Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВЕ ОРІЄНТУВАННЯ 3 клас (ІІ семестр)

N Кіль-ть год дата Зміст навчального матеріалу Повторення Змістова лінія національно-патріотичного виховання Орієнтовні навчальні досягнення учнів Спрямованість корекційно-розвивальної роботи
Тема 6. Гігієна харчування (____год.)
      Гігієна харчування Збалансоване харчування.   Овочі, їх значення для росту й розвитку організму.   Фрукти, їх значення для росту й розвитку організму.     Молочні продукти, їх значення для росту й розвитку організму.   Вітаміни, їх значення для здоров’я.     Збалансоване харчування.     Овочі, їх значення для росту й розвитку організму.   Фрукти, їх значення для росту й розвитку організму.   Молочні продукти, їх значення для росту й розвитку організму.   Народні поради щодо правильного харчування.   Корисні овочі рідного краю.     Корисні фрукти рідного краю.   Тваринництво на Україні.   Українські загадки про овочі та фрукти. Знає значення збалансованого харчування; називає корисні продукти, розуміє їх значення для росту й розвитку організму; називає групи харчових продуктів; має уявлення про вміст вітамінів у продуктах харчування; пояснює необхідність вживання різноманітної корисної їжі; пояснює значення вітамінів у житті людини; * називає корисні продукти харчування; частково розкриває значення вітамінів. Формування мотивації щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я шляхом усвідомлення значення «збалансоване харчування». Збагачення словникового запасу назвами корисних продуктів. Формування елементів самостійності в діяльності під час практичного засвоєння матеріалу. Розвиток пам’яті на основі пригадування продуктів, які містять вітаміни.
Тема 7. Соціальна орієнтація (____год.)
      Родинні стосунки. Члени родини.   Що таке толерантність.   Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям. Вітаміни, їх значення для здоров’я. Родинні стосунки. Члени родини.   Що таке толерантність.   Сімейні реліквії.     Десять Божих заповідей.   Толерантне ставлення до людей, які мають проблемі зі здоров’ям в Україні. Знає всіх членів своєї родини; називає імена своїх рідних; висловлює власне ставлення до членів власної сім’ї; пояснює значення поняття «толерантність»; має уявлення про необхідність толерантного ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям; *знає імена членів своєї родини; називає найближчих родичів.  
Тема 8. Помешкання, школа, домівка(____год.)
      Безпека в школі та дома. Правила користування джерелами водопостачання та електроенергії.   Екстрені служби.   Пожежна безпека.     Гігієна оселі.   Помешкання, школа, домівка. Повітря, його значення для здоров’я.   Клімат приміщення. Толерантне ставлення до людей, які мають проблеми зі здоров’ям.     Безпека в школі та дома.     Екстрені служби.     Пожежна безпека.   Гігієна оселі.   Помешкання, школа, домівка.     Повітря, його значення для здоров’я.   Гідро – та електростанції України.     Про систему екстреної служби 112 в Україні.   Пожежна безпека в Україні.   Охорона повітря в Україні. Знає правила безпечного поводження в школі та дома; під контролем вчителя (вихователя) ознайомлений з правилами користування джерелами водопостачання та електроенергії; знає телефони екстрених служб допомоги; знає правила і послідовність проведення сухого й вологого прибирання, провітрювання; * ознайомлений з правилами безпечного поводження в школі та дома; за допомогою вчителя (вихователя) називає призначення екстрених служб. Розширення уявлень про правила безпечної поведінки в школі (на уроках, у спортивному залі, на перервах, у позашкільний час). Розвиток пам’яті на основі запам’ятовування правил користування джерелами водопостачання та електроенергії. Формування початкового уявлення про можливі надзвичайні ситуації у школі, правила поведінки у разі їх виникнення.    
Тема 9. Основи загальної гігієни (____год.)
      Корисні та шкідливі звички.     Профілактика вживання тютюну і алкоголю.   Охайність та особиста гігієна.     Частини тіла: голова, обличчя, щоки, очі, вуха, рот, ніс.   Клімат приміщення.     Корисні та шкідливі звички.     Профілактика вживання тютюну і алкоголю.   Охайність та особиста гігієна.   Народні поради щодо збереження здоров’я.   Народні поради щодо збереження здоров’я.   Народні прикмети, прислів’я щодо здорового способу життя.   Пояснює важливість дотримання особистої гігієни; називає частини тіла та правила догляду за ними; уміє складати розпорядок дня, дотримується його протягом дня; знає про шкоду вживання тютюну і алкоголю; *ознайомлений із інформацією про шкоду вживання тютюну і алкоголю; називає частини тіла та правила догляду за ними. Розвиток мислення на основі формування вміння класифікувати та розрізняти корисні та шкідливі звички. Збагачення словникового запасу словами-назвами частин тіла. Формування вміння класифікувати та розрізняти корисні та шкідливі звички.  
Тема 10. Одяг та взуття (____год.)
      Повсякденний догляд за одягом (попередження забруднення, чищення).   Сушіння мокрого одягу та взуття.     Прання білизни. Засоби для прання.   Частини тіла: голова, обличчя, щоки, очі, вуха, рот, ніс.     Повсякденний догляд за одягом     Сушіння мокрого одягу та взуття.   Про український народний одяг.     Бесіда – розповідь «Як одяг до нас прийшов».   Бесіда – розповідь «Про українське національне взуття». Знає правила повсякденного догляду за одягом; уміє доглядати за одягом, оцінювати його загальний вигляд, визначати ступінь забруднення і ушкодженості; може самостійно вичистити незначні забруднення одягу чи взуття; знає правила сушіння мокрого одягу та взуття; знає засоби для прання, може випрати мілки речі.     Розвиток координації рухів рук та дрібної моторики. Формування навичок самообслуговування: одягання взуття, зав’язування шнурків, застібання блискавок. Формування навичок охайності, старанності. Розвиток мовлення на основі збагачення словникового запасу словами-назвами одягу.  

  

Я У СВІТІ 3 клас (ІІ семестр)

N Кіль-ть год дата Зміст навчального матеріалу Повторення Змістова лінія національно-патріотичного виховання Орієнтовні навчальні досягнення учнів Спрямованість корекційно-розвивальної роботи
Тема 5. Народна творчість (____год.)
      Зимові народні свята.   Весняні народні свята.   Літні народні свята.     Осінні народні свята.     Зимові народні свята.   Весняні народні свята.   Літні народні свята   Учень/учениця: має уявлення про народні свята та звичаї; бере участь у проведенні свят, групових та загальношкільних заходів. Стимулювання інтересу до народних традицій та звичаїв, участі у проведені свят тощо.
Тема 6. Рідний край (____год.)
      Місто / село де ми живемо. Наша вулиця. Наш будинок. Головна вулиця міста / села. Домашня адреса. Заклади, установи, підприємства (пошта, телеграф, магазин, кінотеатри, театри, школи, музеї, фабрики, заводи, лікарні, аптеки),пам’ятники, парки. Правила вуличного руху у місті / селі, перехід вулиці. Транспорт міста /села: наземний, повітряний, водний транспорт. Професії людей, які працюють на транспорті. Зупинки громадського транспорту. Правила виходу з транспорту. Дорожні знаки «перехід», «перехід заборонено», «перехрестя». Світлофор і його сигнали. Правила поведінки у громадських місцях.   Екскурсія: головною вулицею села, парками і установами. Практичні розмалювання дорожніх знаків: «заборонено», «перехрестя». Осінні народні свята.     Місто / село де ми живемо. Наша вулиця. Наш будинок. Головна вулиця міста / села   Правила вуличного руху у місті / селі, перехід вулиці.   Транспорт міста /села: наземний, повітряний, водний транспорт.     Професії людей, які працюють на транспорті. Зупинки громадського транспорту.     Учень/учениця: називає рідне місто/село, головну вулицю; за малюнками пояснює дорожні знаки, сигнали світлофора; за допомогою вчителя наводить приклади правил поведінки у громадському транспорті; за запитаннями вчителя розповідає про заклади, установи, підприємства, пам’ятники, парки рідного краю; дотримується правил поведінки у громадському транспорті, дорожнього руху; розподіляє транспорт на наземний, повітряний, водний; знає професії людей, які працюють на транспорті. * розпізнає з допомогою вчителя зображені на малюнку місця (місто, село, міський будинок і сільська хата); *розпізнає за допомогою вчителя транспортні засоби; *має уявлення про правила поведінки у громадських місцях. Розвиток пам’яті на основі відтворення назв установ, закладів, підприємств, що вивчаються. Розвиток уваги під час спостереження будинків на своїй, головній вулиці міста. Формування стійких понять про правила дорожнього руху. Розвиток усного мовлення шляхом розширення активної лексики, що позначає заклади, установи, підприємства, назви транспорту і професій. Формування стійких уявлень про правила поведінки у громадських місцях. Виховання любові до рідного краю. Формування елементарних навичок культури поведінки в транспорті та громадських місцях.
Тема 7. Батьківщина (____год.)
      Наша Батьківщина – Україна. Громадянин України. Символи України.   Національний одяг. Національні страви.     Національні свята, традиції та звичаї. Екскурсія: головною вулицею села, парками і установами.   Наша Батьківщина – Україна. Громадянин України. Символи України.   Національний одяг. Національні страви.     Учень/учениця: називає - свою країну, її столицю, - предмети українського національного одягу та виділяє його серед іншого; знає, що державною мовою є українська; за допомогою вчителя описує - державну символіку: прапор, герб країни; - національні традиції та звичаї (свята, звичаї тощо). *за допомогою вчителя намагається повторити свій домашній адрес, назву країни де живе; *має уявлення про національний одяг, його атрибути, національні страви. *має уявлення про національні традиції та звичаї (свята, звичаї тощо). Виховання любові до Батьківщини, мови, народу, традицій. Розвиток зв’язного мовлення.
Тема 8. Народні ремесла та художні промисли України (____год.)
      Ознайомлення з елементами народних ремесел. Гончарство. Ковальські ремесла (обробка металів).   Художня обробка дерева (різьблення, бондарство). Гутництво - виготовлення виробів зі скла.   Ткацтво, килимарство. Писанкарство. Національні свята, традиції та звичаї.     Ознайомлення з елементами народних ремесел. Гончарство. Ковальські ремесла (обробка металів).   Художня обробка дерева (різьблення, бондарство). Гутництво - виготовлення виробів зі скла.     Учень/учениця: називає за допомогою вчителя - народні ремесла та художні промисли, які вивчалися; - ремісників: гончар, коваль, килимар; за малюнками пояснює - в чому полягають народні ремесла та художні промисли; за допомогою вчителя наводить приклади - виробів народних ремесел, та художніх промислів; за запитаннями вчителя та за побудованим планом розповідає історію виникнення будь-якого з ремесел, що вивчалися; *ознайомлений з народними ремеслами; *за допомогою малюнків та запитань вчителя (виділяє, наводить приклади, показує на малюнку) народні ремесла. Розвиток спостережливості, емоційно-образної пам’яті, естетичного сприймання на основі розвитку емоційної чутливості та розширення уявлень через осмислення й оцінку змісту народних ремесел та художніх промислів. Розвиток зв’язного усного мовлення на основі розширення словникового запасу, удосконалення умінь аналізувати ремісницькі та художні вироби, описувати засоби, висловлювати найпростіші естетичні судження. Виховання поваги до праці народних майстрів і розуміння краси декоративно-прикладного мистецтва.
Тема 9. Людина як особистість (____год.)
      Людські чесноти: старанність, працелюбність, ввічливість.   Добре і погане у поведінці.   Правила життя людини у суспільстві.   Ткацтво, килимарство. Писанкарство.     Людські чесноти: старанність, працелюбність, ввічливість.   Добре і погане у поведінці.     Учень/учениця за малюнками наводить приклади та дає оцінку - добрим т а поганим вчинкам людей; знає правила поведінки; * має уявлення про людські чесноти; *під керівництвом вчителя виявляє моральні якості та позитивні риси характеру у поведінці. Розширення та уточнення уявлень про людські чесноти. Формування моральних якостей та позитивних рис характеру у поведінці.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.