Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Точність побудови геодезичної основи

Створення геодезичної основи для будівництва

 

Залежно від конструктивних особливостей та призначення об'єктів будівництва необхідно дотримуватися вимог до виробництва геодезичних робіт, які наведені в будівельних нормах і правилах (БНіП), державних стандартах системи забезпечення точності геометричних параметрів у будівництві (ДСТУ), відомчих нормативних документах і документах органів державного нагляду. Необхідно також дотримуватися вимог, передбачених проектною документацією.

 

До складу геодезичних робіт, які виконуються на будівельному майданчику, взагалі входять:

а) створення геодезичної розмічувальної основи для будівництва (побудова розмічувальної мережі будівельного майданчика (РМБМ); винесення в натуру основних та/або головних розмічувальних осей будівель і споруд, а для великих і складних об'єктів - побудова зовнішньої розмічувальної мережі (ЗГРО); закріплення осей магістральних і позамайданчикових лінійних споруд; побудова розмічувальної основи для монтажу технологічного обладнання);

б) розмічування внутрішньомайданчикових лінійних споруд або їх частин; розмічування тимчасових будівель ( споруд);

в) створення внутрішньої розмічувальної мережі будинку на вихідному і монтажному горизонтах і розмічувальної мережі для монтажу технологічного обладнання (якщо це передбачено в ППГР ), а також виробництво детальних розмічувальних робіт;

г) геодезичний контроль точності геометричних параметрів будівель (споруд) і виконавчі зйомки зі складанням виконавчої геодезичної документації;

д) геодезичні вимірювання деформацій основ, конструкцій будівель (споруд) і їх частин (якщо це передбачено проектною документацією, встановлено авторським наглядом або органами державного нагляду). 

Раньше, как правило, предусматривалось, что создание геодезической разбивочной основы для строительства и геодезические измерения деформаций являются обязанностью заказчика.

Производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров зданий (сооружений) и исполнительные съемки входят в обязанности подрядчика. Сейчас эти обязанности строго не регламентированы.

 

До початку виконання геодезичних робіт повинні бути перевірені робочі креслення, які використовуються при розмічувальних роботах, в частині взаємної ув'язки розмірів, координат і відміток, і дозволені до виробництва технічним наглядом замовника.

 

Геодезичні роботи варто виконувати після передбаченої проектною документацією розчищення території, звільнення її від будівель, що підлягають знесенню, і, як правило, вертикального планування.

Р М Б М

 

  Планова розмічувальна мережа будівельного майданчика (РМБМ) створюється у вигляді: а ) червоних ліній або інших ліній регулювання забудови; б) будівельної сітки (як правило, з розмірами сторін 50, 100, 200 м); в) інших видів мереж, наприклад, полігонометрії, тріангуляції, трилатерації; г) спеціальних лінійно-кутових мереж у вигляді систем з правильних фігур прямокутників, центральних або радіально-кільцевих систем (для будівництва унікальних споруд, що вимагають високої точності виробництва розмічувальних робіт). РМБМ створюється для виносу в натуру головних та/або основних розмічувальних осей будівлі (споруди), для побудови зовнішньої розмічувальної мережі будинку, для виконавчих зйомок.  

 

З Г Р О

 

  Планова зовнішня розмічувальна мережа будинку (ЗГРО) створюється у вигляді геодезичної мережі, пункти якої закріплюють на місцевості основні (головні) розмічувальні осі, а також точки перетину основних розмічувальних осей. ЗГРО створюється для перенесення в натуру і закріплення проектних параметрів будинку (споруди), виробництва детальних розмічувальних робіт, виробництва робіт нульового циклу, виконавчих зйомок, для спостереження за осіданням і деформаціями.  

 

ВИСОТНА ОСНОВА

 

  Висотні мережі будівельного майданчика і зовнішньої розмічувальної мережі будинку (споруди) створюються у вигляді нівелірних ходів різних класів, що спираються не менш ніж на два вихідних репера. Пункти висотної і планової розмічувальних мереж, як правило, поєднують.  

 

Геодезичну розмічувальну основу для будівництва (РМБМ) необхідно прив'язувати до наявних в районі будівництва пунктів геодезичних мереж (місцевих або державних). А ЗГРО треба прив’язувати до РМБМ.

 

Роботи з побудови геодезичної розмічувальної основи виконують відповідно до проекту мережі, складеному на основі генерального плану та будівельного генерального плану об'єкта будівництва.

Креслення геодезичної розмічувальної основи слід складати в масштабі генерального плану будівельного майданчика.

У складі проекту повинні бути креслення, каталоги координат і відміток вихідних пунктів і каталоги (відомості) проектних координат і відміток, креслення геодезичних знаків, пояснювальна записка з обґрунтуванням точності побудови геодезичної розмічувальної основи.

 

Як створювати ГРО? Що потрібно передбачити?

 

Геодезичну розмічувальну основу варто створювати з урахуванням:

- проектного та існуючого розміщення будівель (споруд) та інженерних мереж на будівельному майданчику;

- забезпечення збереження і стійкості знаків, що закріплюють пункти розмічувальної основи;

- геологічних, температурних, динамічних процесів і інших впливів у районі будівництва, які можуть мати несприятливий вплив на якість побудови розмічувальної основи;

- використання створюваної геодезичної розмічувальної основи в процесі експлуатації побудованого об'єкта, його розширення та реконструкції.

 

 

Точність побудови геодезичної основи

 

Точність побудови розмічувальної мережі будівельного майданчика (РМБМ) приймається у відповідності до табл.. 1, а точність побудови зовнішньої розмічувальної основи (ЗГРО) – у відповідності до табл.. 2.

Таблиця 1

Характеристика об'єктів будівництва Середні квадратичні похибки побудови РМБМ, не більше
кутові вимірю-вання лінійні вимірювання Нівелювання на 1 км подвійного ходу
- підприємства та групи будівель (споруд) на ділянках площею більше ніж 1 км2; - окремо розташовані будівлі (споруди) площею забудови більше ніж 100 тис. м2   3" 2 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 3 мм (за програмою II класу у відповідності до інструкції з нівелювання)
- підприємства та групи будівель (споруд) на ділянках площею менше ніж 1 км2; - окремо розташовані будівлі (споруди) площею забудови від 10 до 100 тис. м2   5" 5 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 5 мм (за програмою III класу у відповідності до інструкції з нівелювання)
- окремо розташовані будівлі (споруди) із площею забудови менше ніж 10 тис. м2; - дороги, інженерні мережі в межах територій, що забудовуються   10" 10 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 10 мм (за програмою IV класу у відповідності до інструкції з нівелювання)
- дороги, інженерні мережі територій, які не забудовуються; - земляні споруди, а також вертикальне планування. 30" 25 мм для L до 50 м, для L понад 50 м 20 мм (за програмою технічного нівелювання)
Примітка. L – довжина, що вимірюється.

 

Таблиця 2

Характеристика будівель, споруд, будівельних конструкцій Середні квадратичні похибки побудови ЗГРО та ВГРО будинку (споруди) й інших розмічувальних робіт, не більше
лінійні вимірювання кутові вимір-ювання Нівелювання на станції на вихідному та монтажному горизонтах передача позначок на монтажний горизонт відносно вихідного, мм передача точок, осей по вертикалі, мм
  - металеві конструкції з фрезерованими контактними поверхнями; - збірні залізобетонні конструкції, які монтуються методом самофіксації у вузлах; - будівлі та споруди висотою понад 100 м або із прогонами від 30 м до 36 м   1 мм для L до 15 м, для L понад 15 м 5" 1 мм 2 + 10 × H 1 +2 × Н
  - будинки вище ніж 15 поверхів; - будівлі та споруди висотою від 73,5 м до 100 м або із прогонами від 18 до 30 м   2 мм для L до 20 м, для L понад 20 м 10" 2 мм 4+ 15 × Н 2 + 3 × Н
  - будинки до 15 поверхів; - будівлі та споруди висотою до 73,5 м або із прогонами від 6 м до 18 м   3 мм для L до L 15 м, для L понад 15 м 15" 3 мм 6 + 20 × Н 3 + 5 × Н
  - будинки до 5 поверхів; будівлі та споруди висотою до 15 м   4 мм для L до 20 м, для L понад 20 м 30" 5 мм 10 + 50 × Н   5+ 10 × Н
Примітка 1. Величини середніх квадратичних похибок (колонки 2-4) призначаються залежно від наявності однієї з характеристик, що зазначені в колонці 1; при наявності двох і більше характерних величин середніх квадратичних похибок призначаються за тією характеристикою, якій відповідає вища точність. Примітка 2. Точність геодезичних побудов при будівництві висотних, експериментальних, унікальних і складних об'єктів і монтажі фундаментів технологічного устаткування треба визначати розрахунками на основі спеціальних технічних умов і з урахуванням особливих вимог до допусків, що передбачаються проектом. Примітка 3. Н – різниця позначок двох будь-яких монтажних горизонтів виражена в сотнях метрів (100 м = 1)

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.