Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 2. Поняття підприємництва.

План.

1. Передумови здійснення підприємницької діяльності.

2. Поняття підприємницької діяльності та її ознаки.

3. Принципи підприємницької діяльності.

4. Види підприємницької діяльності.

5. Суб’єкти підприємницької діяльності. Обмеження у здійсненні підприємницької діяльності.

 

Практичні завдання.

Задача № 1. Громадяни Циганов та Норко домовились про те, що Циганов (будівельник за фахом) у період літньої відпустки зробить ремонт у квартирі Норко. На вимогу Норко між громадянами було укладено письмовий договір, який містив усі необхідні умови, в тому числі — строки, суму та порядок розрахунку. По закінченні робіт громадянин Циганов, отримавши обумовлену договором грошову винагороду в розмірі 2000 грн., сплатив певну суму прибуткового податку. Але після розгляду декларації про сукупний річний доход його було оштрафовано за те, що він займався підприємницькою діяльністю без державної реєстрації.

Питання:

1. Чи можна вважати діяльність, що нею займався Циганов, підприємництвом? Обґрунтуйте свою відповідь.

2. Які органи розглядають справи, пов’язані із порушенням порядку зайняття підприємницькою діяльністю?

Задача № 2. Державна податкова адміністрація м. Києва звернулась до АТ “Радіозавод “Маяк” з попередженням про притягнення АТ до відповідальності у зв’язку з порушенням вимог чинного законодавства. На думку податківців, порушення законодавства полягало в неодержанні ліцензії на послуги із перевезення працівників цього підприємства з роботи додому автобусом, що був спеціально придбаний заводом з такою метою.

Питання:

1. Чи вважається діяльність підприємства зі здійснення автотранспортних перевезень власних працівників господарською? Чи має це значення у ситуації, що розглядається?2. Чи потрібен спеціальний дозвіл (ліцензія) на здійснення подібних автотранспортних перевезень?

3. Чи мав право податковий орган взагалі здійснювати перевірку наявності ліцензії?

Задача № 3. Посадову особу районної податкової інспекції було звинувачено у корупції і притягнуто до відповідальності за зайняття підприємницькою діяльністю. Під час перевірки було з’ясовано, що ця особа була учасником одного з товариств з обмеженою відповідальністю (ТОВ). Працівник податкової служби заперечував проти звинувачення, посилаючись на те, що він як фізична особа — учасник ТОВ не є підприємцем. Підприємницькою діяльністю, на його думку, займався не він, а засноване за його участю ТОВ.

Питання:

1. Які особи не можуть займатися підприємницькою діяльністю? Якими нормативними актами це визначається?

2. Чи заслуговують на увагу доводи працівника податкової служби?

3. Чи змінилася б ситуація, якби зазначена особа була учасником не ТОВ, а повного товариства?

Задача № 4. Асоціація рекламних фірм уклала договір на організацію та проведення рекламної кампанії великого підприємства. Порушивши ряд умов договору, асоціація завдала рекламодавцеві значних збитків. Підприємство звернулося до господарського суду з позовом до асоціації, вимагаючи відшкодування суми збитків. Заперечуючи проти позову, юрист асоціації заявив, що причиною порушень умов договору став вихід із асоціації групи рекламних фірм, яким передбачалося доручити виконання договору, тому до них і слід пред’являти позов.

Питання:

1. Чи могла асоціація укладати від свого імені договір на проведення рекламної кампанії?

2. Хто несе відповідальність за зобов’язаннями об’єднання підприємств?

3. Яке рішення має прийняти господарський суд?

Задача № 5. На загальних зборах відкритого акціонерного товариства була сформована спостережна рада у строк, передбачений статутом АТ. Проте група акціонерів оскаржила в суді рішення загальних зборів АТ, оскільки частина членів спостережної ради не є акціонерами, а один з акціонерів (юридична особа) уповноважила свого працівника за довіреністю здійснювати повноваження в спостережній раді.

Питання:

1.Який порядок формування органів управління АТ?

2.Який статус спостережної ради АТ? Чи є вона органом управління?

3.Хто має право входити до складу спостережної ради? Чи можуть особи, які не є акціонерами, та юридичні особи — акціонери входити до спостережної ради АТ?

Задача № 6.Товариство з обмеженою відповідальністю “Крок” — акціонер товариства “Росава” подало позов до суду про визнання недійсним рішення загальних зборів АТ. У позові ТОВ зазначало, що правління АТ не дало ТОВ можливості брати участь у роботі загальних зборів АТ, посилаючись на те, що ТОВ ще не повністю сплатило вартість акцій, на які воно підписалося. У зв’язку із цим ТОВ вимагало скасування рішення і відшкодування збитків.

Питання:

1.Хто має право брати участь у загальних зборах АТ? Коли акціонер набуває права власності на акції АТ?

2.Чи єТОВ власником акцій? У який строк слід оплачувати акції емітента?

3.Яке рішення має прийняти суд?

Задача № 7. Голова правління акціонерного товариства “Неон” (він же — власник 60% акцій), зловживаючи своїм посадовим становищем, почав завдавати шкоди підприємству. Він безкоштовно або за заниженими цінами забирав зі складу товарно-матеріальні цінності, укладав невигідні для АТ договори тощо.

Питання:

1. Чи мав би право власник 60% акцій, не обіймаючи посади голови правління ВАТ, укладати договори та діяти іншим чином від імені АТ?

Який орган може відкликати членів виконавчого органу АТ (правління)? Чи матиме при цьому значення кількість акцій, що знаходяться у власності акціонера?

Що можна порадити акціонерам у ситуації, що склалася?

Задача № 8. Двоє фізичних осіб вирішили створити товариство з обмеженою відповідальністю, подавши всі необхідні документи до державної адміністрації. Але працівник органу реєстрації відмовив їм, посилаючись на ст. 63 Закону України “Про господарські товариства”, згідно з якою ревізійна комісія, що утворюється зборами учасників товариства з їх числа, повинна налічувати не менше трьох осіб.

Питання:

1.Які документи подаються для державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю?

2.Чи правомірна відмова працівника держадміністрації? Якою повинна бути мінімальна кількість учасників товариства з обмеженою відповідальністю?

3.Чи є підстави для розгляду спору в суді?

Перелік рекомендованої літератури, нормативно-правових джерел та судової практики

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Господарський кодекс України // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 462.

3. Господарський процесуальний кодекс України // ВВР України. - 2001. - № 36. - Ст. 188.

4. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 11. – Ст. 461.

5. Закон “Про цінні папери та фондовий ринок” від 23 лютого 2006 р. // ВВР України. - 2006. - № 31. - Ст. 268.

6. Закон України від 19 вересня 1991 р. № 1576-ХП “Про господарські товариства” // Відомості Верховної Ради України. – 1991. – № 49 – Ст. 682.

7. Закон України “Про акціонерні товариства” від 17 вересня 2008 р. // ВВР України. - 2008. - № 50-51. - Ст. 384.

8. Закон України від 1 червня 2000 р. № 1775-ІІІ “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” // Відомості Верховної Ради України. – 2000. – № 36. – Ст. 299.

9. Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, затв. наказом Фонду державного майна України від 30 липня 1999 р. № 1477 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 34. – С. 142.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.