Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Фашистський режим у Італії. (2 год.)

1. Політична ситуація в Італії у 1922 р. Прихід фашистів до влади.

2. Політичний режим Б.Муссоліні (1922-1939 рр.).

3. Соціально-економічний розвиток Італії у 1922-1939 рр.

4. Особливості фашистського режиму в Італії.

 

Додаткові проблеми для обговорення *:

- роль Соціалістичної партії у політичному житті Італії;

- політичний портрет Б. Муссоліні;

- взаємовідносини фашистського режиму та Ватикану.

*проблеми для обговорення одночасно можуть виступати й темами рефератів.

Методичні рекомендації:

1. Вказати на розстановку політичних сил у Італії на початку 1920-х рр. Проаналізувати причини популярності фашистської ідеології у Італії. Пояснити поняття «агарний фашизм». Визначити роль Б.Муссоліні у формуванні фашистської ідеології та створенні фашистської партії. Проаналізувати політичну ситуацію осені 1922 р., зокрема вказати на активізацію фашистів, захоплення ними муніципалітетів, організацію та проведення «Походу на Рим”. Визначити причини та обставини призначення Б.Муссоліні прем’єр-міністром.

2. Простежити еволюцію фашистського режиму. Проаналізувати існування італійського фашизму в умовах старої конституційної системи та етапи встановлення диктатури фашистської партії. Звернути увагу на боротьбу із опозицією, діяльність Великої фашистської ради, формування культу особи Б.Муссоліні та державно-політичну діяльність дуче. Проаналізувати політичну ситуацію 1930-х рр. та визначити вплив фашизму на італійське суспільство, вказати на діяльність опозиції.

3. Вказати на особливості економічної стратегії Б.Муссоліні, зокрема таких її елементів як автаркія та корпоративізм. Визначити результати економічної політики та проаналізувати розвиток промисловості, аграрного сектору, особливості соціальної політики.4. Виокремити головні риси фашистського режиму в Італії.

Література

1. Белоусов Л. Бенито Муссолини: политический портрет // Новая и новейшая история. – 1991. – № 5-6.

2. Белоусов Л.С. Муссолини: диктатура и демагогия. – М., 1993.

3. Белоусов Л.С. Репрессивный аппарат режима Муссолини // Новая и новейшая история. – 1999. - № 2.

4. Белоусов Л.С. Формирование фашисткой системы идейно-политического подчинения молодежи в Италии.// .// ВМУ. Сер. 8. История– 1984. - № 5.

5. Виноградов А. как Италия вышла из второй мировой войны.//ВИ. – 2003. - №4.

6. Виноградов А. Вступление Италии во вторую мировую войну.//ВИ. – 1992. - №10.

7. Грамши А. Тюремные тетради: В 3-х ч. – М., 1991.

8. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

9. Иглицкий Ю. Концепция тоталитаризма…//История СССР. – 1990. – № 6.

10. Игрицкий Ю.И. Концепция тоталитаризма: уроки многолетних дискуссий на Западе // История СССР. – 1990. – № 6.

11. Ильинский М. Дедушка Дуче. // НВ. – 2000. - № 5.

12. История Италии: В 3-х Т. – М., 1971. – Т.3.

13. Кин Ц.И. Итальянский ребус. – М., 1991.

14. Кин Ц.И. Начало итальянского фашизма. Бенито Муссолини, социально-психологический портрет // Вопросы философии. – 1988. –№ 11.

15. Комолова Н.П. Новейшая история Италии. – М., 1970.

16. Лопухов Б.Р. История фашистского режима в Италии. – М., 1977.

17. Лопухов Б.Р. Фашизм и рабочее движение в Италии. – М., 1968.

18. Люкс Л. Большевизм, фашизм, национал-социализм – родственные феномены? // Вопросы философии. – 1998. – № 7.

19. Мазуров И. Фашизм как форма тоталитаризма // Общественные науки и современность. - 1993. – № 5.

20. Мартинелли Р. Два типа реализма (Грамши, Тольятти и Коминтерн)// Проблемы мира и социализма. – 1989. – № 12.

21. Муссолини //Смит Д.М. История в лицах. Диктаторы. – М., 1995.

22. Наумов А.О. Италия и начало второй мировой войны// ННИ. – 2009. - №4.

23. Овсянин П. Конец режима Муссолини. – М., 1965.

24. Проблемы итальянской истории. – М., 1987.

25. Сагомонян А. Партийная борьба в Италии в 40-е годы. Новые арх. материалы.// ННИ. – 1996. - № 1.

26. Сиянова С. Взаимоотношения Гитлера и Муссолини. 1922-1939 гг.// ВИ. – 2005. - № 6.

27. Сиянова С. Образ фашистской Италии в национал-социалистической пропаганде. 1933 г.// ВМУ. Сер. 8. – 2005. - № 2.

28. Тольятти П. Лекции о фашизме. – М., 1974.

29. Филатов Г.С. Крах итальянского фашизма. – М., 1973.

30. Филатов Г.С. Пальмиро Тольятти. Очерк жизни и деятельности. – М., 1983.

31. Хорхордина Т.Ш. Архив тоталитаризма (Опыт сравнительно-исторического анализа) // Отечественная история. – 1994. – № 6.

32. Хрестоматия по новейшей истории: В 3-х Т. – М., 1961. – Т. 1-2.

Заняття 2.

Загальна характеристика нацистського режиму в Німеччині (2 год.)

1. Криза Веймарської республіки та прихід до влади А.Гітлера.

2. Встановлення фашистської диктатури: політичний аспект.

3. Соціально-економічна політика А.Гітлера. Економічний розвиток Німеччини у 1933 – 1939 рр.

4. Політика нацистів у галузі культури. Національна політика.

5. Головні ознаки нацистської диктатури у Німеччині.

Додаткові проблеми для обговорення:

- особливості політичного режиму Веймарської республіки;

- політичний портрет А.Гітлера;

- силові структури нацистської Німеччини та їхній вплив на суспільство.

Методичні рекомендації:

1. Вказати на вплив економічної кризи на суспільно-політичну ситуацію у Веймарській республіці. Проаналізувати такі процеси як: поляризація німецького суспільства, зростання впливу ліво- та праворадикальних сил. Охарактеризувати результати парламентських 1930 р. та президентських 1932 р. виборів. Визначити причини зростання авторитету НСДАП та А.Гітлера.

2. Проаналізувати процес призначення А.Гітлера рейхсканцлером. Вказати на заходи А.Гітлера по обмеженню Конституції Веймарської республіки, боротьбу з опозиційними партіями тощо. Проаналізувати головні зміни у суспільно-політичному житті Німеччини, що свідчили про встановлення фашистської диктатури, зокрема: поступова ліквідація головних засад Веймарської конституції, проголошення А.Гітлера фюрером, формування культу його особи, поширення фашистської ідеології у німецькому суспільстві через ЗМІ, освіту, створення фашистських громадських організацій, розбудова органів внутрішньої та зовнішньої безпеки. Визначити реакцію суспільства на новий політичний режим, зокрема діяльність опозиції.

3. Проаналізувати заходи А.Гітлера по виведенню країни з економічної кризи, у першу чергу політику у галузі фінансів, промисловості, аграрному секторі. Вказати на мілітаризацію економіки. Визначити головні принципи та особливості соціальної політики у Німеччині за 1933-1939 рр. Визначити результати економічної політики А.Гітлера.

4. Проаналізувати політику у галузі культури. Вказати на особливості національної політики, зокрема на аріїзацію суспільства. Визначити особливості расової політики: антисемітизм.

5. Виокремити головні особливості нацистської ідеології та фашистського політичного режиму у Німеччині, а також ознаки нацистської диктатури у Німеччині, та визначити їхній вплив на суспільно-політичний, соціально-економічний розвиток та зовнішню політику, а також на міжнародний статус Німеччини.

Література

1. Альтман И. Антиеврейская політика нацистской Германии (1933-1939)// Исттория – 2002. - № 40. Прилож. к газ. «Первое сентября»

2. Биск И.Я. История повседневной жизни населения в Веймарской республике. – Иваново, 1990.

3. Бордюгов Г. Преступления против гражданского населения.// Свободная мысль. – 2004. - № 6.

4. Борозняк А. Историки ФРГ о нацизме.// ННИ. – 1997. - №1.

5. Борозняк А.И. «Третий Рейх» в современной историографии ФРГ. //ВИ. – 1999. - -№ 10

6. Бровко Л. Конформизм и конфронтация. Христианская церковь и нацистское государство// СМ. – 1993. - № 12.

7. Бровко Л. Церковь и Третий Рейх.// ННИ. – 1991. - № 4.

8. Бровко Л. Н. Кардинал Фаульхабер и «Третий рейх»// ННИ. – 2008. - №5

9. Веймарская Германия / Гренвилл Д. История ХХ века.

10. Востриков С.В. Дьявольская кухня нацизма// Социологические исследования. – 2005. - № 5.

11. Галкин А.А. Германский фашизм. – М., 1989.

12. Галкин А.А. Фашистский идейный синдром: генезис германского варианта// Вопросы философии. – 1988. - № 11.

13. Гаранин Л. Второй человек в Рейхе (Геринг). // ВИ. – 1992. - №1.

14. Геббельс Й. Дневники 1940-1941.// ННИ. – 1994. -№ 6; 1995. - № 3.

15. Гинцберг Л.И. Фракционная борьба в КПГ в канун прихода Гитлера к власти.// Ви. - -2001. - №6.

16. Грабовський С. Соціалізм Гітлера: ціна достатку.// Універсум. – 2004. - № 3-6.

17. Грин В. Безумные короли / След в истории. – М., 1997.

18. Гончар О. «Кришталева ніч»: міф і реальність// Історія в школі. – 2008. - № 11-12.

19. Давлєтов О.Р. Історія НСДАП (1919-1945)// Історія та правознавство. – 2006. - № 17-18.

20. Деларю Ж. История гестапо. – Смоленск, 1993.

21. Дениц К. Двадцать дней на посту главы государства.- ННИ. – 1991. - №6.

22. Драбкин Я.С. Становление Веймарской республики. – М., 1978.

23. Желев Ж. Фашизм. Тоталитарное государство. – М., 1991.

24. За кулисами Третьего Рейха. // ВИЖ. – 1993 - № 1-11; 1994. - № 1-5.

25. Зегер А. Гестапо – Мюллер / След в истории. – М., 1997.

26. История государства и права зарубежных стран /Ред. Крашенниковой. – М., 1998. – Ч.2.

27. История ХХ века. Люди. События. – М., 1999.

28. Кейтель В. Взгляд в прошлое.// ННИ. – 1991. - № 2-3.

29. Коваль В.С. "Барбаросса": истоки и история величайшего преступления империализма. – К., 1989.

30. Козлов Г. Нордические сказки «Аненебре»// Вокруг света. – 2006. – № 10.

31. Кон Б. Благословение на геноцид: Миф о всемирном заговоре евреев. – М., 1990.

32. Кретинин С.В. Карл Каутский (1854-1938): Опыт переосмысления // ННИ. – 1995. – № 1-2.

33. Кульбакин В.Д. Очерки новейшей истории Германии. – М., 1962.

34. Мартинов А. Соціал-демократична партія у політичній історії Німеччини. – К., 2003.

35. Марченко М. Судебная власть в политической системе Германии 30-40-х гг.// Государство и право. – 1995. - № 2.

36. Меллер ван ден Брук А. Третий Рейх// Полис 2003. - № 5.

37. Мельков Д. Третий Рейх: приктика политического терроризма.// МЭМО. – 1990. - № 1.

38. Мельников Д.Е. Империя смерти. Аппарат насилия в нацистской Германии, 1993-1945. – М., 1987.

39. Мельников Д.Е. Преступник № 1: Нацистский режим и его фюрер. – М., 1984.

40. Наврозов Л. Как виделся Гитлер немецкоязычному большинству // Известия. – 1993. – 18 марта.

41. Оришешев А. Экспансия нацистской Германии на Среднем Востоке накануне II мировой войны. // ВИ. – 2005. - № 5.

42. Орлов А.С. Крушение «Третього рейха»// ННИ. – 2005. - №2

43. Остапенко В. Тоталітарні держави Європи. Німеччина// Історія України. – 2006. - №2.

44. Пещерский В.Л. Неразгаданные тайны «Красной капеллы».// ННН. – 1996. - №3.

45. Плачь, соблазненная Германия… (Круглій стол)// Знание-сила. – 2004. - №9.

46. Райх В. Психология масс и фашизм. – Спб., 1997.

47. Раттенхубер Г. Гитлер по прозвищу «волк» - воспоминания начальника личной охраны.// ВИЖ. – 1992. - №12; 1993. - №1.

48. Сиротинко В. Молодий фашизм.// Наука і суспільство. – 1998. - №7-8.

49. Сиянова С. Взаимоотношения Гитлера и Муссолини. 1922-1939 гг // ВИ. – 2005. - №6.

50. Сиянова С. Образ фашистской Италии в национал социалистической пропаганде. 1933 г.// ВМУ. Сер. 8. – 2005. - № 2.

51. Толанд Д. Адольф Гитлер: В 2-х кн. – М., 1993.

52. Трубайчук А.Ф. Брудершафт двох диктаторів. – К., 1993.

53. Уроки Веймарской республики // Новое время. – 1992. – № 18.

54. Фест И. Адольф Гитлер: В 3-х Т. – Пермь, 1993.

55. Черняк Е.Б. Невидимые империи: Тайные общества старого и нового времени на Западе. – М., 1987.

56. Черчилль У. Вторая мировая война : В 3-х кн. – М., 1991. – Кн. 1. – Т. 1.

57. Шелленберг В. Мемуары. // ННИ. – 1991. - № 5.

58. Ширер У. Взлет и падение Третьего Рейха: В 2-х Т. – М., 1991.

59. Якушевский А.С. Внутренний кризис в Германии в 1944-1945 гг. // ННИ. – 1995. - № 2.

Заняття 3.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.