Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Фонд соціального страхування України

 

1. Управління загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку, у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та медичним страхуванням (Правління, Виконавча дирекція, Громадська рада Фонду, відділи). Визначити структуру управління відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII і відобразити її схематично.

2. Ознайомитись із різноманітними нормативними документами, якими керуються територіальні органи соціального страхування у своїй діяльності.

3. Визначити та проаналізувати порядок формування бюджету Фонду соціального страхування України.

Джерела формування бюджету Фонду соціального страхування України.

Платники страхових внесків та їх реєстрація.

Права, обов'язки та відповідальність страхувальників.

Контроль за надходженням коштів до Фонду.

4. Ознайомитись та проаналізувати види матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов’язковим страхуванням з тимчасової втрати працездатності, соціальним страхуванням від нещасного випадку, медичним страхуванням.

Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням.

Допомога на період тимчасової непрацездатності.

Допомога з вагітності та пологів.

Допомога на поховання.

Реабілітація та санаторно-курортне лікування.

5. Ознайомитись та проаналізувати види матеріального забезпечення та соціальних послуг у разі настання нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань.Порядок призначення та здійснення страхових виплат:

допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю до відновлення працездатності або встановлення інвалідності;

одноразової допомоги в разі стійкої втрати професійної працездатності або смерті потерпілого;

щомісячної грошової суми в разі часткової чи повної втрати працездатності, що компенсує відповідну частину втраченого заробітку потерпілого;

пенсії по інвалідності внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

пенсії у зв'язку з втратою годувальника, який помер внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;

допомоги дитині, яка народилася інвалідом внаслідок травмування на виробництві або професійного захворювання її матері під час вагітності.

інші.

 

 

3.5.3. Фонд загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

1. Визначити структуру управління і відобразити її схематично. Управління страхуванням на випадок безробіття:Правління, Виконавча дирекція, Наглядова рада, відділи.

2. Ознайомитись із нормативними документами, якими керуються територіальні органи соціального страхування у своїй діяльності.

3. Визначити та проаналізувати порядок формування бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Джерела формування доходів бюджету ФСС ВБ .

Платники страхових внесків, порядок їх реєстрації та обліку.

Порядок обчислення і строки сплати страхових внесків.

Звітність платників страхових внесків.

Контроль за сплатою страхових внесків .

Відповідальність платників страхових внесків.

4. Ознайомитись та проаналізувати видатки бюджету Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.

Характеристика матеріального забезпечення та соціальних послуг.

Умови, розмір і тривалість виплати допомоги з безробіття застрахованим особам.

Характеристика інших виплат матеріального забезпечення на випадок безробіття.

Забезпечення незастрахованих осіб.

Додаткові питання змісту пов'язані із специфікою діяльності бази практики (фондів соціального (пенсійного) страхування):

– виконати структурно-динамічний аналіз доходів і видатків фонду або його регіонального відділення.

– вивчити галузеву звітність, по можливості проаналізувати територіальний розподіл доходів і видатків установи.

– дати оцінку нововведенням у сфері відповідного виду соціального страхування, в зв'язку з реформуванням сфери соціального страхування.

Рекомендований перелік додатків звіту:

Форми фінансової звітності:

Баланс (форма та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів).

Форми бюджетної звітності:

а) форми та порядок заповнення встановлюються Мінфіном України:

«Звіт про надходження та використання коштів загального фонду» (форма № 2д, № 2м);

«Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду» (форма № 4-3д, № 4-3м);

«Звіт про заборгованість за бюджетними коштами» (форма № 7д, № 7м);

«Звіт про виконання кошторису Фонду»;

б) форми та порядок заповнення встановлюються нормативно-правовими актами відповідних Фондів:

Звіт про виконання бюджету Фонду.

Додаткові форми (за наявності):

Довідка про спрямування обсягів власних надходжень, які перевищують відповідні витрати, затверджені законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет);

Довідка про використання іноземних грантів ;

Довідка про розподіл видатків на централізовані заходи і програми з охорони здоров'я на 20__ рік між адміністративно-територіальними одиницями.

Форми податкової звітності:

Податковий звіт про використання коштів неприбуткових установ та організацій.

Зразки звітних та інших видів документації, що подаються страхувальниками відповідно до бази практики:

Звіт про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України. Форма Д4

Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску. Форма Д5.

Звіт про суми єдиного внеску, передбачені договором про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування, які підлягають сплаті, та суми доплати до органів Пенсійного фонду України. Форма Д6.

Звіт про настання нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання. Форма Д7.

Заява про зміну класу професійного ризику виробництва та розміру єдиного внеску.

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності.

Акт про нещасний випадок на виробництві або професійне захворювання (ф.Н-1, ф.Н-5, ф.П-4)

Звіт про нещасні випадки невиробничого характеру

Заява-розрахунок про нараховані застрахованим особам суми матеріального забезпечення за їх видами.

Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих оздоровчих закладів. (Ф14).

Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням. Форма N Ф4-ФСС з ТВП

Звіт про прийнятих працівників. Форма N 5-ПН.

Звіт про фактичне звільнення працівників. Форма N 4-ПН (факт/план)

Звіт про наявність вакансій. Форма N 3-ПН (подається при наявності вакансій).

 

3.6. Практика в секторі екології, природокористування та мінерально-сировинних ресурсів головного управління економіки

Ознайомитись з передумовами і необхідністю створення сектору екології, природокористування та мінерально-сировинних ресурсів (далі сектор екології).

Ознайомитись з функціями сектору екології ОДА, структурними підрозділами РДА, їхніми правами та обов’язками.

Вивчити організацію роботи сектору екології, порядок співпраці з обласним управління охорони природного навколишнього середовища, іншими управліннями ОДА, організаціями, підприємствами та установами.

Провести аналіз діяльності обласного фонду охорони навколишнього природного середовища, визначити джерела надходжень. Пріоритетні напрями фінансування природоохоронних заходів.

Проаналізувати комплекс заходів, які стосуються реалізації екологічних проектів та програм, раціонального використання мінерально-сировинних та вторинних ресурсів.

Провести аналіз динаміки фінансового забезпечення природоохоронних заходів на території області протягом останніх п’яти років.

Прийняти участь у складанні звіту про діяльність сектору за певний період.

Ознайомитись з основними природоохоронними програмами, які реалізовуються на території області.

Вивчити техніко-економічне обґрунтування природоохоронних проектів та джерела їх фінансування.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.