Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Який один із принципів земельного законодавства?

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ

З ДИСЦИПЛІНИ “ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО”

Київ

Аграрна освіта


Який один із принципів земельного законодавства?

1) рішення про реалізацію земельних повноважень суб’єкт земельних правовідносин приймає самостійно

2) надання прав і свобод суб’єктам земельних відносин

3) забезпечення рівності права власності на землю громадян, юридичних осіб, територіальних громад та держави

4) встановлення обмежень щодо використання земель за їх цільовим призначенням

 

2. Найвищу юридичну силу в Україні має:

1) Земельний кодекс

2) Конституція

3) Указ Президента

4) Постанова Верховної Ради

 

3. За юридичною силою джерела земельного права поділяються на:

1) матеріальні та процесуальні

2) закони і підзаконні нормативні акти

3) загальні та спеціальні

4) кодифіковані і ті, що не є такими

 

4. Суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею, називаються:

1) правом оренди

2) правом власності

3) правом постійного користування

4) земельними відносинами.

5. Об’єкт права власності на землю:

1) земельна ділянка

2) землеволодіння

3) угіддя

4) землекористування

6. На скільки категорій поділяється земельний фонд України за основним цільовим призначенням :

1) 7

2) 9

3) 10

4) 11

7. Зміна цільового призначення земель, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб, здійснюється за ініціативою:

1) Органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів

2) Органів місцевого самоврядування

3) Органів державної влади

4) Власників земельних ділянок

8. Землі сільськогосподарського призначення надаються у користування сільськогосподарським підприємствам для:1) ведення підсобного сільського господарства

2) ведення товарного сільськогосподарського виробництва

3) пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства

4) городництва, сінокосіння та випасання худоби.

9. Землі сільськогосподарського призначення можуть передаватися у власність:

1) громадянам України

2) особам без громадянства

3) іноземним громадянам

4) іноземним державам

10.Із угідь, які були в постійному користуванні державних і комунальних сільськогосподарських підприємств, створюють резервний фонд у розмірі до:

1) 5 % сільськогосподарських угідь

2) 15 % сільськогосподарських угідь

3) 25 % сільськогосподарських угідь

4) 10 % сільськогосподарських угідь

11. Для ведення особистого селянського господар­ства земельні ділянки на праві власності можуть мати:

1) громадяни України

2) особи без громадянства

3) юридичні особи

4) іноземні громадяни

12. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення особистого селянського господарства у розмірі, не більше:

1) 0,10 га

2) 0,60 га

3) 1,00 га

4) 2,00 га

13. Землі для сінокосіння і випасання худоби надаються громадянам у:

1) оренду

2) власність

3) постійне користування

4) концесію

14. Розмір земельної ділянки, який можна приватизувати громадянам України для городництва:

1) 0,00 га

2) до 0,10 га

3) до 0,12 га

4) до 0,15 га

15. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для ведення садівництва у розмірі, не більше:

1) 0,01 га

2) 0,10 га

3) 0,12 га

4) 0,15 га

16. Земельні ділянки, призначені для садівництва, можуть використовуватися для:

1) зведення житлових будинків

2) закладання лісових насаджень

3) закладання багаторічних плодових насаджень

4) розміщення оптових ринків

17. Земельні ділянки, призначені для городництва, можуть використовуватися для:

1) спорудження капітальних будівель і споруд

2) закладання багаторічних плодових насаджень

3) спорудження тимчасових споруд для зберігання інвентарю

4) зведення житлових будинків

 

18. Громадяни України мають право безоплатно приватизувати земельні ділянки для ведення фермерського господарства у таких розмірах:

1) до 1,00 га

2) до 2,00га

3) до 3,00 га

4) у розмірі земельної частки (паю)

19. Членами фермерського господарства можуть бути подружжя, їх батьки, діти, які досягли:

1) 13-річного віку

2) 14-річного віку

3) 16-річного віку

4) 18-річного віку

20. Право на створення фермерського господарства має:

1) іноземний громадянин та особа без громадянства

2) громадянин україни

3) громадянин, який досяг 18-річного віку

4) дієздатний громадянин україни, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство

21. До заяви для отримання у власність або в оренду земельної ділянки державної або комунальної власності з метою ведення фермерського господарства додаються документи, що підтверджують:

1) досвід роботи у сільському господарстві або наявність освіти, здобутої в аграрному навчальному закладі

2) розмір земельної ділянки

3) кількість членів фермерського господарства

4) вік членів фермерського господарства

22. Землі фермерського господарства можуть складатися із:

1) земельної ділянки, що належить на праві власності фермерському господарству як юридичній особі

2) земельних ділянок, що належать громадян – членам фермерського господарства на праві приватної власності

3) земельної ділянки, що використовується фермерським господарством на умовах оренди

4) всі відповіді правильні

23. Залежно від матеріального або процесуального характеру земельні відносини поділяються на:

1) регулятивні та охоронні

2) матеріальні та процесуальні

3) охоронні та розпорядні

4) запобіжні та охоронні

24. Завданням земельного законодавства є регулювання земельних відносин з метою:

1) забезпечення права на землю громадян, юридичнихосіб, територіальних Громад та держави

2) оцінки земель

3) ведення моніторингу

4) організації землеустрою


25. До земель житлової та громадської забудови належать земельні ділянки:

1) зелених зон населених пунктів

2) у межах населених пунктів, що їх використовують для розміщення житлової забудови, громадських будівель і споруд, інших об’єктів загального користування

3) поза межами населених пунктів, що їх використовують для об’єктів загального користування

4) земельні ділянки для дачного будівництва

26. Використання земель житлової та громадської забудови здійснюється відповідно до:

1) проектів впорядкування існуючих землеволодінь і землекористувань

2) матеріалів інвентаризації земель та документів , що посвідчують право власності або користування землею

3) регіональних та місцевих правил забудови

4) генерального плану населеного пункту, іншої містобудівної документації, плану земельно-господарського устрою

27. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для будівництва індивідуальних гаражів у розмірі не більше:

1) 0,05 га

2) 0,10 га

3) 0,15 га

4) 0,01 га

28. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель комунальної власності в селі, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у розмірі не більше:

1) 0,50 га

2) 0,30 га

3) 0,25 га

4) 0,15 га

29. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель комунальної власності в селищі для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у розмірі не більше:

1) 0,60 га

2) 0,25 га

3) 0,20 га

4) 0,15 га

30. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель комунальної власності в місті для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд у розмірі не більше:

1) 0,10 га

2) 0,12 га

3) 0,15 га

4) 0,25 га.

31. Землями іншого природоохоронного призначення визначають земельні ділянки в межах яких розташовані:

1) природні об’єкти, що мають особливу наукову цінність

2) національні природні парки

3) ботанічні сади

4) зоологічні парки

32. На територіях лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів встановлюють:

1) округи і зони санітарної (гірничо-санітарної) охорони

2) охоронні зони

3) зони особливого використання земель

4) смуги відведення

 

33. Землі, які використовуються для організації відпочинку населення, туризму та проведення спортивних заходів відносяться до земель:

1) оздоровчого призначення

2) рекреаційного призначення

3) природоохоронного призначення

4) лісогосподарського призначення

 

34. Дачному кооперативу можуть безоплатно передаватись у власність землі, зайняті під:

1) екологічними та навчально-туристськими стежками

2) дорогами, проїздами, будівлями і спорудами загального користування

3) будинками рибалок і мисливців

4) маркованими трасами

35. Громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельної ділянки із земель державної або комунальної власності для індивідуального дачного будівництва у розмірі, не більше:

1) 0,01 га

2) 0,10 га

3) 0,15 га

4) 0,25 га

36. Землі, на яких розташовані пам'ятки культурної спадщини, їх комплекси (ансамблі), історико-культурні заповідники, історико-культурні заповідні території, охоронювані археологічні території, музеї просто неба, меморіальні музеї-садиби належать до категорії:

1) історико-культурного призначення

2) рекреаційного призначення

3) природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення

4) житлової та громадської забудови

37. Розмір замкнених земельних ділянок лісогосподарського призначення, які можуть безоплатно передаватись у власність громадянам і юридичним особам у складі селянських та фермерських господарств:

1) до 2,00 га

2) до 3,00 га

3) до 4,00 га

4) до 5,00 га

38. Земельні ділянки лісогосподарського призначення надаються в постійне користування спеціалізованим державним або комунальним лісогосподарським підприємствам для:

1) ведення лісового господарства

2) ведення сільського господарства

3) рекреаційних цілей

4) наукової діяльності

39. До земель водного фонду належать землі, зайняті:

1) морями, річками, озерами, водосховищами іншими водними об'єктами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами

2) портами, спеціалізованими причалами, пристанями і затонами

3) будівлями, береговими навігаційними знаками

4) пасажирськими вокзалами, павільйонами і причалами

40. Для створення сприятливого режиму водних об'єктів уздовж морів, навколо озер, водосховищ та інших водойм встановлюються:

1) охоронні зони

2) водоохоронні зони

3) зони санітарної охорони

4) санітарно-захисні зони

41. Громадянам і юридичним особам можуть безоплатно передаватися у власність замкнені природні водойми, загальною площею до:

1) 5,00 га

2) 4,00 га

3) 3,00 га

4) 2,00 га

42. Прибережні захисні смуги шириною 25 метрів встановлюються:

1) навколо морських заток і лиманів

2) уздовж середніх річок

3) уздовж малих річок та навколо ставків площею менш як 3 гектари

4) навколо ставків площею понад 3 гектари

43. Прибережні захисні смуги шириною 50 метрів встановлюються:

1) уздовж морів

2) уздовж малих річок

3) навколо ставків площею менш як 3 гектари

4) уздовж середніх річок та навколо ставків площею понад 3 гектари

44. Прибережні захисні смуги шириною 100 метрів встановлюються:

1) навколо морських заток і лиманів

2) уздовж середніх річок

3) для великих річок, водосховищ на них та озер

4) по берегах струмків і потічків

 

45. У прибережних захисних смугах уздовж річок дозволяється:

1) розорювати земелі

2) зберігання та застосування пестицидів і добрив

3) влаштування літніх тіборів для худоби

4) сінокосіння

46. Відведення земельних ділянок, що надаються для цілей промисловості, здійснюється з урахуванням:

1) платоспроможності юридичної особи

2) державних норм забудови

3) черговості освоєння земельних ділянок

4) проектної документації

47. До земель автомобільного транспорту належать землі під:

1) проїзною частиною

2) автовокзалами та автостаціями

3) декоративним озелененням

4) мостами та тунелями

48. До земель дорожнього господарства належать землі під:

1) узбіччям та земляним полотном

2) автозаправними станціями

3) станціями технічного обслуговування

4) автотранспортними підприємствами

49. Земельні ділянки, надані під повітряні і кабельні телефонно-телеграфні лінії та супутникові засоби зв'язку, належать до земель :

1) промисловості

2) енергетичної системи

3) зв’язку

4) транспорту

50. До земель енергетичної системи надежать землі, надані під:

1) випромінювальні споруди телерадіостанцій

2) радіорелейні лінії

3) кабельні телефонно-телеграфні лінії

4) електрогенеруючі об’єкти

51. Уздовж повітряних і підземних кабельних ліній електропередачі встановлюються:

1) охоронні зони

2) санітарно-захисні зони

3) зони особливого використання земель

4) санітарні округи

 

52. Землі оборони можуть перебувати:

1) лише у державній власності

2) у комунальній та державній власності

3) лише у приватній власності

4) у державній, комунальній і приватній власності

53. Хто розпоряджається землями приватної власності:

1) громадяни україни та юридичні особи

2) держава

3) землекористувачі

4) територіальні громади сіл, селищ, міст

54. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є:

1) державною власністю

2) комунальною власністю

3) приватною власністю

4) особистою власністю

55. До земель комунальної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать землі:

1) загального користування населених пунктів

2) під присадибними ділянками

3) природоохоронного роизначення

4) під промисловими підприємствами

56. Хто розпоряджається землями державної власності:

1) громадяни та юридичні особи

2) Верховна Рада України, обласні та районні ради

3) сільські, селищні та міські ради

4) Кабінет Міністрів України, обласні та районні державні адміністрації

57. Суб’єктами права спільної власності на землю територіальних громад можуть бути:

1) юридичні особи

2) фізичні особи

3) районні та обласні державні адміністрації

4) районні та обласні ради

58. За межами населених пунктів у комунальній власності територіальної громади села можуть перебувати:

1) землі під об’єктами природно-заповідного фонду

2) громадські пасовища

3) земельні ділянки, на яких розташовані об’єкти комунальної власності

4) землі загального користування

59. Однією з форм власності на землю є:

1) акціонерна

2) сільськогосподарська

3) державна

4) суспільна

60. Право на безоплатну приватизацію землі мають:

1) іноземні громадяни

2) громадяни україни

3) юридичні особи

4) особи без громадянства

61.Земельна ділянка може належати на праві спільної сумісної власності лише:

1) територіальним громадам

2) органам державної влади

3) юридичним особам та громадянам

4) територіальним громадам, органам державної влади, юридичним особам та громадянам

62. Іноземні держави можуть набувати у власність земельні ділянки для:

1) розміщення будівель і споруд дипломатичних представництв

2) здійснення підприємницької діяльності

3) рекреаційних та оздоровчих цілей

4) житлового будівництва

63. Іноземні громадяни та особи без громадянства можуть набувати права власності на земельні ділянки у разі:

1) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності

2) викупу земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти нерухомого майна, що належать їм на праві власності

3) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування

4) виділення в натурі (на місцевості) належної їм земельної частки (паю)

64. Юридичні особи можуть набувати у власність земельні ділянки для здійснення підприємницької діяльності у разі:

1) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування

2) внесення земельних ділянок її засновниками до статутного капіталу

3) приватизації земельних ділянок, що були раніше надані їм у користування

4) безоплатної передачі із земель державної і комунальної власності

65. Землі сільськогосподарського призначення, отримані в спадщину іноземними юридичними особами, підлягають відчуженню протягом:

1) 10 днів

2) одного місяця

3) трьох місяців

4) одного року

66. Право власності на земельну ділянку поширюється в її межах:

1) лише на поверхневий (ґрунтовий) шар

2) лише на водні об’єкти

3) лише на ліси і багаторічні насадження на ній

4) на поверхневий (ґрунтовий) шар, а також на водні об’єкти, ліси і багаторічні насадження на ній

67. До земель державної власності, які не можуть передаватись у приватну власність, належать:

1) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами державної і комунальної форм власності

2) землі під присадибними ділянками

3) земельні ділянки садівничих товариств

4) землі під промисловими підприємствами

68. До земель державної власності, які не можуть передаватись у комунальну власність, належать:

1) земельні ділянки, закріплені за вищими навчальними закладами комунальної форми власності

2) землі атомної енергетики та космічної системи

3) землі лісогоспоподарського призначення

4) землі рекреаційного призначення .

69. Право спільної часткової власності на земельну ділянку виникає під час:

1) безоплатної передачі із земель комунальної власності

2) безоплатної передачі із земель державної власності

3) конфіскації земельної ділянки

4) придбання у власність земельної ділянки двома чи більше особами за цивільно-правовими угодами

70. Хто розпоряджається землями комунальної власності:

1) громадяни

2) держава

3) територіальні громади

4) юридичні особи

71. Забезпечувати використання земельних ділянок за цільовим призначенням –це:

1) вибір власника земельної ділянки

2) обов’язок власника земельної ділянки

3) право власника земельної ділянки

4) рішення органів виконавчої влади

72. Право володіння і користування земельною ділянкою, яка перебуває у державній або комунальній власності, без встановлення строку – це:

1) емфітевзис

2) суперфіцій

3) право постійного користування

4) право власності

73. Засноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною орендареві для провадження підприємницької та іншої діяльності – це право:

1) постійного користування

2) оренди

3) суборенди

4) концесії

74. Що є об’єктом оренди землі:

1) земельна ділянка

2) землеволодіння

3) угіддя

4) землекористування

75. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності можуть бути:

1) райдержадміністрації

2) сільські ради

3) юридичні особи

4) громадяни україни

76. Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності можуть бути:

1) міські ради

2) сільські ради

3) селищні ради

4) райдержадміністрації

77. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватися орендарем у:

1) суборенду

2) тимчасове користування

3) постійне користування

4) власність

78. Невід’ємною частиною договору оренди землі є:

1) рішення про надання земельної ділянки в оренду

2) дані економічної оцінки

3) кадастровий план земельної ділянки

4) дані бонітування

79. Платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою – це:

1) земельний податок

2) орендна плата

3) рента

4) податок

80. Форми орендної плати за земельну ділянку:

1. грошова у всіх випадках

2. грошова для земель, які орендуються із земель державної власності

3. натуральна і відсоткова із земель комунальної власності

4. грошова, натуральна та відробіткова (надання послуг орендодавцю)

81. Максимальний термін оренди землі становить до:

1) 10 років

2) 25 років

3) 50 років

4) 100 років

82. Термін короткострокової оренди землі становить до:

1) 2 років

2) 5 років

3) 10 років

4) 15 років

 

83. Проведення розвідувальних робіт на землях заповідників, національних дендрологічних, ботанічних, меморіальних парків, поховань і археологічних пам'яток дозволяється у виняткових випадках за рішенням:

1) сільської, селищної, міської рад

2) районної державної адміністрації

3) обласної ради

4) Кабінету Міністрів України

 

84. Право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою – це право:

1) земельного сервітуту

2) оренди

3) концесії

4) ренти

85. Земельні сервітути можуть бути:

1) обмеженими

2) необмеженими

3) цільовими

4) строковими

86. Право користування чужою земельною ділянкою для потреб сільськогосподарського виробництва – це:

1) емфітевзис

2) суперфіцій

3) сервітут

4) концесія

87. Право користування чужою земельною ділянкою для забудови – це:

1) сервітут

2) оренда

3) емфітевзис

4) суперфіцій

88. Наслідки проникнення гілок дерев із сусідньої земельної ділянки:

1) корені можуть бути відрізані в будь-якому випадку

2) гілки можуть бути відрізані в будь-якому випадку

3) корені можуть бути відрізані у випадку, коли вони є перепоною у використанні земельної ділянки за призначенням

4) гілки і корені не можуть бути відрізані

89. Дії власників та землекористувачів земельних ділянок щодо визначення спільних меж:

1) власник сусідньої земельної ділянки встановлює межі на свій розсуд

2) власник земельної ділянки в праві вимагати від сусіда межові знаки

3) власник земельної ділянки в праві вимагати від сусіда сприяння встановленню твердих меж

4) можуть вимагати від райдержадміністрації встановлення твердих меж

90. Навколо особливо цінних природних об'єктів, об'єктів культурної спадщини, створюються:

1) зони санітарної охорони

2) охоронні зони

3) санітарно-захисні зони

4) зони особливого використання земель

91. Зона особливого використання земель створюється навколо:

1) водозабірних та водоочисних споруд

2) об’єктів оздоровчого призначення

3) земель транспорту

4) військових об’єктів збройних сил україни

 

92. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок громадян, приймається протягом:

1) 10 днів

2) 14 днів

3) 30 днів

4) місяця

93. Рішення органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні громадян, приймається на підставі:

1) клопотання

2) проекту відводу земельної ділянки

3) технічних матеріалів та документів, що підтверджують розмір земельної ділянки

4) документів, що підтверджують оцінку земельної ділянки

94. Громадяни, зацікавлені в одержанні безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної власності або комунальної власності, у клопотанні вказують:

1) цільове призначення земельної ділянки та її орієнтовні розміри

2) паспортні дані та ідентифікаційний код

3) код використання земельної ділянки

4) кадастровий номер земельної ділянки

95. У який строк з дня отримання погодженого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, органи виконавчої влади або місцевого самоврядування приймають рішення про його затвердження:

1) тижневий

2) двотижневий

3) десятиденний

4) місячний

96. Відмова органів місцевого самоврядування або органів державної влади в наданні земельної ділянки у користування або залишення клопотання без розгляду в установлений законом строк можуть бути оскаржені до:

1) територіального органу земельних ресурсів

2) сільської, селищної, міської ради

3) районної державної адміністрації

4) суду

97. У разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на умовах:

1) приватної власності

2) оренди землі

3) на яких земельна ділянка належала попередньому власнику

4) дарування

98.Набувальною давністю вважають добросовісне, відкрите і безперервне користування земельною ділянкою, протягом:

1) 10 років

2) 15 років

3) 20 років

4) 12 років

 

99. Районні державні адміністрації на їх території передають земельні ділянки із земель державної власності у власність або у користування за межами населених пунктів для:

1) будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських будівель і споруд

2) будівництва об’єктів, пов’язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району ?

3) індивідуального гаражного будівництва

4) несільськогосподарських потреб – ріллю та багаторічні насадження

100. Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту:

1) державної реєстрації цих прав

2) встановлення меж земельної ділянки

3) погодження меж земельної ділянки

4) виготовлення проектної документації

101. Продаж громадянам і юридичним особам земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти, які підлягають приватизації, здійснюється:

1) місцевими державними адміністраціями

2) державними органами приватизації

3) Радою Міністрів Автономної Республіки Крим

4) органами місцевого самоврядування

102. Підставою для відмови в продажу земельної ділянки є:

1) неподання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки

2) наявність сервітуту

3) подання документів, необхідних для прийняття рішення щодо продажу такої земельної ділянки

4) відсутність на земельній ділянці інженерної інфраструктури

103. За згодою співвласників у заставу передаються земельні ділянки:

1) комунальної власності

2) державної власності

3) спільної власності

4) орендовані

104. Земельні торги визнаються такими, що не відбулися, у разі:

1) відсутності покупців або наявності тільки одного покупця

2) якщо жоден із покупців не запропонував ціну, вищу за стартову ціну земельної ділянки

3) несплати в установлений термін переможцем земельних торгів належної суми за придбану земельну ділянку

4) всі відповіді правильні

105. Підставами припинення права власності на земельну ділянку є:

1) смерть власника земельної ділянки за відсутності спадкоємця

2) несплата земельного податку

3) несплата орендної плати

4) самостійне господарювання

106. Земельна ділянка може бути конфіскована за рішенням:

1) органів державної влади

2) органів місцевого самоврядування

3) прокуратури

4) суду

107. Сільські, селищні, міські ради вилучають:

1) земельні ділянки державної власності

2) земельні ділянки комунальної власності

3) земельні ділянки спільної власності територіальних громад

4) особливо цінні землі

108. Земельні ділянки державної власності, які перебувають у постійному користуванні, – ріллю, багаторічні насадження для несільськогосподарських потреб, ліси для нелісогосподарських потреб, вилучає:

1) обласна рада

2) обласна державна адміністрація

3) Кабінет Міністрів України

4) районна державна адміністрація

109. До особливо цінних земель відносяться:

1) землі дослідних полів науково-дослідних установ і навчальних закладів

2) торфовища з глибиною залягання торфу до 50 сантиметрів

3) осушені

4) зрошувані

110. Земельні торги проводяться не раніше:

1) 20 днів та не пізніше 80 днів після оприлюднення оголошення

2) 30 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення

3) 30 днів та не пізніше 60 днів після оприлюднення оголошення

4) 60 днів та не пізніше 90 днів після оприлюднення оголошення

111. Угоди про перехід права власності на земельні ділянки укладаються:

1) в усній формі

2) за згодою однієї із сторін

3) у письмовій формі та нотаріально посвідчуються

4) у формі реєстрації

112. Які з цих земель не є самостійною категорією за цільовим призначенням:

1) запасу

2) оздоровчого призначення

3) рекреаційного призначення

4) лісогосподарського призначення

113. Земельні спори вирішують:

1) прокуратура

2) суди

3) Верховна Рада України

4) Кабінет Міністрів України

 

114. Земельні спори розглядає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин та органи місцевого самоврядування на основі заяви однієї із сторін, у :

1) місячний строк з дня подання заяви

2) 5-денний строк з дня подання заяви

3) тижневий строк з дня подання заяви

4) 14-деннний строк з дня подання заяви

115. Земельні спори у межах населених пунктів щодо меж земельних ділянок, що перебувають у власності і користуванні громадян, вирішують:

1) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин

2) органи місцевого самоврядування

3) суди

4) прокуратура

116. Самоврядний контроль за використанням і охороною земель здійснюють:

1) громадські інспектори

2) державні інспектори

3) органи виконавчої влади

4) сільські, районні, міські, обласні ради

117. Громадський контроль за використанням і охороною земель здійснюють:

1) міські ради

2) державні інспектори

3) громадські інспектори

4) сільські, селищні, районні та обласні ради

118. До видів юридичної відповідальності за земельні правопорушення належать:

1) кримінальна

2) цивільно-правова, дисциплінарна

3) адміністративна

4) кримінальна, цивільно-правова, дисциплінарна, адміністративна

119. Система спостережень за станом земельного фонду – це:

1) землеустрій

2) земельний кадастр

3) моніторинг земель

4) державний контроль за використанням і охороною земель

120. Повернення самовільно зайнятих земельних ділянок провадиться за рішенням:

1) органів державної влади

2) органів місцевого самоврядування

3) суду

4) органів виконавчої влади з питань земельних ресурсів

121. До повноважень сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин на території сіл, селищ, міст належить:

1) погодження питань, пов'язаних з вилученням (викупом) особливо цінних земель

2) передача земельних ділянок комунальної власності у власність громадян та юридичних осіб

3) розроблення економічного і правового механізму регулювання земельних відносин

4) затвердження та участь у реалізації регіональних програм використання земель, підвищення родючості ґрунтів, охорони земель

122. До повноважень місцевих державних адміністрацій у галузі земельних відносин належить:

1) розпорядження землями державної власності

2) здійснення міжнародного співробітництва в галузі земельних відносин

3) участь у розробці нормативних документів у галузі охорони земель та відтворення родючості ґрунтів

4) розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних громад

123. Закони приймає:

1) Президент України

2) Кабінет Міністрів України

3) Верховна Рада України

4) Міністерство юстиції України

 

124. Офіційним виданням для законів є:

1) Збірники постанов Уряду України

2) Офіційний вісник України

3) газета «Дело»

4) газета «Дзеркало тижня»

 

125. Особам (їх спадкоємцям), які мали у власності земельні ділянки до 15 травня 1992 року, земельні ділянки:

1) повертаються в розмірі норм земельного законодавства

2) повертаються

3) не повертаються

4) не повертаються, але компенсується вартість землі за умови представлення відповідних документів

126. Чи мають право власності на землю в Україні іноземні громадяни:

1) не мають

2) мають на всі землі

3) мають на землі сільськогосподарського призначення

4) мають на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктів для підприємницької діяльності

127. Чи мають право власності на землю в Україні особи без громадянства:

1) не мають

2) мають на землі без забудови за межами населених пунктів для підприємницької діяльності

3) мають на землі сільськогосподарського призначення

4) мають на земельні ділянки несільськогосподарського призначення в межах населених пунктах для підприємницької діяльності.

128. Землі, які належать на праві власності територіальним громадам сіл, селищ, міст, є:

1) громадською власністю

2) комунальною власністю

3) муніципальною власністю

4) спільною власністю

129. Чи можуть іноземні громадяни та особи без громадянства приймати земельні ділянки у спадщину:

1) не можуть

2) можуть

3) можуть окрім земель сільськогосподарського призначення

4) можуть окрім земель сільськогосподарського призначення та земель лісогосподарського призначення

130. Самовільно зайняті земельні ділянки підлягають поверненню власникам землі або землекористувачам:

1) без відшкодування затрат, що їх зазнали за час незаконного користування ними

2) з частковим відшкодуванням затрат, що їх зазнали за час незаконного користування ними

3) з повним відшкодуванням затрат, що їх зазнали за час незаконного користування ними

4) з відшкодуванням половини затрат, що їх зазнали за час незаконного користування ними.

131. До прав землекористувачів належать:

1) право продавати земельну ділянку

2) право змінювати цільове призначення землі

3) відшкодування збитків

4) передавати земельну ділянку у користування будь-яким особам на необмежений строк

132. Орендована земельна ділянка або її частина може передаватись орендарем у володіння та користування іншій особі (в суборенду):

1) за згодою орендодавця

2) за вимогою органів виконавчої влади

3) без згоди орендодавця

4) лише за згодою органів влади

133. Охоронні зони створюються навколо таких об’єктів:

1) лінії електропередачі

2) джерел


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.