Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок електричних навантажень ремонтно-механічного цеху.

ЗМІСТ

Завдання  
 
Вступ  
 
1. Характеристика споживачів електроенергії та визначення категорій електропостачання.
 
2. Розрахунок електричних навантажень  
 
3. Компенсація реактивної потужності.  
 
4. Техніко-економічний вибір схеми зовнішнього електропостачання підприємства.  
 
5. Вибір числа підстанцій, числа та потужності силових трансформаторів.  
 
6. Розрахунок струмів короткого замикання  
 
7. Вибір електрообладнання підстанцій  
 
8. Вибір живильних кабелів.  
 
9. Вибір та розрахунок релейного захисту.  
 
10. Вибір заземлюючого пристрою.  
 
Висновок.  
 
Використана література.  
                           

 

Елек

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ  
тропостачання заводу електросталей

Вихідні дані на проектування

1. Генеральний план заводу (рисунок A1).

2. Відомості про електричні навантаження заводу (таблиця A1).

3.Відомість електричних навантажень ремонтно-механічного цеху (таблицi 1-9).

4. Живлення можливо здійснити від підстанції енергосистеми U=110; 35; 20 кВ.

5. Вартість електроенергії 75 коп/кВт.

6. Відстань від підстанції енергосистеми до заводу 15 км.

 

 

Живлення

від

підстанції

енергосисте-

ми

 

 


 

 

 

 


 

 

Рисунок A1 – Генеральний план заводу

 

Таблиця A1 – Відомість електричних навантажень заводу. 

Назва цехів Установлена потужність, кВт
1. Склад готової продукції
6. Цех сталеплавильних печей № 3
8. Ремонтно-механічний цех
9. Ковальський цех
10. Електроцех
16. Компресорна

 


 

Таблиці електронавантаження РМЦ

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ   КУМЕНТУ


Таблиця 1 – Металорізальні верстати Таблиця 2 – Шліфувальні верстати

 

№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
2,8 2,8
0,5 1,5
2,8 2,8
0,6 1,2
5,18 5,18
9,6 9,6
0,7 0,7
0,5 1,0
1,25 2,5
2,8 2,8
1,7 3,4
Всього 33,48
№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
5,625 11,25
12,95 25,9
4,2 12,6
1,7 3,4
2,4 2,4
7,0 7,0
4,5 4,5
11,125 11,125
1,0 3,0
4,5 4,5
10,0 10,0
10,0 20,0
20,0 20,0
1,7 3,4
20,0 40,0
2,8 5,6
0,6 1,8
1,95 3,9
12,95 12,95
1,7 3,4
Всього 206,725

 

 

Таблиця 3 – Електроімпульсні верстати

 

№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
20,0 20,0
2,0 4,0
1,0 2,0
20,0 20,0
1,875 1,875
Всього 67,88

 

 


 

Таблиця 4 – Настільні верстати

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ А ДОКУМЕНТУ
Таблиця 6 – Преси

 

№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
0,6 1,8
0,15 0,45
0,8 2,4
1,7 3,4
0,7 2,1
20,0 20,0
Всього 27,85
№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
4,5 4,5
4,5 9,0
3,3 3,3
4,5 4,5
14,0 14,0
1,0 1,0
10,0 20,0
Всього 56,3

 

 

Таблиця 8 – Вентилятори

№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
1,7 5,1
2,8 5,6
4,5 9,0
7,0 7,0
Всього 26,7

Таблиця 5 – Зварювальні машини

№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
1,55 1,55
6,51 6,51
46,48 46,5
23,25 23,25
Всього 141,81

 

 

Таблиця 9 – Нагрівачі

 

№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
8,0 16,0
12,0 12,0
18,75 37,5
70,0 70,0
2,5 5,0
Всього 140,5

Таблиця 7 – Крани, тельфери

№ за планом Встановлена одиниця потужності кВт Кількість штук Сумарна потужність кВт
4,85 4,85
2,8 2,8
4,5 9,0
Всього 16,65

 


ВСТУП

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ


Від надійного і безперебійного електропостачання залежить робота промислового підприємства. Для ефективного функціонування підприємства, схема електропостачання повинна забезпечувати необхідну надійність та безпеку експлуатації.

 

При розробці сучасних систем електропостачання широко використовуються ЕОМ, що дозволяє більш детально проводити аналіз роботи системи у різних режимах і вибрати найбільш економічний варіант.

 

Перше місце по кількості споживаної електроенергії належить промисловості, на частку якої доводиться більше 60 % всієї електроенергії, що виробляється в країні. За допомогою електричної енергії приводяться в рух мільйони верстатів і механізмів, освітлюються приміщення, здійснюється автоматичне управління виробничими процесами і ін. Зараз існують технології, де електроенергія є єдиним енергоносієм.

 

В умовах прискорення науково-технічного прогресу споживання електроенергіі в промисловості значно збільшиться завдяки створенню гнучких роботизованих і автоматизованих виробництв, так званих «безлюдних технологій». Робототехника використовується найчастіше на тих ділянках промислового виробництва, які представляють небезпеку для здоров'я людей, а також на допоміжних і під’йомно-транспортних роботах.

 

Енергетичною програмою передбачений створення могутніх територіально-виробничих комплексів в тих регіонах, де зосереджені крупні запаси мінеральних і водних ресурсів, включаючі як здобич і використовування енергоресурсів, транспорт нафти і газу, так і установки по виробництву, передачі і розподілу електричної і теплової енергії.

 

В умовах зростаючої обмеженості невідновлюваних паливних ресурсів, ускладнення і дорожчання їх здобичі задоволення потреби в електроенергії спирається у все більшій мірі на прискорене зростання ядерної енергетики і забезпечення її високої експлуатаційної надійності.

 

У курсовому проекті розробляється схема електропостачання заводу електросталей. Необхідний рівень надійності та безпеки схеми електропостачання забезпечується застосуванням засобів автоматики та релейного захисту, а також строгим дотриманням норм, викладених у правилах пристрою електроустановок, СНИПах та ДОСТ при виборі устаткування.


 

 

Характеристика споживачів електроенергії та визначення категорій електропостачання

 

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ
Згідно [7], усі споживачі електроенергії за надійністю та безперебійністю електропостачання поділяються на три категорії.

І – електричні приймачі, порушення електропостачання яких може бути небезпечним для життя людей, принести значний збиток народному господарству, привести до ушкодження устаткування, масового браку продукції, порушення складного технологічного процесу чи роботи особливо важливих елементів міського господарства;

ІІ – електричні приймачі, порушення електропостачання яких може привести до масового недовиробітку продукції, простоїв робітників, механізмів і промислового транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських жителів;

ІІІ - інші електричні приймачі, що не підходять під визначення І та II категорії (наприклад, електричні приймачі цехів несерійного виробництва, допоміжних цехів і т.п.).

 

Проаналізувавши режими роботи, особливості електроустаткування та специфіки технологічного процесу кожного цеху, визначаємо категорії електропостачання заводу чорної металургії.

 

Таблиця 1. – Категорії електропостачання цехів заводу.

 

№ цеху Найменування цеху Категорія надійності
Склад готової продукції ІІІ
Цех сталеплавильних печей №3 І
Ремонтно-механічний цех ІІ
Ковальський цех I
Електроцех ІІ
Компресорна І

 

У цілому завод чорної металургії відноситься до об’єктів першої категорії за надійністю електропостачання, так як споживачів І та ІІ категорії більше на 83,3 % від загального числа споживачів електроенергії.


 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ МЕНТУ
2. Розрахунок електричних навантажень

 

Електричні навантаження розраховуються для наступного вибору та перевірки струмоведучих елементів та трансформаторів по нагріванню й економічним показникам.

 

 

Розрахунок електричних навантажень ремонтно-механічного цеху.

Розрахунок електричних навантажень ремонтно-механічного цеху робимо по середній потужності та коефіцієнту максимуму (метод упорядкованих діаграм), для інших цехів – по номінальній потужності та коефіцієнту попиту.

Усі електроприймачі ремонтно-механічного цеху розбиваємо на групи одного режиму роботи, таблиці 1 – 9.

 

Визначаємо максимальні розрахункові навантаження груп електричних приймачів.

Група 1. Металорізальні верстати.

Кількість електричних приймачів: n = 35 шт.

Загальна встановлена потужність: ∑Рном = 206,73 кВт.

Потужність найменшого електричного приймача, Рном.мін. = 0,6 кВт.

Потужність найбільшого електричного приймача, Рном.мах = 20,0 кВт.

Визначаємо число m

m = Рном.мах.ном.мін. = 20/0,6 = 33,33

Згідно [3] таблиця 2.1 Кв = 0,12; cos φ = 0,5 → tg φ = 1,73.

 

Визначаємо середнє активне навантаження за максимально – завантажену зміну

Рс.м. = Квном., кВт (2.1)

Рс.м. = 0,12* 206,73 = 24,87 кВт

 

Визначаємо середнє реактивне навантаження за максимально – завантажену зміну

Qсм. = Рс.м.* tg φ, кВАр (2.2)

Qсм.= 24,87*1,73 = 43,03 кВАр

 

Визначаємо ефективне число електричних приймачів за універсальною формулою

(2.3)

де - - квадрат суми номінальних потужностей електричних приймачів, кВт (2.31)

- сума квадратів тих же потужностей, кВт. (2.32)

Розрахунок здійснюємо за допомогою програми з пакету Microsoft Office – Excel. Складаємо таблицю в якій: стовпчики А и В - встановлена потужність одного електроприймача, стовпчик С – сума потужностей електроприймачів групи, здійснюється за формулою =СУММ(A2:B19); стовпчик D – квадрат суми потужностей електроприймачів групи,підрахунок здійснюється за формулою =СТЕПЕНЬ(C2;2) (2.31); стовпчик E – сума квадратів потужностей електроприймачів групи, підрахунок здійснюється за формулою

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ УМЕНТУ
=A2^2+A3^2+...+B17^2+B18^2, (2.32); стовпчик F - розрахунок за формулою =D2/E2, (2.3) Таблиця має такий вигляд:

 

ne групи металорізальних верстатів дорівнює 17,95. За допомогою коефіцієнта використання Кв та ефективного числа ne по [3] таблиця 2.3 визначаємо Кмах = 1,99.

 

Визначаємо максимально розрахункову активну потужність групи

Рмах = Кмахс.м., кВт (2.4)

Рмах = 1,99*24,87 = 49,49 кВт.

 

Визначаємо максимально розрахункову реактивну потужність групи

Qmax = Qсм. = 43,03 кВАр, так як ne > 10. (2.5)

 

Визначаємо максимально розрахункову повну потужність металорізальних верстатів

Smax = √Р2max+Q2max, кВА (2.6)

Smax = √49,49 2+43,032 = 65,58 кВА

 

Розрахунок інших груп електроприймачів аналогічний, результати заносимо в таблицю 2.1.

 

Визначаємо максимальну розрахункову повну потужність ремонтно-механічного цеху

Smax = Кр.ч. √Р2max+Q2max, кВА (2.7)

Smax = 0,9. 437,472+265,172 = 460,41 кВА Таблиця 2.1


 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.