Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема № 7 Пенсії за вислугу років

2 години

План

1. Поняття пенсій за вислугу років та умови їх призначення.

2. Умови та порядок призначення пенсій за вислугу років військовослужбовцям і особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ.

3. Особливості пенсійного забезпечення державних службовців; народних депутатів України; працівників прокуратури, судів, служби безпеки; митних органів; працівників науки; журналістів.

4. Пенсії за вислугу років артистам та деякім іншим категоріям творчих працівників театрів, театрально-видовищних підприємств.

5. Пенсії за вислугу років льотно-випробному складу цивільної авіації.

6. Умови призначення пенсії за вислугу років спеціалістам народного господарства, працівникам освіти, охорони здоров‘я, соціального забезпечення.

7. Розміри пенсій за вислугу років та порядок їх обчислення.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст. 141.

2. Закон України "Про державну службу" від 16 грудня 1993р. № 3723-ХІІ)// Відомості Верховної Ради (ВВР), 1993, № 52, Ст. 490.

7. Закон України "Про службу в органах місцевого самоврядування" від 7 червня 2001 р. № 2493-ІИ (ст. 18, 21, 22) II Офіційний вісник України. - 2001. - № 26. - Ст. 1151.

8. Закон України "Про дипломатичну службу" від 20 вересня 2001р.. № 2728-Ш (ст.ст. 40, 42) // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 5. - Ст. 29.

9. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26 червня 1997 р. № 400/97-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1997. - № 37. – Ст. 237 (зі змінами).

10. Закон України «Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» від 1 червня 2000 р. // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 35. – Ст. 289 (зі змінами). 

 

Література:

1. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту України: Навч. Посіб. – Київ.: “Знання”, 2008.

2. Синчук С.М., Бурак В.Я. Право соціального забезпечення
України: Навч. посіб. / За ред. С.М. Синчук. — К.: Т-во "Знан­
ня", КОО, 2003.

3. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.

 

 

Тема № 8 Пенсії по інвалідності. Пенсії в разі втрати годувальника.

2 години

План

1. Поняття інвалідності. Причини інвалідності та їх юридичне значення.

2. Поняття та види пенсій по інвалідності.

3. Умови призначення пенсії по інвалідності та її розміри.

4. Надбавки до пенсії по інвалідності. Підвищення пенсій інвалідам війни.

5. Умови та порядок призначення пенсій по інвалідності військовослужбовцям та працівникам міліції. Розміри пенсій.

6. Особливості призначення пенсій по інвалідності державним службовцям, працівникам прокуратури, суддям, та науковим працівникам.

7. Пенсії з інвалідності особам, які постраждали від наслідків Чорнобильської катастрофи.

8. Пенсії у зв’язку з втратою годувальника. Поняття непрацездатності і утримання члена сім‘ї.

9. Умови виникнення права на пенсію у зв’язку з втратою годувальника.

10. Обчислення розміру пенсій у зв’язку з втратою годувальника.

11. Умови виникнення права та розміри пенсій у зв’язку з втратою годувальника військовослужбовців та працівників органів внутрішніх справ.

12. Особливості призначення пенсій у зв’язку з втратою годувальника членам сім‘ї державних службовців, прокурорських працівників і працівників науки. Розміри цих пенсій.

13. Пенсії за особливі заслуги перед Україною.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст.141.

2. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

3. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

4. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: закон України від 21 березня 1991р. №875-ХІІ//ВВР України. 1991. -№21-Ст. 252;1994. -№45. - Ст. 404;№45. -Ст. 406. -1996. -№52. -Ст. 301.

5. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 квітня 1992р. №2262-ХІІ//ВВР України,1992. -№29. -Ст. 399;1994. -№24. -Ст. 178;1996. -№17. -Ст. 73;1998. -№8. -Ст. 249.

6. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993р. №3551-ХІІ//ВВР України. 1993. -№45. -Ст. 425. (зі змінами).

Література:

1. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер 1998.- 288с.

2. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, С.М.Синчук та ін. / За ред. П.Д.Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006.

 

Тема № 9 Державні допомоги

2 години

План

1. Допомоги, як вид соціального захисту непрацездатних і малозабезпечених громадян.

2. Класифікація державних допомог.

3. Порядок та умови призначення допомог.

4. Допомога по вагітності та пологах.

5. Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку.

6. Допомога на дітей які знаходяться під опікою чи піклуванням.

7. Допомога на поховання члена сім‘ї.

8. Порядок надання, умови призначення та розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

9. Одноразова допомога при народженні дитини.

10. Допомога малозабезпеченим сім ям з дітьми.

11. Державні допомоги особам, які постраждали від Чорнобильської катастрофи.

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст.141.

2. Про державні допомоги сім’ям з дітьми: Закон України // Відомості Верховної Ради - 1993.- №3; 1994.- №11.

3. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

4. Про пенсійне забезпечення: Закон України // Відомості Верховної Ради України - 1992. - №3; №32; 1998. - №26.

5. Закон України "Про зайнятість населення" від 5 липня 2012 року // Відомості Верховної Ради (ВВР), 2013, № 24, Ст. 243.

6. Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: закон України від 21 березня 1991р. №875-ХІІ//ВВР України. 1991. -№21-Ст. 252;1994. -№45. - Ст. 404;№45. -Ст. 406. -1996. -№52. -Ст. 301.

7. Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям: Закон України від 1 червня 2000р. №1768-ІІІ//ВВР України,2000. -№35

8. Закон України «Про психіатричну допомогу» від 22 лютого 2000 р. № 1489-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2000. - № 19. – Ст. 143.

9. Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ: Закон України від 9 квітня 1992р. №2262-ХІІ//ВВР України,1992. -№29. -Ст. 399. (зі змінами).

10. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993р. №3721-ХІІ//ВВР України, 1994. - №4. -1997. -№8. -Ст. 62.

Література:

1. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер 1998.- 288с.

2. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.

 

 

Тема № 10 Соціальний захист ветеранів війни, праці та громадян похилого віку

2 години

План

1. Загальна характеристика законодавства про пільги та гарантії.

2. Класифікація соціальних пільг за професійним та соціальним статусом особи.

3. Види та порядок надання соціальних пільг.

4. Законодавче визначення поняття “ветеран праці”. Пільги ветеранам війни і праці.

5. Пенсійні пільги.

6. Пільги громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи.

7. Пільги на проїзд. Протезування інвалідів.

8. Пільги особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

9. Пільги ветеранам військової служби.

10. Умови та порядок надання громадянам субсидії.

11. Соціальні послуги одиноким громадянам.

12. Ритуальні послуги. Допомога на поховання.

 

 

Нормативний матеріал:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України - 1996. - №30 - Ст.141.

2. Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України від 26 червня 1997р. (зі змінами та доповненнями) // ВВР України,1997. -№37

3. Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту: Закон України від 22 жовтня 1993р. №3551-ХІІ//ВВР України. 1993. -№45. -Ст. 425. (зі змінами).

4. Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні: Закон України від 16 грудня 1993р. №3721-ХІІ//ВВР України, 1994. - №4. -1997. -№8. -Ст. 62.

5. Про затвердження порядку застосування Списків № 1 і № 2 виробництв, робіт, професій, посад і показників при обчисленні стажу роботи, що дає право на пенсію за віком на пільгових умовах: наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 18 листопада 2005 р. № 383.

 

Література:

1. Право соціального забезпечення: підручник / за ред. П. Д. Пилипенка. - К., 2008. - 504 с.

2. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. для студ. юрид. спец, вищ. навч. закл. / П.Д.Пилипенко, В.Я.Бурак, С.М.Синчук та ін. / За ред. П.Д.Пилипенка. — К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2006. – 341 с.

3. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: Курс лекцій. - К.: Юрінком Інтер 1998.- 288с.

4. Ярошенко І. С. Право соціального забезпечення: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2005. — 232 с.

 

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.