Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Стафілококи, 2) стрептококи, 3) монобактерії, 4) диплококи.

Зверніть увагу на:

● форму мікроорганізмів

● їх розміщення

● забарвлення

Завдання 5. Ознайомтеся з принципами взяття матеріалу на мікробіологічні дослідження та занотуйте їх у протокольний зошит.

1. Матеріал береться стерильним інструментарієм, дотримуючись правил асептики та антисептики.

2. Вміщується у стерильний посуд (банки, пробірки, флакони), дотримуючись правил стерильності (над пальником):

- зразки крові, сироватки крові у флаконах. пробірках необхідно герметично закрити гумовими коркам;

- матеріал з довкілля вміщують у нові поліетиленові пакети або стерильний скляний посуд і ретельно упаковують;

3. Бажано, матеріал одразу після взяття посіяти на живильне середовище.

4. Якщо матеріал доставляють до лабораторії, це необхідно зробити не пізніше 2-3 години після взяття:

- транспортувати матеріал у закритому посуді, щоб запобігти розповсюдженню

мікроорганізмів у навколишньому середовищі;

- дотримуватись температурного режиму для мікроорганізмів нестійких в навколишньому середовищі ( збудники коклюшу, менінгіту);

- при потребі додавати консервуюче (транспортне) середовище.

5. До кожної проби додається супроводжуюча документація, яка упаковується окремо. Забороняється обертати направлення навколо посудини з об’єктом дослідження.

Будь – який матеріал, що збирається для дослідження, розглядайте як потенційно небезпечний!

Контрольні запитання:

1. При я ких медичних закладах існують мікробіологічні лабораторії?

2. Які задачі стоять перед медичною мікробіологічною лабораторією?

3. Яким вимогам має відповідати лабораторна кімната?4. Чим має бути обладнане робоче місце лаборанта?

5. Яких правил слід дотримуватися під час взяття і транспортування матеріалу для дослідження?

6. Назвіть правила роботи з патологічним матеріалом.

7. Які методи використовують під час мікробіологічних досліджень?

Ситуаційні задачі:

1. Під час мікроскопії препарату, виготовленого з культури бактерій, використали об’єктив х40. Які допустили помилки?

2. Під час мікроскопії осаду спинномозкової рідини хворого на менінгіт виявили грам позитивні кулясті бактерії, розміщені у вигляді грону винограду. Які мікроорганізми можна виявити у цьому підозрілому матеріалу?

3. Збудник менінгококової інфекції швидко гине за температури, нижчої за температуру тіла людини. В яких умовах слід транспортувати патологічний матеріал з підозрою на менінгококову інфекцію?

ВИСНОВОК до практичного заняття:_________________________________ _____________________________________________________________________

________________________________________________________________

Література:

[2]. Люта. В.А. Практикум з мікробіології [Текст]: посібник для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації /.Люта В.А, Кононов О.В. – Київ: Медицина, 2008 с. 9-25

Додаткова

[5]. Ситник. І.О. Мікробіологія, вірусологія, імунологія: підручник для вищих медичних навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації /Ситник І.О,. Климнюк С.І, Творко М.С. – Тернопіль: Укрмедкнига, 1998 [2] с.22 - 32

 

 

ІНСТРУКЦІЯ
до проведення практичного заняття №1


Тема: Організація та обладнання бактеріологічної лабораторії. Правила роботи в бактеріологічній лабораторії. Знайомство з основними методами лабораторних досліджень

Кількість годин:2 години.

Актуальність теми: ознайомлення з організацією та обладнанням мікробіологічної лабораторії необхідні молодшому медичному спеціалістові з тих міркувань, що вона є підрозділом у системі медичних закладів, де здійснюється одне з основних завдань - діагностика інфекційних захворювань (виділення збудника, визначення імунної відповіді організму тощо).

Молодший медичний спеціаліст повинен знати морфологічні особливості та тинкторіальні властивості основних форм мікроорганізмів, основні принципи взяття досліджуваного матеріалу. Вміти зібрати заразний матеріал від пацієнта, довкілля та транспортувати його до лабораторії.

МЕТА

Знати:

- Правила взяття, оформлення та транспортування біологічного матеріалу

- Будову мікроскопа

Вміти:

- Працювати з імерсійною системою мікроскопа.

- Дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, обладнанням, пальниками, дезінфекційними засобами.

Перелік практичних навичок

1. Робота з мікроскопом (імерсійною системою).

2. Мікроскопія мазків – препаратів, визначення морфотинкторіальних властивостей.

3. Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки, протиепідемічного режиму, чинних наказів МОЗ України під час роботи з інфікованим матеріалом, культурами мікроорганізмів, обладнанням, пальниками, дезінфекційними розчинами тощо.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.