Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок електричних навантажень цехів заводу методом коефіцієнта попиту, Кп

Цех № 1 Склад готової продукції. Рном = 180 кВт, Кп = 0,35, cos φ = 0,8, tg φ = 0,75.

[6] Таблиця 1.6.

 

Визначаємо максимально розрахункову активну потужність цеху:

Рмах.с = Кп * Рном, кВт (2.8)

Рмах.с = 0,35 * 180 = 63 кВт

Визначаємо максимально розрахункову реактивну потужніст

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ ДОКУМЕНТУ
ь цеху:

Qмах.с = Рмах.с * tg φ, кВАр (2.9)

Qмах.с = 63 * 0,75 = 47,25 кВАр

 

За генеральним планом заводу (рисунок 1) визначаємо площу цеху № 1:

F = 15148.01м2

 

Розрахункове навантаження цеху на освітлення знаходимо за встановленою потужністю електроприймачів освітлення Рном.о та коефіцієнту попиту: Кп = 0,6, по [6] таблиця 1.10

Значення встановленої потужності Рном.о знаходимо за питомою встановленою потужністю електричних приймачів освітлення.

Рпит = 10 Вт/м2 таблиця 1.11 [6].

Рном.о = Рпит * F, кВт (2.10)

Рном.о = 10 * 15148,01 = 151480,1 Вт = 151,48 кВт

Рр.о = Кп.о * Рном.о, кВт (2.11)

Рр.о = 0,6 * 151,48 = 90,89 кВт

Qр.о = Рр.о * tg φ0, кВАр (2.12)

Qр.о = 75,74 * 0 = 0 кВАр

tg φ0 = 0, так як для освітлення цехів та території заводу обрані лампи розжарювання.

 

Загальна потужність цеху відповідно: активна та реактивна:

Рмах.с = Рмах.с + Рр.о, кВт (2.13)

Рмах.с = 63 + 90,89 = 153,89 кВт

Qмах.с = Qмах.с + Qр.о, кВАр (2.14)

Qмах.с = 47,25 + 0 = 47,25 кВАр

 

Визначаємо максимальну розрахункову повну потужність цеху № 1.

Smax = Кр.ч. √Р2max1+Q2max1, кВА (2.15)

Smax = 0,9 √153,892 + 47,252 = 144,88 кВА

Визначаємо tg φмах цеху

(2.16)

 

Визначаємо максимальний розрахунковий струм цеху № 1

(2.17)

 

Для інших цехів розрахунок аналогічний (результати зведені у таблицю 2.2)

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ МЕНТУ
Визначаємо максимальну розрахункову повну потужність заводу без компенсації реактивної потужностіSmax = Кр.ч. √Р2max+Q2max, кВА (2.18)

Smax = 0,9 √4221,152+2859,952 = 4588,61 кВА

 

Всі розрахунки зведені у таблицю 2.2.Електора приймачі Кількість ел.приймачів Встановленна потужність m = Pном.max/ Pном.min Коефіцієнт використання Кв cosφ/tgφ Середнє навант. за max завант. зміну Ефективне число ел.приймачів,nе Корф.максимуму, К max Максимальна розрахункова потужність
Одного ел.прийм. (найм.,найб)Рном Загальна потужність,кВт Активна Рсм, кВт Реактивна Qсм, кВАр Активна Р max, кВт Реактивна Q max, кВАр Коєф.різночасності,Крч Smax, кВА
1.Металорізальні верстати 0,6 206,73 33,3 0,12 0,5 24,87 43,03 17,9 1,99 49,49 43,03 0,9 65,58
20,0 1,73
2.Шліфувальні верстати 0,5 33,48 19,2 0,35 0,65 11,72 13,71 7,3 1,8 21,1 15,08 0,9 25,94
9,6 1,17
3.Електроімпульсні верстати 1,0 67,88 20,0 0,4 0,75 27,15 23,89 3,8 61,09 26,28 0,9 66,5
20,0 0,88
4.Настільні верстати 0,6 27,85 33,3 0,06 0,5 1,67 2,89 1,9 25,07 3,18 0,9 25,27
20,0 1,73
5.Зварювальні машини 1.55 141,81 29,98 0,3 0,4 42,54 97,42 4,2 2,14 91,04 107,16 0,9 140,6
46,47 2,29
6.Преси 3,3 56,3 4,24 0,17 0,65 9,57 11,2 6,5 2,64 25,26 12,32 0,9 28,11
14,0 1,17
7.Крани, тельфери 2,8 16,65 1,73 0,06 0,5 1,0 1,73 3,9 14,99 1,9 0,9 15,1
4,85 1,73
Разом 0,5 550,7 92,94 0,22 0,52 118,52 193,87 31,88 1,4 288,04 208,95 0,9 355,84
46,47 1,64

 

Таблиця 2.1 Розрахунок електричних навантажень РМЦ

8.Вентилятори 1,7 26,7 4,12 0,7 0,8 18,69 14,02 6,3 1,23 22,99 15,42 0,9 27,68
7,0 0,75
9.Нагрівачі 2,5 140,5 28,0 0,8 0,95 112,4 37,09 3,4 126,45 40,79 0,9 132,87
70,0 0,33
Разом 1,7 167,2 41,18 0,78 0,87 131,09 51,11 4,7 1,14 149,44 56,22 0,9 159,66
70,0 0,39
Всього 0,5 717,9 140,0 0,33 0,69 236,11 244,98 33,2 1,28 437,47 265,16 0,9 460,41
70,0 1,03

№ цеху Найменування цеху Силове навантаження Освітлювальне навантаження
Встановлена потужність, Рном,кВт Коєфіц. попиту, Кп cosφ/ tgφ Розрахунок навантаження Площа цеху, F, м² Питома потужність,Рном.о, кВт Коєф.попиту осв., Кп.о.
Р max.с, кВт Q max.с, кВАр
Склад готової продукції 0,35 0,8 47,25 15148,01 0,6
0,75
Сталеплавильних печей 0,4 0,7 1713,6 17443,16 0,8
1,02
Ремонтно-механічний 717,9 0,95 437,47 265,17 8427,8 0,9
0,61
Ковальський 0,5 0,75 281,6 4682,11 0,95
0,88
Електроцех 0,35 0,78 297,5 380,8 4957,53 0,95
0,8
Компресорна 0,87 0,95 172,26 5306,39 0,9
0,33
Освітлювальна територія 712342,1 0,4
РАЗОМ 7187,9 3319,97 2717,88 768307,1 11,91 0,87

 

Таблиця 2.2 Розрахунок електричних навантажень цехів заводу

 

 

 


 

 

№ цеху Найменування цеху Рр.о., кВт Загальне навантаження tgφ Imax А  
Рmax+Ppo кВт Qmax кВАр Кр.м Smax кВА  
 
 
Склад готової продукції 90,89 153,89 47,25 0,9 144,88 0,31 7,97  
Сталеплавильних печей 209,32 1889,32 1713,6 0,9 2295,61 0,91 126,23  
Ремонтно-механічний 121,36 558,83 265,16 0,9 556,69 0,47 30,61  
Ковальський 66,72 386,72 281,6 0,9 430,55 0,73 23,67  
Електроцех 70,64 368,14 380,08 0,9 476,22 1,03 26,19  
Компресорна 57,31 579,31 172,26 0,9 543,94 0,3 29,91  
Освітлювальна територія 284,94 284,94 0,9 256,45  
РАЗОМ 901,18 4221,15 2859,95 0,9 4588,89 0,68 252,32  

 

Продовження таблиці 2.2

 


3. Ко

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ   ДОКУМЕНТУ
мпенсація реактивної потужності

 

У результаті розрахунку електричних навантажень заводу нами отриманий tg φмах = 0,68, що значно вище tg φ заданого енергосистемою (0,2-0,3). Для зниження tg φ до встановленого значення і зниження споживання заводом реактивної потужності передбачаємо ії компенсацію, (tg φе = 0,2-0,3), візьмемо 0,25.

 

Потужність пристрою, що компенсує розраховується за формулою:

Qк.у. = Qmax – Qe = Pmax(tg φmax - tg φe), кВАр (3.1)

Qк.у. = 4221,15*(0,68-0,25) = 1815,1 кВАр

 

Визначаємо потужність пристрою, що компенсує, для кожної секції розподільного устаткування (РУ):

Qк.к.у. = Qк.у./2 = 1815,1/2 = 907,55 кВАр (3.2)

 

Стандартне значення Qк.к.у. беремо з [3] таблиця 5.1

Тип установки ККУ-10,5-900-ЛУЗ. Вибираємо 2-і ККУ одиничною потужностю 900 кВАр чи сумарної 1800 кВАр.

 

Таблиця 3.1 Технічні данні ККУ

Тип Потужність, кВАр Кількість ступеней Питомі втрати ∆Р кВ/кВАр Питома вартість Зук кВ/кВАр Наведені витрати грн./кВАр Габарити (довжина, висота, ширина), мм
УК-10.5-900-ЛУЗ 0,003 3,7 0,81 3540х880х1800

 

Визначаємо повну потужність заводу з урахуванням встановлення ККУ

Smax = Кр.ч. √Р2max+(Qmax - Qк.у.)² , кВА (3.3)

 

Smax = 0,9 √4221,152+(2859,95 - 1800)²= 3916,98 кВА

 

Визначаємо tg φ заводу з урахуванням компенсації реактивної потужності:

(3.4)

Qmax = Qmax – Qкку = 2859,95 – 1800 = 1059,95 кВАр

 

 

cos φ = 0,97, що відповідає даному значенню.

 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ МЕНТУ


Рисунок 3.1. Схема вмикання ККУ


 

4. Техніко-економічний виб

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ   КУМЕНТУ
ір схеми зовнішнього електропостачання підприємства

 

Під схемою зовнішнього електропостачання розуміється схема систем передавальних та приймальних пристроїв, призначених для передачі електричної енергії від джерела до приймального пункту підприємства.

 

Для визначення напруги лінії електропередачі користуються формулою Стилла:

U = 4,34 √L+0,016*Рмах, кВ (4.1)

U = 4,34 √15+0,016*(4221,15/2) = 30,3 кВ

де: L – відстань від підстанції енергосистеми до заводу – 15 км,

Рмах – максимально розрахункова активна потужність заводу, таблиця 2.2

Завод електросталей відноситься до споживачів першої категорії за надійністю електропостачання. Для забезпечення надійності електропостачання намічаємо установку двох незалежних повітряних ліній. На стороні вищої напруги силового трансформатора ГЗП установлюємо - роз’єднувач, відокремлювач та короткозамикач.

При відключенні однієї з ліній електропостачання повинно відновлюватися автоматично секційним вимикачем.

 

Рисунок 4.1 – Схема зовнішнього електропостачання підприємства.


 

Попередньо розраховуємо ПЛ, електроустаткування ОРУ та трансформатори ГЗП.

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ   КУМЕНТУ
1. Розрахунок поперечного перерізу проводу ПЛ проводимо за економічною густиною струму:

(4.2)

Je – економічна густина струму, А/мм2, Jе = 1 А/мм² [3] таблиця П1.2.

Тмах = 6500 годин – тривалість роботи заводу в році. [1] таблиця Г1.

mm2

 

Вибираємо провід АС-50 Іприп. = 210 А [3] таблиці П2.2 та П2.3

ro = 0,6 Ом/км; хо = 0,42 Ом/км

 

Перевіряємо по нагріванню:

1) Нормальний режим:

Ір.н.р.< Іприп.

30,5 А < 210 А

2) Післяаврійний режим:

2*Ір.н.а.< Іприп.

2*30,5 А < 210 А,

де: Іприп. – довгостроково припустиме струмове навантаження, А;

Ір.н.р. – робочий струм при номінальному режимі, А;

Ір.н.а. – робочий струм при аварійному режимі, А.

 

Перевіряємо за втратою напруги:

1) Нормальний режим:

,

що лежить у межах Uприп. = 5 %;

 

2) Післяаварійний режим:

,

що лежить у межах припустимого Uприп. = 5 %.

Вартість 1 км ПЛ 37 кВ, виконаної проводом АС – 50 на дерев’яних одноколових опорах: тис. грн./км [2] таблиця 4.6.

2. Вибираємо ОРУ 35 кВ з роз'єднувачем, відокремлювачем і короткозамикачем вартістю:

тис. грн. [2] таблиця 4.28.

 

3. На ГЗП намічаємо установку двох трансформаторів потужністю 4 мВА кожний.

1) Нормальний режим 2Sном.т. > Sмах

8000 кВА > 3916,98 кВА

2) Післяаврійний режим 1,4Sном.т. > Sмах

5600 кВА > 3916,98 кВА.

Вибираємо трансформатор по [2] таблиця 27.6


 

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ УМЕНТУ
Таблиця 4.1- Технічні характеристики трансформатору

Тип трансформатору Sном, мВА ВН, кВ НН, кВ Uк, % Рк.з., кВт Рх.х., кВт Іх.х., % Варті-сть грн.
ТМН – 4000/35 10.5 7,5 33.5 5.7

Критерієм економічності схеми електропостачання є мінімум приведених витрат:

З=рнКріч , тис.грн., (4.3)

де К - одноразові капітальні вкладення по розглянутому варіанті, тис.грн.;

рн = 0,125 - нормативний коефіцієнт ефективності капіталовкладень;

Сріч - щорічні поточні витрати виробництва

 

Визначаємо сумарні капіталовкладення:

, тис. грн., (4.4)

Визначаємо С річ

Сріч = Сп.рав , тис. грн.; (4.5)

(4.6)

[4] таблиця 4.1;
де – коефіцієнти відрахувань на поточний ремонт і обслуговуваня,%

тис.грн

де – коефіцієнти відрахувань на амортизацію %

[4] таблиця 4.1;

тис. грн.

Визначаємо вартість втрат:

, тис. грн.

де (задано в завданні курсового проекту).

– втрати потужності в ПЛ, кВт.

при [1] рисунок Г3 і Г4

 

Для , що відповідає заводу, значення втрат множимо на

кВт/км (4.7)

(4.8)

(4.9)

Втрати в трансформаторі:

реактивні втрати холостого ходу:

, кВАр. (4.10)

реактивні втрати короткого замикання:

, кВАр. (4.11)

Наведені втрати активної потужності в міді трансформатора (втрати короткого замикання)

, кВт; (4.12)

, так як соs φ заводу 0,97. [1] сторінка 27.

кВт.

Наведені втрати активної потужності (втрати холостого ходу):

, кВт. (4.13)

Повні наведені втрати в трансформаторі:

, кВт.

(4.14)

Повні втрати ПЛ і трансформатора:

, кВт. (4.15)

Вартість втрат:

, тис. грн.; (4.16)

,тис. грн.; (4.17)

, тис. грн. (4.18)

Втрати електроенергії:

, МВт*год. (4.19)

Розрахунок варіанту с Uном=20 кВ аналогічний; результати обох варіантів заносимо в таблицю 4.2

 

Таблиця 4.2

Варіант електропостачання Капітальні витрати К, тис.грн. Експлуатаційні витрати С, тис. грн. Сумарні втрати 3, тис. грн. Втрати електроенергії, тис. кВт*годин
35 кВ 74,17 592,401 601,672 784,095
20 кВ 69,95 584,2 587,943 765,44

 

З двох намічених варіантів вибираємо перший з напругою 35 кВ, тому що різниця сумарних витрат дуже невелика і тому надаємо перевагу

Змн.
Арк.
№ докум.
Підпис
Дата
Арк.
КП5.05070104.ЕПЦ.05.07.12.ПЗ   УМЕНТУ
вищий напрузі.


 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.