

м – висота розрахункової поверхні над підлогою згідно норм [3];

м – відстань світильників від перекриття.

м.

Тоді:

;

Визначимо світловий потік однієї лампи, необхідний для забезпечення заданої мінімальної освітленості, лм:

Нормоване значення освітленості для цеху дорівнює 200 лк. Коефіцієнт мінімальної освітленості z = 1,15. Вибираємо значення коефіцієнту запасу Kз = 1,3.

Вибираємо тип та потужність ламп [3]:

тип ДРЛ 700(12)-3, Фл = 41000 лм, Рл = 700 Вт U = 140 B

Тоді світловий потік:

Кількість світильників :

,

Використовуємо ПРА: 1K700ДРЛ44-002УХЛ1;Потужність ламп 700Вт, Струм 4 А, не менше 0,85, тоді .

Визначаємо активну потужність освітлювального навантаження при коефіцієнті попиту та коефіцієнті пускорегулюючої апаратури :

Вт

Визначаємо реактивну потужність освітлювального навантаження:

;

квар.

Світильники аварійного освітлення розмістимо рівномірно по всій площі приміщення, значення освітленості при аварійному освітлені для ливарного цеху рекомендується брати 5 % від норми робочого освітлення, але не менш як 5 та не більше 30 лк.

Розрахуємо повне освітлювальне навантаження:

;

;

кВт;


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.