Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Складові елементи тур продукту

Туристичний продукт - попередньо розроблений комплекс туристичних послуг, який поєднує не менше ніж дві такі послуги, що реалізується або пропонується для реалізації за визначеною ціною, до складу якого входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням

до основних послуг належать: послуги транспорту, гостинності, екскурсійні;

додаткових послуг: побутові, торгові, інформаційні, банківські, культурні, просвітницькі, комунікативні тощо;

до товарів туристичного призначення: безпосередньо задіяні в здійсненні мети (напр., намет, рюкзак — спортивний похід; акваланг, гідрокостюм — дайвінг;)

до супутніх товарів: ті, що не мають специфічної направленості, є товарами як особистого, так і виробничого споживання

Послуга - це будь-яка дія чи вигода, яка надається однією стороною іншій і на відміну від товару має специфічні, тільки їй притаманні характерні риси.

До складу туристичних послуг входять: бронювання, оформлення документів, всі види перевезень, розміщення, харчування, екскурсії й атракції, медичний супровід і страхування, послуги гідів-перекладачів та інше забезпечення. Перелік послуг кожного туру різний і визначається програмою перебування.

Туристична послуга є складовою туристичного продукту. І якщо туристична послуга може бути придбана і спожита тільки в місці її виробництва, то туристичний продукт може бути придбаний і за місцем проживання, але спожитий тільки на місці виробництва туристичних послуг.

Туристичний пакет є основним комплексом послуг, які надаються під час подорожі по індивідуальному або груповому плану та мають серійний характер і пропонуються в широкий продаж.Туристичний пакет - це тільки частина туристичного продукту, точніше обов'язкова частина туру, який може бути більшим або рівним турпакету.

49. Обсяг реалізації послуг туристичного підприємства оцінюється за допомогою наступних показників: кількість обслугованих туристів (осіб), тривалість туру (днів), дохід (виручка) від реалізації туристичного продукту (грн), обсяг реалізації туристичного продукту (туро-днів), кількість реалізованих турів (од).Туристичні послуги можуть бути основними, додатковими і специфічними. До основних послуг належать розміщення, харчування, транспортне обслуговування та страхування. Додаткові послуги включають побутові, медичні, валютно-кредитні, торговельні, послуги спеціальних видів зв'язку, інформаційні, культурно-видовищні, ігрові, спортивні, конгресне обслуговування та ін. Специфічні послуги надаються підприємствами-посередниками в туризмі. Це - послуги туристичних бюро, туристичних агентств, туристичних операторів, екскурсійних бюро, бюро подорожей і екскурсій та інших підприємств.

 

Етапи аналізу

1. Формування інформаційної бази даних про обсяг і структуру реалізації туристичного продукту. Інформаційною базою даних для економічного аналізу виконання продуктової програми туристичного підприємства є форми статистичної звітності №1-тур "Звіт про діяльність туристичної організації", форма №1-послуги "Звіт про обсяг наданих платних послуг", форма фінансової звітності №2 "Звіт про фінансові результати", дані оперативного бухгалтерського обліку.2. Визначення загального обсягу реалізації туристичного продукту та аналіз ступеня виконання плану за звітний період. 3. Аналіз динаміки загального обсягу реалізації туристичного продукту. На цьому етапі визначають темпи росту й темпи приросту обсягу реалізації туристичного продукту за 3-5 останніх років, середньорічні темпи зміни обсягу реалізації туристичного продукту. 4. Аналіз складу реалізації туристичного продукту за окремими видами туризму. 5. Аналіз обсягу та структури реалізації туристичного продукту по регіонах. 6. Аналіз структури й асортименту туристичного продукту. 7. Аналіз структури туристичного продукту підприємства. 8. Аналіз ритмічності й сезонності реалізації туристичного продукту здійснюється за допомогою коефіцієнтів ритмічності, сезонності. 9. Аналіз обсягу і структури туристичного продукту за місцем реалізації. 10. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміни обсягу реалізації та структури реалізації. 11. Дослідження показників порогу безпечності та запасу фінансової міцності туристичного підприємства.12. Визначення резервів збільшення обсягів реалізації туристичного продукту. Методи розрахунку обсягу реалізації туристичного продукту на плановий період підприємствами туризму: - програмно-цільовий: розрахунок обсягу реалізації тур. послуг у вартісних показниках, що дозволяє отримати цільовий прибуток. - прямий: передбачає врахування порядку калькулювання ціни на тур продукт та оцінку платоспроможного попиту на тур продукт підприємства у плановому періоді. – економіко-статистичний: базується на вивченні тенденцій обсягу реалізації тур продукту за останні 3-5 років та екстраполяції цих тенденцій за допомогою визначення середньорічного темпу росту на плановий рік. – економіко-математичний: базується на вивчені динамічних рядів обсягу реалізації тур продукту і екстраполяції тенденцій на плановий період з урахуванням ступеня залежності багатьох факторів довготривалої дії.

51. Основними завданнями економічного аналізу є:

– оцінка фактичного стану господарювання - передбачає встановлення рівня та об'єктивну характеристику економічних результатів, досягнутих підприємством, його структурними підрозділами чи окремими працівниками.;

– виявлення факторів, які спричинили відхилення фактичних показників від планових - полягає у визначенні чинників, які позитивно чи негативно вплинули на результати господарської діяльності. Наприклад, на фінансові результати підприємства (розмір прибутку, рентабельність) впливає сукупність економічних, організаційних, виробничих, технологічних та інших факторів.;

– визначення кількісного та якісного впливів різних факторів на результати господарювання - досягається шляхом проведення факторного аналізу. ;

– визначення резервів поліпшення наявного стану - полягає у встановленні невикористаних господарських можливостей, зокрема втрат робочого часу, матеріальних, фінансових, трудових ресурсів. ;

– розробка, обґрунтування шляхів і заходів подальшого використання виявлених резервів та контроль за їх виконанням.

52. Етапи аналізу1. Формування інформаційної бази даних про обсяг і структуру реалізації туристичного продукту. Інформаційною базою даних для економічного аналізу виконання продуктової програми туристичного підприємства є форми статистичної звітності №1-тур "Звіт про діяльність туристичної організації", форма №1-послуги "Звіт про обсяг наданих платних послуг", форма фінансової звітності №2 "Звіт про фінансові результати", дані оперативного бухгалтерського обліку.2. Визначення загального обсягу реалізації туристичного продукту та аналіз ступеня виконання плану за звітний період. 3. Аналіз динаміки загального обсягу реалізації туристичного продукту. На цьому етапі визначають темпи росту й темпи приросту обсягу реалізації туристичного продукту за 3-5 останніх років, середньорічні темпи зміни обсягу реалізації туристичного продукту. 4. Аналіз складу реалізації туристичного продукту за окремими видами туризму. 5. Аналіз обсягу та структури реалізації туристичного продукту по регіонах. 6. Аналіз структури й асортименту туристичного продукту. 7. Аналіз структури туристичного продукту підприємства. 8. Аналіз ритмічності й сезонності реалізації туристичного продукту здійснюється за допомогою коефіцієнтів ритмічності, сезонності. 9. Аналіз обсягу і структури туристичного продукту за місцем реалізації. 10. Кількісна оцінка факторів, що обумовлюють зміни обсягу реалізації та структури реалізації. 11. Дослідження показників порогу безпечності та запасу фінансової міцності туристичного підприємства.12. Визначення резервів збільшення обсягів реалізації туристичного продукту.

 

53. Засоби розміщення характеризуються великою різноманітністю за видами й типами.У залежності від призначення вони поділяються на такі: готелі, мотелі, ротелі, ботелі, флотелі, кемпінги, флайтелі, туристичні котеджі, шале, бунгало, турбази. Готелі та мотелі відносяться до основних засобів розміщення, а решта до додаткових.

Готель — найбільш поширений стаціонарний тип засобів розміщення, характерними рисами якого є високий рівень розвитку матеріально-технічної бази та використання сучасних прогресивних форм і методів управління й організації господарства.

Готельні підприємства в залежності від призначення поділяються на два види:

готелі економічного класу для масового туризму;

готелі розряду «люкс» і конгреси!.

Мотель — порівняно новий тип шляхового готелю, батьківщиною якого є США.

Ротель — пересувний готель, що являє собою вагон з одно— та двомісними відсіками, в яких розташовано спальні крісла (з трьома регуляторами положення).

Флотель — «курорт на воді». Флотель надає від починаючим широкий вибір послуг: риболовля, човни, підводний спорт вишки для стрибків у воду, басейни тощо.

Флайтель — «літаючий готель» або аероготель.

Такі засоби розміщення туристів як кемпінги, туристичні котеджі, турбази, альпіністські табори розташовуються, як правило, в мальовничій місцевості. Тут розселення може бути в наметах, котеджах (будинки з усіма зручностями на 2-3 кімнати), будиночках. Для туристів працюють ресторани, бари, дискотеки, басейн. Як правило, туристичне обслуговування тут має сезонний характер.

Шале (від французького слава «шалет») — це сільський будиночок у горах.

Бунгало — сільський будинок у вигляді легкої будівлі з верандами Найчастіше зустрічається в тропічних країнах.

 

54. Відповідно до міжнародного досвіду стосовно комфорту проживання, місткості, структури приміщень, обладнання житлові номери класифікують на такі типи:

президентський апартамент — номер квартирного типу значної площі з чотирьох і більше житлових .

апартамент — номер квартирного типу з трьох і більше житлових кімнат.

дуплекс — двоповерховий номер, з'єднаний внутрішніми сходами; складається з двох і більше житлових кімнат, повного санвузла.

люкс — номер з двох і більше житлових кімнат — спальні, вітальні (кабінету); обладнаний повним санвузлом;

напівлюкс, студіо — номер з однієї житлової кімнати значних розмірів, у плануванні якої передбачено використання частини приміщення водночас як вітальні, кабінету, їдальні; сюди входить також повний санвузол.

перша категорія — номер з однієї житлової кімнати та повного санвузла.

друга категорія — номер з однієї житлової кімнати та санвузла.

третя категорія — номер з однієї житлової кімнати і санвузла для проживання трьох і більше осіб;

четверта категорія — номер з однієї житлової кімнати з умивальником, розрахований на проживання трьох і більше осіб;

п'ята категорія — номер з однієї житлової кімнати без санітарно-гігієнічного обладнання для проживання трьох і більше осіб;

суміщені номери, комплекс — два і більше номери, з'єднані спільною кухнею, санвузлом або забезпечені окремим санвузлом;

одномісний номер — з односпальним ліжком для проживання особи;

двомісний номер — з двоспальним або двома спареними односпальними ліжками для проживання двох осіб;

двомісний номер — розрахований на проживання двох осіб на двох окремо розташованих ліжках;

тримісний номер — для проживання трьох і більше осіб, обладнаний односпальними ліжками відповідно до кількості гостей;

багатомісний номер— розрахований на проживання чотирьох і більше осіб, з односпальними ліжками згідно з кількістю гостей.

 

55. Типи тарифів у готельних підприємствах (згідно з ДСТУ 4527:2006): «лише номер»; «розміщення без харчування» - (ОА) - тариф, до якого включено лише вартість послуг з тимчасового розміщення;

«ліжко та сніданок» - (В&В) - тариф, до якого включено вартість послуг з тимчасового розміщення та сніданку (сніданок організовують, як правило, за типом «шведський стіл»);

Напівпансіон - (НВ) - тариф, до якого включено вартість послуг з тимчасового розміщення та дворазового харчування на вибір - сніданок, обід або вечеря;

Повний пансіон - (РВ) - тариф, до якого включено ціну послуг з тимчасового розміщення та не менше як триразового харчування - сніданок, обід, вечеря;

«усе включено» - (АІ) - тариф, до якого включено вартість послуг з тимчасового розміщення, харчування та напоїв, а також користування усіма іншими наявними зручностями та послугами у засобі розміщення.

56. Пропозиція послуг п-в готельного господарства – це сукупність основних і додаткових послуг для продажу

Основні показники обсягу реалізації послуг п-в гот гос-ва

Вартісні : прибуток,дохід

Натуральні: к-сть ліжкомісць, к-сть людинодіб, середній термін проживання.

 

57. Сутність та методика розрахунку показників вироб-експлуат прогарми Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану господарської діяльності підприємства, яке надає послуги з розміщення туристів. Цей розділ за суттю аналогічний виробничій програмі будь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.

План експлуатаційно-фінансової діяльності підприємства готельного типу включає такі розділи:

- експлуатаційна програма (програма використання номерного фонду);

- план доходу від експлуатаційної (основної) діяльності, додаткових послуг і допоміжних підрозділів;

- план щодо праці і заробітної плати;

- план витрат на готельні послуги (плановий кошторис витрат);

- план прибутку від усіх видів діяльності;

- прогноз грошових потоків;

- план підвищення якості експлуатаційної діяльності;

- заходи щодо забезпечення виконання плану експлуатаційно-фінансової діяльності.

Експлуатаційна програма складається на основі кількості місць для розміщення (проживання) гостей, що передбачається в плановому періоді. Вона виражається в натуральних і вартісних показниках. Натуральним показником експлуатаційної програми є кількість місце-днів, а вартісним - виручка (доход) від реалізації послуг з розміщення клієнтів.

Плануванню експлуатаційної програми передує аналіз, у процесі якого оцінюється ряд показників, характерних для оцінки експлуатаційної потужності підприємства, - це місткість, пропускна спроможність і завантаженість об'єкта розміщення. Місткість (ємність) об'єкта розміщення виражається кількістю спальних місць і розраховується за формулою

Пропускна спроможність готелю характеризує можливу пропускну спроможність готелю за умови повного завантаження всього номерного фонду. Виходячи з потенційної пропускної спроможності, розраховується планова кількість місце-днів з урахуванням прогнозованої кількості відвідувачів готелю і планових можливостей використання пропускної спроможності. Потенційна пропускна спроможність виступає верхнім обмеженням планових показників експлуатаційної програми готелю.

Показники завантаження ємності готелю використовуються при аналізі й обґрунтовуються на плановий період. До цих показників відносяться:

1) рівень (коефіцієнт) завантаження готелю (Кзав), який розраховується за формулою

Цей коефіцієнт дає можливість порівняти рівень завантаження готелю за ряд років, а також зіставити з завантаженням інших готелів з різними експлуатаційними характеристиками, насамперед, з конкурентами;

2) коефіцієнт завантаження номерного фонду готелю (Кнфзав), який розраховується за формулою Цей показник означає, скільки людей в середньому за певний період проживало в кожному номері;

3) коефіцієнт використання спальних місць ( Ксмвик )

Наведені коефіцієнти характеризують ефективність використання ємності не тільки окремих суб'єктів готельного господарства, а й наявного готельного фонду країни або регіону.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.