Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розглянемо асортимент послуг ТОВ «Слідопит-Консалтинг» більш детально.

1. Аудит бренда.

У рамках даної послуги «Слідопит» проводить комплексний аналіз результатів споживчих досліджень, внутрішньої аналітики Клієнта, експертних оцінок Клієнта і робить висновки з наступних питань:

- наскільки те , що є у компанії, можна назвати брендом ? Чи це просто торгова марка, яка в очах, в головах споживачів не має вагомих позицій і яку споживач готовий без докорів совісті поміняти на безліч інших ?

- які позиції бренду на ринку з точки зору споживача?

- які сильні сторони , гідності бренду - те, за що його споживач цінує, любить , купує і те , на основі чого можна далі розвивати бренд?

- які слабкі сторони бренду - що йому " заважає жити " , бути сильніше , бути привабливішим для споживачів?

Аудит бренду , як правило , включає в себе 4 етапи:

1) стратегічна сесія за участю власника і топ - менеджменту компанії;

2) аналіз результатів досліджень і внутрішньої аналітики , які є у Клієнта на момент початку проекту;

3) проведення дослідження, яке дає відсутню інформацію;

4) аналітично- консалтингові роботи.

Ці чотири етапи проводить особисто Вадим Пустотін, істинний майстр брендингу, який ювелірно проведе аналіз бренду, розглянувши кожну точку зору і допоможе відповісти на вище описані питання.

 

2. Розробка нового бренду.

Створення нового бренду включає в себе 4 етапи:

1) проведення дослідження, яке дозволяє зрозуміти струни споживчої душі, особливості ринку, які потрібно задіяти для створення дійсно сильного бренду;

2) аналітично-консалтингові роботи, за результатами яких визначаються цільова група, позиціонування бренду і стратегія його розвитку;3) створення імені бренду;

4) створення візуального образу бренду (логотип, фірмовий стиль, упаковка і т.д.).

 

3. Розробка бренд-стратегії.

Розробляється план конкретних маркетингових дій для просування бренду. Також деякі пропозиції можна включити в загальну маркетингову стратегію та розробити маркетинговий план - план конкретних маркетингових дій/активностей з їх тривалістю і черговістю, які дозволять ефективно працювати маркетинговому відділу в досягненні поставлених цілей та реалізації маркетингової і бренд -стратегії.

Бренд стратегія складається з 7 розділів, які дають відповіді на наступні питання:

1) загальна стратегія бренду:

Які стратегічні цілі бренду? За рахунок чого бренд зможе їх досягти? Які головні бар'єри для просування бренду і за рахунок чого бренд може їх подолати? Чому дана стратегія забезпечить перевагу над конкурентами?

2) просування бренду і цільова група:

Хто є цільовою групою бренду - соціально - демографічні та психографічні характеристики? За рахунок споживачів яких марок -конкурентів та/або не споживачів бренд зможе вирішувати поставлені завдання?

3) цінності і позиціонування в бренд стратегії:

Які диференціюючі цінності бренду? Головне раціональне перевагу бренду? Головне емоційне перевагу бренду? Суть бренду? Характер бренду? Який вплив стратегія бренду надає на життя споживачів?

4) бренд- архітектура:

Який підхід до бренд-архітектури є оптимальним для бренду і чому? Який саббренд (за їх наявності) слід додати , прибрати і чому? Яке значення кожен саббренд має в загальній стратегії бренду?

5) асортимент, цінова сегментація:

Яким повинен бути асортимент бренду? У яких цінових сегментах і чому має бути представлений цей асортимент? Які продукти/послуги повинні бути флагманами продажів? Як має бути впорядкований асортимент з урахуванням рекомендованої бренд-архітектури? Які перспективні напрямки для виведення новинок?

6) канали і географія продажів:

Які канали продажів повинні бути пріоритетними і додатковими в просуванні бренду? Які дії в місцях продажів необхідно вживати для того, щоб вирішувати поставлені перед брендом завдання? Які особливості розвитку бренду в різних типах торгових точках і в різних регіонах?

7) просування та керування:

Які ідеї і в якій послідовності потрібно донести до споживачів за допомогою комунікації , щоб досягти стратегічних цілей бренду? Які методи просування бренду повинні стати пріоритетними і чому? Які основні методи роботи з лояльними покупцями бренду і з покупцями марок-конкурентів? Які канали комунікації слід використовувати і чому?

4. Бренд-консалтинговий супровід.

Сутність бренд-консалтингового супроводу полягає в тому, що компанії - після завершення проекту з аудиту, створенню бренд-стратегії або проекту по створенню нового бренду - отримують на регулярній основі консультації з впровадження розроблених рекомендацій .

За допомогою бренд-консалтингового супроводу мінімізуються ризики. Цю послугу можна порівняти з сервісним супроводом продукту компанією, яка його зробила . У цьому випадку мінімізується ризик неправильного розуміння розробленої стратегії і багаторазово збільшується ймовірність ефективної роботи персоналу компанії Клієнта , спрямованої на реалізацію бренд -стратегії.

Формат бренд- консалтингового супроводу визначається відповідно до запитів Клієнта. Найпоширеніші формати такі:

- формат бренд- консалтингового супроводу «Повний сервіс»:

Клієнт отримує консультації необмежену кількість разів по всім маркетингових питань, пов'язаним з брендом , протягом певного періоду часу за фіксовану плату. «Слідопит», крім цього , активно бере участь у розробці та корекції маркетингових планів Клієнта.

- формат бренд- консалтингового супроводу «Консультації в міру необхідності»:

Клієнт отримує консультації по мірі виникнення у нього конкретних питань. Розмір оплати визначається кількістю часу, який займають консультації.

 

 

5. Внутрішній брендинг.

Заходи, інструменти внутрішнього брендингу спрямовані на те, щоб співробітники компанії усвідомили цінності бренд, стали носіями цінностей бренду і своїми справами, своїм реальним поведінкою формували привабливий образ компанії в очах її Клієнтів.

Завдяки внутрішньому брендингу:

- зміцнюється лояльність Клієнтів;

- скорочуються витрати на «зовнішній» брендинг;

- поліпшується імідж компанії як роботодавця;

Послуга внутрішнього брендингу включає в себе такі етапи:

1) діагностика / попередній аналіз компанії (оцінка внутрішнього і зовнішнього іміджу, рівня усвідомлення цінностей бренду всередині компанії, готовності компанії до трансформації і пр.);

2) розробка або корекція системи внутрішнього брендингу (розробка системи внутрішніх комунікацій , критеріїв підбору , навчання та розвитку персоналу , систем мотивації , оцінки і контролю роботи персоналу та ін.);

3) впровадження та розвиток системи внутрішнього брендингу (відбувається поетапно з паралельним виявленням і усуненням загроз , проблемних зон);

Внутрішній брендинг - порівняно нова у світовому брендингу послуга , яку «Слідопит» почав надавати в Україні першим. У портфелі компанії вже чимало успішних кейсів, пов'язаних з цією послугою.

 

 

6. Маркетингові дослідження.

«Слідопит» проводить маркетингові дослідження ринку для своїх Клієнтів в Україні та в інших країнах ( Росія , Казахстан , Білорусь , Азербайджан та ін.).

Маркетингові дослідження ринку у виконанні «Слідопита» дають ключ до розуміння мізків, почуттів, звичок людей . Фахівці компанії заточені на розуміння глибинної мотивації поведінки споживачів. Завдяки цьому кожне дослідження допомагає побачити, знайти інсайти, на основі яких створюються яскраві рекламні кампанії і сильні бренди.

Сильною стороною «Слідопита» є підхід до маркетингових досліджень з повною сфокусованістю на маркетингових завданнях, що стоять перед Клієнтом.

Аналітичні звіти «Слідопита» за результатами досліджень відрізняються глибиною, комплексністю аналізу досліджуваних проблем і практичною цінністю: у них чітко виділяються найбільш важливі моменти, на які компаніям слід звернути увагу в своїй роботі .Запитання, на які компанія може відповісти за допомогою маркетингових досліджень:

- Які головні раціональні та емоційні переваги категорії (групи продуктів, ринку), використовуючи які можна побудувати сильний бренд?

- Що в мотивації і звичках людей заважає їм купувати бренд частіше?

- Які головні бар'єри для посилення позицій бренду, компанії на ринку, і як, за рахунок чого їх можна подолати?

- Які особливості поведінки, мотивації партнерів слід враховувати, щоб побудувати ефективну систему продажів?

- Яким вимогам повинні відповідати ім'я, логотип і дизайн упаковки, щоб марка добре виділялася на полиці, щоб споживач хотів її купити?

- Які ідеї для розвитку бізнесу найбільш перспективно використовувати, і чому?

При наданні кожної з послуг головною перевагою ТОВ «Слідопит-Консалтинг» є сфокусованість на маркетингових завданнях, що стоять перед Клієнтом.

Зміст виробничої практики

 

Під час проходження практики студенти отримали і виконали такі завдання:

- ознайомлення з роботою, структурою та документацією всього підприємства;

- ознайомлення із сферою діяльності підприємства та ринком, на якому воно функціонує;

- ознайомлення з роботою та посадовими інструкціями працівника аналітично-дослідницького відділу та працівника відділу просування;

- аналіз діяльності підприємства;

- здобути навички роботи з документацією та навички організації роботи з клієнтами;

- приймали участь у роботі відділу просування, в тому числі організації VIP-розсилки та веденні сторінки на Facebook, аналізували якість контенту на сайті та його ефективність;

- приймали участь у проведенні маркетингового дослідження для компанії «Малбі».

 

Зупинимося більш детально на проекті, що замовила компанія «Малбі», адже саме під час його проведення студенти проходили практику, а отже, приймали активну участь у його підготовці та реалізації.

 

Компанія «Малбі» звернулася до ТОВ «Слідопит-Консалтинг» у травні 2013 року з метою проведення маркетингового дослідження для шоколадної фабрики Millenium, якою вона володіє.

Шоколадна фабрика «Millennium» заснована в 1999 році. На сьогодні це один з найбільших виробників шоколаду і цукерок в Україні. Випускає цукерки і шоколад під торговими марками «Millennium», «Любимов», «Oskar le Grand», «Любимов Kids» і «Золотий Запас».

Найвідомішими марками фабрики є ТМ «Millenium» та ТМ «Любимов» - вивчення саме цих марок і цікавило компанію «Малбі». Розглянемо більш детально дослідницько-консалтинговий проект, що було розроблено для шоколадної фабрики «Millennium».

 

План-проект дослідницько-консалтингового проекту «ТМ «Millenium» та ТМ «Любимов» на ринку шоколаду: позиціонування, асортимент, просування»

 

Мета проекту: Розробити оптимальну бренд-стратегію шоколадної фабрики Millenium на ринку шоколаду.

 

Проект складається з 3 етапів :

• 1 етап: Стратегічна сесія за участю керівництва шоколадної фабрики Millenium «Портфель марок на ринку шоколаду і вироблення гіпотез , пов'язаних із зміцненням їх позицій»

• 2 етап: Якісне дослідження: «ТМ Millenium і ТМ «Любимов» на ринку шоколаду : сприйняття і можливості для посилення позицій на ринку»

• 3 етап: Аналітично-консалтингові роботи

 

Всі студенти були задіяні на 2 етапі проекту – в ході якісного дослідження, а Пустотіна Катерина також частково на 3 етапі (складала частину аналітичного звіту). Розглянемо детальніше 2 етап проекту.

Завдання та методологія якісного дослідження «ТМ Millenium і ТМ «Любимов» на ринку шоколаду: сприйняття і можливості для посилення позицій на ринку».

Завдання дослідження:

· Вивчення особливостей сприйняття імен «Millenium» і «Любимов» і виявлення ідей / образів / символів , які ілюструють потенціал , гідності імен на ринку шоколаду.

· Вивчення особливостей сприйняття ТМ «Millenium» і ТМ «Любимов» покупцями шоколаду:

o Асоціативно - візуальний образ.

o З якими видами шоколаду асоціюється , чому і чому не асоціюється з іншими видами шоколаду.

o Ситуації , в яких хочеться їх купувати / купуєш і в яких купують , швидше , шоколад конкурентів.

· Виявлення ролей / функцій , якими споживачі несвідомо наділяють такі марки шоколаду , як ТМ «Millenium» , ТМ «Любимов» , ТМ «Roshen», ТМ «Milka», ТМ «Корона» , ТМ «Світоч» , ТМ «Оленка».

· Вивчення особливостей сприйняття марок- конкурентів їх покупцями - ТМ «Kinder Chocolate», ТМ «Aero», ТМ «Світоч», ТМ «Roshen», ТМ «Milka», ТМ «Корона», ТМ «Оленка», ТМ «Kinder Chocolate» :

o Асоціації.

o Головні переваги.

· Вивчення ставлення споживачів до лінійки Disney і виявлення можливостей для збільшення її продажів.

· Тестування гіпотез , пов'язаних з шоколадом ТМ «Millenium».

o Плитковий шоколад «Millenium»: сприйняття, чому не купують; чи будуть купувати і в яких ситуаціях замість конкурентів, і чому, якщо будуть бачити в роздробі.

o Сприйняття ідеї батончика з пористого шоколаду від ТМ «Millenium» в цілому, оцінка можливостей «відкусити» частину ринку від «Aero» (спонтанно і після демонстрації прототипу).

o Тест 2 ідей по імені батончика з пористого шоколаду: Millenium або Bubble.

o Сприйняття ідеї батончика з цілим горіхом (спонтанно і після демонстрації прототипу).

· Тест 2 ідей по імені: Golden Nut і Gold.

 

· Тестування гіпотез, пов'язаних з шоколадом ТМ «Любимов»

o Виявлення того, чи є дисонанс між шоколадом «Любимов» в існуючій упаковці і образом марки «Любимов» в цілому.

o Очікування щодо розвитку асортименту: тільки плитковий шоколад? Чи будуть купувати під маркою шоколад з начинкою, і чому? Чи потрібні пористий? З цілим горіхом, і чому?

o Що в цілому думають про упаковці «картон» і «флоу пак» (на прикладах), і чому: для яких видів шоколаду підходять / не підходять, який імідж бренду створюють, і чому.

o Ставлення до заміни існуючої паперовій упаковці шоколаду «Любимов» на картонну і на флоу пак : «плюси » і « мінуси» , що зміниться в образі марки в цілому, в бажанні купувати шоколад марки.

o Чи можна використовувати під однією маркою шоколаду обидва види упаковки, і чому (якщо так, для яких видів шоколаду - що, і чому)

· Виявлення спонтанного відносини до шоколаду в стіках (випустила ТМ «Корона»)

· Тестування 3 видів шоколаду в стике, кількісна оцінка переваг, пов'язаних з бажанням купити і виявлення підстав для переваги / неприйняття кожного з трьох стіків.

· Тестування дизайну нової коробки цукерок з шоколадними кошиками (2 підходи).

o Подобається / не подобається , і чому.

o Виявлення кращого варіанту і очікувань , пов'язаних з поліпшенням.

· Виявлення ідей для емоційного позиціонування ТМ «Millenium».

Методологія: фокус- групи

Вибірка: 8 фокус- груп

З них :

Київ :

· 2 фокус-групи - жінки 25-45 (50) років, любителі шоколаду, які регулярно (мінімум 1 раз на місяць) купують для дітей Kinder Chocolate і у яких в цілому дана марка - одна з найбільш часто купуються при покупці шоколаду дітям. Для себе вони купують різні марки та обов'язково знають ТМ «Millenium» і ТМ «Любимов».

· 1 фокус-група - жінки 17-23 (25) років, студенти та «молоді працюючі», любителі пористого шоколаду та шоколаду з цільним горіхом, активні покупці шоколаду і батончиків різних марок (в т.ч. ТМ «Millenium» і ТМ «Любимов»).

· 1 фокус-група - жінки 17-23 (25) років, студенти та «молоді працюючі», активні покупці шоколаду і батончиків різних марок, які в основному купують плитковий шоколад марок-конкурентів (ТМ «Roshen», ТМ «Корона», ТМ «Milka», ТМ «Світоч»), але при цьому знають ТМ «Millenium» і ТМ «Любимов».

 

Донецьк і Львів : по 2 фокус-групи в місті, з яких:

· 1 фокус-група - жінки 25-45 років, любителі пористого шоколаду та шоколаду з цільним горіхом, активні покупці шоколаду різних марок (в т.ч. ТМ «Millenium» і ТМ «Любимов»).

· 1 фокус-група - жінки 25-45 років, активні покупці шоколаду різних марок, які в основному купують плитковий шоколад марок-конкурентів (ТМ «Roshen», ТМ «Корона», ТМ «Milka», ТМ «Світоч»), але при цьому знають ТМ «Millenium» і ТМ «Любимов».

На даному етапі студенти виконували такі завдання:

- ознайомилися із завданнями та методологією проекту;

- пройшли брифінг перед запуском проекту;

- проводили рескрінінг респондентів (перевірка учасників фокус-груп перед їх проведенням).

- пройшли брифінг перед початком проведення фокус-груп, на якому ознайомилися з гайдом модератора (гайд наведено у додатку 1);

- слідкували за проведенням фокус-груп, поведінкою модератора, брали участь в обговоренні рівня проведеної фокус-групи та роботи модератора, робили власний аналіз;

- обслуговування Клієнта під час фокус-груп.

Окрім цього, під час ведення проекту студенти продовжували виконувати поточні завдання відділу просування:

- відповідали на запити на сайті та електронній пошті компанії;

- шукали інформацію, необхідну для складання VIP-розсилки;

- проводили моніторинг щоденної преси;

- відшукували та пропонували ідеї для сторінки компанії на Facebook та нових статей на сайті;

- спробували писати статті та отримали їхню оцінку.

 

Під час проходження практики ми намагалися працювати з сайтом компанії та соціальною мережою в Facebook. Під кревництвом працюючих в компанії намагалися писати статті, які згодом були викладені на сайтах, а також досліджували інформацію, що з’являлась в Інтернеті.

Сайт Компанії «Следопыт-консалтинг» зображений на рис. 3.

Рис. 3. Сайт Компанії «Следопыт-консалтинг»


Також я розмістила на сайті інформація, щодо переїзду компанії в новий офіс. Це зображено на рис. 4.

Рис. 4. Новини компанії

 

Перебуваючи на практиці я змігла закріпити свої теоретичні знання практично, а також отримати певні навики роботи над дослідження ситуацій на ринку різних компаній, а також роботою з сайтом команії та сторінкою на Facebook, що допоможе мені в подальшому навчанні.

 


ВИСНОВКИ

В ході проходження практики було виконано такі завдання, поставлені у наскрізній програмі:

· ознайомитися з підприємством (ТОВ «Слідопит-Консалтинг») та надати його загальну характеристику (стисла історія створення; засновники; поточна форма власності; мета та сфера діяльності; спеціалізація, номенклатура та асортимент; організаційна структура виробництва та управління і т.д.);

· надано характеристику цільового ринку підприємства (основні групи клієнтів, їх характеристики, мотиви купівель, перспективи розвитку ринку, фірмова структура галузі, найближчі конкуренти);

· досліджена маркетингова діяльність підприємства (зокрема конкретні маркетингові дослідження, що проводилися компанією «Слідопит»);

· ознайомитися з діяльністю підрозділів підприємства, їх структурою та функціями, положеннями про відділ, посадовими обов’язками співробітників;

· виконати індивідуальне завдання щодо вивчення окремих складових економічного потенціалу підприємства / організації та ефективності їх використання – було обрано тему №6 «Асортиментна політика підприємства».

 

Окрім цього, було отримано досвід участі у проекті із повноцінним маркетинговим дослідженням, що замовила компанія «Малбі» та здобуто практичні навички: написання скринінгів, гайду та частини аналітичного звіту, проведення фокус-групи, робота з Клієнтом та респондентами, ознайомлення з особливостями Інтернет-просування та загальної комунікаційної політики підприємства.

За результатами практики було висунуто деякі пропозиції стосовно покращення діяльності відділу просування – зокрема, запропоновано розпочати нові міні-проекти на сторінці у соціальній мережі Facebook та дещо змінити її загальний концепт.


СПИСОК ЛІТЕРАТУРА

1. Котлер Ф. Основи маркетингу. - М.: Прогрес, 2002.

  1. Бендіна Н. Маркетинг. Конспект Лекцій. - М.: А-Пріор, 2009.
  2. Бузін В. М. Основи медіапланування. Курс лекції. - М.: Видавництво Міжнародного інституту реклами, 2002.
  3. Сайт «Следопыт» - бренд-консалтингова компанія: http://www.sledopyt.com.ua/

ДОДАТКИ

Додаток 1

КЕРІВНИЦТВО модератором

ТМ Millenium і ТМ « Любимов » на ринку шоколаду

Жінки 25-45 років

 

А) Представлення модератора, знайомство з темою і правилами дискусії

Б ) Представлення респондентів (вік , сем. Стан, рід занять) ( 5 хв.)

В) Особливості сприйняття марок шоколаду

1. Я вимовляю слово «шоколад»? Які відразу виникають асоціації, образи, почуття?

· З яким настроєм, емоціями асоціюється це слово, і чому?

2. А з яким видом шоколаду найбільше асоціюється у Вас головні шоколадні емоції - з шоколадом у вигляді плитки? з пористим шоколадом? з шоколадом, що містить цільний горіх? І чому?

3. Які марки шоколаду Ви купуєте? Які частіше / рідше ?

4. Вечірка (Перед респондентами розкладаються картки з іменами марок шоколаду: Корона, Roshen, Millenium, Світоч, Любимов, Kinder Chocolate, Milka, Оленка). Уявіть, що всі ці марки опинилися в одному місці - наприклад, на одній вечірці. Хто тут ким буде, і чому?

· Хто - господар / господиня, і чому?

· Опишіть, як Ви бачите на цій вечірці людини на ім'я Любимов? Хто це? (зондаж - стать, вік , характер)

· Що робить на цій вечірці Millenium? Як він виглядає? Який у нього характер?

 

5. Коли Ви купуєте шоколад для маленьких дітей або дітей-підлітків, шоколад яких марок Ви зазвичай купуєте? І чому ?

(зондаж: як часто і чому дітям купується шоколад універсальних марок - Корона , Roshen , Milka , а не спеціалізована дитяча марка Kinder Chocolate).

6. Шоколад яких видів (плитка, пористий, з горіхом) Ви зазвичай купуєте для дітей?

Г) Сприйняття ТМ «Любимов» та ТМ «Millenium»

1. Я вимовляю Millenium. Перші асоціації, образи? Що спадає на думку?

2. Як би Ви описали характер, настрій ТМ «Millenium»?

· Які прикметники Ви б запропонували для його опису?

3. З якими видами шоколаду асоціюється ТМ «Millenium»?

4. Чи купуєте Ви шоколад ТМ «Millenium» і, якщо так, то, в яких ситуаціях, для чого Ви купуєте шоколад саме цієї марки?

· Пористий шоколад?

· Шоколад з цілим горіхом ?

5 . Зустрічаєте Ви на продажу, чи купуєте шоколад ТМ «Millenium» у вигляді плитки?

· (тим , хто бачив його у продажу, але не купує ) Чому Ви не купуєте / рідко купуєте плитковий шоколад ТМ «Millenium»?

· Якби Ви часто зустрічали у продажу плитковий шоколад ТМ «Millenium», Ви б його купували ? Так / ні, і чому?

6. Я вимовляю слово «Любимов». Що відразу приходить в голову? Які виникають образи, асоціації ?

7. Як би Ви описали характер, настрій ТМ «Любимов»?

8. З якими видами шоколаду асоціюється ТМ «Любимов»? І чому?

9. Чи купуєте Ви шоколад ТМ «Любимов»? Якщо так, то, який вид шоколад? І в яких ситуаціях, для чого Ви купуєте шоколад саме цієї марки ?

10. Які види шоколаду, на Ваш погляд, підходять по іміджу ТМ «Любимов»?

· Плитковий який?

· Пористий підходить? Будете його купувати під цією маркою, і чому?

· З цілим горіхом підходить? Будете його купувати під ТМ «Любимов»? І чому?

· З начинками всередині підходить? Будете його купувати під ТМ «Любимов»? І чому?

11. Колаж. (Респондентам лунають вирізки з журналів). Оберіть, будь ласка, 2 картинки, які передають настрій, особливості ТМ «Millenium» і ще 2 картинки, які, на Ваш погляд, підходять, добре передають настрій, особливості ТМ «Любимов».

· Поясніть свій вибір

При обговоренні важливо перевірити гіпотезу з позиціонування :

ТМ «Любимов» - це марка для відносин / вираження відносин і БІЛЬШЕ сімейна, ніж індивідуальна. ТМ «Millenium» - БІЛЬШЕ індивідуальна і статусна марка / на подарунок - іншим і в тому числі «собі коханому».
Д) Тестування гіпотез, пов'язаних з ТМ «Millenium».

1. (Респондентам показується плитковий шоколад марки в картонній упаковці - 3 плитки ). Зустрічаєте Ви цей шоколад у торгових точках? І, якби побачили, купили / не купили, і чому?

· Якщо купили б, те, для чого, в яких ситуаціях? І замість якій іншій марки, і чому саме замість цієї марки?

2. Дегустація плитки. Що Ви думаєте про це шоколаді? Подобається / не подобається? Що подобається / не подобається, і чому?

· Він краще / гірше плиткового шоколаду тих марок, який Ви купуєте?

3. Уявіть, що Ви побачили у продажу батончик з пористого шоколаду від ТМ «Millenium»? Як би Ви до цього поставилися / якою була б Ваша реакція, і чому?

4. Чого б Ви очікували від пористого батончика від ТМ «Millenium» - звичайного смаку пористого шоколаду «Millenium» або це мають бути якісь оригінальні смаки? Чому ?

5. Як би Ви відреагували, якби побачили у продажу пористий батончик від ТМ «Millenium» з серцевиною з пористого шоколаду зі смаком апельсина (смак апельсина досягається за рахунок добавки апельсинового масла)? Зі смаком м'яти?

· Як Снікерс?

· З абсентом, з теккілой, мартіні, Міленіум – Шампань.

6. На Вашу думку, пористий батончик від ТМ «Millenium» це скоріше чоловічий продукт чи жіночий? Чому?

7. Які переваги Ви бачите для себе особисто, як для дівчини, в цьому виді батончика?

(зондаж - чисто жіночі мотиви купівлі батончиків / інсайти, які можна використовувати для розкрутки )

8. Батончик з пористого шоколаду від ТМ «Millenium» - це краще / гірше за сприйняттям (крутіше / цікавіше або на рівні або менш цікаво), ніж батончик Aero (від ТМ « Світоч»)? І чому?

9. (Респондентам показуються прототипи упаковки з різними підходами до назви пористого батончика). Як краще - назвати цей батончик як Millenium, показавши на упаковці, що він з пористого шоколаду? Або назвати його Bubble (це ім'я буде великими літерами на упаковці), а меншим шрифтом (в куточку, за принципом Aero) написати Millenium? І чому?

10. Уявіть, що Ви побачили у продажу БАТОНЧИК з цілим горіхом від ТМ «Millenium». Це новий / революційний продукт, особливість якого в тому, що це 4-5 цільних горіхів, залитих шоколадом. Як би Ви до цього поставилися / якою була б Ваша реакція, і чому?

11. На Вашу думку, батончик з цілим горіхом від ТМ «Millenium» це скоріше чоловічий продукт чи жіночий? Чому?

12. Які переваги Ви бачите для себе особисто, як для дівчини, в цьому виді батончика?

(зондаж - чисто жіночі мотиви купівлі батончиків / інсайти, які можна використовувати для розкрутки)

13. У яких ситуаціях і замість чого (замість якого продукту - шоколад, баточнік і замість якої марки) Ви б купили такий батончик?

14. (Демонструємо упаковки з різними походами до назви батончика). Існує 2 варіанти назви цього батончика. Яке з них Ви б запропонували використовувати як краще, і чому?

! Запитати кожного респондента

Е) Тестування гіпотез, пов'язаних з ТМ «Любимов».

12. (Респондентам показується шоколад «Любимов» у його сьогоднішній паперовій упаковці - 3-4 плитки). Які Ваші враження від упаковки шоколаду «Любимов»? Подобається / не подобається, і чому?

13. Наскільки упаковка з паперу підходить, на Ваш погляд, шоколаду ТМ «Любимов»? І чому?

14. (Респондентам показується Millenium в картонній упаковці). А що Ви думаєте з приводу цієї упаковки (картонної, на дизайн не звертаємо увагу)?

· Хороша вона / погана? Які тактильні відчуття? Що вона каже про шоколад всередині, про марку?

· Як ця упаковка може вплинути на ситуації покупки шоколаду в такій упаковці, і чому?

15. (Респондентам показується Milka плитка в стандартній упаковці 100г). А що Ви думаєте з приводу цієї упаковки (сам матеріал, форма, на дизайн і марку не звертаємо увагу)?

· Хороша вона / погана? Які тактильні відчуття? Що вона каже про шоколад всередині, про марку?

· У яких ситуаціях хочеться купити шоколад в упаковці з такого матеріалу?

16. Упаковка з якого матеріалу (картон або той, їх якого зроблена упаковка Milka, може бути ПАПІР ), на Ваш погляд, більше підійде для шоколаду під ТМ «Любимов» ? І чому?

! Запитати кожного респондента

17. Які Ви бачите головні «плюси» переходу шоколаду ТМ «Любимов» в картонній упаковці?

· Які можливі «мінуси» цього рішення?

18. Які Ви бачите головні «плюси» переходу шоколаду ТМ «Любимов» в упаковку з іншого матеріалу?

19. Які можливі «мінуси» цього рішення?

20. Як Ви думаєте, якщо ТМ «Любимов» буде частина асортименту продавати в картонній упаковці, а частина - в упаковці з другого матеріалу, це буде добре / погано для марки? І чому?

21. Якщо шоколад «Любимов» продаватиметься в упаковках з двох різних матеріалів, які види шоколаду Ви б очікували побачити в картонній упаковці, а які - в упаковці з іншого матеріалу?

22. (Респондентам показується 2 упаковки шоколаду «Любимов» з НАЧИНКАМИ – ТРЮФЕЛЬ.) Що ВИ думаєте про цю упаковці? Хочеться в ній купити / спробувати шоколад «Любимов», і чому?

15. (Дегустація шоколаду з начинками). Що Ви думаєте про це шоколаді? Подобається / не подобається? Що подобається / не подобається, і чому?

· Він краще / гірше шоколаду з начинками тих марок, який Ви купуєте?

Ж) Тестування шоколаду в стике, дизайну його упаковки і дизайну коробових цукерок з кошиками.

1. Чи зустрічали Ви у продажу такий шоколад ТМ «Корона» (у стике, слово не називається)? Купували Ви його? Так / ні, і чому?

2. Як Ви в цілому оцінюєте дану ідею - шоколад у стике? Подобається / не подобається, і чому?

3. Хто з Вас взагалі не проявив би інтерес до даного продукту / не став би його ніколи купувати, і чому?

4. З чим у Вас асоціюється стік / чого Ви очікуєте від стіки в першу чергу - чистого шоколаду або шоколаду з якою-небудь м'якою начинкою? Чому?

5. Уявіть, що продажі з'явиться шоколадний стік ТМ «Любимов». Респондентам демонструються прототипи упаковки стіків ТМ «Любимов». Туж ж показується стік ТМ «Корона».

· Який формат стіки буде цікавіше особисто Вам? Який формат Вам хочеться купити більше? Чому?

· Які переваги формату стіки ТМ «Любимов»?

· Які переваги формату стіки ТМ «Корона»?

· Як Ви оцінюєте дизайн упаковки стіки ТМ «Любимов»? Чому?

· Який з стіків виглядає дорожче - ТМ «Любимов» або ТМ «Корона»? Чому?

· Який з стіків Ви б віддали перевагу купити (ТМ «Любимов» або ТМ «Корона»), якщо ціна їх буде однаковою? Чому?

· Респондентам демонструється європейський дизайн стіків. Як Ви оцінюєте ці дизайни? Чому? Дизайн стіків ТМ «Любимов» - краще / гірше? Чому?

6 . (Респондентам показується новий і старий дизайни коробки шоколадних кошиків в новому дизайні ). Якою з цих дизайнів Вам подобається / викликає більше бажання купити ці цукерки? І чому?

· Як ви оцінюєте слово КОРЗИНКА в якості назви цього продукту і чому?

· На якому з варіантів упаковки воно виглядає для вас більш привабливо?

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.