Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розділ ІІІ. ЕЛЕКТРОДИНАМІКА ТА МАГНЕТИЗМ

 

158.57. Сила струму в провіднику змінюється з часом згідно рівняння І = 4 + 2t , де І виражається в амперах, а t в секундах. Який заряд проходить через поперечний переріз за час від t1 = 2с до t2 = 6 с?

 

159.58. Між полюсами електромагніта створюється однорідне поле, індукція якого 0,1Тл. По провіднику довжиною 70см., який розміщений перпендикулярно силовим лініям тече струм силою 70А. Знайти силу Амперу, що діє на провідник.

 

160.59. Електрорушійна сила джерела струму 6В. При зовнішньому опорі R = 1,1Ом, сила струму в колі 3А. Знайти внутрішній опір джерела і спад напруги на ньому.

 

161.60. По провіднику довжиною L = 1,2м протікає струм І = 70А. Провідник розташований в однорідному магнітному полі, індукція якого 0,2Тл. Кут між вектором і напрямком струму в провіднику α = 30°. Знайти силу Ампера, що діє на провідник.

 

162.61. Елемент з ЕРС в 2В має внутрішній опір r = 0,5Ом. Знайти зовнішній опір R, якщо сила струму в колі I = 0,25А. Обчислити падіння потенціалу в середині джерела.

 

163.62. Прямий провідник довжиною l = 10см., по якому тече струм І = 20А, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,001Тл. Знайти кут α між напрямком вектора і струмом, якщо на провідник діє сила F = 1мН.

 

164.63. Знайти густину струму j в залізному (ρ = 98 · 10-9 Ом · м) провіднику довжиною L = 10м, якщо до кінців провідника прикладена напруга U = 6 В.

 

165.64. Прямий провідник, по якому протікає струм силою І = 1кА, розташований в однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції. З якою силою F діє поле на відрізок провідника довжиною l = 1м, якщо магнітна індукція В дорівнює 1Тл.

 

166.65. Сила струму в провіднику рівномірно зростає від І0 = 0 А до І = 3 А на протязі часу t = 10 с. Який зараз проходить при цьому через поперечний переріз провідника. 

167.66. В однорідному магнітному полі, індукція якого В = 0,2Тл, знаходиться прямий провідник довжиною l = 15см., по якому тече струм І = 10А. На цей провідник діє сила Ампера F = 0,15Н. Знайти кут між напрямком сила струму і вектором індукції.

168.67. Сила струму в провіднику змінюється з часом згідно рівняння , де І виражається в амперах, а час t в секундах. Який заряд проходить через поперечний переріз за час від t1 = 2 с до t2 = 4 с?

 

169.68. Між полюсами електромагніта створюється однорідне поле, індукція якого 0,05Тл. По провіднику довжиною 70см., який розміщений перпендикулярно силовим лініям тече струм силою 140А. Знайти силу Амперу, що діє на провідник.

 

170.69. Скільки витків нікелінового провідника діаметром d = 0,5 мм треба намотати на циліндр радіусом 1,5 см., щоб виготовити нагрівальний прилад, який має опір R = 48 Ом? Питомий опір нікеліну ρ = 0,4 · 10-6 Ом · м.

 

171.70. По провіднику довжиною L = 0,2м протікає струм І = 50А. Провідник розташований в однорідному магнітному полі, індукція якого 0,04Тл. Кут між вектором і напрямком струму в провіднику α = 30°. Знайти силу Aмперу, що діє на провідник.

 

172.71. Визначити, під якою напругою знаходиться мідний провідник, довжиною l = 8м, якщо густина струму j = 8,8 · 107А/м2. питомий опір міді 17,2 · 10-9Ом·м.

 

173.72. Прямий провідник довжиною l = 1м., по якому тече струм І = 10А, знаходиться в однорідному магнітному полі з індукцією В = 0,01Тл. Знайти кут α між напрямком вектора і струмом, якщо на провідник діє сила F = 0,5мН.

 

174.73. Визначити опір залізного дроту, якщо площа його поперечного перерізу S = 0,2мм2, а маса 0,5кг. Питомий опір заліза ρ = 8,7 · 10-9Ом · м, а густина δ = 7900 кг/м3 .

 

175.74. Прямий провідник, по якому протікає струм силою І = 10А, розташований в однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції. З якою силою F діє поле на відрізок провідника довжиною l = 0,5м, якщо магнітна індукція В дорівнює 1Тл.

 

176.75. Сила струму в провіднику рівномірно зменшується від І0 = 5А до І = 0А на протязі часу t= 10с. Який заряд проходить при цьому через поперечний переріз провідника?

 

177.76. В однорідному магнітному полі, індукція якого В = 0,5Тл, знаходиться прямий провідник довжиною l = 25см., по якому тече струм І = 16А. На цей провідник діє сила Ампера F = 2Н. Знайти кут між напрямком сила струму і вектором індукції.

 

178.77. Електрорушійна сила джерела струму 6В. При зовнішньому опорі R = 1,1Ом, сила струму в колі 3А. Знайти внутрішній опір джерела і спад напруги на ньому.

 

179.78. Сила струму в провіднику рівномірно зростає від І0 = 0А до І = 3А на протязі часу t = 10с. Який заряд проходить при цьому через поперечний переріз провідника?

 

180.79. Скільки витків нікелінового провідника діаметром d = 0,5мм треба намотати на циліндр радіусом 1,5см., щоб виготовити нагрівальний прилад, який має опір R = 48Ом? Питомий опір нікеліну = 0,4·10-6Ом · м.

 

181.80. Визначити опір залізного дроту, якщо площа його поперечного перерізу S = 0,2 мм2, а маса 0,5кг. Питомий опір заліза ρ = 8,7 · 10-9Ом · м, а густина δ = 7800 кг/м3 .

 

182.81. Прямий провідник, по якому протікає струм силою І = 10А, розташований в однорідному магнітному полі перпендикулярно лініям індукції. З якою силою F діє поле на відрізок провідника довжиною l = 0,5м, якщо магнітна індукція В дорівнює 1Тл.

 

183.82. Електрорушійна сила джерела струму 8В. При зовнішньому опорі R = 2Ом, сила струму в колі 4А. Знайти внутрішній опір r джерела і спад напруги на ньому.

 

184.83. В однорідному магнітному полі, індукція якого В = 0,1Тл, знаходиться прямий провідник довжиною l = 0,2м. На цей провід діє сила Ампера F = 0,2Н. Знайти кут між напрямком сили струму і вектором магнітної індукції, якщо сила струму в ньому І = 20А.

 

185.84. Сила струму в провіднику змінюється з часом згідно рівняння І = 5 + 2t, де І виражається в амперах, а час t в секундах. Який заряд проходить через поперечний переріз за час від t1 = 1с до t2 = 10с?

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.