Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розділ ІV. ФІЗИЧНІ ОСНОВИ ОПТИКИ

 

 

186.113. Скільки штрихів на 1мм довжини має дифракційна решітка, якщо зелена лінія ртуті λ = 546,1нм в спектрі першого порядку спостерігається під кутом 19º8' ?

 

187.114. Червона границя фотоефекту для деякого металу дорівнює 275нм. Чому дорівнює мінімальне значення енергії фотона, що викликає фотоефект?

 

188.115. Дифракційна решітка освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом λ = 726нм. В дифракційній картині максимум другого порядку відхилений на кут 14º. Який період дифракційної решітки?

 

189.116. Яка доля енергії фотона йде на роботу виривання фотоелектрона, якщо червона границя фотоефекту λ0 = 307нм, і максимальна кінетична енергія фотоелектрона Т дорівнює 1,6 ·10 -19 Дж?

 

190.117. Знайти число штрихів на 1мм дифракційної решітки, якщо максимум четвертого порядку для світла з довжиною хвилі λ = 0,5мкм відповідає кут φ = 30º.

 

191.118. На цинкову пластину падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 220нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів. (Робота виходу для цинкуА=6,4·10 -19 Дж).

 

192.119. Скільки штрихів на 1мм довжини має дифракційна решітка, якщо зелена лінія ртуті (λ = 546,1нм) в спектрі першого порядку спостерігається під кутом 19º8' ?

 

193.120.Знайти роботу виходу А електронів із натрію, якщо червона границя фотоефекту λ0 = 500нм.

 

194.121. На дифракційну решітку з періодом d = 10мкм нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 600нм. Знайти кут дифракції φ, що відповідає другому дифракційному максимуму.

 

195.122. Червона границя фотоефекту для деякого металу дорівнює 500нм. Знайти мінімальну енергію фотона, при якій фотоефект можливий. 

196.123. Скільки штрихів на 1мм довжини має дифракційна решітка, якщо зелена лінія λ = 500нм дає найбільший максимум четвертого порядку?

 

197.124. Червона границя фотоефекту для деякого металу дорівнює 247,5нм. Чому дорівнює мінімальне значення енергії фотона, при якій фотоефект можливий.

 

198.125. Дифракційна решітка освітлена нормально падаючим монохроматичним світлом λ = 7 · 10 -7м. В дифракційній картині максимум другого порядку відхилений на кут 30º.

Який період дифракційної решітки?

 

199.126. Знайти величину затримуючого потенціалу для фотоелектронів, які утворились при освітленні калію світлом, довжина хвилі якого рівна 330нм. Роботи виходу електронів з поверхні калію А = 2,00еВ.

 

200.127. На дифракційну решітку нормально падає монохроматичне світло. Спектр першого порядку відхиляється на φ1 = 3º. На який кут φ2, відхиляється спектр третього порядку?

 

201.128. На металеву пластину падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 220нм. Визначити максимальну швидкість фотоелектронів (Робота виходу для металу А = 6,4 · 10 -19Дж).

 

202.129. Скільки штрихів на 1мм довжини має дифракційна решітка, якщо деяка лінія (λ = 589нм) в спектрі першого порядку спостерігається під кутом 17º8'?

 

203.130. Знайти роботу виходу А електронів літію, якщо червона границя фотоефекту λ0 = 517нм.

 

204.131. На дифракційну решітку, що має 300штрихів/мм, нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною λ = 600нм. Максимум якого найбільшого порядку можна спостерігати за допомогою цієї решітки.

 

205.132. На поверхню цезія направлені ультрафіолетові промені з довжиною хвилі λ = 600нм. (Робота виходу для цезія 3,0 · 10 -19Дж). Яка швидкість фотоелектронів?

 

206.133. Знайти число штрихів на 1мм дифракційної решітки, якщо максимум четвертого порядку для світла з довжиною хвилі λ = 0,5мкм відповідає кут φ = 30º.

 

207.134. Чому дорівнює стала дифракційної решітки, якщо зелена лінія λ = 500мкм дає максимум першого порядку при φ = 12º.

 

208.135. На дифракційну решітку нормально подає монохроматичне світло. Спектр першого порядку відхиляється на 3º. На який кут відхиляється спектр третього порядку?

 

209.136. На дифракційну решітку, що має 300штрихів/мм, нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі λ = 600нм. Максимум якого найбільшого порядку можна спостерігати за допомогою цієї решітки.

 

210.137. Червона границя фотоефекту для деякого металу дорівнює 247,5нм. Чому дорівнює мінімальне значення енергії фотона, що викликає фотоефект?

 

211.138. Яка доля енергії фотона іде на роботу виривання електрона, якщо червона границя фотоефекту λ0 = 300нм і максимальна енергія фотоелектрона Е = 7 · 10 -19Дж?

 

212.139. На дифракційну решітку з періодом d = 12мкм нормально до її поверхні падає монохроматичне світло з довжиною хвилі 650нм. Знайти кут дифракції, що відповідає першому дифракційному максимуму.

 

213.140. Червона границя фотоефекту для деякого металу дорівнює 300нм. Чому дорівнює мінімальна енергія фотона, що викликає фотоефект.

 

 

КОЛИВАННЯ ТА ХВИЛІ

 

 

214.85. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 0,1 м, період коливання 4 с, а початкова фаза дорівнює нулю.

 

 

215.86. На який діапазон частот можна настроїти коливальний контур з індуктивність = 2 · 10-3Гн і ємністю С, яка змінюється від 0,1мкФ до 10мкФ. Опір вважати дуже малим.

 

216.87. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 0,5 м, період 0,1 с, а початкова фаза π /4.

 

217.88. Коливальний контур складається з котушки індуктивністю L = 20мкГн і конденсатора ємністю С = 8 · 10-8Ф. На яку довжину хвилі резонує контур?

 

 

218.89. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 0,3 м, період 0,4 с, а початкова фаза π /3.

 

219.90. На яку довжину хвилі буде резонувати контур, який складається із котушки індуктивності L = 4мкГн і конденсатора з ємністю С = 1,11 · 10 -9Ф?

 

220.91. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 1м, період коливання 2с, а початкова фаза

221.92. Індуктивність коливного контуру дорівнює 0,5мГн. Яка повинна бути ємність С контуру, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 300м?

 

222.93. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 0,6м, період коливання 3с, а початкова фаза

223.94. Коливальний контур складається із котушки індуктивності L = 1мГн і конденсатора, ємність якого 2·10 -9 Ф. Нехтуючи опором контуру, знайти на яку довжину хвилі резонує цей контур.

 

224.95. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 1,1м, період коливання 0,4с, а початкова фаза дорівнює нулю.

 

225.96. Контур складається з котушки індуктивністю 800мкГн і конденсатора ємністю 200пФ. Нехтуючи активним опором контуру, визначити частоту вільних коливань контурі.

 

226.97. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 2,5м, період 0,5с, а початкова фаза . Визначити швидкість точки в початковий момент часу.

 

227.98. Коливання контур складається із котушки індуктивності L = 0,2мГн і конденсатора ємністю С = 8нФ. На яку довжину хвилі резонує цей контур.

 

228.99.Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 1,3м, період 2,5с, а початкова фаза

229.100. На яку довжину хвилі буде резонувати контур, який складається із котушки індуктивності L = 40мкГн і конденсатора з ємністю С = 250пФ?

 

230.101. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 1,5м, період коливання 5 с, а початкова фаза

231.102. Індуктивність L коливального контуру дорівнює 0,0002Гн. Яка повинна бути ємність С контуру, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 30м?

 

232.103. Точка коливається за законом гармонічного коливання, амплітуда якого 1,6м, період 10с, а початкова фаза . Знайти прискорення точки а в початковий момент часу.

 

233.104. Яку індуктивність треба включити в коливальний контур, щоб при ємності 2 мкФ отримати частоту 1000 Гц? Опором контуру знехтувати.

 

234.105. Коливальний контур складається з котушки індуктивністю L = 20мкГн і конденсатора ємністю C = 8 · 10-8Ф. На яку довжину хвилі резонує контур?

 

235.106. Коливальний контур складається із котушки індуктивністю L = 1мГн і конденсатора, ємність якого 2 · 10 -9 Ф. Нехтуючи опором контуру, знайти, на яку довжину хвилі резонує цей контур.

 

236.107. Коливальний контур складається із котушки індуктивністю L = 0,2 мГн і конденсатора ємністю С = 8нФ. На яку довжину хвилі резонує контур?

 

237.108. Індуктивність L коливального контуру дорівнює 0,0002 Гн. Яка повинна бути ємність С контуру, щоб він резонував на довжину хвилі λ = 30 м?

 

238.109. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 2,5м, період 0,5 с, а початкова фаза

 

239.110. Написати рівняння гармонічного коливання, амплітуда якого 0,3м, період 0,2с, а початкова фаза

240.111. Коливальний контур складається із котушки індуктивністю L = 2мГн і конденсатора, ємністю 13 · 10 -9 Ф. Нехтуючи опором контуру, знайти на яку довжину хвилі резонує цей контур.

 

241.112. Яке значення має координата гармонічного коливання x = A sin(ωt + φ), амплітуда якого 5см, період коливання 5с, а початкова фаза для моменту часу t = 0?

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.