Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Жедел лейкоз кезіндегі анемиянын даму механизмі?

эритропоэтин түзілуінің бұзылысы;//

эритроциттерге аутоденелердің түзілуі;//

+ сүйек миында эритроциттер түзілуінің бұзылуы;//

витаминдер мен микроэлементтер жетіспеушілігі;//

темір сіңірілуінің бұзылысы.

63. Қандай аурулар кезінде тромбоцитопения болады. Үш жауап дұрыс //

+ лейкоз//

+ ЖҚН//

геморрагиялық васкулит//

гемофилия//

+ идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура//

жедел ревматикалық қызба//

темір жетіспеушілік анемия//

склеродермия

64. Қандай ауруға пролиферативті синдром тән?

+ лейкоз//

теміржетіспеушілік анемия//

идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура//

геморрагиялық васкулит//

гемофилия

65. Лейкоздың бастапқы кезеңіне тән клиникалық белгілер. Үш жауап дұры//

+ немотивированные подъемы температуры//

+ оссалгиялар//

деформация суставов//

+ увеличение лимфоузлов//

геморрагическая сыпь с некрозом//

гематурия//

гемартроз//

желтушность кожи

66. Қай ауруда қанда бластемия анықталады:

+ лейкоз//

теміржетіспеушілік анемия//

идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура//

геморрагиялық васкулит//

гемофилия

67. Гемофилияға қандай симптом тән//

гепатоспленомегалия//

папулезная геморрагическая сыпь//

рецидивирующие ангионевротические отеки//

свечки температуры//

+ кровотечения после удаления зуба

Кандай белгі гемофилияға ТӘН ЕМЕС:

+ гепатоспленомегалия//

Мұрнынан қан кету//

экхимоздар//

гемартроздар//

тіс өндіру кейін қан кету

68. Қан аққыштықтың қай түрі гемофилияға тән

петехиальды- дақты//ангиоматозды//

+ гематомды//

васкулитті-пурпуралы//

аралас

69. Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпурадағы бөртпеге ТӘН:

+ полихромность//

воспалительный характер//

папулезный характер//

симметричность//

обилие сыпи вокруг суставов

Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпурадағы бөртпеге ТӘН ЕМЕС

полихромды//

полиморфты//

+ папулезды түрі//

Симметриялық емес//

Кенеттен пайда болуы

70. Темір жетіспеушілік анемияға тән лабораториялық көрсеткіш:

+ гипохромия//

микросфероцитоз//

сарысудың жалпы темір байланыстыру қабілетінің төмендеуі /

ретикулопения//

бластемия//

71. Геморрагиялық васкулитте бөртпеге тән орналасу орны:

бет//

мойын//

ауыз құысының кілегей қабаты//

+ аяқ-колдары мен бөкселері//

Денесі

72. Темір жетіспеушілік анемияның клиникасына тән

+ тырнақ, шаш, тері трофикалық өзгерістер //

көкбауырдың ұлғаюы//

бауырдың ұлғаюы //

қан кетудің жоғарлауы//

артралгиялар

73. При микроскопии эритроцитов при железодефицитной анемии выявляют. Три правильных ответа//

шизоцитоз//

макроцитоз//

+ анизоцитоз//

+ пойкилоцитоз//

сфероцитоз//

+ микроцитоз//

мишеневидные эритроциты//

эритробластоз

74. Асқазан-ішек жолдарының қай жерінде темір сініріледі:

ротовой полости//

желудке//

+ 12 елі ішекте//

сигмовидной кишке//

подвздошной кишке

75. Организмде темір депосы//

бұлшықет//

жүрек/

бүйрек//

+ сүйек кемігі //

Лимфа түйіндер

76. К причинам развития железодефицитной анемии у детей НЕ относится//

алиментарная//

синдром мальабсорбции//

инфекционные заболевания//

+ аплазия костного мозга//

ювенильные маточные кровотечения у девочек

77. Для железодефицитной анемии в общем анализе крови специфично. Три правильных ответа//

+ снижение гематокрита//

снижение ретикулоцитов//

+ снижение цветового показателя//

лейкопения//

+ снижение гемоглобина//

тромбоцитопения//

повышение СОЭ//

снижение моноцитов

78. Темір жетіспеушілік анемияның емінің негізгі принципі

витаминотерапия витамином В1//

витаминотерапия витамином В2//

витаминотерапия витамином К//

использование в диетотерапии продуктов, богатых белками//

+ назначение препаратов железа

79. Темір жетіспеушілік анемияның клиникалық белгілеріне жатпайды: //

глоссит//

терінің бозаруы//

+ сарғаю//

анорексия//

шаштарының жұқаруы мен түсуі

80. Темір жетіспеушілік анемияның диагностикасында ең манызды анықтау:

гемоглобиннің төмендеуі//

қан кетудің себебі //

+ сары сулық темірдің төмендеуі//

Темір байланыстыру қабілетиінің төмендеуі//

ретикулоцитоз

81. Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпураның еміне қолданылады

Стероидты емес қабынуға қарсы препараттар//

антибиотиктер//

+ глюкокортикостероидты препараттар//

К витамин препараттары //

антикоагулянттар

82. Геморрагиялық васкулит кезіндегі буындық синдромына тән

Ұсақ буындарының басым зақымдалуы //

Зақымдалуы ұшпалы түрде//

Омыртқа жотасының зақымдалуы//

буындарынының анкилоздануы//

+ буын деформациялары болмайды

83. Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпурада қан кетудің қай түрі сирек кездеседі

мұрнынан//

десневое//

жатырлық//

+ ішектен//

тіс жұлғанда

84. Для геморрагического васкулита в клинике и лабораторных данных характерно. Три правильных ответа//

пролиферативный синдром//

+ суставной синдром//

+ гематурия//

+ абдоминальный синдром//

несимметричная полиморфная сыпь по всему телу//

гемартрозы//

интоксикационный синдром//

дизурический синдром

85. В патогенезе развития геморрагического васкулита присутствует. Три правильных ответа:

+ повышенная проницаемость сосудов//

+ микроциркуляторные расстройства//

+ образование иммунных комплексов//

недостаточность тромбоцитарного звена гемостаза//

нарушение фибринолитической активности//

дефицит факторов свертывающей системы крови//

гиперпродукция IgE//

аплазия костного мозга

86. Какое исследование наиболее точно диагностирует гемофилию//

общий анализ крови//

коагулограмма//

УЗИ печени, селезенки//

костно-мозговая пункция//

+ генетическое исследование

87. Қай аурудың диагностикасына сүйек-ми пункциясы қажет //

Темір жетіспеушілік анемия//

гемофилия//

геморрагиялық васкулит//

менингит//

+ лейкоз

88. При каком уровне VIII фактора гемофилия считается легкой//

0-1//

1-5//

+ 5-25//

25-50//

50-100

89. Какое заболевание крови может привести к развитию артрита по типу ревматоидного//

железодефицитная анемия//

геморрагический васкулит//

тромбоцитопеническая пурпура//

лейкоз//

+ гемофилия

90. При каких заболеваниях определяются положительные эндотелиальные пробы (проба жгута, щипка). Два правильных ответа//

+ геморрагический васкулит/

+ тромбоцитопеническая пурпура//

гемофилия//

железодефицитная анемия//

ревматизм//

гломерулонефрит//

ревматоидный артрит//

скарлатина

91. Идиопатиялық тромбоцитопениялық пурпура миелограммада не анықтауға болады

+повышенное количество мегакариоцитов//

угнетение эритропоэза//

угнетение тромбоцитопоэза//

большое количество бластов//

угнетение гранулоцитопоза

92. Созылмалы гастродуодениттің диагностикасына жасау қажет

Іш қуысының ультрасонографиясы//

+ фиброгастродуоденоскопия//

Өңештің pH-метриясы//

фиброколоноскопия//

копрологиялық зерртеулер

93. Балаларда гепатобилиарлы жүйесінің қай патологиясы ең жиі

жедел холецистит//

өт қабының аномалиясы//

+ өт шығару жолдарының дисфункциональды бұзылыстар

созылмалы холецистит//

өттас ауруы

94. Балаларда билиарлы трактінің дисфункциональды бұзылыстарының қалыптасуының итермелеуші факторлары. Үш жауап дұрыс

воспалительные изменения желчного пузыря и желчных протоков//

+ нарушение состава желчи//

+ нарушения нейрогуморальной регуляции моторики желчного пузыря и тонуса

сфинктерного аппарата//

+ патологиялық висцеро- висцеральды рефлексия//

Жедел ішек инфекциялар//

созылмалы гепатит//

иммунопатологиялық механизмдер

95. Провоцирующими факторами формирования дисфункциональных нарушений билиарного тракта у детей могут быть. Три правильных ответа//

+ кишечные паразитозы

+ пищевая аллергия

+ хронические заболевания гастродуоденальной зоны и кишечника

острая стрептококковая инфекция//

дисбактериоз кишечника//

раннее искусственное вскармливание//

прием антибиотиков//

частые респираторно - вирусные инфекции

96. При патологии желчевыделительной системы выявляются симптомы. Три правильных ответа//

+ Мерфи//

+ Керра//

Пастернацкого//

+ Грекова-Ортнера//

Щеткина-Блюмберга//

Кернига//

Брудзинского//

Грефе

97. Балаларда билиарлы трактінің дисфункциональды бұзылыстарың диагностикасының негізгі әдісі

+ өт қабың УДЗ//

Жалпы қан анализі//

фиброэзофагогастродуоденоскопия//

уробилинге зәр анализі//

копрограмма


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2019 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.