Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Значення знаків пріоритету. Назва і позначення знаку.

2.1 «Дати дорогу». Водій повинен дати дорогу транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі, на яку він виїжджає, а за наявності таблички 7.8 — транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі.

2.2 «Проїзд без зупинки заборонено». Забороняється проїзд перехрестя без зупинки перед розміткою 1.12 (стоп-лІнІєю). а якщо вона відсутня — перед перехрещувною проїзною частиною. Водій зобов'язаний дати дорогу транспорт ним засобам, що рухаються по головній дорозі, на яку він виїжджає, а за наявності таблички 7.8 — транспортним засобам, що рухаються по головній дорозі.

2.3 «Головна дорога». Надається право першочергового проїзду нерегульованих перехресть.

2.4 «Кінець головної дороги»

2.5 «Перевага зустрічного руху». Забороняється в'їзд на вузьку ділянку дороги, якщо це може утруднити зустрічний рух.

Водій повинен дати дорогу зустрічним транспортним засобам, що знаходяться на вузькій ділянці.

2.6 «Перевага перед зустрічним рухом». Вузька ділянка дороги, під час руху по якій водій має перевагу стосовно зустрічних транспортних засобів.

Знаки 2.1, 2.2, 2.5. і 2.6 установлюються безпосередньо перед перехрестям або вузькою ділянкою дороги, знаки 2.3, 2.4 — на початку та кінці головної дороги.

Поза населеними пунктами на дорогах з твердим покриттям знаки 2.1 І 2.2 дублюються знаком 2.1. який встановлюється на відстані 150 — 300 м. від перехрестя разом з табличкою 7.1.2.

Знак 2.2. може бути встановлено перед залізничним переїздом. Водій зобов'язаний зупинитися перед розміткою 1.12 (стоп-лінією), а коли її немає — перед знаком 2.2.

Значення заборонних знаків. Назва і призначення

Кожного знаку.3.1 «Рух заборонено». Забороняється рух усіх транспортних засобів в обох напрямках.

3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено».

3.3 «Рух вантажних автомобілів заборонено». Забороняється рух вантажних автомобілів і составів транспортних засобів з дозволеною максимальною масою понад 3.5 т. (якщо на знакові не зазначена маса) або з такою, що перевищує зазначену на знакові, а також тракторів, самохідних машин І механізмів.

3.4 «Рух з причепом заборонено». Забороняється рух вантажних автомобілів І тракторів з причепами будь-якого типу, а також буксирування механічних транспортних засобів.

3.5 «Рух тракторів заборонено». Забороняється рух тракторів, самохідних машин І механізмів.

3.6 «Рух мотоциклів заборонено».

3.7 «Рух на мопедах заборонено». Забороняється рух на мопедах І велосипедах з підвісним двигуном.

3.8 «Рух на велосипедах заборонено».

3.9 «Рух пішоходів заборонено».

3.10 «Рух з ручними візками заборонено».

3.11 «Рух гужових возів (саней) заборонено». Забороняється рух гужових возів (саней), тварин під сідлом або в'юком, а також прогін худоби.

3.12 «Рух транспортних засобів, що перевозять небезпечні вантажі, заборонено».

3.13 «Рух транспортних засобів, що перевозять вибухівку, заборонено».

3.14 «Рух транспортних засобів, що перевозять речовини, які забруднюють воду, заборонено».

3.15 «Рух транспортних засобів, маса яких перевищує ... т, заборонено». Забороняється рух транспортних засобів, у тому числі їх составів, запільна фактична маса яких перевищує зазначену на знакові.

3.16 «Рух транспортних засобів, навантаження на вісь яких перевищує ... т, заборонено». Забороняється рух транспортних засобів, у яких фактичне навантаження на яку-небудь вісь більше зазначеної на знакові.

3.17 «Рух транспортних засосав, ширина яких перевищує ... м., заборонено». Забороняється рух транспортних засобів, габаритна ширина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знакові.

3.18 «Рух транспортних засобів, висота яких перевищує ... м., заборонено». Забороняється рух транспортних засобів, габаритна висота яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знакові.

3.19 «Рух транспортних засобів, довжина яких перевищує... м.. заборонено». Забороняється рух транспортних засобів, габаритна довжина яких (з вантажем чи без нього) більша зазначеної на знакові.

3.20 «Рух транспортних засобів без дотримання дистанції..м., заборонено». Забороняється рух транспортних засобів з дистанцією між ними менше зазначеної на знакові.

3.21 «В'їзд заборонено». Забороняється в'їзд усіх транспортних засобів.

3.22 «Поворот праворуч заборонено».

3.23 «Поворот ліворуч заборонено».

3.24 «Розворот заборонено».

3.25 «Обгін заборонено». Забороняється обгін усіх транспортних засобів (крім поодиноких), що рухаються зі швидкістю менше 30 км/год.

3.26 «Кінець заборони обгону».

3.27 «Обгін вантажним автомобілям заборонено». Забороняється вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3.5 т. обганяти усі транспортні засоби (крім поодиноких, що рухаються зі швидкістю менше 30 км/год.). Тракторам забороняється обгін усіх транспортних засобів, крім велосипедів, гужових возів (саней).

3.28 «Кінець заборони обгону вантажним автомобілям».

3.29 «Обмеження максимальної швидкості». Забороняється рух зі швидкістю, що перевищує зазначену на знакові.

3.30 «Кінець обмеження максимальної швидкості».

3.31 «Зона обмеження максимальної швидкості». Забороняється у зоні (населений пункт, мікрорайон, зона відпочинку і т. ін.) рух зі швидкістю яка перевищує зазначену на знакові.

3.32 «Кінець зони обмеження максимальної швидкості».

3.33 «Подачу звукового сигналу заборонено». Забороняється користування звуковими сигналами поза населеними пунктами, крім випадків, коли без цього неможливо запобігти дорожньо-транспортній пригоді.

3.34 «Зупинку заборонено». Забороняється зупинка транспортних засобів, крім таксі, коли це пов'язано з посадкою або висадкою пасажирів, чи для виконання вимог цих Правил.

3.35 «Стоянку заборонено». Забороняється стоянка усіх транспортних засобів.

3.36 «Стоянку заборонено в непарні числа місяця».

3.37 «Стоянку заборонено в парні числа місяця».

3.38 «Зона обмеженої стоянки». Визначає територію у населеному пункті на якій тривалість стоянки обмежена незалежно від того, чи стягується за це плата. У нижній частині знака для зазначення умов обмеження стоянки може бути зображений стоянковий диск або паркометр. У відповідних випадках на знакові або додаткових табличках 7.4.1 — 7.4,7. .7,19 зазначаються дні час доби, протягом яких діє обмеження, а також його умови.

3.39 «Кінець зони обмеженої стоянки».

3.40 «Митниця». Забороняється проїзд без зупинки біля митниці.

3.41 «Контроль» Забороняється проїзд без зупинки перед контрольними пунктами (пост міліції, карантинний пост, прикордонна зона, закрита території, пункт оплати проїзду на платних дорогах тощо,).

3.42 «Кінець усіх заборон і обмежень». Визначає одночасно кінець дії усіх заборон і обмежень, що запроваджені заборонними дорожніми знаками. Не поширюється для знаків:

—на транспортні застої що рухаються за встановленими маршрутами;

—на транспортні засоби, що обслуговують громадян І підприємства, які розташовані у позначеній зоні, а також на транспортні засоби, що належать громадянам, які проживають або працюють у цій зоні. У таких випадках транспортні засоби повинні в'їжджати до позначеної зони в'їжджати з неї за найкоротшим маршрутом;

— на вантажні автомобілі, які мають похилу білу смугу на зовнішній бічній поверхні або перевозять групи людей; 3.35 — 3.38 — на таксі з увімкненим таксометром.

Для знаків 3.22—3.24 поширюється на перехрещення проїзних частин та Інші місця, перед якими встановлено один з цих знаків.

Зона знаків 3.1 — 3.15, 3.19 — 3.21, 3.25, 3.27, 3.29,3.31, 3.33 — 3.37— від місця встановлення до найближчого перехрестя за ним, а в населених пунктах, де немає перехресть — до кінця населеного пункту. Дія знаків не переривається в місцях виїзду з прилеглих до дороги територій і в місцях перехрещення (прилягання) з польовими, лісовими та іншими дорогами без покриття, перед якими не встановлено знаки пріоритету. Дія знаків 3.31 і 3.38 поширюється на всю відповідну зону.

Для знаків 3.9,3.10,3.34—3.37 поширюється лише на той бік дороги, на якому вони установлені. Для знака 3.29, що встановлений перед населеним пунктом, позначеним знаком 5.45 поширюється до цього знаку. За одночасного застосування знаків 3.36 і 3.37, час перестановки транспортних засобів з одного боку дороги на другий — з 19 до 21 год.

Зона дії знаків може бути зменшена: для знаків 3.20 і 3.33 — застосуванням таблички 7.2.1.; для знаків 3.25, 3.27,329,3.31,3.38,— установленням укінці зони їх дії відповідно знаків 3.26,3.28,3,3 0, 3.32, 3,39;

для знака 3.29 — зміною на знакові показника максимальної швидкості руху;

для знаків 3.34 — 3.37 — установленням у кінці зони їх дії дублюючих знаків 3.34 — 3.37.3 табличкою 7.2.3.

Знак 3,34 може застосовуватися разом з розміткою 1.4, знак 3,35 — з розміткою 1,10, при цьому зона їх дії визначається за довжиною лінії розмітки,

У разі заборони руху транспортних засобів і пішоходів знаками 3,5 — 3,11 на одному знакові може бути нанесено не більше трьох їх символів, розділених між собою.

Лекція _____

Тема: Наказові знаки.

План

1. Значення знаків. Назва і призначення кожного.

2. Дії водія згідно з вимогами цих знаків.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.