Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок витрат води для гасіння пожежі.

Для промислових та цивільних будівель об'ємом до 3000м3 (один під'їзд) розрахунковий розхід води складає:

- коли ступінь вогнестійкості будівлі І та II - 5 л/с;

- коли ступінь вогнестійкості будівлі III, IV та V - 10 л/с.

Кількість води (л), що необхідна для гасіння однієї пожежі визначається за формулою:

[л], (4.1)

де q - розхід води, л/с;

t - розрахункова тривалість пожежі, годинах (як правило три години).

Межа вогнестійкості - період часу, протягом якого будівельна конструк­ція під дією вогню зберігає свої властивості без руйнування, деформації та трі­щин.

Вогнестійкість будівель та споруд поділяється на 5 ступенів: І - будівлі побудовані лише з неспалимих матеріалів з межею вогнестійкості 0,5...2,5 години;

II, III - будівлі побудовані з неспалимих матеріалів з межею вогнестійкості 2 години;

IV - будівлі побудовані з важко спалимих матеріалів з межею вогнестійкості
0,25...0,5 годин;

V - будівлі побудовані зі спалимих матеріалів.

Б). Приклад. 4.1.

ш

Дано:Будинок об'ємом до 3000м3 II ступеня вогнестійкості. Визначити:Яку кількість води потрібно на гасіння пожежі?

Рішення

Q = 3,6·5 ·10800 = 194400 л

Приклад 4.2.

Дано:Будинку об'ємом до 3000м3 III ступеня вогнестійкості. Визначити:Яку кількість води потрібно на гасіння пожежі?

Рішення

Q= ,6·10·10800 = 388800 л

 

 

5. Блискавкозахист споруджуваних та існуючих будівельних об'єктів.А). Теоретичні передумови.

Блискавкозахист - це комплекс захисних пристроїв, які забезпечують безпеку людей, збереження будівель і споруд, обладнання, матеріалів від вибу­хів, загорання та руйнування.

Для захисту від прямого удару блискавки застосовують стержньові та тросові блискавковідводи, металеву покрівлю та металеву сітку, які з'єднують з заземлюючим пристроєм.Існує два типа зон захисту від блискавки тип А і Б, які залежать від кіль­кості очікуваних ударів блискавкою за рік.

Розрахункова очікувана кількість ударів (ТУ) блискавкою за рік будівель, розташованих в заданому районі та не обладнаних пристроєм блискавкозахисту визначається по формулі:

 

(5.1)

Де S, L- ширина та довжина будівлі, яка захищається, м;

h - найбільша висота будівлі, м;

n - середньорічна кількість ударів блискавкою на 1 км земної поверхні в місці розташування будівлі, приймаємо згідно табл. 2.

 

 

Таблиця 2.

 

Інтенсивність грозової діяльності в годинах за рік Середньорічна кількість ударів блис-кавкою на 1 км земної поверхні, п
10...20
20...40
40...60
60...80
80 та більше

 

Для зони захисту типу А з рівнем надійності захисту 99,5%:

(5.2)

(5.3)

(5.4)

 

Для зони захисту типу Б з рівнем надійності захисту 95%:

(5.5)

(5.6)

(5.7)

Якщо відомі розміри об'єкту, який підлягає захисту (найбільш віддалена від блискавковідводу точка об'єкта на висоті Ьх), то висота п визначається:

(5.8)

 

Розмір зони захисту одиночного стержньового блискавковідводу зале­жить від його висоти п. Розміри зони його захисту можна визначити за мал. 8.

 

 

 

Мал. 8. Зона захисту одиночного стержньового блискавковідводу висотою до 150 м.

 

Б). Приклад. 5.1.

Дано:В зоні захисту типу Б знаходяться два зовнішніх бетонних резервуара ді­аметром 8 м і висотою 6 м, призначених для зберігання легкозаймистої рідини і розташованих на відстані 9 м один від одного. У резервуарах зберігається керо-

син і бензин.

Визначити:Запроектувати стрижневий блискавковідвід для захисту двох зов­нішніх бетонних резервуарів.

Рішення

1. Креслимо за геометричними розмірами схему зони захисту типу Б (мал. 9).

2. Визначаємо графічно величину радіуса г0. Для цього розташовуємо два резе­рвуари симетрично відносно точки встановлення блискавковідводу. Блискавко­відвід установлюємо в центрі радіуса г0 (мал. 9). Відстань між резервуарами 9 м. З огляду на розміри резервуарів і прийняту відстань між ними (9 м) графічно визначаємо мінімальний радіус r0= 13 м.

3. Визначаємо висоту блискавковідводу:

h0=0,92hм=0,92·15,18=13,9м; hх=6м; r0= 13 м;

м; rх=1,5h0=1,5·13,9=20,94м

 

4. Будуємо по отриманих параметрах зону захисту і перевіряємо чи графічно
підпадає склад легкозаймистої рідини у зону захисту по висоті, ширині та дов­-
жині блискавковідводу.hM=15,18м

h0=\3,9м

hх=6,0м

rx=20,94м

r0=13,0м.

Мал. 9. Зона захисту від одиночного блискавковідводу для складу легко­займистої рідини із двох резервуарів.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.