Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

РОЗДІЛ 5. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ

Тема "Евакуація об’єкта господарювання"

 

 

5.1.Організація евакуаційних заходів на суб`єкті

господарчої діяльності.

 

 

5.1.1. Загальні положення

Основним документом, який визначає обсяг, зміст, терміни проведення та порядок виконання евакозаходів, є план цивільного захисту ( план дій у надзвичайній ситуації), який розробляється органами управління з питань цивільного захисту населення усіх рівнів на основі досягнутого економічного рівня з урахуванням особливостей діяльності об`єкту та території.

 

Основними вихідними даними для планування евакозаходів є:

характеристика можливих НС та їх наслідків

можливості СГД щодо розміщення евакуйованих

можливості транспортного забезпечення евакозаходів

можливості інженерного та технічного забезпечення евакозаходів

можливості систем охорони громадського порядку під час виникнення загрози НС та проведення евакозаходів

засоби зв"язку та система оповіщення про початок евакуації

можливості медичного забезпечення евакозаходів

місцеві умови та сезонні кліматичні умови, які впливають на проведення евакозаходів.

Планування евакозаходів передбачає можливість загальної або часткової евакуації працівників СГД.

Залежно від рівня НС рішення щодо початку евакуації приймають:

на загальнодержавному рівні-Кабінет Міністрів України;

на регіональному рівні-Голова Ради міністрів АРК, голова обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації;

на місцевому рівні-керівник відповідного місцевого органу виконавчої влади;

на об"єктовому рівні-керівник СГД ( суб`єкту господарської діяльності ,тобто : підприємства, установи, організації, навчального закладу).Рішення на проведення евакуації може бути прийнятим тільки на підставі повних та достовірних даних всіх доступних видів розвідки.

Плани евакуації працівників СГД , а при необхідності і населення , розробляються евакуаційною комісією СГД за рішенням керівника-начальника цивільного захисту. Плани евакуації відпрацьовуються евакокомісією текстуально за видами НС з додатком схем або карт, довідкових відомостей.

Карти, схеми та інші документи евакокомісії повинні бути зручними в роботі і в повному обсязі надавати інформацію, необхідну для проведення евакозаходів у разі виникнення НС :

загальна кількість працівників і населення , яка підлягає евакуації;

розрахунок кількості транспорту за видами НС;

кількість техніки та персоналу, що залучається до оповіщення працівників та населення;

пункти розміщення евакуйованих;

терміни проведення евакозаходів;

кількість техніки та особового складу, що залучається для забезпечення охорони громадського порядку при проведенні евакозаходів.

кількість техніки та персоналу, що залучається для надання

медичної допомоги під час евакуації;

схема зв"язку, оповіщення та управління.

Таблиці до плану евакуації розробляються у форматі А-4 (або А-3 у разі необхідності).

Евакуаційна комісія СГД є робочим органом начальника цивільного захисту і забезпечує виконання комплексу евакозаходів. Евакуаційна комісія створюється за наказом керівника СГД, підзвітна і підконтрольна йому.

Згідно з вимогами Закону України від 20.03.2003 № 638-1Y "Про боротьбу з тероризмом" і Постанови Кабінету Міністрів України від 14.12.2001 № 1494"Програма реалізації положень Варшавської конференції щодо спільної боротьби проти тероризму" до плану евакуації СГД розробляеться розділ "Евакуаційні заходи у випадку проявів тероризму". Цей розділ погоджується з територіальними органами СБУ та МНС.

Плани евакуації працівників СГД підписуються головою евакуаційної комісії та затверджуються керівником СГД. Всі плани узгоджуються з відповідними службами цивільного захисту. Після узгодження підписи керівників цих служб повинні бути завірені печатками.

Плани евакуації вводяться в дію у разі виникнення НС відповідно до встановленого порядку.

 

5.1.2.Вимоги доорганізації та проведення евакуації з виробничихта інших приміщень.

Проведення організованої евакуації з навчальних, виробничих та інших приміщень і будівель запобігання проявам паніки і недопущення загибелі людей забезпечується шляхом:

планування евакуації (складання плану евакуації з приміщень);

визначення зон, придатних для розміщення евакуйованих з потенційно небезпечних зон;

організації оповіщення про початок евакуації;

організації управління евакуацією людей і майна з секторів НС через усі можливі виходи пішим ходом по заздалегідь розробленим маршрутам;

навчань працівників діям під час проведення евакуації.

 

5.1.2.1. Вимоги до інженерного забезпечення евакуації з будівель і споруд:

 

вільний доступ до всіх будівель і споруд;

протипожежні розриви між будинками, відкритими майданчиками для зберігання матеріалів, устаткування не дозволяється захаращувати чи використовувати з іншою метою;

територія СГД повинна бути освітленою за вимогами будівельних норм;

на видних місцях будівлі чи споруди повинні бути розміщені плани евакуації, таблички із зазначенням порядку виклику пожежної охорони, знаки місць розміщення первинних засобів пожежегасіння;

у разі перепланування приміщень не дозволяється зниження проектних меж вогнестійкості конструкцій та погіршення умов евакуації;

стаціонарні зовнішні пожежні сходи, сходи на перепадах висот і огорожі НП дахах будівель повинні утримуватись постійно справними, бути пофарбованими;

у разі необхідності встановлення гратів на вікнах приміщень, де перебувають люди, грати повинні розкриватися, розсуватися або зніматися;

при кількості людей в приміщеннях понад 50 осіб необхідно забезпечити приміщення не менш ніж двома евакуаційними виходами.

 

5.1.2.2.Вимоги до евакуаційних шляхів і виходів:

евакуаційні шляхи і виходи повинні утримуватися вільними, нічим не захаращуватись;

кількість та розмірі евакуаційних виходів, умови освітленості, забезпечення не задимленості повинні відповідати протипожежним вимогам будівельних норм;

у приміщенні, яке має один евакуаційний вихід, дозволяється одночасно розміщувати на більше 50 осіб;

двері на шляхах евакуації повинні відчинятися в напрямку виходу ( допускаються двері з відчиненням усередину приміщення, де перебуває одночасно не більше 15 осіб, а також у санвузлах, з балконів);

при наявності людей в приміщенні двері евакуаційних виходів можуть замикатися лише на внутрішні запори, які легко відмикаються;

килими, килимові доріжки у приміщеннях з масовим перебуванням людей повинні надійно кріпитися до підлоги і бути малотоксичними та мати помірну димоутворюючу здатність в умовах пожежі;

сходові марші і площадки повинні мати справні огорожі з поручнями відповідно до будівельних норм;

сходові клітки, внутрішні відкриті та зовнішні сходи, коридори та інші шляхи евакуації мають бути забезпечені евакуаційним освітленням з дотриманням правил улаштування електрообладнання;

у виробничих приміщеннях без природного освітлення за наявності понад 50 працюючих, а також в інших випадках, зазначених нормативними документами, евакуаційні виходи повинні бути позначені світловими покажчиками з написом "ВИХІД" білого кольору на зеленому фоні, підключеними до джерела живлення аварійного освітлення, або мати автоматичне переключання на нього в разі зникнення живлення від основного джерела;

на випадок відключення електроенергії чергові повинні мати електричні ліхтарі, кількість яких визначається адміністрацією, виходячи з особливостей об`єкта

 

Долатки

 

Додаток 1.

 

 

„ЗАТВЕРДЖУЮ”

Начальник вагонного депо

__________________________

„ „ ___________

 

 

ПЛАН ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ ЕВАКУАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ВАГОННОГО ДЕПО У РАЗІ ВИНИКНЕННЯ ЗАГРОЗИ ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ.

1.Загальна характеристика надзвичайної ситуації.

 

У разі виникнення загрози замінування, вибуху з подальшою пожежею, розпилення шкідливих, отруйних речовин, біологічних , радіоактивних засобів проводиться термінова евакуація всього персоналу в безпечний район розміщення відповідно до плану евакуації.

Інформація про знаходження у будівлях депо вибухового пристрою або іншого засобу терористичного характеру може поступити по телефонам чи письмово :

у формі загрози від невідомої особи (злочинця);

як попередження від органів МВС, СБУ, або осіб, яким це стало відомо.

Рішення на проведення евакуації працівників депо приймає начальник депо або посадова особа, яка виконує його обов'язки, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 1432 від 26.11.2001р. „ Про порядок проведення евакуації населення у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру”.

Строки проведення евакуації- терміново після одержання інформації.

Безпечні райони розміщення евакуйованих вказані на схемі (див. Додаток 2).

 

2.Порядок оповіщення.

 

Оповіщення про проведення евакуації працівників проводиться:

на території депо – через операторів з використанням гучно мовного зв`язку та керівників структурних підрозділів ( цехів, дільниць, відділів, бухгалтерії );

на прилеглих територіях , на базі відстою вагонів – керівниками підрозділів.

 

3.Порядок евакуації робітників та службовців.

 

3.1.Порядок і послідовність евакуації робітників та службовців наступна:

працівники депо усіх поверхів санітарно-побутового корпусу №7, майстерні №1,деревообробного цеху, комор №3, фільтропропиточної №4, котельні №5 та складального цеху №8 евакуюються через прохідну депо у безпечний район напроти депо;

працівники решти будівель евакуюються через КПП депо в той же безпечний район;

персонал з прилеглих територій евакуююється на привокзальну площу;

працівники бази відстою вагонів евакуюються в район західної горловини парку відстою.

3.2. Забезпечення громадського порядку і дисципліни при проведенні евакуації покладається на заступника начальника депо та керівників структурних підрозділів.

3.3. Перевірку приміщень на відсутність там працівників проводять керівники підрозділів( відділів, цехів, дільниць, бухгалтерії).

3.4. Відповідальність за супроводження і відкриття приміщень для перевірки вибухово-технічною службою МВС покладена :

в депо – на бригадира охорони депо;

в базі відстою вагонів – на начальника охорони бази.

 

4. Маршрут виведення евакуйованих у безпечний район.

 

Маршрут виведення евакуйованих у безпечний район залежить від характеру подій, що можуть зумовити виникнення непередбаченої обстановки у надзвичайній ситуації.

Рішення про порядок переміщення людей на маршруті евакуації приймає начальник цивільного захисту депо чи посадова особа, що виконує його обов`язки, в залежності від конкретної обстановки, за якою визначається маршрут виведення евакуйованих згідно схеми ( див. додаток 2 )у разі замінування, загрози вибуху, пожежі чи розпилення небезпечних речовин.

 

Голова евакуаційної комісії

вагонного депо ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­____________________________

 

Додаток 2

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник цивільного захисту депо

 

Схема

евакуації працівників у разі замінування, загрозі вибуху або пожежі в будівлях депо

 

1.Складальний цех. 2.Гаражі.3Адміністративний корпус. 4.Прохідна. 5.Цех екіпіровки вагонів.6.Електроцех. 7.Підзарядна.8.Колісний цех. 9.КПП.

 

 

Додаток 3.

 

 

СКЛАД ЕВАКУАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ.

 

 

№ п/п Посада на основній роботі Прізвище, ім`я ,по-батькові Помада у складі евакокомісії Основні функціональні обов`язки
    Голова евакуаційної комісії Керує роботою евакокомісії з організації евако-заходів за планом
    Заступник голови евакокомісії з питань харчування Організує забезпечення евакуйованих харчуванням і предметами першої необхідності
    Заступник голови евакокомісії Організує роботу евакокомісії по виконанню плану евакуації
    Секретар евакокомісії Відповідає за розробку, облік та веде звітність
  Група зв`язку та оповіщення  
    Начальник групи Організація інфор-мування під час евакозаходів, оповіщення і збір евакокомісії
    Член групи Організація зв`язку
    Член групи Організація оповіщення евакокомісії
    Член групи Організація інформаційного забезпечення евакозаходів
  Група організа у ції розміщен безпечному ня евакуйова районі них
    Начальник групи Організує евакуацію(відселе-ння) шкіл і до-шкільних закладів
    Заступник начальника групи Організує соціальну допомогу евакуйованим
    Член групи Забезпечення комунальними послугами
    Член групи Забезпечує організацію харчування евакуйованих
    Член групи Матеріальне забезпечення евакуйованих
    Член групи Організує роботу з надання першої медичної допомоги
    Член групи Організує роботу з надання психологі-чної допомоги
  Група обліку та інформації евакуйованих
    Начальник групи Організує загальний облік евакуйованих
    Член групи Організує облік евакуйованих по підрозділам
  Група охорони до громадського рожного руху порядку і безпеки
    Начальник групи Організує підтрим-ку гром.порядку
    Заступник начальника групи Організує регулювання руху на маршруті евакуації
  Група медичного забезпечення  
    Начальник групи Організує медичне забезпечення евакозаходів, евакуацію лікувальних закладів
    Член групи Організує надання першої медичної допомоги
  Група транспортного забезпечення  
    Начальник групи Організує виконання плану евакоперевезень
  Група фінансов ого забезпече ння та юриди чного супроводу
    Начальник групи Планує та забезпечує фінансування евакозаходів
    Заступник начальника групи Забезпечує юридичний супровід евакозаходів

 


3. Довідково-інформаційні джерЕла

Допустимі норми рівнів виробничих факторів на робочих місцях в виробничих приміщеннях наведені в наступних діючих нормативних актах:

- „Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень” – ДСН 3.3.6.042-99;

- „Державні санітарні норми шуму, ультразвуку та інфразвуку” - ДСН 3.3.6.037-99;

- „Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації” - ДСН 3.3.6.039-99;

- „Державні санітарні норми і правила при роботі з джерелами електромагнітних полів” - ДСН 3.3.6.096 – 2002;

Гранично допустимі концентрації шкідливих речовин у повітрі робочої зони (ГДКр.з.) наведені в ГОСТ 12.1.005-88 „Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны”.

Вимоги до освітлення виробничих приміщень наведені в „Державних будівельних нормах. Природне та штучне освітлення” – ДБН В 2.5.28-2006.

Вимоги безпеки при експлуатації електроустаткування наведені в „Правилах улаштування електроустановок” – К., 2010 та в нормативно-правових актах з охорони праці: „Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів” – ДНАОП 0.00-1.21-98, „Правила будови електроустановок” НПАОП 40.1-1.32-01.

Вимоги пожежної безпеки при експлуатації виробничих приміщень наведені в „Правилах пожежної безпеки в Україні”, НАПБ Б.03.002-2007 - „Загальнодержавні норми технологічного проектування”, ГОСТ 12.1.004-85.

Вимоги охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин наведені в „Правилах охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин” –НПАОП 0.00-1.31-2010, „Державних санітарних правилах і нормах при роботі з відео терміналами електронно - обчислювальних машин” – ДСанПіН 3.3.2.007-98, „Державних санітарних правилах і нормах влаштування та обладнання кабінетів комп’ютерної техніки в начальних закладах та режими праці учнів на персональних комп’ютерах” – ДсанПіН 5.5.6.009-98.

Атестація робочих місць в Україні проводиться відповідно до наказу Кабінету Міністрів №442 1992 р. „ Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці” та „ Методичних рекомендації для проведення атестації робочих місць за умовами праці” – постанова Міністерства охорони здоров’я №41 1992 р.

Розробка інструкцій з охорони праці проводиться відповідно до „Положення про розробку інструкцій з охорони праці” – наказ №9 Держнаглядохоронпраці від 29.01.98.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.