Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розробка виробничої програми закладів ресторанного господарства

Успішне здійснення виробничого процесу залежить від оперативного планування і правильної організації роботи у закладах ресторанного господарства. Сутність оперативного планування полягає в складанні виробничої програми закладу. Питаннями планування виробничої програми займаються завідувач виробництвом (його заступники), начальники виробничих цехів, бригадири, працівники бухгалтерії.Виробнича програма - це обґрунтований план випуску всіх видів продукції власного виробництва. Вона включає:

1. Складання планового меню на тиждень і розроблення на його основі меню-плану, що відображає денну програму закладу.

2. Розрахунок потреби в продуктах для приготування страв, передбачених планом-меню.

3. Оформлення накладної на відпуск продуктів з комори.

4. Розподіл сировини між цехами і бригадами.

5. Виробнича програма складається на підставі графіка завантаження торгового залу і розрахунку відвідувачів.

6. Визначення кількості страв, реалізованих за день.

7. Складання меню-плану.

8. Розрахунок сировини, необхідної для приготування даних страв.

9. Складання технологічних карт.

Основний етап оперативного планування - складання плану-меню. У ньому наводяться найменування, номери рецептур і кількість страв.

Далі здійснюється розрахунок сировини, необхідної для приготування даних страв.

Останній крок оперативного планування - складання технологічних карт. У технологічних картах вказуються: найменування страви, номер і варіант рецептури, норма вмісту сировини масою нетто на одну порцію, приводиться короткий опис технології приготування страви.

 

Сфера транспортних послугСьогодні транспортні послуги - це галузь економіки, яка динамічно розвивається. Транспортне забезпечення є одним з найважливіших елементів туристичної інфраструктури і входить до основного комплексу послуг, що включені у склад туристичного продукту.Т ранспорт є головним чинником розвитку туризму

Транспортні послуги розрізняються залежно від:

- виду транспорту: водний (морський і річковий), наземний (залізничний і автомобільний), повітряний (авіаційний), трубопровідний, змішаний;

- предмета транспортної операції (вантаж, пасажир, багаж);

- транспортної характеристики товару: сухої (навалювальні (вугілля, руда), насипної (зерно, цемент, фосфати), генеральної (штучні), наливної (нафта і продукти її переробки, рослинні олії, вино та ін.);

- періодичності перевезення (регулярні і нерегулярні);

- порядку проходження кордону (перевантажувальні і без вантажні);

- виду транспортно-технологічної системи (контейнерна, поромна, ліхтерна та ін.);

- виду повідомлення (пряме, непряме та ін.).

 

Основні види перевезень

Туризм повністю залежить від транспорту, його безпеки, швидкості та зручностей .

Отож, за видами роботи транспорт поділяється на 2 галузі

1. Вантажний

2.Пасажирський,

За категоріями транспорт поділяється на:

1.Сухопутний або наземний. Він включає:

• Залізничний

• Автомобільний ( вантажний та пасажирський)

• Трубопровідний

• Гужовий( і В'ючний)

2.Водний (морський та річковий)

3.Повітряний

4.Розрізняють також :

Внутрішні перевезення,

На морі — каботажні перевезення

Міжнародні перевезення

Основні види транспортного обслуговування туристів

1. Обслуговування залізничним тр.

2. Обслуговування автомобільним тр.

3. Перевезення туристів водним транспортом тр.

4. Перевезення туристів повітряним тр.

Залізницею користуються туристи, що вирушають у путь від 500 до 1000 км.. Перевагою залізничного транспорту над іншими його видами є те, що

• він майже не залежить від погодних умов

• на послуги встановлено більш низькі тарифи

• Пасажир може обирати клас вагону існує розгалужена система знижок.

• В дорозі немає необхідності весь час сидіти, можна організувати повноцінне харчування у вагоні-ресторані.

• Залізничний транспорт більш безпечний порівняно з автомобільним.

Автом. Т - найбільш популярний в туристичних перевезеннях.доступний широким верствам населення,. Найчастіше в туристичних перевезеннях використовуються автобуси. Автобус як туристичний транспортний засіб найвигідніший під час міських оглядових екскурсій, поїздок пам'ятними місцями, групових туристичних подорожей з різною метою, подорожей для участі у спеціальних заходах. Поряд з недоліками такими як (тривале сидіння, закачування, неможливість отримати повноцінне харчування), автомобільному транспорту притаманний високий рівень аварійності.

Водний Т - морський і річковий - є видом масового транспорту, який здатний перевозити велику кількість пасажирів. Перевагами водних видів Т (морського, річкового) у обс.тур.пер.є: значна місткість суден, можливість організації повноцінного харчування і відпочинку туристів,високий рівень комфорту, можливість реалізації різних видів і цілей туризму .Недоліками водного виду транспорту як такого є висока залежність від сезону,невисока швидкість пересування,,високі тарифи,,ривале обмеження життєвого простору туристів межами судна.

Повітряний транспорт має винятково велике значення в міжнародних пасажирських перевезеннях, а також у країнах з великою територією. висока швидкість доставки та збережність вантажу, можливість перевезення у віддалені регіони, скорочення шляху.

 

Засоби поштового, телекомунікаційного та мобільного зв’язку

Національна система зв'язку складається з електричного, у т. ч. стільникового (мобільного, супутникового, пейджингового), телеграфного, інтернет зв'язку, а також поштового, спеціального, фельд'єгерського зв'язку.

Телекомунікації України значно відстають від телекомунікацій розвинутих країн за обсягами і за рівнем технологій, хоч за останні 8-10 років цей ринок став більш відкритим і лібералізованим. Набуває подальшого розвитку факсимільний зв'язок.

Національна система зв'язку складається з електричного, у т. ч. стільникового (мобільного, супутникового, пейджингового), телеграфного, інтернет зв'язку, а також поштового, спеціального, фельд'єгерського зв'язку.

Поштовий зв'язок є дуже поширеним , простим і зручним. Він діє вже з давніх часів і існує до сьогодення. Крім простого листування існують такі види зв'язку пошти як телеграма, телеграф, телетайп та телекс. Зв'язок через листи зарекомендував себе дуже добре, оскільки є надійним і мало залежить від погодних умов та не залежить від техніки.Телеграма більш швидкий та більш надійний вид зв'язку, оскільки лист передається особисто в руки з росписом особи, що приймає повідомлення. Крім того телеграма доставляється швидше за рахунок того, що вона передається не транспортом, а електронними засобами зв'язку. Мобільний зв'язок, телефрн- зручний і дуже поширений вид зв'язку. Телефон мало залежить від погодних умов, тому передача інформації може здійснюватись в будь-який момент.

Телекомунікації України значно відстають від телекомунікацій розвинутих країн за обсягами і за рівнем технологій, хоч за останні 8-10 років цей ринок став більш відкритим і лібералізованим. Набуває подальшого розвитку факсимільний зв'язок.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.