Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розподіл лісництва на ділянки і обходи

Лісовий фонд лісництва

Лісистість району становить – 5,3%. Згідно із загальноприйнятим кліматичним районуванням, Решетилівське лісництво розташоване в південній частині лівобережного лісостепу, яка характеризується найменшим зволоженням серед лісостепових формацій України. Кількість опадів у зоні діяльності лісництва не перевищує 440 мм на рік, тоді, як у північних районах області цей показник дорівнює 600- 650 мм . Для природно - кліматичних умов Решетилівського краю характерні значні амплітуди коливання річної температури, пізні весняні та ранні осінні заморозки, що у поєднанні з нерівномірністю опадів призводить до стійких і тривалих посух. Вищезгадані природні фактори є об’єктивними явищем, і пов’язані з територіальним розташуванням лісових масивів підприємства на умовній межі з континентальною степовою зоною. Могутній вплив кліматичних умов створює несприятливі умови для лісокультурного виробництва й значно ускладнює весь процес вирощування лісових культур.

Коротка характеристика кліматичних умов, що мають значення для лісового господарства, наведена в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 – Основні кліматичні показники

  Найменування показників   Одиниц виміру Значення Дата
  Температура повітря: Середньорічна Абсолютний максимум Абсолютний мінімум   0С   +7,2 +37 -35  
Кількість опадів за рік мм  
Тривалість вегетаційного періоду днів  
Останні приморозки весною     15.05
Перші приморозки восени     5.09
Середня дата замерзання     20.12
Середня дата початку паводок     17.03
Сніговий покров: Потужність Час появи Час сходження в лісі см         15.12 20.03
Глибина промерзання грунту см  
Напрям переважаючих вітрів: Зима Весна Літо Осінь     румб   ПдС,С ПдС ПдС,ПнС ПнС  
Середня швидкість переважаючих вітрів по сезонах: Зима Весна Літо Осінь     м/с     5,5 5,0 3,5 4,5  
Відносна вологість повітря %  

  

До кліматичних факторів, що негативно впливають на ріст і розвиток лісових насаджень, можна віднести ранні осінні та пізні весняні заморозки, які перешкоджаються приживленості та росту молодих лісових культур, великі годові амплітуди температур, нерівномірне випадання атмосферних опадів, нестійкість температур в поєднанні з нерівномірністю опадів в весняно - літній період, інколи призводить до засухи тривалістю до місяця.

Територія району по характеру рельєфу представляє собою рівний міждурічковий простір, поверхня яких достатньо сильно розчленована балками й ярами і відноситься до Придніпровської низовини, приуроченої до Дніпровсько - Донецької впадини – одної із найбільш глибоких тектопічних впадин на Російській Платформі.

Самими розповсюдженими типами ґрунтів є дернові і дерново-підзолисті, середньо-розвинуті супіщані свіжі, хоча достатньо і сірих лісових суглинистих свіжих ґрунтів на карбонатних лесовидних суглинках.

Всі ліси лісництва віднесені до рівнинних. Ерозійні процеси виражені слабо.

Територія підприємства розміщена в басейні річок Псел та Говтва. Рівень ґрунтових вод коливається від 2 метрів в поймі до 3 метрів, по балкам та болотах – 1-2м. По своїй вологості більша частина ґрунтів відноситься до категорій свіжих. Ґрунти з надлишковим зволоженням займають близько 7 % площі. Процеси заболочення спостерігаються на незначній площі.

Район розміщення лісгоспу відноситься до числа сільськогосподарських районів області зі слабо розвиненою промисловістю. Ведучою відрослю народного господарства розміщення лісництва є сільське господарство. Воно має зернове та овочеве направлення в полі господарстві і молочно - товарне в тваринництві.

Крім лісництва заготівлею деревини в незначних об’ємах займаються колгоспи, розміщені в зоні діяльності лісництва.

Переробкою деревини займається цех переробки лісгоспу, а також лісоперероблюючі підприємства місцевого значення.

Целюлозно-паперова і лісохімічна промисловість в районі відсутня.

Землі лісового фонду належать до І групи лісів, в тому числі лісові землі 3039 га., вриті лісовою рослинністю 2749 га., в тому числі стиглі та перестійні 381га.

Щорічно створюються лісові культури шляхом лісовідновлення на площі 20 га., шляхом лісорозведення на площі близько 50 га. Станом на 01.01.2012 року наявність лісокультурного фонду становить 171 га., в тому числі зруби – 30 га., галявини і пустирі – 63 га., землі, які вийшли з під с/г користування – 78 га.

В лісовому фонді підприємства, як це видно з рис. 1.1, переважають насадження сосни звичайної, які займають 76,0% вкритої лісовою рослинністю площі; дуб звичайний займає 7,2%; вільха чорна – 12,0%.

Розподіл насаджень по класах віку нерівномірний, що в свою чергу відобразилося на розподілі за віковими групами. На сучасний період в лісовому фонді переважають середньовікові насадження –2189 га (63% від вкритих лісовою рослинністю земель) та молодняки –730 га (21%), в той час як пристигаючі деревостани займають лише 347 га (10%) і стиглі –208 га (6%).

Середня повнота по насадженнях підприємства – 0,61.

Рис. 1.1 – Розподіл лісового фонду Решетилівського лісництва

за переважаючими породами

Насадження основних лісоутворюючих порід характеризується в середньому ІІ класом бонітету, що відповідає оптимальному по умовах місцезростання. По породах найбільш високобонітетні соснові насадження – І клас бонітету. Насадження І бонітету складають 27% всіх насаджень лісництва.

Район розміщення лісництва характеризується гарно розвинутою сіткою шляхів транспорту загального користування. Основними транспортними магістралями в районі розміщення лісгоспу є дороги обласного значення Київ - Харків.

Протяжність шляхів транспорту на 1000 га площі складає 5,7 км, в т.ч. із них з твердим покриттям 0,8 км, ґрунтових 4,9 км. Нормою забезпечення раціонального користування лісом є протяжність 10-14 км на 1000 га. Виходячи із норми можна зробити висновок, що сітка доріг недостатньо розвинута.

Забезпеченість транспортними засобами складає на 90%. Забезпеченість лісогосподарської техніки та обладнання – 90%

 

Табл.. 1.4 Забезпеченість лісгоспу лісогосподарською технікою

  МЕХАНІЗАЦІЯ Наявність Потреба
1. Наявність машин, механізмів, устаткування  
Найменування, тип, марка, модель технічного засобу Кількість  
Автомобілі вантажні - всього:  
  ЗІЛ -130 ЗНГ
  ГАЗ- 66  
  УАЗ -3909  
Спеціальні автомобілі - всього:  
  ЗІЛ- 131 АЦ 3,0 (АРС-14Ї  
Легкові автомобілі - всього  
  ВАЗ- 21213  
Трактора  
  в тому числі колісні :  
  ЮМЗ- 6  
  МТЗ- 82
  Т -25  
  в тому числі гусеничні :  
  ДТ- 75  
Траторні причепи - всього:  
  2 ПТС 4 М  
ЛІСНІ І ЛІСОГОСПОДАРСЬКІ МАШИНИ    
  Плуги лісні і загального призначення - всього  
6.1 Загального призначення - всього:  
  В тому числі : ПЛН-4-3,5  
6.2 Плуг розрихлювач: ПРН-3
Борони - всього:  
  В тому числі: БДН -1,8
  БДН-1,3  
Культиватори - всього:  
  В тому числі : КНЛ-2,5  
  КПС-3,6;4,2  
Лісопосадочні машини - всього  
  В тому числі: СЛН-1,СЛН-4  
  МС-1/2,МС-1
Пристрій трелювальний ПТБ-4,5  

Розподіл лісництва на ділянки і обходи

Техділянки Площа ділянки га Обходи Квартали
кількість Площа,га кількість площа,га
           
           
           
           

 

Виробничо-фінансовий план Решетиилівського лісництва на 2013 рік і його виконання станом на 15,06,2013.

№п\п Назва заходів Одиниці виміріу План Виконано по звіту.(об’єму)
Річний об’єм робіт Вартість одиниці робіт,грн Сума затрат,грн
             
             

Штати лісництва та їх укомплектованість

№п\п Категорія штатів Назва посад оклад Всьго Існуючі вакансії
По плану фактично
  Керівники Спеціалісти Робітники Інші Всьго Лісничий            

Решетилівське лісництво забезбечене працівниками в достатній кількості.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.