Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Форматування даних у комірці табличного процесора MS Excel. Команда Формат/Ячейка.

Призначення табличного процесора ексель

Табличні процесори призначені для:

· введення даних у клітинки електронних таблиць, їхнього редагування і форматування;

· опрацювання багато табличних документів, які об’єднуються формулами;

· побудови діаграм, їхньої модифікації і розв’язання задач за допомогою графічних методів;

· роботи з таблицями як базами даних;

· створення підсумкових і зведених таблиць;

· повторного обчислення результатів під час зміни попередніх;

Вікно табличного процесора нагадує вікно текстового редактора. Структура вікна табличного процесора:

• рядок заголовка;

• головне меню програми;

• панелі інструментів Стандартна і Форматування;

• робоча область;

• область завдань Приступаючи до роботи...;

• рядок стану.

Головне меню табличного процесора подібне до головного меню текстового процесора. Новий пункт меню Дані розглядатимемо згодом. Стандартна панель інструментів містить нові кнопки — Автосума і Впорядкування. Панель для форматування також містить нові кнопки, зокрема, Об'єднати та розмістити в центрі.

Цю кнопку застосовують, щоб створювати заголовки до таблиць.

У робочій області відображається рядок формул і електронна таблиця з вибраною клітинкою А1.

Рядок над електронною таблицею називають рядком формул. Тут відображається адреса поточної клітинки, а також такі кнопки: Скасувати, Ввід, Вставка функції.

Дані можна вводити безпосередньо в клітинку або, вибравши клітинку, у поле введення у рядку формул.

Якщо рядка формул немає на екрані, то його вмикають за допомогою відповідної команди з пункту ВИГЛЯД головного меню.Робоча область складається з клітинок, рядка заголовків стовпців, стовпця заголовків рядків, навігатора аркушами і смуг прокручування.

Вказівник миші у робочій області ЕТ має вигляд білого хрестика, а на межі табличного курсора — чорного хрестика зі стрілками. Вказівник миші змінює свій вигляд на заголовках стовпців і рядків і, зокрема, на їхніх межах. Внизу робочої області є засіб для навігації аркушами ЕТ з кнопками навігації і закладками з назвами аркушів: Аркуш1, Аркуш2, АркушЗ

Редагування структури робочої книги MS Excel.

Табличний процесор Excel дає змогу вилучати, копіювати, вирізувати, вставляти і переміщати клітинки та діапазони клітинок.

Редагування даних клітинок

Безпосередньо в клітинках редагують дані, довжина яких сумісна з їхніми розмірами. Якщо дані в поточній клітинці неправильні, то їх можна вилучати клавішою Delete, або за допомогою команд Основне — Редагування — Очистити, або введенням нових даних. Однак, якщо дані клітинок довгі, то для їх редагування краще скористатися рядком формул.

Скасування і повторення останньої операції

В Excel можна скасувати останню операцію та відновити початковий стан клітинок робочого аркуша. Скасовують останню операцію за допомогою кнопки Скасувати ввід в панелі швидкого доступу або клавішами Ctrl+Z. Повторити останню виконану операцію можна кнопкою Повернути в панелі інструментів або клавішами Ctrl+Y.

Вставлення і видалення стовпців, рядків і клітинок

Для вставлення порожнього стовпця треба виділити стовпець таблиці, і виконати команду Вставлення — Клітинки — Вставити.

Вилучення об'єктів робочого аркуша здійснюється через Вставлення — Клітинки — Видалити.

Пошук і заміна фрагментів робочого аркуша

Пошук заданого фрагмента робочого аркуша (книги) здійснюється послугою Основне — Редагування — Знайти й виділити.

Після виявлення потрібного фрагмента послугою Знайти вікна Пошук і заміна активізують вкладку Замінити.

Перейти до наступного циклу пошуку можна також за допомогою клавіш Shift+F4, а повернутися до попереднього — клавіш Ctrl+Shift+F4.

Процедура пошуку і заміни прискорюється командою Замінити все.

Введення та редагування даних у комырки листа процесора MSExcel.

Введення даних в таблицю Excel це запис до комірок деяких значень або формул. Існує 2 варіанти введення даних із клавіатури:

§ введення безпосередньо до комірки

§ введення даних в рядок формул

Для введення безпосередньо до комірки необхідно активізувати комірку та почати введення даних із клавіатури. Укомірці з’явиться курсор у вигляді звичайної миготливої риски. Після завершення введення потрібно натиснути клавішу Enter або клавіші керування курсором або клацнути мишею поза активною коміркою. Для введення в рядок формул потрібно активізувати необхідну комірку після чого у рядку формул ввести дані та натиснути на клавішу Enter.

Якщо раптом був зроблений помилковий запис, але курсор залишається в активній комірці або в рядку формул то необхідно натиснути на клавішу Esc або кнопку «Отменить» на панелі інструментів. Якщо ж введення було завершено то для очищення комірки потрібно виділити її та натиснути на клавішу Delete або Backspace.

При введенні даних Excel автоматично розпізнає числа, текст, дані, логічні значення тощо і задає їм певне форматування. Для редагування вмісту комірок можна використовувати декілька прийомів:

§ активізувати комірку і набрати у ній нові дані

§ для редагування усередині комірки необхідно двічі клацнути мишею по комірці і відредагувати дані

§ активізувати комірку і натиснути клавішу F2 для переходу в режим редагування комірки

§ для редагування урядку формул потрібно активізувати комірку, клацнути у рядку формул і змінити дані.

Редагування вмісту комірки закінчується натисканням на клавішу Enter, або клацанням мишею поза коміркою, що редагується.

Форматування даних у комірці табличного процесора MS Excel. Команда Формат/Ячейка.

Для форматування кліток чи виділеного діапазону кліток використовують команду Формат чи кнопки панелі Форматування.

Поняття формату включає такі параметри:

- шрифт (тип, розмір, накреслення, колір);

- формат чисел;

- спосіб вирівнювання;

- розміри (ширина і висота) кліток;

- обрамлення кліток;

- візерунок фону.

Автоформат. Встановити формат активної клітки чи діапазону виконати команду: Формат→Автоформат.

Формат чисел. Excel автоматично розпізнає формат чисел при введенні (якщо введення починається з символа $ – грошовий). Щоб встановити формат чисел виділеного діапазону: Формат → Формат ячеек →Число ...

Формат даних. Дані в Excel виводяться на екран у певному форматі. За замовчуванням інформація виводиться у форматі Общий. Можна змінити формат подання інформації у виділених комірках. Для цього виконаєте команду Формат/Ячейки. З’явиться вікно діалогу Формат ячеек, у якому потрібно вибрати вкладку Число.У лівій частині вікна діалогу Формат ячеек у списку Числовые форматы наведені назви всіх використовуваних у Excel форматів (рис. 8.14). Для формату кожної категорії наводиться список його кодів. На малюнку зі списку Числовые форматы вибраний рядок (усіформати). У правому вікні Тип ви можете переглянути всі форматні коди, що використовуються для подання на екрані інформації.

Для подання даних ви можете використовувати вбудовані форматні коди Excel чи ввести свій (користувацький) код формату. Для введення форматного коду виберіть рядок (усі формати) і введіть символи форматного коду в поле введення Тип.Будь-яка послідовність введених в осередок символів, що не може бути інтерпретована Excel як число, формула, дата, час дня, логічне значення чи значення помилки, інтерпретується як текст. Уведений текст вирівнюється в комірці по лівому краю.Щоб увести текст, виділіть комірку та наберіть текст за допомогою клавіатури. Комірка може вміщати до 255 символів. Можна форматувати окремі символи чи фрагменти тексту в комірці та вводити текст у формулах, діаграмах, текстових вікнах.Для форматування розташування тексту в комірці використовується закладка Выравнивание в діалоговому вікні Формат ячеек.

Тут ви можете розташувати текст для читання нагорі, внизу, вирівнювати по правому, лівому, нижньому чи верхньому краю комірки, можете переносити слова тексту в межах комірки.

За допомогою інших закладок можете відформатувати шрифт, параметри рамки навколо комірки, способи заливання комірки різним кольором чи зняти захист з комірки.

Вирівнювання даних у клітках. За замовчуванням Excel вирівнює вміст клітки по нижньому краю, текст – по лівій границі колонки; число – по правій. Змінити вирівнювання: Формат → Формат ячеек →Выравнивание (а також Орієнтацію).

Розміри колонок і рядків: Формат → Строка →Высота і Формат → Столбец →Ширина (або мишею).

Границі виділеного діапазону: Формат → Формат ячеек → Рамка. (Встановлення фону: Формат → Лист → Подложка )


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.