Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Вибір електрообладнання підстанцій

 

У курсовому проекті вибирається електроустаткування підстанцій ГЗП та ТП. Струмоведучі частини (шини, кабелі) і усі види апаратів (вимикачі, роз’єднувачі, запобіжники, відокремлювачі, короткозамикачі, вимірювальні трансформатори для електроустановок) повинні вибиратися відповідно до обчислених максимальних розрахункових значень (силою струмів, напругами, потужностями відключення) для нормального режиму та короткого замикання. Для їхнього вибору порівнюються зазначені розрахункові значення з припустимими значеннями для струмоведучих частин та високовольтного устаткування. Складається таблиця порівняння зазначених розрахункових та припустимих значень. При цьому для забезпечення надійної безаварійної роботи розрахункові значення повинні бути менше припустимих.

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ  

 

 


Таблиця 7.1 – Вимикачі вибираємо [2] таблиця 31.8

 

Умови вибору і перевірки Розрахункові дані Довідкові дані ВВ-10-20/630У3
1. Uуст.≤ Uном., за напругою Uуст. = 10 кВ Uном. = 10 кВ
2.Іраб.мах. ≤ Іном., за силою тривалого струму Іраб.мах. = 215,4 А Іном. = 630 А
3. Ік ≤ Івід, від’єднальна здатність Ік = 2,38 кА Івід = 20 кА
4. Іу ≤ Ідін, на електродинамічну стійкість Іу = 5,39 кА Ідін = 52 кА
5. tпр t1, на термічну стійкість tпр = 2,382*2,2 = 12,46 кА2 t1 = 202*3 = 1200 кА2
6. За конструкцією і родом установки Зовнішня, внутрішня Внутрішня

Примітка: вимикачі навантаження вибираються по пп. 1,2,4,5.

 

Таблиця 7.2 – Роз’єднувачі вибираємо [2] таблиця 31.7

 

Умови вибору і перевірки Розрахункові дані Довідкові дані РНД(З)-35/1000У1
1. Uуст.≤ Uном., за напругою Uуст. = 35 кВ Uном. = 35 кВ
2.Іраб.мах. ≤ Іном., за силою тривалого струму Іраб.мах. = 61 А Іном. = 1000 А
3. Іу ≤ Ідін, на електродинамічну стійкість Іу = 2,75 кА Ідін = 63 кА
4. tпр t1, на термічну стійкість tпр = 1,912*2,2 = 8,03 кА2 t1 = 2500 кА2
5. За конструкцією і родом установки Зовнішня, внутрішня Зовнішня

 
 

Таблиця 7.3 – Короткозамикачі вибираємо [2] таблиця 31.8

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ  


Умови вибору і перевірки Розрахункові дані Довідкові дані КРН-35У1
1. Uуст.≤ Uном., за напругою Uуст. = 35 кВ Uном. = 35 кВ
2. Іу ≤ Ідін, на електродинамічну стійкість Іу = 2,75 кА Ідін = 42 кА
3. tпр t1, на термічну стійкість tпр = 8,03 кА2 t1 = 625 кА2
4. За конструкцією і родом установки Зовнішня, внутрішня Внутрішня

 

Таблиця 7.4 – Віддільники вибираємо [2] таблиця 31.8

 

Умови вибору і перевірки Розрахункові дані Довідкові дані ОДЗ-35/630У1
1. Uуст.≤ Uном., за напругою Uуст. = 35 кВ Uном. = 35 кВ
2. Іраб.мах. ≤ Іном., за силою тривалого струму Іраб.мах. = 61 А Іном. = 630 А
3. Іу ≤ Ідін, на електродинамічну стійкість Іу = 2,75 кА Ідін = 80 кА
4. tпр t1, на термічну стійкість tпр = 1,912*2,2 = 8,03 кА2 t1 = 625 кА2
5. За конструкцією і родом установки Зовнішня, внутрішня Внутрішня

 

Таблиця 7.5 – Трансформатори напруги вибираємо [2] таблиця 31.13

 

Умови вибору і перевірки Uуст.≤ Uном. По класу точності За схемою з’єднання обмоток За родом установки
Розрахункові дані Uуст. = 10 кВ 0,5; 1; 3 --- Зовнішня, внутрішня
Довідкові дані НТМИ-10-66У3 Uном. = 10 кВ Ун/Ун/0 Внутрішня

 

 

Таблиця 7.6 – Трансформатори струму вибираємо [2] таблиця 31.10

 

Умови вибору і перевірки Розрахункові дані Довідкові дані ТФН-35м Розрахункові дані Довідкові дані ТПЛK-10
1. Uуст.≤ Uном., за напругою Uуст. = 35 кВ Uном. = 35кВ Uуст. = 10 кВ Uном. = 10 кВ
2.Іраб.мах. ≤ Іном., за силою тривалого струму Іраб.мах = 61,6 А Іном. = 800 А Іраб.мах. = 217,1 А Іном. = 300 А

 

Продовження таблиці 7.6

3. За конструкцією і класом точності   0,5/Р/0,5   0.5/10Р
4. S≤ S2ном за вторинним навантаженням S = …В*А S2ном = …В*А    
5. іу ≤ Кд Іном на електродинамічну стійкість Іу =2,75 кА Кд Іном = 1414 кА Іу = 5,39 кА Кд Іном = 19940 кА
6. tпр ≤ (КтІном)2tt, на термічну стійкість tпр=6,05 кА2 тІном)2tt = 30000 кА2 tпр= 11,86 кА2 тІном)2tt = 22350 кА2
7. За родом установки Зовнішня, внутрішня Зовнішня Зовнішня, внутрішня Внутрішня

 

Шини

Шини на ГЗП вибираємо за розрахунковою силою струму навантаження Ір = 61 А. Намічаємо установку шин на ізоляторах плиском, відстань між фазами а = 350 мм, відстань між ізоляторами у прольотах L = 1100 мм.

Вибираємо за розрахунковою силою струму алюмінієві шини розміром 25х3 мм із припустимим струмовим навантаженням 265 А.

Ір = 61 А < Ідоп = 265 А. [3] таблиця П5

Gp < Gдоп; 57,02 мПа < 80 мПа [4] стор. 246

Т.к. Gдоп = 80 мПа, тому шини с Gp = 57,02 мПа динамічно стійкі.

Мінімальна площа поперечного перерізу шин за термічною стійкістю:

, що є менше дійсної площі поперечного перерізу шин розміром 25х3 = 75 мм2.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.