Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розділ ІІ. МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА ТА ТЕРМОДИНАМІКА

 

106.29. Застосувавши рівняння Менделєєва-Клапейрона знайдіть густину водню при температурі 15º С і тиску 730мм.рт.ст.

 

107.30. Ідеальна теплота машина працює за циклом Карно, за один цикл вона здійснює роботу 73,5кДж. Температура нагрівника t1 = 100ºС, температура холодильника t2 = 0ºС. Знайти ККД циклу та кількість тепла, відданого машиною холодильнику.

 

108.31. Балон ємністю 12л заповнений азотом при тиску Р = 8,1∙106Па і температурі 17ºС. Скільки молей азоту знаходиться в балоні?

 

109.32. Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура T1 нагрівника в три рази вища температури T2 холодильника. Нагрівник передав газу кількість теплоти Q1 = 42кДж. Яку роботу здійснив газ?

 

110.33. Балон об’ємом 20л заповнений киснем масою 200г, тиск 1,3МПа. Знайти температуру газу.

 

111.34. Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура нагрівника Т1 в чотири рази вища, ніж температура холодильника. В скільки разів теплота, що передається газом холодильнику, менше за теплоту, що одержує газ від нагрівання.

 

112.35. Балон об’ємом 12л заповнений вуглекислим газом. Тиск 1МПа, температура Т = 300К. Знайти масу газу.

 

113.36. Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура холодильника Т2 = 290К. В скільки разів збільшиться ККД циклу, якщо температура нагрівника підвищиться від Т1 = 400К до Т1 = 600К?

 

114.37. Газ при температурі Т = 309К і тиску Р = 0,7МПа має густину ρ = 12кг/м3. Знайти молярну масу газу.

 

115.38. Ідеальним газом здійснюється цикл Карно. 2/3 кількості теплоти одержаної від нагрівника, віддається холодильнику. Температура холодильника 280 К. Обчислити температура нагрівника.

 

116.39. Застосувавши рівняння Менделєєва-Клапейрона знайдіть густину неону при температурі 0ºС і тиску 760мм.рт.ст. 

117.40. Ідеальна теплова машина працює від нагрівника з температурою t1 = 477ºС і за деякий час виконує роботу А = 0,35кДж. Яка кількість теплоти за цей час передається холодильнику, температура якого t2 = 17ºС.

 

118.41. Балон ємністю 24л заповнений газом при тиску Р = 8,31∙106Па і температурі 17ºС. Який газ знаходиться в балоні, якщо його маса 160г?

 

119.42. Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура T1 нагрівника в три рази вища за температуру T2 холодильника. Нагрівник передав газу кількість теплоти Q1 = 42 кДж. Яку роботу здійснив газ?

 

120.43. Балон об’ємом 10л заповнений азотом масою 100г, тиск 0,9МПа. Знайти температуру Т газу.

 

121.44. У циклі Карно газ отримав від нагрівника 1,5 кДж теплоти, 30 % якої пішло на виконання роботи. У скільки разів температура нагрівника вища від температури холодильника?

 

122.45. Балон об’ємом 24л заповнений вуглекислим газом масою 212г. Температура Т = 300К. Знайти тиск газу.

 

123.46. Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура холодильника T2 = 300К. В скільки разів збільшиться ККД циклу, якщо температура нагрівника підвищиться від Т1 = 500К до Т1 = 600К?

 

124.47. Газ при температурі Т = 410К і тиску Р = 0,1МПа має густину ρ = 0,06кг/м3. Знайти молярну масу газу.

 

125.48. Нагрівник ідеальної теплової машини Карно має температуру 517К, холодильник – 317К. Холодильник цієї теплової машини є нагрівником другої ідеальної теплової машини, яка має ту саму різницю температури нагрівника і холодильника. Визначити ККД обох теплових машин і порівняти їх. Знайти η2 / η1.

 

126.49. Ідеальна теплота машина працює за циклом Карно, за один цикл вона здійснює роботу 73,5 кДж. Температура нагрівника t1 = 100ºС, температура холодильника t2 = 0ºС. Знайти кількість тепла, відданого машиною холодильнику.

 

127.50. Ідеальний газ здійснює цикл Карно. Температура холодильника Т2 = 290К. В скільки разів збільшиться ККД циклу, якщо температура нагрівника підвищиться від Т1 = 400К до Т1 = 600К?

 

128.51. Ідеальна теплота машина працює від нагрівника з температурою t1 = 477 ºС і за деякий час виконує роботу А = 0,35кДж. Яка кількість теплоти за цей час передає холодильнику, температура якого t2 = 17ºС та чому дорівнює ККД теплової машини?

 

129.52. У циклі Карно газ отримав від нагрівника Q1= 1,5 кДж теплоти, 30 % якої пішло на виконання роботи. У скільки разів температура нагрівника T1 вища від температури холодильника T2 ?

 

130.53. Нагрівник ідеальної теплової машини Карно має температуру 517 К, холодильник – 317 К. Холодильник цієї теплової машини є нагрівником другої ідеальної теплової машини, яка має ту саму різницю температури нагрівника і холодильника. Визначити ККД обох теплових машин і порівняти їх.

 

131.54. Ідеальна теплота машина працює за циклом Карно, за один цикл вона здійснює роботу 100 кДж. Температура нагрівника t1 = 200ºС, температура холодильника t2 = 0ºС. Знайти ККД циклу та кількість тепла Q2, відданого машиною холодильнику.

 

132.55. Газ при температурі Т = 300К і тиску Р = 0,7МПа має густину ρ = 12кг/м3. Знайти молярну масу газу.

 

133.56. Балон ємністю 10л заповнений азотом при тиску Р = 9·106 Па і температурі 20 ºС. Скільки молей знаходиться в балоні?

 

134.Повітря в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння стискається адіабатично і його тиск при цьому змінюється від 2МПа до 5 МПа. Початкова температура повітря 15ºС. Визначити температуру повітря в кінці стискання.

 

135.Газ розширюється адіабатично так, що його тиск падає від 300 до 150 кПа. Потім він нагрівається ізохорно до попередньої температурі, при чому його тиск збільшується до 200 кПа. Визначте відношення для цього газу.

136.Знайти приріст ентропії при переході 10 грам води при 5ºС в пару при 100ºС.

 

137.Знайти зміну ентропії при переході 20 г кисню від об’єма 10 л при температурі 50ºС до об’єму 40л при 300ºС.

 

138.Повітря в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння стискається адіабатично і його тиск при цьому змінюється від 10 МПа до 20 МПа. Початкова температура повітря 20ºС. Визначити температуру повітря в кінці стискання.

 

139.Газ розширюється адіабатично так, що його тиск падає від 250 до 125 кПа. Потім він нагрівається ізохорно до попередньої температурі, при чому його тиск збільшується до 175 кПа. Визначте відношення для цього газу.

140.Знайти приріст ентропії при переході 20 грам води при 20ºС в пару при 100ºС.

 

141.Знайти зміну ентропії при переході 5 г кисню від об’єма 5 л при температурі 20ºС до об’єму 20л при 200ºС.

 

142.Повітря в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння стискається адіабатично і його тиск при цьому змінюється від 5 МПа до 25 МПа. Початкова температура повітря 30ºС. Визначити температуру повітря в кінці стискання.

 

143.Газ розширюється адіабатично так, що його тиск падає від 50 до 25 кПа. Потім він нагрівається ізохорно до попередньої температурі, при чому його тиск збільшується до 35 кПа. Визначте відношення для цього газу.

144.Знайти приріст ентропії при переході 15 грам води при 10ºС в пару при 100ºС.

 

145.Знайти зміну ентропії при переході 3 г кисню від об’єма 7 л при температурі 10ºС до об’єму 35л при 300ºС.

146.Повітря в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння стискається адіабатично і його тиск при цьому змінюється від 5 МПа до 20 МПа. Початкова температура повітря 30ºС. Визначити температуру повітря в кінці стискання.

 

147.Газ розширюється адіабатично так, що його тиск падає від 50 до 150 кПа. Потім він нагрівається ізохорно до попередньої температурі, при чому його тиск збільшується до 100 кПа. Визначте відношення для цього газу.

148.Знайти приріст ентропії при переході 2 грам води при 4ºС в пару при 100ºС.

 

149.Знайти зміну ентропії при переході 3 г кисню від об’єма 15 л при температурі 20ºС до об’єму 50 л при 200ºС.

 

150.Повітря в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння стискається адіабатично і його тиск при цьому змінюється від 15 МПа до 30 МПа. Початкова температура повітря 30ºС. Визначити температуру повітря в кінці стискання.

 

151.Газ розширюється адіабатично так, що його тиск падає від 500 до 100 кПа. Потім він нагрівається ізохорно до попередньої температурі, при чому його тиск збільшується до 200 кПа. Визначте відношення для цього газу.

152.Знайти приріст ентропії при переході 12 грам води при 10ºС в пару при 100ºС.

 

153.Знайти зміну ентропії при переході 2 г кисню від об’єма 5 л при температурі 5ºС до об’єму 20л при 400ºС.

 

154.Повітря в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння стискається адіабатично і його тиск при цьому змінюється від 20 МПа до 50 МПа. Початкова температура повітря 10ºС. Визначити температуру повітря в кінці стискання.

 

155.Газ розширюється адіабатично так, що його тиск падає від 500 до 200 кПа. Потім він нагрівається ізохорно до попередньої температурі, при чому його тиск збільшується до 300 кПа. Визначте відношення для цього газу.

156.Знайти приріст ентропії при переході 5 грам води при 40ºС в пару при 100ºС.

 

157.Знайти зміну ентропії при переході 4 г кисню від об’єма 4 л при температурі 10ºС до об’єму 40 л при 400ºС.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.