Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Особливості іпотечних відносин в аграрному секторі економіки

 

Суть іпотечних відносин в аграрному секторі економіки така сама, що й в інших секторах. Водночас іпотечні відносини в сільському господарстві мають властиві тільки їм особливості. До них насамперед належить іпотека земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Згідно із законодавством України предметом застави можуть бути земельні ділянки (у тому числі сільськогосподарського призначення), які перебувають у приватній власності громадян України. Сільське господарство України гостро потребує довгострокового кредитування для розвитку своєї матеріальнотехнічної бази. Єдиним реальним забезпеченням таких кредитів може бути застава земельних ділянок. Обмежені можливості розвитку іпотеки в сільському господарстві України зумовлені особливостями національного законодавства та іншими причинами, зокрема високими кредитними ставками і низькою ціною земель сільськогосподарського призначення. Проте, це не означає, що іпотека земельних ділянок сільськогосподарського призначення є в нашій державі неперспективною. Навпаки, обставини, що склалися в аграрному секторі економіки України, потребують активної участі всіх зацікавлених сторін і, особливо, держави у відпрацюванні механізмів іпотеки земельних ділянок сільськогосподарського призначення.

Іпотека є необхідною ланкою в системі організації та функціонування аграрного сектора ринкової економіки. Але головною особливістю механізму іпотеки, яка одночасно є обов'язковою умовою всього процесу земельного реформування, є вирішальний вплив сформованої системи аграрного ринку з розвиненою кількісно і якісно інфраструктурою та відповідною правовою базою.5 червня 2003 року Верховною Радою України було прийнято Закон України «Про іпотеку». Цей закон є до певної міри удосконаленням положень про іпотеку, передбачених Законом України «Про заставу» від 1992 року. Він встановлює досить деталізовані правила щодо інституту іпотеки як правового інструменту забезпечення виконання зобов'язань у господарських відносинах.

Нововведенням порівняно із Законом України «Про заставу» є запровадження іпотечних цінних паперів, а саме: іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів. З іншого боку, Закон України «Про іпотеку» містить певні недоліки. Зокрема:

1) незрозуміло, які органи та згідно з якими процедурами повинні здійснювати державну реєстрацію іпотеки, що є важливим етапом її оформлення, оскільки в разі недотримання цієї умови іпотечний договір є дійсним, але вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету щодо зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно;

2) згідно з ч. 3 ст. 33 закону, звернення стягнення на предмет іпотеки може здійснюватися на підставі рішення суду, виконавчого запису нотаріуса або згідно з договором про задоволення вимог іпотекотримача. Однак закон не визначає випадків, коли застосовується той чи інший вид стягнення, що може перешкодити застосуванню цього інституту на практиці.

Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» N 979-IV, 19.06.2003р. Цей закон:

1. Встановлює умови договору про іпотечний кредит, які можуть включати:

- вартість основного зобов'язання та порядок його амортизації;

- строки та розміри платежів з урахуванням інфляційного застереження або умови, що дозволять їх визначити;

- право кредитодавця самостійно встановлювати розмір часток платежів,отриманих за договором про іпотечний кредит, та розподіляти їх між ціною зобов'язання та доходом кредитодавця;

- згоду боржника на приєднання його основного зобов'язання до консолідованого іпотечного боргу (зобов'язання боржника за договором про іпотечний кредит, реформовані кредитодавцем в іпотечні активи, які слугують забезпеченням іпотечних сертифікатів як цінних паперів) та включення іпотеки до іпотечного пулу (об'єднання іпотек, що забезпечує виконання зобов'язань, реформованих у консолідований іпотечний борг);

- право кредитодавця відчужувати основне зобов'язання або право отримання платежів за договором про іпотечний кредит;

- інфляційне застереження;

- умови страхування фінансових ризиків щодо невиконання основного зобов'язання, неотримання платежів за цим договором, несвоєчасної реалізації предмета іпотеки, несвоєчасного отримання суми, вирученої від реалізації предмета іпотеки або недостатнього її розміру для задоволення вимог кредитора.

2. Посилює гарантії реалізації права кредитодавця на погашення кредитних зобов'язань позичальником шляхом встановлення порядку примусової реалізації предмета іпотеки за виконавчими документами.

Проблемність аграрної галузі полягає в тому, що головним предметом іпотеки в кредитуванні сільгоспвиробництва є земля сільськогосподарського призначення. Сільське господарство є сферою діяльності з підвищеним рівнем ризиків: погодні умови, зміна кон'юнктури, політичні ризики тощо. Банкрутство позичальника у випадку відсутності гарантованої застави (наприклад, кредитування під майбутній урожай) веде до гарантованих втрат кредитора. Окрім того, кредитор, знаючи про відсутність в Україні більш-менш відпрацьованої системи прогнозування урожаю та цін на сільськогосподарську продукцію, моніторингу та прогнозування кон'юнктури

на зовнішніх ринках, наляканий втручанням влади, переважно місцевої, у процес руху сільськогосподарської продукції, буде дуже обережним при прийнятті рішення про надання кредиту.

За невисокого рівня довіри до позичальника кредитор або не надасть кредит, або позичковий відсоток буде високим, або сума кредиту буде незначною.

Якщо ж заставою є земля, то ризики можливих втрат повністю чи частково (знищено стихією лише частину врожаю) переносяться з кредитора (заставоутримувача) на позичальника (заставодавця).

Використання землі як предмету застави суттєво підвищує ймовірність отримання кредиту, суму кредиту із зростанням вартості застави за існуючих банківських відсотків та й сам позичковий відсоток переважно є суттєво нижчим. Чим це пояснюється? Насамперед, специфічністю землі як товару, який неможливо викрасти чи приховати, складно пошкодити, найголовніше – цей товар має практично стабільну вартість.

Отже, земля як гарантована застава є суттєвим чинником, який впливає на прийняття рішення кредитора про надання кредиту сільськогосподарським товаровиробникам.

Оскільки земля як предмет іпотеки використовується для придбання сільськогосподарської техніки, племінної худоби, елітного насіння, посадкового матеріалу, спорудження будівель і споруд виробничого призначення, здійснення заходів, пов'язаних із землеустроєм та охороною земель, придбання земельних ділянок, то йдеться про значну суму кредиту.

Іпотеку можна без перебільшення назвати одним з найефективніших засобів забезпечення виконання позичальниками своїх зобов'язань перед кредитодавцями.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.