Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Шахрайський (крутійський) роман

Жанрові особливості:

  • ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ……………………………………………………………………………………………………………………….
  • ……………………………………………………………………………………………………………………….

Зразки шахрайського (пікарескного) роману: “Життя Ласарільо з берегів Тормеса”невідомого автора (1554); Гусман з Альфараче”Матео Алемана (1599–1604); Шахрайка Хустина”Франсіско Лопеса де Убедо (1605);“Севільська куниця, або Вудка для гаманців” Кастільо де Солорсано (1647).

Творчість Лóпе Фелікса де Вéга Кáрпіо

  (………………………..) ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….

До нас дійшло понад 470 п'єс;

Тематика п'єс:   v боротьба іспанців проти маврів; v історична або псевдоісторична та міфологічна тематика; v кохання.
Головні поетичні прийоми: Ø рушійна сила сюжету – втручання випадковості та збіг обставин; Ø події розгортаються в стрімкому темпі; Ø комізм обставин; Ø комізм характеру; Ø співчутливе і толерантне ставлення до персонажів.

Лопе де Вега створив жанр героїчної комедії (Фуенте Овехуна” (“Овече Джерело”))

Мігель де Сервáнтес Саавéдра

  (………………………..) ………………………………………………… …………………………………………………. …………………………………………………. ………………………………………………….
Творчий доробок: Дон Кіхот; пасторальна повість “Галатея” і “Мандри Персилеса і Сигізмунди”; поема терцинами “Подорож на Парнас”; драматургічна збірка “Вісім комедій і вісім інтермедій”; збірка “Повчальні новели”.
     

Роман “Вигадливий гідальго Дон Кіхот Ламанчський:v Форма роману: основні епізоди поєднані зі вставними новелами, що мають самостійний зміст;

v Пародійний елемент;

v Образ Дон Кіхота: акцентуація суперечливості, дисгармонійності, роздвоєності образу; відкриття автономності та самодостатності внутрішнього світу героя;

v Світ двох реальностей.

Тема 9. ВІДРОДЖЕННЯ В АНГЛІЇ. ТВОРЧІСТЬ В. ШЕКСПІРА

XVI – початок XVII ст. Історичні передумови Відродження в Англії: v доба абсолютизму династії Тюдорів; v розірвання стосунків з папським Римом і оголошення самостійності англійської церкви; v розвиток національної буржуазії; v розширення колоніальних володінь; v формування національно-історичної свідомості.  
Основні періоди: Передвідродження (з кінця XIV ст.); Відродження: 1) 1-ша пол. XVI ст.; 2) 2-га пол. XVI ст.; 3) порубіжжя XVI-XVІІ ст.
Передвідродження – творчість Джефрі Чосера (1340–1400), головний твір – збірка з 24 віршованих “Кентерберійських оповідань”. 1-й період Відродження – творчість Томаса Мора (1478–1535), твір – “Утопія.
2-й етап Відродження v творчість Філіпа Сíдні (1554-1586) (сонети “Арістотель і Стелла, морально-дидактичний роман у буколістичному стилі “Аркадія, перша англійська поетика “На захист поезії); v творчість Джона Лíлі (1553/54-1606) (романи “Евфус, або Анатомія дотепу” і “Евфус та його Англія, заснував “евфуїстичний” стиль); v творчість Крістофера Мáрло (1564-1593) (перший розробив в літературі сюжет про Фауста (“Трагічна історія доктора Фауста”)).

Творчість В.Шекспіра (1564-1616).

В.Шекспір – особистість і літератор.

“Шекспірівське питання” – сумніви щодо реального існування В.Шекспіра як літератора.

Творчий доробок і хронологія творів:

v твори поетичного жанру (2 поеми, 154 сонети, інші поезії);

v 37 п’єс (12 комедій, 10 драм на сюжети з англійської історії (хроніки), 7 трагедій на сюжети з античної історії та міфології, 5 “великих трагедій” (“Ромео і Джульєтта”, “Отелло”, “Гамлет”, “Макбет”, “Король Лір”), 3 трагікомедії (“Буря” та ін.)).

Періодизація творчості:

v 1590-1600 – період до роботи в “Глобусі”;

v 1600-1608 – робота в “Глобусі”;

v 1608-1612 – роботи в “Блексфаєрс”;

Поетична творчість В.Шекспіра

Ø оспівується не лише жіночий образ, а й чоловіча дружба;

Ø гораціанство збагачене ренесансним сенсуалізмом;

Ø почуття кохання оспівується як бурхливе і пристрасне;

Ø внутрішні переживання розкриваються через опис афектів;

Ø погляд поета прикутий до земного;

Ø трагізм самотності;

Ø консейт – ускладнена розгорнута метафора, де в чуттєво унаочнених образах зближуються далекі явища чи абстрактні поняття.

Естетика Шекспірівської драми

Ø Синтез ренесансної історіософії та старозавітної концепції щодо вільної волі людини;

Ø Людина, прагнучи своєї мети постійно наражається на протидію (свідому / невідому з боку іншої людини, випадковості);

Ø Концепція трагізму полягає у прихованому характері причинно-наслідкових зв’язків;

Ø Поєднання трагічного і комічного;

Ø Поєднання від 2 до 5 сюжетних ліній;

Ø Ідея дуальності людини – офіційний статус людини і її природна сутність.

Комедії Шекспіра

В.Шекспір створив жанр ренесансної ліричної комедії (комізм не має викривального характеру, а передає радість духовної емансипації людини).

Жанрові особливості v Відсутній поділ на позитивних і негативних персонажів; v Персонажі самі створюють комічні ситуації; v Кілька сюжетних ліній, центральна лінія може бути драматичною.
Засоби комічного: v Фантастичність; v Фарсовість; v Мовні засоби (каламбури, гра слів, мовна травестія, власні імена зі значенням тощо).

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.