Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок переходу на сплату ЄП

При дотриманні перерахованих вище умов ПП один раз на рік має право самостійно обрати спрощену систему шляхом отримання Свідоцтва про сплату ЄП:

- Перейти на ЄП можна з будь-якого кварталу календарного року;

- ПП необхідно подати не пізніше ніж за 15 днів до початку кварталу в ДПС за місцем держ. реєстаціі письмову заяву, платіжний документ (квитанцію, копію платіжного доручення з відміткою банківської установи) про сплату (перерахування) єдиного податку за період не менше календарного місяця. У заяві зазначається вид діяльності, який буде здійснювати Ф.О. - С.п.д.;

- Орган ДПС протягом 10 роб. днів зобов'язаний безоплатно видати Свідоцтво, якщо немає мотивованого письмової відмови в його видачі.

- Свідоцтво діє протягом строку, зазначеного в заяві, але не більше календарного року. При втраті Свідоцтва (або Довідки на найманого працівника) можна отримати дублікат, але крім подачі заяви, необхідно подати і довідку з міліції.

- Свідоцтво (Довідка) повинно бути на робочому місці платника податків, їх не можна передавати іншим особам, крім зазначених у них.

- Після закінчення терміну дії Свідоцтва воно разом з усіма Довідками підлягає поверненню в 5-денний термін до органу ДПС, який їх видав.

- Підставою для припинення роботи на ЄП може бути подана ПП заяву не пізніше ніж за 15 днів до закінчення попереднього звітного кварталу.

Ставки єдиного податку для приватного підприємця встановлюються у фіксованій сумі місцевими радами за місцем їх держ. реєстрації залежно від виду діяльності і становлять від 20 до 200 гривень на місяць. Розмір ставки залежить не від отриманого доходу, як у юридичних осіб, а виключно від виду діяльності. Причому, в різних регіонах Україні ставки єдиного податку для фізичних осіб, а також перелік видів діяльності, що підлягають оподаткуванню, можуть бути різні. Періодичність зміни таких ставок законодавчо не встановлено. При здійсненні виду діяльності, на який не встановлена ставка, ЄП сплачується за ставкою, встановленою для інших видів підприємницької діяльності.Якщо підприємець використовує працю найманих працівників, то ставка податку збільшується на 50% за кожного працівника (включаючи членів його сім'ї). При здійсненні кількох видів підприємницької діяльності, для яких встановлено різні ставки, ПП придбаває одне Свідоцтво, сплачує єдиний податок, що не перевищує максимальної ставки + доплата за кожного найм. працівника.

Терміни сплати єдиного податку для фізичних і юридичних осіб згідно з Указом збігаються. Так, ст. 2 Указу встановлено, що фізичними особами єдиний податок сплачується щомісяця не пізніше 20-го числа місяця, наступного за місяцем в якому здійснювалась попередня сплата податку. Однак, податкова адміністрація наказом № 559 закріпила обов'язкову умову для переходу на єдиний податок приватному підприємцю - надання, крім заяви, платіжного документа про сплату єдиного податку за період не менше ніж календарний місяць. Виходячи з цього, фізичні особи сплачують єдиний податок авансом.

Облік і звітність

П.8 Порядку № 599 встановлює, що для визначення результатів власної підприємницької діяльності ПП веде протягом календарного року Книгу обліку доходів і витрат згідно з Інструкцією № 12. При цьому обов'язковому заповненню підлягають графи: «період обліку» (тобто день, тиждень, місяць, рік), «витрати на виробництво продукції», «суми виручки», «чистий дохід».

ПП повинен заводити Книгу самостійно. Вона може мати вигляд зошита, блокнота і купується самостійно самим громадянином. ПП самостійно подає до органу ДПС таку кількість Книг, яке відповідає кількості найманих працівників, які здійснюють розрахунок з покупцями. Аркуші Книги нумеруються, прошиваються, скріплюються печаткою податкового органу. Книги затверджуються підписом керівника органу ДПС або його заступником.

У разі припинення діяльності (зняття з державної реєстрації) ПП, звільнення найманого працівника без працевлаштування іншого або закінчення аркушів у Книзі вона анулюється, про що працівником податкового органу у Книзі робиться відповідний запис. Анульовані Книга залишається на зберіганні у ПП протягом 3-х років.

У Книзі, яку веде найманий працівник, повинні бути зазначені П.І.Б. платника ЄП, П.І.Б. фізичної особи, що перебуває з ним у трудових відносинах, а також серія та номер виданої довідки про трудові відносини. Найманий працівник, який здійснює продаж товару в гр. № 6 Книги вказує суму виручки за день, місяць, квартал. У разі звільнення та працевлаштування нового працівника ПП самостійно вносить до Книги відповідні записи.

ПП (наймодавець) щомісяця і за квартал на підставі Книг, які ведуть наймані працівники, заповнює свою Книгу, в графах № 3,6,7 якого підсумовує результати підприємницької діяльності ПП і його наймання. працівників за звітний період.

Звіт подається ПП до органу ДПС протягом 5 днів після закінчення звітного кварталу особисто, поштою, в електронній формі


[1] Пункт 2 Інформаційного листа ВАСУ від 02.08.10 № 1172/11/13-10.

 

[2] Див.: Кудряшова, Е. В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика [Текст] / Е. В. Кудряшова ; науч. ред. С. О. Шохин. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 32–34.

 

[3] Там само. – С. 76.

 

[4] Див.: Кудряшова, Е. В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика [Текст] / Е. В. Кудряшова ; науч. ред. С. О. Шохин. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 76–77.

 

[5] Докладніше див.: Налоги и налогообложение [Текст] / под ред. И. Г. Русаковой, В. А. Кашина. – М. : Финансы : ЮНИТИ, 1998. – С. 16–17.

 

[6] Див.: Кудряшова, Е. В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика [Текст] / Е. В. Кудряшова ; науч. ред. С. О. Шохин. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 71.

 

[7] Див.: Кудряшова, Е. В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика [Текст] / Е. В. Кудряшова ; науч. ред. С. О. Шохин. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 77.

 

[8] Див.: Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. – 1996. – № 1. – С. 100–105.

 

[9] Див.: Кудряшова, Е. В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика [Текст] / Е. В. Кудряшова ; науч. ред. С. О. Шохин. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 64–65.

 

[10]Див.: Кудряшова, Е. В. Правовые аспекты косвенного налогообложения: теория и практика [Текст] / Е. В. Кудряшова ; науч. ред. С. О. Шохин. – М. : Волтерс Клувер, 2006. – С. 68–69.

 

[11] Див.: Шепенко, Р. А. Акцизы [Текст] / Р. А. Шепенко. – М. : Дело, 2001. –
С. 57–58.

 

[12] Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів [Текст] : Закон України від 19.12.1995 р. № 481-95/ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 46. –
Ст. 345.

 

[13] Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 25.08.1998 р. № 1340 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 34. – С. 29.

 

[14] Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 26.12.2001 р. № 1724 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 52. – С. 52.

 

[15] Про ліцензування певних видів господарської діяльності [Текст] : Закон України від 01.06.2000 р. № 1775-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

 

[16] Про державне регулювання виробництва та обігу спирту етилового, коньячного та плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів [Текст] : Закон України від 19.12.1995 р. № 481-95/ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 46. – Ст. 345.

 

[17] Про затвердження Переліку органів ліцензування [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 14.11.2000 р. № 1698 // Офіц. вісн. України. – 2000. – № 46. –
Ст. 2001.

 

[18] Митний кодекс України [Текст] : від 11.07.2002 р. № 92-ІV. – Ст. 259, 262 // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 38. – Ст. 288.

 

[19] Про Порядок обліку, зберігання, оцінки конфіскованого та іншого майна, що переходить у власність держави, і розпорядження ним [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 25.08.1998 р. № 1340 // Офіц. вісн. України. – 1998. – № 34. – С. 29.

 

[20] Про порядок обліку, зберігання, оцінки вилученого митними органами майна, щодо якого винесено рішення суду про конфіскацію, передачі його органам державної виконавчої служби і розпорядження ним [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 26.12.2001 р. № 1724 // Офіц. вісн. України. – 2001. – № 52. – С. 52.

 

[21] Про митний тариф [Текст] : Закон України від 05.04.2001 р. № 2371-III. –
Ст. 1 // Відом. Верхов. Ради України. – 2001. – № 24. – Ст. 125.

 

[22] Офіц. вісн. України. – 2002. – № 14. – С. 221. – Ст. 753.

 

[23] http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=292001.

 

[24] Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 38. – Ст. 314.

 

[25] Зібр. постанов Уряду України. – 1996. – № 2. – Ст. 63.

 

[26] Офіц. вісн. України. – 2002. – № 14. – С. 221. – Ст. 753.

 

[27] Податковий кодекс України: постатейний коментар [Текст] : у 2 ч. / В. В. Білоус, Л. К. Воронова, О. О. Головашевич та ін. ; за ред. М. П. Кучерявенка. – Х. : Право, 2011. – Ч. 1. – С. 290–291.

 

[28] Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 15. – Ст. 229.

 

[29] Офіційний сайт Державного агентства земельних ресурсів України в мережі Інтернет.

[30] http://dkzr.gov.ua/terra/control/uk/publish/article?art_id=110174&cat_id=37202.

 

[31] Офіц. вісн. України. – 2002. – № 14. – С. 221. – Ст. 753.

 

[32] Уряд. кур’єр. – 2006. – № 146.

 

[33] Відом. Верхов. Ради України. – 1998. – № 46–47. – Ст. 280.

 

[34] Детальніше про земельну ділянку як об’єкт оподаткування див. коментар до ст. 270 Податкового кодексу України.

 

[35] Офіц. вісн. України. – 2010. – № 63. – Ст. 2184.

 

[36] Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

 

[37] Про систему оподаткування [Текст] : Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

 

[38] Про місцеві податки і збори [Текст] : Декрет Каб. Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 30. – Ст. 336.

 

[39] Про систему оподаткування [Текст] : Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

 

[40] Бюджетний кодекс України 08.07.2010 р. № 2456-VI [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 50 (№ 50–51). – Ст. 572.

 

[41] Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 

[42] Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 р. № 435-IV [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356.

 

[43] Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень [Текст] : Закон України вiд 01.07.2004 р. № 1952-IV // Відом. Верхов. Ради України. – 2004. – № 51. – Ст. 553 (ст. 1).

 

[44] Про оплату праці [Текст] : Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121 (ст. 3).

 

[45] Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 50 (№ 50–51). – Ст. 572.

 

[46] Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2010. – № 50 (№ 50–51). – Ст. 572 (Ст. 69).

 

[47] Про місцеві податки і збори [Текст] : Декрет Каб. Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 30. – Ст. 336.

 

[48] Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. 2768-III [Текст] // Відом. Верхов. Ради України. – 2002. – № 3. – Ст. 27.

 

[49] Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні [Текст] : Закон України від 21.03.1991 р. № 875-XII // Відом. Верхов. Ради УРСР. – 1991. – № 21. – Ст. 252.

 

[50] Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору [Текст] : Наказ Держ. податк. адмін. України від вiд 24.12.2010 р. № 1014 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 4. – Т. 2. – Ст. 234.

 

[51] Про систему оподаткування [Текст] : Закон України від 25.06.1991 р. № 1251-XII // Відом. Верхов. Ради України. – 1991. – № 39. – Ст. 510.

 

[52] Про патентування деяких видів підприємницької діяльності [Текст] : Закон України від 23.03.1996 р. № 98/96 // Відом. Верхов. Ради України. – 1996. – № 20. – Ст. 82.

 

[53] Там само.

 

[54] Там само.

 

[55] Про затвердження переліку платних побутових послуг, на провадження діяльності з надання яких придбавається торговий патент [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 29.12.2010 р. № 1258 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 7. – С. 14.

 

[56] Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 108/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – № 17. – Ст. 121.

 

[57] Про місцеві податки і збори [Текст] : Декрет Каб. Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 30. – Ст. 336.

 

[58] Про курорти [Текст] : Закон України від 05.10.2000 р. № 2026-ІІІ // Відом. Верхов. Ради України. – 2000. – № 50. – Ст. 435 (ст. 1, 7).

 

[59] Про затвердження переліку населених пунктів, віднесених до курортних [Текст] : Постанова Каб. Міністрів України від 28.12.1996 р. № 1576 // Уряд. кур’єр. – 1997.

 

[60] Про місцеві податки і збори [Текст] : Декрет Каб. Міністрів України від 20.05.1993 р. № 56-93 // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – № 30. – Ст. 336 (ст. 7).

 

[61] Про затвердження форм податкових декларацій збору за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору [Текст] : наказ Держ. податк. адмін. України від 24.12.2010 р. № 1014 // Офіц. вісн. України. – 2011. – № 4. – С. 914.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.