Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Визначення етапів контролю якості

В залежності від конструктивних особливостей заданої зварної конструкції визначити кількість етапів контролю і зробити обґрунтування вибору.

Контроль якості потрібен для попередження дефектів в швах, виявлення можливих дефектів в них, а також для визначення якості готових зварних конструкцій. Контроль проводиться в три етапи - перед зварюванням, в процесі зварювання та після зварювання.

Перед зварюванням перевіряють якість вихідних матеріалів (електродів, зварювального дроту, флюсів, захисних газів та ін.); правильність підготовки кромок та складання виробу до зварювання; готовність зварювального обладнання, газових та електричних приборів. Цю стадію називають попереднім контролем.

Під час зварювання перевіряють правильність виконання окремих операцій, дотримання визначених режимів зварювання та заданого порядку накладання швів. Систематично перевіряють справність обладнання та приладів. Цю стадію називають операційним контролем.

Під час заключного контролю перевіряють якість зварних швів та якість готового виробу вцілому.

Література [5,6,7]

Вибір та обґрунтування методів контролю якості зварної конструкції

В залежності від призначених етапів контролю якості конструкції слід визначити метод для проведення контролю. Вибір методів заключного контролю зварних швів та готового виробу проводиться з урахуванням тих вимог, які висуваються до зварних швів в залежності від умов експлуатації заданої зварної конструкції. Основними способами контролю зварних швів і готових виробів є: зовнішній огляд і обмір швів, просвічування, механічні випробування і металографічні дослідження контрольних зразків, випробування на міцність та щільність зварних з’єднань та швів. Вказати якими саме методами раціонально та ефективно виконати контроль якості за всіма етапами його проведення .Література [5,6,8]

До змісту

 

Вибір та характеристика обладнання для проведення контролю якості

Вибір обладнання для контролю якості виконується в залежності від прийнятих методівйого виконання та з урахуванням забезпечення заданих режимів .

Основними критеріями вибору раціональних типів обладнання є:

- технічна характеристика, яка найбільш відповідає прийнятим режимам проведення контролю якості ;

- найбільша експлуатаційна надійність та простота обслуговування;

- найбільший коефіцієнт корисної дії та найменше споживання електроенергії під час експлуатації;

- найменші габаритні розміри,

- найменша вага і мінімальна вартість.

Для кожного етапу проведення контролю якості необхідно обрати обладнання зазначенням його призначення, моделі, будови, принципу роботи та налагодження на заданий режим. Навести технічні характеристики обраних приладів для проведення контролю якості.

Література [1,2,5,6]

До змісту

Методика проведення контролю якості

В даному розділі слід описати методику проведення обраних методів контролю якості, вказати особливості його використання. Навести, в якій послідовності виконувати процедуру контролю якості. Описати організацію контролю якості для заданої зварної конструкції. Вказати режими виконання контролю якості.

Література [7,8]

До змісту

Визначення заходів щодо усунення дефектів

В результаті проведення контролю якості існує можливість виявити внутрішні та зовнішні дефекти, які не допускають подальше використання зварної конструкції. В даному розділі слід вказати заходи щодо усунення зварювальнихдефектів та заходи,якізабезпечать недопускання цих дефектів.

Література [5,6,7]

До змісту

Основні заходи з техніки безпеки під час проведення контролю якості та протипожежний захист

В процесі розробки цього розділу необхідно пам’ятати про те, що для створення безпечних умов праці враховуються, окрім загальних положень з техніки безпеки, особливості виконання різноманітних контрольних робіт . Такими особливостями є небезпека ураження електричним струмом, отруєння шкідливими сумішами , ураження від розриву балонів.

Необхідно розробити заходи на дільниці для попередження ураження електричним струмом, отруєння шкідливими сумішами , ураження від розриву балонів та інше. Для попередження пожеж на дільниці розробити протипожежні заходи захисту .

Також передбачити заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів , охорони повітряного басейну , впливу електричних та магнітних полів на здоров’я людини.

Література [6,8]

До змісту

Індивідуальне завдання

З метою наближення завдань курсового проектування до задач реального виробництва в завданні на курсове проектування передбачаються індивідуальні завдання для кожного студента. До завдання прикладається ескіз зварної конструкції, де вказані позиції основні, габаритні і довідкові розміри. Дозволяється виконання курсового проекту за реальною зварною конструкцією підприємства, де студент проходив технологічну практику.

За даними таблиці 3 та заданим викладачем варіантом розробити технологію проведення контролю якості зварної конструкції.


 

Таблиця 3 – Вихідні данні на курсовий проект за варіантами

Номер за порядком Найменування конструкції Річна програма випуску, шт. Матеріал Ескіз, варіант Додаток Г
Балон побутовий: 1-днище (2 шт.) 2-корпус 3-кільце (2 шт.) 4-накладка Сталь 09Г2С Ескіз 1, В1
Балон побутовий: 1-днище (2 шт.) 2-корпус 3-кільце (2 шт.) 4-накладка Сталь 10ХСНД Ескіз 1, В2
Балон побутовий: 1-днище (2 шт.) 2-корпус 3-кільце (2 шт.) 4-накладка Сталь ВСт3сп Ескіз 1, В3
Балон для зрідженого газу: 1-кільце 2-днище (2 шт.) 3-корпус 4-диск 5-патрубок Сталь 08Х18Н9Т Ескіз 2, В1
Балон для зрідженого газу: 1-кільце 2-днище (2 шт.) 3-корпус 4-диск 5-патрубок Сплав АМг-6 Ескіз 2, В2
Балон для зрідженого газу: 1-кільце 2-днище (2 шт.) 3-корпус 4-диск 5-патрубок Сталь 20 Ескіз 2, В3

 

Продовження таблиці 3

Номер за порядком Найменування конструкції Річна програма випуску, шт. Матеріал Ескіз, варіант Додаток Г
Барабан котла:1-обичайка Сталь 20К Ескіз 3, В1
Барабан котла:1-обичайка Сталь 09Г2С Ескіз 3, В2
Збірник: 1-обичайка 2-днище 3-днище 4-патрубок Сталь ВСт3сп Ескіз 4, В1
Збірник: 1-обичайка 2-днище 3-днище 4-патрубок Сталь 10ХСНД Ескіз 4, В2
Збірник: 1-обичайка 2-днище 3-днище 4-патрубок Сталь 09Г2С Ескіз 4, В3
Кришка підшипника: 1-корпус 2-днище 3-патрубок 4-фланець Сталь 25 Ескіз 5, В1
Кришка підшипника: 1-корпус 2-днище 3-патрубок 4-фланець Сталь ВСт3сп Ескіз 5, В2
Корпус станини: 1-обичайка 2-вушка 3-основа 3-косинка Сталь ВСт3сп Ескіз 6, В1

 

Продовження таблиці 3

Номер за порядком Найменування конструкції Річна програма випуску, шт. Матеріал Ескіз, варіант Додаток Г
Корпус станини: 1-обичайка 2-вушка 3-основа 4-косинка Сталь 25 Ескіз 6, В2
Корпус станини: 1-обичайка 2-вушка 3-основа 4-косинка Сталь 10ХСНД Ескіз 6, В3
Корпус цистерни: 1-днище (2 шт.) 2-обичайка 3-патрубок Сталь 15ХСНД Ескіз 7, В1
Корпус цистерни: 1-днище (2 шт.) 2-обичайка 3-патрубок Сталь ВСт3сп Ескіз 7, В2
Корпус цистерни: 1-днище (2 шт.) 2-обичайка 3-патрубок Сталь 12Х18Н10Т Ескіз 7, В3
Кронштейн гідроциліндра: 1-кронштейн 2-опора 3-упор (2 шт.) Сталь ВСт3 Ескіз 8, В1
Кронштейн гідроциліндра: 1-кронштейн 2-опора 3-упор (2 шт.) Сталь 10ХСНД Ескіз 8, В2
Напівбалка: 1-плита; 2-стінка (2шт.) 3-ребро Сталь ВСт3сп Ескіз 9, В1

Продовження таблиці 3

Номер за порядком Найменування конструкції Річна програма випуску, шт. Матеріал Ескіз, варіант Додаток Г
Напівбалка: 1-плита; 2-стінка (2шт.) 3-ребро Сталь 15ХСНД Ескіз 9, В2
Опора: 1-основа 2-швелер (2 шт.) 3-планка Сталь ВСт3пс Ескіз 10, В1
Опора: 1-основа 2-швелер (2 шт.) 3-планка Сталь 15ХСНД Ескіз 10, В2
Стійка домкрату: 1-упор 2-ребро (4 шт.) 3-основа Сталь ВСт3сп Ескіз 11, В1
Стійка домкрату: 1-упор 2-ребро (4 шт.) 3-основа Сталь 45 Ескіз 11, В2
Панель: 1-основа 2-ребро Сталь ВСт3 Ескіз 12, В1
Панель: 1-основа 2-ребро Сталь 45 Ескіз 12, В2
Патрубок: 1-обичайка 2-фланець Сталь ВСт3 Ескіз 13, В1
Патрубок: 1-обичайка 2-фланець Сталь 10ХСНД Ескіз 13, В2

 

Продовження таблиці 3

Номер за порядком Найменування конструкції Річна програма випуску, шт. Матеріал Ескіз, варіант Додаток Г
Підкранова балка: 1-полка (2 шт.) 2-стінка 3-боковина (2 шт.) Сталь 10ХСНД Ескіз 14, В1
Підкранова балка: 1-полка (2 шт.) 2-стінка 3-боковина (2 шт.) Сталь ВСт3сп Ескіз 14, В2
Плита: 1-полка 2-боковина (2 шт.) 3-стійка (2 шт.) 4-основа з отворами Сталь 45 Ескіз 15, В1
Плита: 1-полка 2-боковина (2 шт.) 3-стійка (2 шт.) 4-основа з отворами Сталь ВСт3сп Ескіз 15, В2
Плита: 1-полка 2-боковина (2 шт.) 3-стійка (2 шт.) 4-основа з отворами Сталь 10ХСНД Ескіз 15, В3
Барабан стрічкового конвейєра: 1-обичайка 2-диск з отвором Сталь 09Г2 Ескіз 16
Ємкість для гальванічного покриття: 1-основа 2-стінка (2 шт.) 3-боковина (2 шт.) Сталь 14ХГС Ескіз 17

Продовження таблиці 3

Номер за порядком Найменування конструкції Річна програма випуску, шт. Матеріал Ескіз, варіант Додаток Г
Балка коробчатого перетину: 1-верхня полка 2-стінка (2 шт.) 3-нижня полка Сталь 09Г2 Ескіз 18
Корпус барабана стрічкового конвейєра: 1-обичайка 2-обичайка 3-фланець (2 шт.) Сталь ВСт3 сп Ескіз 19
Ущільнюючий фланець: 1-фланець 2-обичайка Сталь 09Г2С Ескіз 20 В1
Ущільнюючий фланець: 1-фланець 2-обичайка Сталь ВСт3 Ескіз 20 В2

 

 

До змісту

Графічна частина

 

Графічна частина виконується с дотриманням ГОСТ та ЕСКД

 

1 Зварна конструкція, яка представлена в завданні курсового проекту (Формат А1)

 

2 Блок схема виконання контролю якості (Формат А1)

 

 


 

До змісту

Додаток Б

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н-6.01

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.