Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Засоби індивідуального захисту

Рекомендована література: 5, 13, 18, 20, 21, 23, 33, 34.


 

1. ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Організаційні заходи в умовах надзвичайних ситуацій.

 

Практичні заходи евакуації населення із районів можливого впливу наслідків НС плануються на випадок:

4 загальних аварій на атомній електростанції;

4 усіх видів аварій з викидом СДОР, внаслідок яких виникає безпосереднязагрозажиттю та заподіяння шкоди здоров'ю людей, які проживають у зоні можливого ураження;

4 загрози катастрофічного затоплення місцевості;

4 масових лісових і торф'яних пожеж, що загрожують населеним пунктам:

4 землетрусів та інших геофізичних чи гідрометеорологічних явищ з тяжкими наслідками.

Організаційні заходи щодо захисту населення:

 

  1. Будівництво сховищ та укриттів для населення.
  2. Забезпечення всього населення індивідуальними засобами захисту.
  3. Загальне обов’язкове навчання населення способам захисту від небезпечних факторів та правильним діям в умовах надзвичайних ситуацій.
  4. Своєчасне повідомлення населення про небезпеку.
  5. Розосередження робітників та службовців підприємств міста та евакуація в сільську місцевість не зайнятого у виробництві населення, медичних, дитячих та інших установ.
  6. Захист продовольства та води, створення запасів продовольства, медичних препаратів та предметів першої необхідності в місцях евакуації та розосередження.
  7. Організація радіаційного, хімічного і бактеріологічного спостереження, розвідки і лабораторного контролю.
  8. Проведення санітарно-гігієнічних, профілактичних і протиепідеміологічних заходів.

Захисні споруди ЦОСховища призначені для забезпечення захисту людей від усіх вражаючих факторів ядерного вибуху, отруйних речовин, бактеріальних засобів та теплової дії при пожежах.

 

У сховищах передбачається наявність аварійних виходів, фільтрувального устаткування та обладнання для забезпечення температури повітря не вище 23°С і відносної вологості повітря 70 %. У мирний час сховища можуть використовуватися під навчальні майстерні, пункти цивільної оборони тощо.

План сховища:

1 – захисно-герметичні двері; 2 – шлюзові камери (тамбури); 3 – санітарно-побутові відділення; 4 – основне приміщення для розміщення людей; 5 – аварійний вихід; 6 – фільтровентиляційна камера; 7 – приміщення для зберігання продуктів харчування; 8 – медпункт.

Протирадіаційні укриття — це захисні споруди, які забезпечують захист людей від зараження радіоактивними речовинами та радіоактивного опромінення.

 

Протирадіаційними укриттями можуть бути спеціальні завчасно збудовані або збудовані при виникненні загрози застосування ядерної зброї укриття, а також споруди господарського призначення (погреби, овочесховища тощо), звичайні житлові споруди, щілини з грунтовим покриттям.

 

Укриття населення в захисних спорудах

досягається :

â завчасним будівництвом захисних споруд і постійним підтриманням їх у готовності для використання;

â швидким пристосуванням і використанням частини виробничих або побутових приміщень для ук­риття населення під час НС;

â дообладнанням, з урахуванням реальної обстановки, підвальних приміщень.

 

На кожне сховище складається план, карта прив’язки сховища і схема евакуації людей із сховища. Організація обслуговування сховищ покладається на службу сховищ та укриттів ЦО.

 

Основні правила перебування в захисних спорудах ЦО:

— виконувати всі вимоги коменданта;

— мати при собі дводобовий запас продуктів харчування, особисті речі, документи та індивідуальні засоби захисту;

— забороняється приносити легкозаймисті і сильнопахучі речовини, громіздкі речі;

— не приводити домашніх тварин;

— не палити;

— забороняється запалювати гасові лампи, свічки.

 

Виводять людей із сховища за вказівкою коменданта і під керівництвом особового складу служби сховища.

 

Засоби індивідуального захисту

Засоби індивідуального захисту призначені для збереження життя і здоров’я людини в умовах застосування зброї масового ураження, під час аварій, катастроф, стихійних лих.

 

Своєчасне і вміле їх використання забезпечує надійний захист від отруйних (ОР), сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), радіоактивного пилу, мікроорганізмів та інших шкідливих речовин.

 

 

Засоби індивідуального захисту поділяються на:

До засобів індивідуального захисту органів дихання фільтруючого типу належать: фільтруючі протигази, респіратори, ватно-марлеві пов'язки.

 

Фільтруючі протигази призначені для захисту органів дихання, очей та обличчя від отруйних і радіоактивних речовин та бактеріальних засобів.

 

Протигаз складається із шолом-маски та фільтруючо-поглинаючої коробки, які з'єднані між собою безпосередньо або за допомогою з'єднувальної трубки.

До комплекту протигаза також входить сумка і плівки, що незапітнівають.

При використанні протигаза необхідно:

одягнути сумку з протигазом через праве плече так, щоб вона була на лівому боці (клапан від себе);

відрегулювати за допомогою пряжки довжину плечового ременя так, щоб його край опинився на рівні талії;

затримати дихання, заплющити очі, вийняти шолом-маску, взяти її обома руками так, щоб великі пальці були ззовні, а решта — всередині;

прикласти нижню частину шолом-маски під підборіддя, різким рухом рук догори і назад натягнути шолом-маску на голову так, щоб не було складок, а окуляри розмістилися на рівні очей;

видихнути повітря, відкрити очі, продовжувати дихати.

 

Респіратори використовуються для захисту органів дихання від радіоактивного пилу (Р-2), парів і газів на виробництві із СДОР (РПГ-67, РУ-60, РУ-60МУ).

Призначення патронів респіраторів

 

Марка фільтруючого патрона Сильнодіючі отруйні речовини, від яких захищає патрон
РПГ-67-А, РУ-60М-А Органічна пара, хлорно- і фосфороорганічні отрутохімікати.
РПГ-67-В, РУ-60МВ Сірчистий ангідрид, сірководень
Продовження таблиці
РПГ-67-Д, РУ-6-М-КД Аміак, сірководень
РПГ-67-Г, РУ-60М-Г Пари ртуті

 

Ізолюючі засоби індивідуального захисту органів дихання призначені для захисту органів дихання, обличчя та очей від шкідливих речовин у повітрі в умовах ізоляції органів дихання від навколишнього середовища.

 

До ізолюючих засобів індивідуального захисту органів дихання належать ізолюючі дихальні апарати типу ІП-4, ІП-5.

 

Ізолюючий дихальний апарат ІП-4 призначений для захисту органів дихання, шкіри, обличчя та очей від речовини будь-якої концентрації. отруйності, сили дії.

Принцип дії цього апарату заснований на виділенні кисню із хімічних речовин та поглинанні вуглекислого газу, який видихає людина.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.