Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ХАРАКТЕРИСТИКА БУДІВЕЛЬ МІКРОРАЙОНУ

Будівлі та приміщення за призначенням розрізняють житлові, громадські, виробничі, сільськогосподарські, складські, лабораторні, адміністративні та побудові, промислових підприємств.

За категоріями з вибухопожежної та пожежної безпеки класифікують тільки будівлі та приміщення виробничого та складського призначення згідно з Державними будівельними нормами України.

ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ ПРИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА РЕМОНТІ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДСТАНЦІЇ

Оперативне обслуговування електроустановок може здійснюватися як місцевим оперативним чи оперативно-ремонтним персоналом, за яким закріплена ця електроустановка, так і виїзним, за яким закріплена група електроустановок.

Особам з оперативно-ремонтного персоналу, обслуговуючим електроустановки, що експлуатуються без місцевого оперативного персоналу, при огляді електроустановок, оперативних перемиканнях, підготовки робочих місць і допуск бригад до роботи і тому подібне відповідно до цих Правил і «ПТЕ електроустановок споживачів» надаються всі права і обов'язки оперативного персоналу.

Вид оперативного обслуговування, кількість осіб з оперативного персоналу в зміну чи на електроустановці визначаються особою, відповідальною за електрогосподарство, за узгодженням з адміністрацією підприємства (організації) і вказуються в місцевих інструкціях.

До оперативного обслуговування електроустановок допускаються особи, які знають оперативні схеми, посадові і експлуатаційні інструкції, особливості обладнання і пройшли навчання і перевірку знань відповідно до вказівок цих правил:

− особи з оперативного персоналу, що обслуговують електроустановки одноосібно, та ті старші в зміні чи бригаді, за якими закріплена ця електроустановка, повинні мати групу з електробезпеки не нижче IV в установках напругою вище 1000 В і III в установках напругою до 1000 В;− оперативний персонал повинен працювати за графіком, затвердженим особою, відповідальною, за електрогосподарство підприємства чи структурного підрозділу;

− у разі потреби з дозволу особи, котрий стверджував графік, допускається заміна одного чергового іншим;

− особа з оперативного персоналу, прийшовши на чергування, має прийняти зміну від попереднього чергового, а після закінчення роботи здати зміну наступному черговому у відповідності з графіком;

− припинення чергування без здачі зміни забороняється. У виняткових випадках залишення робочого місця допускається з дозволу вищої особи з оперативного персоналу.

Під час приймання зміни оперативний персонал зобов'язаний:

− ознайомитися зі схемою і станом та режимом роботи устаткування на своїй дільниці шляхом особистого огляду в обсязі, встановленому інструкцією;

− одержати від чергового, який здає зміну, про обладнання, за яким необхідно вести ретельний нагляд для попередження аварії або неполадок, і про обладнання, що перебуває в ремонті або резерві;

− перевірити і прийняти інструмент, матеріали, ключі від приміщень, засоби захисту, оперативну документацію та інструкції;

− ознайомитися з усіма записами та розпорядженнями за час, що минув з його останнього чергування;

− оформити прийом зміни записом у журналі, відомості, а також на оперативній схемі підписами особи, що приймає зміну, і особи, що здає її;

− доповісти старшому зміни про початок чергування та про неполадки, помічених під час прийняття зміни.

В електроустановках підстанцій і КЛ напругою вище 1000 В за нарядом повинні проводитися роботи:

− зі зняттям напруги;

− без зняття напруги на струмоведучих частинах і поблизу них;

− без зняття напруги віддалік від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, коли потрібне встановлення тимчасових огороджень;

− із застосуванням в РУ механізмів і вантажопідіймальних машин. Решта роботи далеко від струмоведучих частин, що знаходяться під напругою, можуть виконуватися за розпорядженням, в тому числі: роботи в комплектних розподільних пристроях (КРУ) та КРУ зовнішньої установки (КРУН), на візках з обладнанням, які викочені з шаф, за умови, що дверцята або шторки шаф замкнені; роботи в приводах і агрегатних шафах комутаційних апаратів, в пристроях вторинної комутації, релейного захисту, автоматики, телемеханіки, та зв'язку.

В електроустановках напругою до 1000 В роботи на збірних шинах РУ, розподільчих щитів, збірок, а також на приєднаннях перелічених пристроїв, по яких на збірні шини може бути подана напруга, повинні виконуватися за нарядом. На тупикових приєднаннях роботи допускається виконувати за розпорядженням.

При роботі в електроустановках підстанцій і на КЛ, на яких напруга знята з усіх струмоведучих частин, у тому числі з виводів ПЛ і КЛ, за умови, що замкнутий вхід до суміжної електроустановки (збірки та щити напругою до 1000 В можуть залишатися під напругою), допускається видавати один наряд для одночасної роботи на всіх приєднаннях.

ВРУ до 10 кВ з одиночною системою шин і будь-яким числом секцій при виведенні в ремонт секції дозволяється видавати один наряд для роботи на шинах і на всіх або частини приєднань цієї секції. Допуск на всі робочі місця секції може проводитись одночасно; дозволяється розосередження бригади по різних робочих місцях в межах цієї секції.

Забороняється підготовка до вмикання чи випробування під напругою будь-якого приєднання секції до повного закінчення робіт за нарядом.

ПРОТИПОЖЕЖНІ ЗАХОДИ

Пожежа - неконтрольоване горіння поза спеціальним вогнищем, яке призводить до матеріальної шкоди.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей.

Горіння – це процес окислення який супроводжується інтенсивним виділенням тепла і променевої енергії. Горіння виникає коли є горюча речовина, окислювач та джерело запалювання. Кожне підприємство згідно "Правил пожежної безпеки в Україні" повинне бути забезпечене необхідною кількістю води для цілей пожежогасіння. На підприємстві є пожежна водойма об'ємом 110м3 води, яка поступає з водонапірної башти. Пожежна водойма призначена для заправки пожежних машин в разі виникнення пожежі, а також для протипожежного водогону всередині приміщень.
3 метою забезпечення витрат води та її напору встановлено насоси. Пожежна водойма розміщена таким чином, щоб забезпечувалось зручне набирання води пожежними машинами. Кришки люків колодязів підземного водогону повинні постійно очищуватись від снігу, бруду, льоду, а в холодний період утеплюватись, а стояки звільнятись від води. Кришки люків повинні бути пофарбовані в червоний колір. Водонапірна башта забезпечена під'їздом і також пристосована для відбору води пожежною технікою.
Не допускається використовувати для побутових та виробничих потреб запас води, призначений для цілей пожежегасіння. Внутрішні пожежні крани встановлені в доступних місцях, укомплектовані пожежним рукавом та стволом, а також важелем для полегшення відкривання вентиля.
Пожежний рукав необхідно утримувати сухим, складеним в "гармошку" або подвійну скатку, приєднаним до крана та ствола і не рідше 1 разу на 6 місяців розгортати та згортати наново. Використання пожежних рукавів для господарських та інших потреб, не пов'язаних з пожежогасінням, не допускається. Пожежні крани повинні розміщуватись у навісних шафках, опломбовані. На дверцятах пожежних шафок із зовнішнього боку повинні бути вказані літери "ПК", порядковий номер крана та номер телефону для виклику пожежної охорони. Пожежні крани повинні постійно бути справними і доступними для використання. Взимку з внутрішнього протипожежного водогону вода зливається. При цьому біля кранів вивішується табличка про місце розташування та порядок пуску насосу. З порядком пуску насосу всі працівники у приміщенні інструктуються під розпис в журналі. У приміщені насосної станції вивішена загальна схема протипожежного водопостачання та схема обв'язки насосів з вказівкою призначення кожної арматури, лінії насосу, розроблена виробнича інструкція. В приміщенні насосної станції не слід зберігати сторонні предмети і устаткування, насоси потрібно утримувати у постійній експлуатаційній готовості. В зв'язку з тим, що насосна стація не має постійного чергового персоналу, то приміщення замкнуте на замок, а місце зберігання ключів зазначене написом а дверях.

Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону «Про пожежну безпеку». Небезпечними факторами пожежі і вибуху, які можуть призвести до травми, отруєння, загибелі або матеріальних збитків є відкритий вогонь, іскри, підвищена температура, токсичні продукти горіння, дим, низький вміст кисню, обвалення будинків і споруд.

Пожежу, яка виникла можна ліквідувати, якщо забрати один з трьох факторів необхідних для горіння: горючу речовину, окислювач, джерело тепла.

Існує фізичний спосіб гасіння пожеж: охолодження зони горіння або горючих речовин розбавлення реагуючих речовин в зоні горіння негорючими речовинами ізоляція реагуючих речовин від зони горіння. До основних засобів гасіння пожежі відносяться: вода (у вигляді струменя або у розпиленому стані).

Вибір тих чи інших способів та засобів гасіння пожеж визначається в кожному конкретному випадку залежно від стадії розвитку пожежі, масштабів загорянь, особливостей горіння речовин та матеріалів.

Вода - найбільш дешева та поширена вогнегасна речовина. Це пояснюється: великою теплоємністю (теплота пароутворення 539 кал/г) високою термічною стійкістю (розкладається при температурі вище 1700°С) значним збільшенням об'єму при пароутворенні (1л води при випаровуванні утворює більше 1700л пари) охолоджує зону горіння.

Воду застосовують у вигляді потужних струменів і як пару. Струменем води збивають полум'я і одночасно охолоджують поверхню. Струменем води гасять тверді спалимі речовини; дощем і водяним пилом - тверді, волокнисті сипучі речовини, а також легкозаймисті та спалимі рідини (спирт, трансформаторна олія, тощо). Водяна пара застосовується для гасіння пожеж у приміщеннях об'ємом до 500 м3 невеликих загорянь на відкритих установка.

Промислові підприємства мають зовнішнє і внутрішнє протипожежне водопостачання. Необхідний тиск води створюється стаціонарними пожежними помпами, котрі забезпечують подання компактних струменів на висоту не менше 10 м або рухомими пожежними помпами і мотопомпами, що забирають воду із гідрантів. Внутрішній протипожежний водогін обладнується пожежними кранами, які встановлюються на висоті 1,35 м від підлоги всередині приміщень біля виходів, у коридорах, на сходах. Кожний пожежний кран споряджається прогумованим рукавом та пожежним стволом.

Для гасіння пожеж всередині будівель, крім пожежних кранів встановлюються автоматично діючі спринклерні або дренчері установки. Спринклерна установка водяної системи являє собою розгалужену мережу труб під стелею зі спринклерними головками (розбризкувачами), які закриті легкоплавкими замками, що розраховані на спрацювання при температурі 72; 93; 141; 182 °С. Установки мають контрольно-сигнальний клапан, який пропускає воду в спринклерну мережу, при цьому одночасно подає звуковий сигнал, контролює тиск води до і після клапану.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.