Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Центр адаптації державної служби до стандартів Європенйського Союзу

Постановою Кабінету Міністрів України від 4 червня 2008 року №528 "Питання Центру сприяння інституційному розвитку державної служби" Центр сприяння інституційному розвитку державної служби перейменовано у Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, розширено його повноваження. Метою цих змін є посилення інституційних реформ у державному секторі, насамперед адміністративної реформи державної служби та реформи управління персоналом у державному секторі через адаптацію інституту державної служби в Україні до стандартів Європейського Союзу.

Центр сприяння інституційному розвитку державної служби було утворено при Головному управлінні державної служби України постановою Кабінету Міністрів України № 485 від 14 квітня 2004 року для забезпечення інформаційно-аналітичної, експертної та організаційної підтримки розвитку державного управління, посилення інституційної спроможності державної служби в Україні та її адаптації до стандартів Європейського Союзу. Основні напрями діяльності: - розроблення нового законодавства в сфері державної служби; - функціональне обстеження центральних органів виконавчої влади; - запровадження системи управління якістю в роботі державних органів; розвиток персоналу і спроможності кадрових служб державних органів; - видання періодичних публікацій аналітичного та інформаційного характеру з метою поширення нових ідей та кращих практик у сфері державної служби і адміністративної реформи.

Цією постановою затверджено Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, відповідно до якого на Центр покладено виконання низки додаткових завдань, зокрема:· участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчої діяльності у сфері державного управління, адаптації до стандартів ЄС, використання в Україні інституціональних інструментів;

· наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методологічне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у зазначеній сфері;

· підвищення професійного рівня посадових осіб місцевого самоврядування, насамперед тих, які займають посади І—IV категорій, інших фахівців;

· консультаційна підтримка органів державної влади та органів місцевого самоврядування, поширення правової, наукової та іншої інформації щодо державного управління, адаптації до стандартів ЄС, зокрема використання в Україні інституціональних інструментів;

· участь у здійсненні співробітництва між Україною і ЄС, консультаційно-методологічне забезпечення та моніторинг у межах своїх повноважень діяльності органів виконавчої влади з виконання зобов’язань, взятих на себе Україною перед ЄС та міжнародними організаціями;

· сприяння Нацдержслужбі у виконанні нею своїх завдань і функцій з використання в Україні інституціональних інструментів.

Функції Центру:

· Центр бере участь у підготовці пропозицій щодо формування державної політики та нормотворчій діяльності у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;

· Центр здійснює наукове, експертне, інформаційно-аналітичне, методичне, організаційне та інше забезпечення підготовки та виконання програм і заходів у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;

· Центр бере участь у впровадженні сучасних інформаційних технологій у практику роботи органів державної влади та органів місцевого самоврядуваннята в підвищенні професійного рівня державних службовців, удосконаленн і чинних та впровадженні нових стандартів і процедур їх роботи;

· Центр сприяє поширенню правової, наукової та іншої інформації з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції та здійснює інформування громадськості щодо державної політики та заходів з її реалізації у сфері державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції;

· Центр надає консультаційну підтримку у сфері діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з питань державної служби, адміністративної реформи та розвитку інституцій у контексті європейської інтеграції.

Метою проходження переддипломної практики в період з 25 лютого по 25 березня 2015 року у центрі адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу є систематизація, закріплення та поглиблення теоретичних знань,умінь та навичок, одержаних у процесі навчання й збір та узагальнення матеріалів для майбутньої магістерської роботи.

Завдання практики:

· Вивчення Законів України, Указів Президента України та постанов Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правових документів;

· Вивчення функціональних обов’язків центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу, його структурних підрозділів;

· Ознайомлення з організацією ведення діловодства у центрі;

· Вивчення основних документів України, Ради Європи та ЄС з питань адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;

· Ознайомлення з нормативно-правовими документами з питань адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу.

 

Опрацьовано такі матеріали:

1. Положення про Національне агентство України з питань державної служби;

2. Положення про Центр адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу;

3. Положення про відділ управління проектами та основними напрямками діяльності відділу;

4. Положення про сектор проектів міжнародного співробітництва та основними напрямками діяльності відділу;

5. Положення про сектор проектів у сфері адміністративної реформи, SIGMA та СІВ та основними напрямками діяльності відділу;

6. Положення про сектор координації Twinning та основними напрямками діяльності відділу;

7. Положення про сектор координації ТАІЕХ та основними напрямками діяльності відділу;

8. Закон України від 29 червня 2004 року № 1906-IV «Про міжнародні договори України»;

9. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 липня 1998 року № 1074 «Про затвердження Положення про Українську частину Комітету з питань співробітництва між Україною та Європейськими Співтовариствами (Європейським Союзом)»;

10. Постанова Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 153 «Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»;

11. Постанова Кабінету Міністрів України від 13 вересня
2002 року №. 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна»;

12. Постанова Кабінету Міністрів України від 07 лютого
2007 року № 154 «Про затвердження Порядку організації роботи з підготовки та реалізації проектів Twinning в Україні»;

13. Постанова Кабінету Міністрів України від 9 квітня 2008 року № 316 «Про затвердження Порядку підготовки та виконання плану залучення зовнішньої допомоги Європейської Комісії у рамках TAIEX»;

14. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 листопада 2010 року № 2078 «Деякі питання підготовки та виконання програми Всеохоплюючої інституційної розбудови у рамках ініціативи Європейського Союзу «Східне партнерство»;

15. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 лютого
2013 року № 132-р «Про затвердження Плану дій щодо поглиблення співробітництва між Україною та Організацією економічного співробітництва та розвитку на 2013 – 2016 роки»

16. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 лютого
2013 року № 73-р «Про затвердження плану першочергових заходів щодо інтеграції України до Європейського Союзу на 2013 рік»;

17. Меморандум про взаєморозуміння між Урядом України та Європейською Комісією щодо Рамкового документа програми Всеохоплюючої інституційної розбудови;

18. Співробітництво Україна – НАТО. Програма Україна-НАТО з професійного розвитку цивільного персоналу сектору безпеки і оборони;

19. Програми ОСЕР і ОЧЕС: перспективи для України.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.