Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Товариство зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»)

ВСТУП

Я, Хлистун Д.М. проходив виробничку пратику «Організація діяльності міжнародних культурних центрів» (15.12.14-27.12.14). Зокрема, я побував у Товаристві «Україна-Світ», Французькому культурному центрі, а також у Американській бібліотеці імені Віктора Китастого. Крім того я працював з інтернет-ресурсами українського законодавства, ознайомився з правовою базою.

Моя мета – дослідити діяльність товариства «Україна-світ», ознайомитися з роботою Французького культурного центру та американської бібліотеки імені Віктора Китастого. А також як діють, працюють та функціонують українські культурні центри за межами України.

 

 

Товариство зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ»)

15.12.14 – розпочалася моя навчальна практика у товаристві «Україна-Cвіт».

Прибувши на місце проходження практики я познайомився з Головою Секретаріату «Товариства Україна-Світ» – Кендзерою Аллою Євгенівною. Вона розповіла мені про діяльність, мету, цілі, завдання «Товариства…», а також їхню роботу у різних проектах, які стосувались іміджування України українській діаспорі за кордоном, шляхом організації фестивалів. Їхня мета - поширення інформації та демонстрування діаспорянам української спадщини, зокрема звичаїв і традицій українського народу,

збереження та популяризації українського закордонного мистецтва.

Товариство зв’язків з українцями за межами України (Товариство «Україна-Світ») — всеукраїнська громадська самоврядна організація, метою діяльності якої є розвиток співпраці з українцями за кордоном, зміцнення їхніх зв’язків з прабатьківщиною та об’єднання зусиль світового українства в розбудові Української держави.Було створено у жовтні 1960 року за ініціативи представників української громадськості, серед яких композитори Лев Ревуцький, Георгій Майборода, Микола Колеса, історик Іван Крип`якевич, письменники Юрій Смолич та Максим Рильський. Першим Головою Товариства було обрано Юрія Смолича. У той час об'єднання найбільше співпрацювало з першою хвилею діаспори та займалось мистецькими напрямками.

Голова Товариства «Україна-Світ» – Іван Федорович Драч
Щодо глибини зв’язків із закордонним українством та різноманітності форм співпраці, розгалуженості мережі філій в Україні та партнерських організацій за кордоном Товариство є провідною серед громадських інституцій держави. Товариство має відділення в усіх областях України та в Автономній Республіці Крим.

Головними структурними складовими Товариства є такі відділи:культурологічно-освітній (діяльність відділу полягає у співпраці з українськими громадами зарубіжжя в культурно-мистецькій та освітянській сферах);

інформаційно-аналітичний (діяльність відділу полягає в пошуку, збиранні, систематизації й поширенні інформації про закордонне українство та в сприянні інформаційному забезпеченню українських закордонних осередків);

відділ координації Федерації товариств зв’язків з країнами зарубіжжя (відділ є виконавчою структурою Федерації товариств зв’язків із зарубіжними країнами, яку було створено 1992 р. як правонаступника Українського товариства дружби і культурного зв’язку з зарубіжними країнами і яка налічує нині 62 суб’єкти).

Товариство «Україна-Світ» є співзасновником газети світового українства «Український форум» (замість газети «Вісті з України») та засновником журналу «Український Світ», які висвітлюють різноманітні аспекти життя України й закордонного українства та розсилаються в місцеві відділення Товариства і в українські осередки за кордоном.
Товариство було одним з ініціаторів розробки та прийняття в 1996 р. Державної програми «Українська діаспора на період до 2000 року», у реалізації багатьох положень якої згодом брало активну й дієву участь. Нині року Товариство зініціювало прийняття Національної програми «Закордонне українство на період до 2005 р.» й силами своїх фахівців, за участі регіональних відділень розробило основу цієї програми.
У доробку Товариства протягом останніх років: організація і проведення щорічних семінарів для вчителів українського зарубіжжя в Києві та виїздних семінарів по українських освітніх закладах за кордоном, зокрема по сільських школах Придністров’я; організація й проведення конференції керівників українських закордонних мас-медіа; організація і проведення міжнародної науково-практичної конференції «Геополітичне значення етнополітичних процесів в Україні й українському зарубіжжі» та I Міжнародної науково-практичної конференції «Освіта в українському зарубіжжі». Мистецька секція Товариства зініціювала постійно діючий Фестиваль мистецтв українського зарубіжжя «Український спів у світі», перший підсумковий концерт якого відбувся 1999 р. в Києві у рамках Всеукраїнського огляду народної творчості. Другий підсумковий концерт фестивалю присвячено III Всесвітньому форуму українців та 10-й річниці незалежності України.
Товариство створило й постійно наповнює перший універсальний україномовний web-сайт «Україна-Світ» у ініційованій ним Українській Світовій Інформаційній Мережі (УСІМ); допомагає забезпеченню українських закордонних громад та освітніх інституцій підручниками, навчальними посібниками, методичною літературою, організовує виступи за кордоном вітчизняних мистецьких колективів та поїздки в Україну представників українського зарубіжжя, зокрема, вчителів і учнів. За участі Товариства підготовлено й видано інформаційні каталоги «Зарубіжне українство», бібліографічний покажчик літератури «Українське зарубіжжя»; навчальний посібник з української літератури для шкіл Кубані «Козак Мамай»; двотомне видання «Пантелеймон Куліш. Іван Пулюй — подвижники нації» та «Іван Пулюй. Молитовник. Псалтир»; збірку новел українського письменника з Югославії Михайла Ковача «Тихі води» (до 90-річчя автора); збірник проблемних статей «Україна на порозі ХХІ століття». Товариство спільно з Національною радіокомпанією України на добродійних засадах здійснили аудіозапис і випустили у світ (компакт-диск і касету) до III Всесвітнього форуму українців Антологію української хорової музики «Диригує Павло Муравський».
У 2000 р. з метою відзначення осіб за їхній вагомий внесок у розвиток співпраці України із закордонним українством та їхню активну участь у процесі розбудови Української незалежної держави й зміцнення міжнародного авторитету України засновано Почесну відзнаку Товариства «Україна-Світ».

Гасло почесної відзнаки — «Єднання у співпраці».

Становлення України як незалежної держави, її прагнення увійти до європейського культурного простору висуває завдання налагодження зв’язків з країнами ближнього і дальнього зарубіжжя. 21 січня 2002 р. у Товаристві відбулася зустріч «Соборна Україна у європейському співтоваристві» представників посольств європейських держав в Україні – Білорусі, Болгарії, Естонії, Латвії, Литви, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Угорщини, Хорватії, а також представників Товариства «Україна-Світ» і товариств зв’язків із зарубіжними країнами. Учасники цієї зустрічі зазначили, що громадська ініціатива стосовно співпраці з народами європейських країн,яку започаткувало Товариство і Федерація товариств зв’язків із зарубіжними країнами, заслуговують на підтримку й сприяння з боку державних структур України та акредитованих у ній дипломатичних представників європейських країн. Також наголошувалося на тому,що розвиток взаєморозуміння й співробітництва з громадськістю держав Європи має сприяти створенню нових громадських об’єднань дружби як в Україні, так і за кордоном. Важливим аспектом співпраці повинна стати допомога у задоволенні культурно-освітніх та інформаційних потреб українців за кордоном і національних меншин в Україні.

Учасники зустрічі підтримали ідею проведення Естафети культур народів Карпатсько-Балканського регіону «Свято Центру Європи» і зазначили,що в перспективі ці заходи можуть стати важливою ланкою розвитку культурних, економічних, політичних зв’язків України з європейськими державами, сприяти прискоренню інтеграції України в Європейський Союз. Було запропоновано вести «Свято Центру Європи» до комплексу заходів довгострокової інформаційно-просвітницької програми «Україна на шляху до Європи», яка опрацьовується в рамках роботи Української частини Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

21 березня 2002 року члени Центру українсько-польських студій,що входить до складу Федерації товариств зв‘язків із зарубіжними країнами, взяли участь у «круглому столі» «Міжнародні організації в Україні. Їх діяльність та проекти, спрямовані на розвиток економіки України, міжнародного співробітництва та підтримку підприємництва», який організувало в київському Палаці мистецтв «Український дім» Міжнародне товариство польських підприємців в Україні.

 

Крім загальних відомостей,які були мені представлені, я зміг дізнатися про основні проекти організації:

1) «Фестиваль Мистецтв» : мета цього фестивалю – це показ та популяризація українського народного мистецтва (опери, танців та т.і.)

2) Міжнародний конкурс дітей та юнацтва «Моя Україна» : проходить 2 рази на рік, за умовами конкурсу, діти надсилають твори образотворчого мистецтва. За результатами конкурсу в «Українському домі» (Музей Літератури) щорічно проводяться виставки альбомів цих дітей.

3) «Всі ми діти твої Україно, перлини душі народної».

 

Також Товариство «Україна-Світ» видала 20 фільмів про життя українців за межами України.

Фільм «Запорожці-козаки» - перший фільм Товариства, який було показано на телеканалі «УТ-1», за підтримки, яких було його знято (20 років тому). У цьому році було презентовано новий фільм за підтримки «Україна-Світ» - «Задунайські козаки».

В архівах є більше 40 документальних фільмів, які було знято лауреатом Національної Шевченківської премії України Валентином Сперкачем.

Кожні 5 років Товариство «Україна-Світ» представляє програму своєї діяльності – «Закордонна співпраця України з закордонними українцями». В цьому проекті розписано всі основні завдання та цілі щодо співпраці у сфері культури з українцями,що проживають за кордоном.

4) «До Вас їде український Миколай» - це проект, що проводиться кожний рік у школах не тільки України , а й Європи. Він має на меті популяризацію української культури та задоволення культурних потреб українців за межами України. Так, хор Вірьовки проводить концерти у школах Польщі, Франції, Німеччини, Словаччини, Іспанії, Білорусії, а також у країнах Прибалтики. Організація координує свою роботу у всіх сферах.

Також « Україна-Світ» організовує Всесвітній фестиваль митців українського зарубіжжя «Український спів у світі», Міжнародний конкурс малюнків дітей українського зарубіжжя «Моя Україна», проводить науково-практичні конференції, наприклад, «Освіта в українському зарубіжжі». Товариство є співзасновником Всеукраїнського фестивалю «Голосні дзвіночки» у Маріуполі, Міжнародного проекту «Дні української культури в Анталії». Цього року розпочали організаційну роботу з проведення мистецького фестивалю української культури в Словенії, що відбудеться у червні.

Зараз готується патріотичний цикл концертів для підтримки бійців АТО. Товариство «Україна-Світ» організовує свої проекти на волонтерські пожертви. «Україна-Світ» була ініціатором ЗУ «Про закордонних українців», 2004.

Щороку «Україна-Світ» організовує Дні української культури в Анталії (Туреччина) з підтримки організації «Українська громада». Головна мета – популяризація українського мистецтва. Відбуваються концерти, які показують українську культуру у всій красі. В цей день в Анталії перекривається рух транспорту на вулицях. Фестиваль проводиться вже 3 роки поспіль.

Також вони організовують Дні української культури в Словенії. Нещодавно почали співпрацювати з українсько-словенським культурним товариством «Берегиня» Словенії. Завдяки активній позиції голови товариства Галини Маловшек у 2013 році пройшов перший український фестиваль. Власне, цього року, у місті Желец, товариство готує Другий український фестиваль і хоче зібрати діаспору з усіх частин світу. Необхідно, щоб вони усі спілкувались, навчались, співпрацювали між собою.

У планах товариства не тільки мистецькі заходи, а й спортивні змагання. Адже у Желеці похований Іван Боберський, засновних українського спорту. Крім того, у Товариства «Україна-Світ» є підписана Угода про співпрацю з Союзом українців Румунії та Союзом русинів-українців Словаччини.

Головні цілі та завдання фестивалю – популяризація української культури та мови за межами України, а також створення належних умов для творчого розвитку дітей.

Метою фестивалю є встановлення творчих контактів, зміцнення міжнародних зв'язків і співпраці, сприяння розширенню художнього і творчого світогляду учасників і розвитку їх духовності, пошук та підтримка обдарованих і талановитих виконавців.

 

 

У своїй діяльності Товариство «Україна-Світ» не обмежується лише українською тематикою, а плідно співпрацює з багатьма країнами світу :

1) Провело заходи, присвячені річниці заснування бельгійською компанією трамвайного руху в м. Києві, в яких взяв участь Посол Королівства Бельгія в Україні пан П’єр Клеман Дюбюїссон ;

2) Стало одним із засновників програми заходів, присвячених 130-й річниці визволення Болгарії від османського ярма. Програма, складовими якої були виставки, літературні читання, «круглі столи», міжнародні симпозіуми, завершилася ювілейними науковими сесіями у лютому 2003 року у Софії та Києві ;

3) Здійснено заходи до 10-річчя встановлення дипломатичних відносин між Україною та Соціалістичною Республікою В’єтнам ;

4) Взяло участь в організації української промислово-торгівельної виставки у столиці Лівії – м.Тріполі. У рамках виставки відбулися ознайомлювальні культурно-мистецькі заходи за участю провідних українських митців ;

5) Стало одним із учасників проведення у Лейпцигу (Німеччина) Днів громадськості Києва та міжнародного німецько-українського симпозіуму з питань громадської співпраці ;

6) Центр українсько-польських студій започаткував читання українських випускників Східних студій Варшавського університету, в яких взяли участь провідні науковці, парламентарі, експерти, дипломати ;

7) Провело Міжнародний симпозіум з питань спадщини Петра Могили та Паїсія Величковського та їхнього впливу на духовність українського та румунського народів. У симпозіумі взяла участь представницька делегація з Румунії ;

8) Здійснило низку заходів до Дня Незалежності Фінляндії, зокрема, вечір студентів, які вивчають фінську мову в українських вузах ;

9) Організувало перебування Посла Франції в Україні ФІЛІПА ДЕ Сюремена на Житомирщині, де жив і працював Оноре де Бальзак і т. ін.

Нині Товариство «Україна-Світ» продовжує плідно співпрацювати з державними та громадськими інституціями України та зарубіжжя. На завершення зустрічі мені задали розробити проект для українців молодшого та старшого шкільного віку, які проживають за межами України. 26.12.14 – я презентував свій проект «Цвіт української калини»(с.22) Також я дізнався про те як потрібно складати кошторис на свій проект фестивалю. Мені сподобалось перебувати у Товаристві, я дізнався для себе багато цікавого та нового.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.