Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙУЖИВАНІШИХ ДОКУМЕНТІВ

ЗАЯВА

Заява – це різновид документа, який містить прохання або пропозицію однієї чи кількох осіб, адресовану установі або посадовій особі. Це один з найпоширеніших у справочинстві документів.

Заяви бувають особисті та службові.

Особиста заява містить прохання особи до керівника розділу чи підрозділу. Її пишуть власноручно в одному примірнику.

Службову заяву укладає посадова особа від власного імені або від імені організації до посадової особи іншої організації.

Різновидами заяви є заява-зобов’язання (прохання про надання позики), заява про відкриття рахунка, заява про відшкодування збитків та інші.

Реквізити заяви та порядок їх розташування:

1. Праворуч у стовпчик вказуються відомості про адресата (назва посади, повна назва установи, прізвище та ініціали керівника із зазначенням наукового звання).

2. Нижче у стовпчик – відомості про адресанта (назва посади, прізвище, ім’я, та по батькові особи, яка звертається із заявою, іноді адреса, телефон, паспортні відомості).

3. Нижче посередині рядка пишеться слово «заява» з великої літери й не ставиться крапка.

4. Текст пишеться з великої літери й з абзацу (чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням).

5. Перелік додатків після основного тексту перед підписом (у складній заяві).

6. Після тексту заяви ліворуч вміщується дата, а праворуч – підпис особи, яка писала заяву.

 

Зразок 1:

Генеральному директорові ЗАТ «ЗАЗ»

Бондаренкові М.В.

Ігнатенка Василя Сергійовича,

який проживає за адресою:

вул. Нагірна, 14, кв. 17, м. Запоріжжя, 89017

тел.: 340-15-10

 

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду економіста планового відділу.До заяви додаю:

1. Копію диплома про вищу освіту.

2. Трудову книжку.

3. Особовий листок з обліку кадрів.

 

18.05.07. (Підпис)

 

Зразок 2:

Директорові ТзОВ «Прогресбуд»

Навроцькій Є.Г.

бухгалтера виробничого відділу

Шевченко Олесі Василівни

 

Заява

Прошу надати мені чергову відпуску за 2006 рік терміном на 24 робочі дні (з 01.04.07 до 25.04.07).

 

12.03.07. (Підпис)

 

Зразок 3:

Голові Правління

Акціонерного товариства «Афіна»

Зубкову М.М.

Глущик Марії Миколаївни,

яка проживає за адресою:

вул. Якіра, 14, кв. 7, м. Одеса, 31301

тел.: 65-18-19

Заява

Прошу зарахувати мене на посаду головного бухгалтера правління товариства «Афіна».

 

07.03.2007 р. (Підпис) М.М. Глущик

 

ЛИСТ

Лист – це писемно оформлений монолог, звернений до певної особи (або осіб); виклад прохання, наказу; повідомлення про себе, про події з особистого чи громадського життя тощо.

Службовий лист – це один із засобів обміну інформацією і оперативного управління найрізноманітнішими процесами діяльності організацій і установ.

Лист– це узагальнена назва документів (листи-повідомлення, листи-прохання, листи супровідні, листи-запити, гарантійні листи, листи-відмови, листи-підтвердження та інші).

Головна мета службового листа – пояснити, впевнити, довести, спонукати до дії. Щодо змісту службового листа: мають бути вступ, виклад, висновки й закінчення.

Основні реквізити листа:

1. Посередині бланка має бути розташований державний герб (не обов’язково).

2. Ліворуч розташована повна назва організації та емблема.

3. Посередині (або ліворуч) зображують державні винагороди.

4. Праворуч зазначають код організації.

5. Ліворуч – повна назва установи, організації.

6. Ліворуч – назва структурного підрозділу.

7. Індекс підприємства зв’язку, поштова адреса, номер телефону, факсу, email – ліворуч.

8. Дата (24 серпня 2007 р.).

9. Адресат. Назву установи і структурного підрозділу, службовій або приватній особі. Назву установи і структурного підрозділу подають у називному відмінку, а найменування посади й прізвище – у давальному.

10. Текст листа складається з двох частин: опису фактів або подій, що послужили підставою для написання листа; висновків та пропозицій.

11. Позначка про наявність додатка.

12. Підпис.

 

Зразок 1:

Акціонерний комерційний Облуправлінням, відділенням

промислово-інвестиційний Промінвестбанку

банк

(ПРОМІНВЕСТБАНК)

15.07.07. №30-4/275

 

Для використання в практичній роботі міста Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України №15 - 1/20 про зміни та доповнення Методичних рекомендацій щодо проведення комерціалізації державної роздрібної торгівлі повідомлені листами Промінвестбанку №05 – 4/300.

 

Додаток: на двох сторінках.

 

Заступник Голови

Правління банку (Підпис) О.О.Кремер

Зразок 2:

Державний комітет Друкарня видавництва

промислової політики України «Маяк»

Одеське виробниче вул. Преображенська, 24,

Об’єднання «Зоря» м. Одеса, 30047

вул. Суворова, 7, м. Одеса, 31107

телефони: 736-54-17, 736-55-17

Розрахунковий рахунок №00027745

в центральному відділенні

Промбудбанку м. Одеси,

МФО 399168

Ідентифікаційний код 2177459

29 вересня 2007 р. №02-03/117

 

Просимо до 1 листопада 2007 р. Виготовити на папері друкарні бланки звітності в кількості по дві тисячі примірників кожного зі зразків.

Оплату гарантуємо.

Додаток: зразки бланків на 5 арк. в 1 прим.

 

Генеральний директор (Підпис) А.Г.Хоменко

Головний бухгалтер (Підпис) Д.А. Бондарчук

 

Зразок 3:

КРОК-С Генеральному директорові

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Криворізького металургійного

вул. Приморська, 7, Комбінату імені

м. Одеса, 30218, В. Р. Васильченка

Україна Лєскову І.В.

тел.: (048) 765-20-11 вул. Металургів, 21,

телефакс: (048) 765-20-11 м. Кривий Ріг,

e-mail: croc@s.odesa.ua Дніпропетровська обл., 67876

25.09.2007 №10-03/54 Конфіденційно

Прим. №1

 

Шановний Іване Васильовичу!

Повідомляю, що перевантажувальні роботи металу марки №118 проведено 20.09.2007, у день підписання акта про здавання – приймання металу.

Для оплати здійснених робіт надсилаю копію платіжного доручення №138 від 18.09.2007.

Сподіваюся на подальшу співпрацю.

 

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

 

З повагою,

Генеральний директор (Підпис) В.О. Білик

 

ХАРАКТЕРИСТИКА

Характеристика– 1) опис, визначення історичних, характерних особливостей, ознак кого-, чого-небудь.

2) офіційний документ, у якому міститься відгук, висновок про чию-небудь трудову й громадську діяльність.

Обов’язкові реквізити характеристики:

1. Назва документа.

2. Прізвище, ім’я, по батькові того, кому видається характеристика.

3. Рік або повна дата народження, посада, якщо треба, місце проживання, освіта.

4. Текст.

5. Дата складання.

6. Підпис відповідальної службової особи й гербова печатка організації, що видала документ.

Анкетні відомості подають у формі родового відмінка (без прийменника), крім відомостей про освіту – у називному відмінку. Щоб уникнути перекручення прізвища особи, якій видають характеристику, починати текст потрібно з прізвища, імені, по батькові в називному відмінку. Кожне нове повідомлення починають з абзацу.

Складаючи текст документа, ви повинні охарактеризувати трудову діяльність працівника; рівень професійної майстерності; ставлення його до службових обов’язків (найбільш вагомі досягнення, заохочення, стягнення); моральні якості (риси характеру, ставлення до колег). Текст характеристики викладається від третьої особи. Характеристику пишуть або друкують у двох примірниках, один з яких видають особі, а другий (копію) підшивають до особової справи. Є характеристики виробничі, атестаційні, для вступу до навчального закладу, для участі у конкурсі та інші.

 

Зразок 1:

АТЕСТАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА

економіста філії «Іллічівське

відділення Райфайзенбанку

в м. Одесі»

Вегерчук Марини Іванівни

Вегерчук М.І. працює на посаді економіста з 2000 року. У 1998 році закінчила Одеський національний морський університет за спеціальністю «Економіка підприємства».

Службові інструкції виконує сумлінно. Має високий професійний рівень з питань бухгалтерського обліку, кредитних ресурсів та грошового обігу. Але частково потребує підвищення знань з технічного контролю.

Навчається в Академії управління кадрами при президенті України. Користується повагою й авторитетом у колективі.

Вегерчук М.І. рекомендується більше уваги приділяти питанням технічного контролю.

25.01.2008 р.

Керуючий філією

«Іллічівське відділення

Райфайзенбанку в м. Одесі» (Підпис) В.В.Ворошилов

 

Зразок 2:

ХАРАКТЕРИСТИКА

КОРОЛЬКОВА ВАСИЛЯ ІВАНОВИЧА

1950 року народження, заступника

Начальника Державної податкової

Адміністрації в Одеській області

Кандидата економічних наук

Корольков Василь Іванович працює на посаді заступника начальника Державної податкової адміністрації в Одеській області з грудня 2003 року. У червні 1992 року закінчив навчання на факультеті «Фінанси та аудит» Одеського інституту народного господарства, одержавши диплом за спеціальністю «Аналіз фінансів та аудит».

З вересня 1993 року по лютий 1995 року Василь Іванович працював у апараті Міністерства фінансів України радником з економічних питань. У вересні 1994 року вступив на заочне відділення аспірантури при Київському державному університеті ім. Т.Г. Шевченка, яку закінчив у червні 1998 року, захистивши дисертацію на тему: «Економічні злочини та методи боротьби з ними». У червні 1998 року йому присвоєно науковий ступінь кандидата економічних наук.

Працюючи на посаді заступника начальника Державної податкової адміністрації в Одеській області, Корольков В.І. зарекомендував себе здібним, наполегливим, вимогливим керівником, завдяки чому досяг істотних успіхів у роботі.

Василь Іванович творчо застосовує в роботі свої знання та навички, вміє оперативно розв’язувати поставленні завдання. Постійно підвищує свій фаховий рівень. Добре володіє англійською мовою.

За успіхи в роботі королькова Василя Івановича в серпні 2004 року нагороджено Почесною грамотою Президента України.

 

Видано для подання до Одеської морської адміністрації.

 

Начальник ДПА в Одеській обл. (підпис) Г.С. Бондар

 

Зразок 3:

ХАРАКТЕРИСТИКА

Дубової Ірини Сергіївни

Студентки факультету економіки і управління

Одеського національного морського університету,

1990 року народження,

Українки, освіта середня

Дубова І.С. навчається на IV курсі факультету економіки і управління за спеціальністю «Менеджмент організацій». Протягом навчання в університеті зарекомендувала себе здібною студенткою.

До навчання ставиться сумлінно, має глибокі знання з усіх предметів, усебічно розвинена. Постійно підвищує свій професійний рівень, виступає з науковими доповідями на студентських наукових конференціях. Складає модулі на відмінно.

Дубова Ірина Сергіївна брала участь у Міжнародному конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика і посіла на другому етапі третє місце.

Упродовж навчання є активним членом гуртка «Молодий менеджер». Зарекомендувала себе хорошим організатором під час студентських публічних дебатів на тему «Стратегічні пріоритети сучасного менеджменту в Україні».

Відповідальна, вимоглива до себе, доброзичлива. Має повагу серед товаришів і викладачів факультету.

Рекомендуємо Дубову Ірину Сергіївну до участі в міжнародному студентському проекті «Україна – Європа: шлях до інтеграції».

20.01.2008 рік

 

Декан факультету

Економіки і управління

Одеського національного

Морського університету (Підпис) О.О.Леонов

 

ДОГОВІР

Договір – документ, що фіксує домовленість між двома чи кількома партнерами про встановлення яких-небудь відносин і регулює ці відносини.

Сьогодні в основі нових умов господарювання й розвитку ринкових відносин лежить економічна самостійність підприємств, і договорів між підприємствами є одним з важливіших засобів між виробничих зв’язків.

Існують договори різних видів. Цивільний кодекс передбачає: договори поставки, купівлі-продажу, закупівлі сільсько-господарської продукції, позики, наймання житлового приміщення, оренди приміщень, підряду, іпотечний договір (він стосується нерухомості, та укладається між сторонами на спеціальних бланках у присутності нотаріуса і ним же засвідчується) тощо.

Договір має відповідати законові і за змістом, і за формою. Порушення цього правила робить договір недійсним і тягне за собою відповідальність службових осіб, які допустили його порушення.

Договір має бути грамотно оформленим з дотриманням граматичних, лексичних, стилістичних норм української літературної мови.

Проект договору готує сторона-ініціатор (друга сторона може підготувати свій варіант проекту). В разі потреби залучають юриста. Договір – це юридичний документ, тому формуючи його умови, необхідно уникати двозначності, нечіткості.

Підготовлений і належним чином оформлений договір підписується сторонами. В окремих випадках необхідно переконатися в повноваженнях особи, яка підписує договір (перевірити доручення, паспорт, а в разі потреби зібрати інформацію про контрагента).

Основні реквізити:

1. Назва виду документа.

2. Дата.

3. Індекс.

4. Місце складання чи видання.

5. Заголовок до тексту.

6. Текст.

7.Позначка про наявність додатків.

8. Відбиток печатки.

9. Юридичні адреси та підписи сторін.

 

Зразок 1:

ДОГОВІР № 174/05

Про приймання платежів через банк «Аваль» на користь

Акціонерної енергопостачальної компанії «Герц»

м. Одеса «28» січня 2008 р.

Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк «Аваль», далі «Банк», в особі начальника відділу комунальних сплат Нікітіна Павла Миколайовича, який діє на підставі статуту банку, довіреності від «1» жовтня 2007 р. №15/02 з однієї сторони, та Акціонерна енергопостачальна компанія «Герц», далі «Клієнт», в особі Голови правління – генерального директора Максимчука Андрія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої сторони, укладами цей Договір про зазначене нижче:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Клієнт доручає, а Банк зобов’язується своїми силами та засобами за допомогою діючих у Банку виробничих потужностей здійснювати приймання платежів на користь Клієнта від мешканців усіх районів м. Одеси.

1.2. Клієнт оплачує Банку комісійну винагороду у розмірі 0,5% від суми платежу. Комісійна винагорода стягується з Банку самостійно з суми, що підлягає перерахуванню Клієнту.

2. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ СТОРІН

2.1. Банк зобов’язується приймати до оплати тільки повідомлення та інші платіжні документи лише з усіма зазначеними реквізитами.

2.2. Клієнт зобов’язаний сповістити Банк про зміну свого рахунка не пізніше наступного робочого дня після його зміни.

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

3.1. Банк відшкодовує клієнту усі збитки, завдані прийманням платежів від населення з порушенням вимог законодавства та цього Договору.

3.2. Клієнт відшкодовує Банку усі збитки, завдані несвоєчасним повідомленням про зміну поточного рахунка.

4. ДОДАТКОВІ УМОВИ

4.1. Усі спори, що виникають з цього договору і залишаються неврегульованими шляхом проведення переговорів, підлягають розгляду в Господарському суді України відповідно до чинного законодавства.

4.2. Усі претензії, що виникають з цього Договору повинні бути висунуті протягом 3-х днів.

5. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє протягом одного року.

5.2. Сторони домовилися про те, що цей Договір припиняє свою дію, якщо одна із Сторін письмово повідомляє про це другу Сторону за Договором не пізніше ніж за місяць до дня його розірвання.

5.3. Договір складено у двох примірниках, кожен з яких має рівноцінну юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

БАНК КЛІЄНТ

Банк «Аваль» м. Одеса, вул. Канатна, 2/1,

м. Одеса, вул. Успенська, 14, тел. 63-14-10

тел.: 775-84-15, розрахунковий рахунок

розрахунковий рахунок №5411181

№74180734 (Підпис) Максимчук А.В.

(Підпис) Нікітін П.М.

 

Зразок 2:

ДОГОВІР

м. Одеса, сімнадцятого лютого

дві тисячі сьомого року

Ми, Марчук Ганна Василівна, що проживає в м. Одеса по вул. Мечникова, 17, кв. 4, далі йменовано «Продавець», та Мироненко Станіслав Григорович, що проживає в м. Іллічівськ по вул. Морській, 18, кв. 24, далі йменований «Покупець», уклали цей договір про таке:

1. Продавець продав, а Покупець купив житловий будинок у с. Сухий Лиман Овідіопільського району Одеської області на земельні ділянці 150 кв. м. На цій ділянці розташовані: цегляний будинок, цегляний сарай, колодязь та огорожа. Інвентаризаційна оцінка – 120000 (сто двадцять тисяч) гривень.

2. Будинок, що продається, належить Продавцеві на підставі заповіту як спадкове майно, прийняте 15 березня 2000 року, і проданий Покупцеві за 120000 (сто двадцять тисяч) гривень, які сплачені повністю Продавцеві під час підписання договору.

3. До укладання договору будинок, що продається, нікому не продавався і нікому іншому не належав.

4. Витрати у здійснені цього договору сторони виплачують порівну.

5. У користування Покупця переходить житловий будинок, сарай, колодязь, огорожа і земельна ділянка.

Договір укладено у двох примірниках: один зберігається у державній конторі, а другий – видано Покупцеві.

(Підпис) Марчук Г.В.

(Підпис) Мироненко С.Г.

 

ЗВІТ

Звіт – письмове або усне повідомлення офіційній особі організації про свою роботу, виконання завдань, доручень тощо. Докладна розповідь, інформація про щось, доповідь.

Основні вимоги до складання звіту:

- об’єктивність, достовірність інформації;

- послідовність, стислість викладу матеріалу;

- чіткість, конкретність у формулюванні завдань перевірки.

Аудиторський звіт може бути позитивним, негативним. Позитивний – у тому разі, якщо результати перевірки свідчать про відповідність показників первинним документам і чинному законодавству. Негативний – у разі не виконання цих вимог.

Звіти бувають періодичні та разові. Разові адресуються посадовим особам, від яких отримано відповідне завдання. Текст звіту, як правило, розпочинається словами:

Згідно з Вашим дорученням від... (дата)

За Вашим дорученням від ...(дата)

А далі: опис виконаної роботи, висновки.

Звіти бувають прості й складні залежно від характеру виконаної роботи. Матеріал звіту охоплює точно визначений період часу.

Розрізняють статистичні й текстові звіти. Статистичні звіти оформляють від руки або машинописним способом на трафаретних бланках, текстові – на загальному бланку чи на чистому аркуші паперу (формат А4) машинописним способом.

Реквізити звіту:

1. Назва виду документа.

2. Дата (зазначають дату підписання).

3. Індекс.

4. Заголовок до тексту.

5. Текст (вступ, основна частина, висновки).

6. Підпис.

7. Відбиток печатки (у разі потреби).

 

Зразок 1:

ЗВІТ

Про виробничу практику з 10.02.2008 по 20.03.2008 р.

Студентки IV курсу факультету економіки і управління

Одеського національного морського університету

Бондаренко Т.О.

Виробничу практику проходила в Акціонерному товаристві «Антарктика» м. Одеса. В об’єднанні було створено всі мови для проходження практики. Всі робітники мають великий стаж роботи й високу фахову підготовку. Фінансові відділи об’єднання обладнані найновішими устаткуванням, упроваджено локальну комп’ютерну мережу. Протягом усього перебування в об’єднанні я мала змогу отримувати консультації як від начальників фінансових відділів, так і керівників практики.

Під час виробничої практики підготувала проект оновлення програми з бух обліку та податкової звітності (як альтернативний варіант до існуючої програми).

За період практики я ознайомилася з інструктивними матеріалами і нормативними документами.

Висновки:

1. Виробнича практика поглибила, закріпила знання з фахових дисциплін, здобутті в університеті, та дала змогу застосувати їх на практиці.

2. Виробила вміння працювати з документами обліку та звітності підприємства.

3. Дала змогу протягом усього терміну практики спостерігати та аналізувати роботу фінансових відділів, головного бухгалтера акціонерного підприємства «Антарктика».

23.03.2008 (Підпис)

 

АКТ

Акт – це документ, що містить рішення стосовно законів, указів, постанов і складається на підтвердження фактів, подій, вчинків, пов’язаних з діяльністю установ і окремих осіб. Його складають у разі приймання-здавання справ, після переобліку, під час проведення випробувань нової техніки, по нещасних випадках, коли здають об’єкти.

Акти – це документація постійних експертних комісій, спеціально уповноважених осіб або представників організацій. Вони оформляються комісією, що її створює керівник установи, організації чи підприємства.

В актах указують документи, що визначають повноваження осіб, які його склали. Особа, котра повинна підписати акт, але має якісь зауваження, підписує його, зробивши відповідний запис (про свою незгоду тощо). Свою думку ця особа викладає на окремому аркуші – додатку.

Акт може бути підставою для видання адміністрацією установи, організації, підприємства відповідних розпорядчих документів.

Склавши акт, комісія повинна під розписку ознайомити з його змістом осіб, про яких ішлося в акті.

В актах поставляють дату заактування факту чи події (якщо комісія працювала кілька днів, то вказують останній день роботи).

Одна з особливостей оформлення акта полягає в тому, що перед текстом (нижче від заголовка до тексту) зазначають підставу.

Текст акта мусить мати дві частини: вступну і констатуючу.

У вступній частині вказують підстави для складання акта, перелічують осіб, що склали акт, а також тих, хто був присутній під час його складання.

Після слова «Підстава» вказується документ чи усне розпорядження службової особи.

Після слова «Складений» перелічують осіб, які складали акт або були присутні при його складанні, з обов’язковим зазначенням їхніх посад, прізвищ та ініціалів. Якщо акт готувався комісією, то першим друкується прізвище голови, прізвища інших членів комісії розташовуються в алфавітному порядку.

У констатуючій частині викладають мету й завдання акта, характер проведеної роботи, перелічують встановлені факти, а також висновки.

У кінці акта (перед підписами) повідомляється кількість примірників акта й вказується місце їх зберігання.

 

Реквізити акта:

1. Назва виду документа.

2. Дата.

3. Індекс.

4. Місце складання та видання.

5. Гриф затвердження (у разі потреби).

6. Заголовок до тексту.

7. Підстава.

8. Текст.

9. Позначка про наявність додатка (в разі потреби).

10. Підписи.

 

Зразок 1:

Затверджено Постановою Правління

Національного банку України №129

ЗАТВЕРДЖУЮ

Керівник банківської установи

___О.В. Мирний____________

(підпис)

 

АКТ

Про знищення анульованих валютних цінностей

«28» березня 2007 р.

Цей акт складений Комерційним банком «Хрещатик» м. Київ про те, що цього числа згідно з наказом по банківській установі від 20 березня 2007 року № 20-07 із сховища одержані для знищення валюти та інші цінності в придатній упаковці на суму 115000 (сто п'ятнадцять тисяч) гривень, включаючи:

акції ООО «Мрія» на суму 100.000 (сто тисяч) гривен;

грошові білети на суму 15.000 (п'ятнадцять тисяч) гривень.

З них попередньо піддано контрольному перерахуванню 20 акцій на суму 40.000 (сорок тисяч) гривень.

Одержані пачки перед знищенням перевірені за накладками та корінцями і упаковані у мішки в установленому порядку.

Знищення проведене дробленням на папероробній машині (варіння, спалення) у присутності усіх членів комісії. Після знищення зроблено огляд усього приміщення, в якому були знищені анульовані валютні та інші цінності, при цьому збережених грошових білетів, акцій інших анульованих цінностей або частин їх не виявлено.

 

Голова комісії: Головний бухгалтер Марчук. В.Д.

Комерційного банку

«Хрещатик»

 

Члени комісії:

Начальник кредитного відділу

КБ «Хрещатик» Рудяк П.П.

Касир терміналу № 7КБ «Хрещатик»

Вознюк С.С.

 

Зразок 2:

Затверджено Постановою Правління

Національного банку України №308

 

АП «Чорноморець»,

м. Одеса обмінний пункт №11, каса №4

 

АКТ

Передачі валютних цінностей

«17» лютого 2008 р.

 

Ми, касові працівники, що підписались нижче, уклали даний акт у тому, що Гаврилов В.В. передав Донченко І.Ю.

 

Дебет Кредит Код валюти Найменування валютних цінностей Сума цифрами (кількість банкнотів) №№ бланків Еквівалент у гривнях
1.000 ВН. 1/1 англійські фунти 90 шт. № 1724 4.500 грн.

 

Прийняв _______ Видав __________

 

Перевірив ______________________________________________

(підпис обліково-операційного працівника)

 

Зразок 3:

 

Одеський національний

морський університет

 

АКТ

07.02.2008

м. Одеса

№74

Передання матеріальних цінностей

однією матеріальною особою іншій

 

Підстава: наказ по університету №15 від 20 грудня 2007 р.

Складений комісією:

Голова комісії викладач кафедри українознавство Бондар В.С.

Члени комісії: викладачі кафедри українознавство Бойко В.В., Марущак В.О.

Комісія 7 лютого 2008 року перевірила наявність матеріальних цінностей у кабінеті №408 й вирішила передати Бойку В.В. такі матеріальні цінності:

1. Комп’ютерний монітор «Star» – 1 шт.

2. Виставковий стенд – 2 шт.

Складений у трьох примірниках:

1-й примірник – бухгалтерії;

2-й примірник – кафедрі українознавства;

3-й примірник – Бойку В.В.

 

Голова комісії В.С. Бондар

Члени комісії В.В. Бойко

В. О. Марущак

 

КОНТРАКТ

Контракт– це правовий документ, що засвідчує певну домовленість між під підприємством, організацією чи установою й працівником про умови спільної виробничої та творчої діяльності.

Працюючи менеджером із зовнішньоекономічної діяльності, Вам доведеться укладати контракти, договори на куплю-продаж, про зустрічні поставки товарів тощо.

Текст контракту оформлюється українською та англійською мовами. У разі виникнення різночитань між українським і англійськими текстами контракту перевага надається українському текстові. Ви, як менеджер з економічної діяльності, маєте добре володіти обома мовами, щоб досконало знати умови договору, права, обов’язки сторін та інше.

Сторонами в контракті є підприємство (роботодавець) в особі керівника та працівник.

Положення про порядок укладання контрактів під час прийняття (наймання) на роботу працівників, затверджене Кабінетом Міністрів України від 19 березня 1994 р. №170, визначає порядок укладання контрактів з працівниками незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої незалежності підприємства, установи.

Контракт може укладатися як з ініціативи керівника підприємства, установи, так і особи, яка наймається на роботу.

Відповідно до статті 24 Кодексу законів про працю України контракт укладається у письмовій формі й підписується роботодавцем та працівником, якого наймають на роботу за контрактом.

Усі умови контракту обов’язково мають погоджуватися сторонами.

Оформляється він у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, і зберігаються у кожної із сторін контракту.

Контракт набуває чинності з моменту його підписання або дати, обумовленої сторонами у контракті.

Контракт може бути змінений тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

Контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу.

 

Реквізити контракту:

1. Назва документа із стислим обґрунтуванням його призначення (на виконання обов’язків …, на управління підприємством тощо).

2. Дата і місце підписання.

3. Орган, що наймає керівника.

4. Посада, прізвище, ім’я та по батькові того, кого наймають.

5. Текст.

6. Підписи сторін – укладачів контракту.

7. Печатка.

 

Зразок 1:

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

«УКРАЇНСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ЛІНІЇ»

ТУДОВИЙ КОНТРАКТ

06 лютого 2008 р.

Одеса

№12 – НВ

Акціонерне товариство «УКРАЇНСЬКІ ТРАНСПОРТНІ ЛІНІЇ», що далі називатиметься «Товариство», в особі генерального Миколайчик Дмитро Сергійович, який діє на підставі Статуту Товариства й далі називатиметься «Генеральний директор», з однією сторони, та гр. Малик Ганна Сергіївна, яка далі називатиметься «Головний бухгалтер», з іншої сторони, уклали цей контракт про таке:

Загальні положення

1.1 Головний бухгалтер зобов’язується особистими силами й силами бухгалтерії, що ним формується, здійснювати бухгалтерський облік у Товаристві, а Генеральний директор зобов’язується створювати необхідні умови для роботи Головного бухгалтера, виплачувати йому грошову винагороду й надавати соціально-побутові блага.

1.2 На підставі цього контракту виникають трудові відносини між Головним бухгалтером і Товариством, які з боку останнього реалізуються Генеральним директором (службовою особою, котра виконує його обов’язки).

1.3 Умови цього контракту поширюються на працівників бухгалтерії в частині, що визначає їхні права та обов’язки стосовно Головного бухгалтера, Генерального директора й Товариства.

Головний бухгалтер забезпечує виконання працівниками бухгалтерії згаданих умов унесенням, у разі потреби, відповідних доповнень до трудових контрактів із ними.

Умови цього контракту є обов’язковими для підрозділів й працівників Товариства в частині, що визначає права й обов’язки Головного бухгалтера стосовно підрозділів і працівників, крім випадків, коли згадані умови не відповідають змістам контрактів, укладених Генеральними підрозділами та працівниками.

1.4 Головний бухгалтер підпорядковується безпосередньо Генеральному директору.

1.5 Рішення (розпорядження) Генерального директора, прийняті в межах його компетенції, є обов’язковими для Головного бухгалтера.

Згідно з чинним законодавством у випадках, коли розпорядження Генерального директора, на думку Головного бухгалтера, суперечать законодавству та правилами одержання, зберігання й витрачання коштів, матеріальних та інших цінностей, для яких поширюється на Товариство, Головний бухгалтер, не виконуючи цього розпорядження, в письмовій формі звертає увагу Генерального директора на незаконність даного ним розпорядження. В разі отримання від Генерального директора письмового розпорядження Головний бухгалтер виконує його. В разі визнання згаданого розпорядження незаконним уся відповідальність лягає на генерального директора.

1.6 Головний бухгалтер повинен виконувати свої обов’язки сумлінно, виявляючи належні старанність, дбайливість і вміння.

1.7 Оцінку виконання Головним бухгалтером своїх обов’язків за цим контрактом дає Генеральний директор.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.