Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема: Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі

Табличний процесор

Тема: Електронні таблиці. Табличний процесор Microsoft Office Excel 2007

У своїй діяльності та повсякденному житті люди часто використовують таблиці з метою впорядкування та наочного подання різноманітних даних. Наприклад, розклад уроків за днями тижня, розклад руху пасажирських потягів, нарахування заробітної платні співробітникам.

Таблиця – ___________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Складається таблиця із ________________________________________________________

________________________________________________________________________

Рядок – це __________________________________________________________________

________________________________________________________________________

Стовпець – це _______________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Для створення таких таблиць призначенні спеціальні програми - _____________________

____________________________, а документи, створені в цих програмах, називають ________________________________________________________________________

Табличний процесор – ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Основні можливості табличного процесора:

1. ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

Серед сучасних табличних процесорів можна назвати такі:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Табличний процесор Excel 2007 можна запустити на виконання використовуючи:1. _______________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

Вікно табличного процесора Excel 2007

1. ________________________________________________________________________

2. ______________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

6. ________________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________

8. ________________________________________________________________________

9. _______________________________________________________________________

10. _____________________________________________________________________

 

Вікно електронної книги в табличному процесорі

Вікно електронної книги має такі елементи:

1. _________________________________________________________________________

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

6. _______________________________________________________________________

7. ________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________

9. _________________________________________________________________________

10. ______________________________________________________________________

11. ______________________________________________________________________

Основним об’єктом опрацювання табличного процесора є __________________________

_________________, яка за замовчуванням має ім’я ____________________. За замовчуванням книга складається з трьох ________________________________________

_________________________________________________________________________

Електронна таблиця складається зі ______________________________________________,

на перетині яких утворюються _________________________. Електронна таблиця табличного процесора Excel 2007містить ________________________________________

__________________________________________ (за замовчуванням номери складаються з літер англійського алфавіту: А, В, С, …, Z, AA, AB, …, ZZ, AAA, AAB, …, XFD) та __________________________________________________________________________

Кожна клітинка електронної таблиці має________________________________________

Адреса клітинки ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

Поточна клітинка
Сукупність клітинок аркуша електронної таблиці утворює ___________________________________________________

Адреса діапазону клітинок задається __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Діапазони клітинок
_________________________________________________________________________

Стандартним типом файлу в Excel 2007 є ______________________________, а стандартним розширенням імені файлу є __________________(значок )

 

 

Дата________________________________________________________________________

Тема: Уведення та редагування даних в Excel 2007

У клітинки електронної таблиці можна вводити ___________________________________

Уведені дані відображаються ___________________________________________________

____________________________________________________________________________

Некоректне відображення введеного числа

Некоректне відображення введеного тексту

Для виправлення таких ситуацій потрібно________________________________________

____________________________________________________________________________

Межа стовпця в Рядку імен стовпців

Редагування електронної таблиці – ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Копіювання даних з використанням маркера заповнення

Маркер заповнення – ________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Для введення послідовності текстових даних в діапазон клітинок потрібно:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

Для введення послідовності чисел потрібно:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

Інколи виникає потреба вставити до таблиці або видалити стовпці чи рядки. Для цього потрібно ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Видалення стовпців і рядків відбувається аналогічно до вставлення. Для здійснення цих операцій потрібно виконати ____________________________________________________

____________________________________________________________________________


Дата________________________________________________________________________

Тема: Форматування об’єктів електронної таблиці

Подання чисел і текстів у клітинках електронної таблиці може бути різним.

Різні формати одних і тих самих даних

Формат Числовий (клітинка В4)________________________________________________

____________________________________________________________________________

У форматі Грошовий (клітинка В5)_____________________________________________

____________________________________________________________________________

У форматі Відсотковий (клітинка В6)___________________________________________

____________________________________________________________________________

У форматі Дробовий (клітинка В7) _____________________________________________

____________________________________________________________________________

Формат Текстовий (клітинка В8)________________________________________________

____________________________________________________________________________

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________

5. _______________________________________________

6. _______________________________________________

7. _______________________________________________

8. _______________________________________________

9. _______________________________________________

10. _______________________________________________

11. _______________________________________________

12. _______________________________________________

Команди встановлення значень властивостей орієнтація

 
 
Об’єднання клітинок


Список кнопки Формат

Коли заповнена частина таблиці досить велика і деякі стовпці (рядки) тимчасово не потрібні для роботи, то їх можна приховати, виділивши їх і виконавши ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Для відновлення відображення прихованих стовпців (рядків) потрібно виділити стовпці (рядки), між якими розміщено приховані, і виконати _______________________________

____________________________________________________________________________

Для швидкого форматування таблиць та окремих діапазонів клітинок табличний процесор Excel 2007має певний стандартний набір стилів. Для застосування стилю потрібно ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________


Дата________________________________________________________________________

Тема: Виконання обчислень у табличному процесорі Excel 2007

У клітинки електронної таблиці, крім чисел і текстів, можна вводити формули.

Формула – __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Деякі повідомлення про помилки та причини їх появи


Дата________________________________________________________________________

Тема: Використання вбудованих функцій у табличному процесорі Excel 2007

Використання функцій дає змогу спростити запис формул.

Застосування формули без функції та з функцією Sum

Excel 2007має вбудовану бібліотеку функцій, до якої входить більше ніж триста різноманітних функцій. Категорії функцій: _______________________________________

____________________________________________________________________________

Приклад функції Sum

Уставити функцію в формулу можна так:

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________

 

 

Приклади вбудованих функій в Excel 2007

Уведення вказаних функцій зручно виконувати так:

1. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

 


 

Дата________________________________________________________________________

Тема: Діаграми в Excel 2007

Діаграма – __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

В Excel 2007можна побудувати діаграми одного з одинадцяти типів:

____________________________________________________________________________

1. _________________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________________

5. _________________________________________________________________________

6. _________________________________________________________________________

7. _________________________________________________________________________

8. _________________________________________________________________________

 


 

Дата________________________________________________________________________

Тема: Створення діаграм. Аналіз даних, поданих на діаграмі


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.