Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Документування операцій з обліку відшкодування завданих збитків

 

Постачальник ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " Адреса Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Богдана Хмельницького, 92 Р/рахунок 26006002087004 в ПАТ «Укрсиббанк» МФО 313025 ЄДРПОУ 38207102   накладна
   
  № 1
   
від "01" вересня 2015 р.
 
   
Одержувач ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "
Підстава договір купівлі-продажу № 128 від 20.08.2015 р.

 

Найменування Од. виміру Кількість Ціна Сума
1. Вакуум - апарат шт. 10000,00
           
           
           
           
           
           
Всього з ПДВ (прописом) Дванадцять тисяч грн. 00 коп.___________________________________________ Разом 10000,00
  ПДВ 20 % 2000,00
  Всього з ПДВ 12000,00
   
Відвантажив(ла): ТОВ «Технолюкс» Оримав (ла): ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

 

Оригінал   Видається покупцю х   ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Державної податкової адміністрації України 21.12.2010 № 969
Включено до ЄРПН  
Залишається у продавця (тип причини)  
   
Копія (залишається у продавця)    
(Потрібне виділити поміткою "Х")      
           

ПОДАТКОВА НАКЛАДНА

 

Дата виписки податкової накладної   Порядковий номер               /      
    Продавець     (номер філії) Покупець  
Особа (платник податку) - продавець ТОВ «Технолюкс»   Особа (платник податку) - покупець ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "  
  (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)     (найменування; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи-підприємця)  
       
  (індивідуальний податковий номер продавця)   (індивідуальний податковий номер покупця)    
Місцезнаходження (податкова адреса) продавця м. Житомир, вул. Металістів, 4   Місцезнаходження (податкова адреса) покупця Житомирська обл., Овруцький р-н, м. Овруч, вул. Богдана Хмельницького, 92  
                                                                                                   

 Номер телефону   Номер телефону  
Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (продавця)     Номер свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість (покупця)    
 
Вид цивільно-правового договору    
Договір купівлі-продажу від        
Форма проведених розрахунків (вид договору) оплата з поточного рахунку_____________________________________________ (бартер, готівка, оплата з поточного рахунку, чек тощо)
                                                                                 

 

 

Розділ Дата відвантаження (виконання, постачання (оплати*) товарів/послуг Номенклатура постачання товарів/послуг продавця Одиниця виміру товару Кількість (об'єм, обсяг) Ціна постачання одиниці товару / послуги без урахування ПДВ Обсяги постачання (база оподаткування) без урахування ПДВ, що підлягають оподаткуванню за ставками Загальна сума коштів, що підлягає сплаті
20 % 0 % (постачання на митній території України) 0 % (експорт) звільнення від ПДВ**
I 01.09.15 Вакуум - апарат шт. 10000,00 10000,00          
                   
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
Усього по розділу I Х Х Х 10000,00      
II Зворотна (заставна) тара Х Х Х Х Х Х Х  
ІІІ Податок на додану вартість Х Х Х 2000,00       2000,00
IV Загальна сума з ПДВ Х Х Х 12000,00       12000,00

Суми ПДВ, нараховані (сплачені) в зв'язку з постачанням товарів/послуг, зазначених у цій накладній, визначені правильно, відповідають сумі податкових зобов'язань продавця і включені до реєстру виданих та отриманих податкових накладних.

 

  М П   Підпис (підпис і прізвище особи, яка склала податкову накладну)

 

Типова форма № 03-3

Затверджена наказом Мінстату
України від 29.12.95 р. № 352

 

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " (підприємство, організація)  
Ідентиф каційний код ЄДРПОУ Код по УКУД

 

Затверджую:

Підпис

 

"09" вересня 2015 р.

 

ном р документа дата складання код особи, яка відповідає за збереження основних засобів код виду операції
09.09.15

АКТ
списання основних засобів

Цех, відділ, дільниця, лінія Дебет Кредит Сума Сума зносу за даними переоцінки на 2014_р. по документах придбання Номер
рахунок, субрахунок код аналітичного обліку рахунок, субрах нок код аналітичного обліку інвентарний заводський
    40000,00 -

 

Код Норми амортизаційних відрахувань Устаткування Рік випуску (побудови) Дата вв дення в експлуатацію (місяць, рік) Дата початку сплати за основні засоби (місяць, рік)
рахунка та об'єкта аналітичного обліку (для віднесення амортизацій них відрахувань) норми амортизаційних відрахувань на повн відновлення на капітальний ремонт вид код
10000,00 - - верстат вересень 2014 -

 

Комісія, призначена наказом (розпорядженням) від "09" вересня 2014 р. № 1 на підставі ______ зробила огляд

верстату АТ-0332

(найменування об'єкта)

В результаті огляду комісія встановила:

1. Надійшов на підприємство 10. 08. 2014р.

2. Кількість ремонтів - на суму -

3. Маса об'єкта за паспортом 300 кг.

4. Наявність дорогоцінних металів відсутні

5. Технічний стан та причина списання переведення до складу товарів

Висновок комісії: списати

 

Додаток. Перелік документів, що додаються

 

Голова комісії Головний бухгалтер Барановська Барановська Г. Ю.

(посада) (підпис) (і., по б., прізвище)

Члени комісії Експедитор Степаненко Степаненко Ю. В.

(посада) (підпис) (і., по б., прізвище)

 

Розрахунок бухгалтерії № 3

 

від «12» вересня 2015 р.

 

Визначення залишкової вартості реалізованого верстату АТ-0332

 

Залишкова вартість ОЗ = Первісна вартість – Знос

Залишкова вартість верстату складає:

50000,00 – 10000,00 = 40000,00 (грн.)

 

Д 793 К 972 40000,00

 

 

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ № 2 Одержано банком

від “ 16 “ вересня 2015 р. “ 16 “ вересня 2015 р.

 

 

Платник ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

Код

3000,00
Банк платника Код банку ДЕБЕТ рах. № СУМА

КБ «Приватбанк» в м. Овручі


Одержувач ТОВ «Світанок»

Код КРЕДИТ рах. №

Банк одержувача Код банку

ПАТ КБ «Форум» в м. Житомирі

Сума словами

 

Три тисячі грн. 00 коп.

Призначення платежу передплата за МШП згідно накл. № 6 від 16.09.15.

ПДВ-500,00 грн.

Проведено банком

М.П. Підпис “ 16 “ вересня 2015 р.

Підпис Підпис банку

 


 

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " Типова форма N 2 КО-2

підприємство, організаціяЗатверджена наказом

Мінстату України

від 15.01.1996 р. N 51

Ідентифікаційний

 
код ЄДРПОУКод за УКУД

 

Видатковий касовий ордер

 

Номер документа Дата складання   Кореспондуючий рахунок Код аналітичного обліку Сума Код цільового призначення  
2 3 4 5 6 7 8
19.09.2015 - - 10000,00 -  

 

Видати Осіпчук Ю.В.______________________________________

прізвище, ім’ я , по батькові

 

Підстава:_під звіт для придбання молока___________________

___________________________________________________________

Десять тисяч _______________________грн. __00__коп.

прописом

 

Додаток: довіреність, Наказ керівника №57 від 19. 09. 2015 р..

 

КерівникПідписГоловний бухгалтер Барановська

Одержав Десять тисяч _______________грн. __00__коп.

прописом

19” вересня 2015 р.Підпис

За паспорт, ВС 019312, 16.06.19958 р., м. Овруч

найменування,номер, дата та місце видачі документа, який

засвідчує особу одержувача

Видав касирПідпис


                        ЗАТВЕРДЖЕНО    
                        Наказ Міністерства фінансів України
                        05 грудня 2012 року № 1276  
Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт  
                № 1 від 19 вересня 2015 року  
Найменування податкового                        
агента ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "   Звіт затверджено в сумі    
Код за ЄДРПОУ             Дев’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.  
           
Відділ     Посада                
                        (прописом)  
Цех     Професія       Керівник Підпис  
                          (підпис)  
                        "10" вересня 2014 року    
П. І. Б. Осіпчук Ю.В.                
Податковий номер (або серія і номер паспорта*)     Звіт перевірено     РОЗПИСКА. Прийнятий на перевірку від Осіпчук Ю.В.. аванс. звіт 19.09. 2014 року На суму 9500,00 грн. Документів _1_. Підпис
    Дев’ять тисяч п’ятсот грн. 00 коп.
                        "10" вересня 2014 року  
Призначення авансу Покупка цукру     Бухгалтер ______________________
                               
              Сума     Дебет Кредит Сума
Залишок попереднього авансу   0,00       9500,00
Перевитрата                      
Одержано (від кого, № та дата документа)                
1. ВКО № 1 від 19.09.2015.   10000,00            
2.                
3.                
Всього отримано   10000,00            
Витрачено           9500,00            
Залишок           500,00            
Перевитрата                      
                               
Додаток документів                    
                               
Залишок унесений у сумі 500,00 грн. за касовим ордером № 2 від 19.09.2015 р.
Перевитрата видана             платіж. дорученням      
                                 
"19" вересня 2015 року Підпис Підпис Перелік документів наведено на звороті.  
                                 
При неповерненні суми надміру витрачених коштів протягом звітного місяця, на який припадає граничний
термін повернення:                    
                                 
Сума податку = не повернута сума х ставка оподаткування
(пункт 167.1 статті 167 розділу IV Податкового кодексу України) : 100.        
                                 
Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 15 : 100.
                                 
Підпис особи, що склала розрахунок __________ Дата складання розрахунку ___________ 20__ року
                                 
Сума податку ____ (грн.) = не повернута сума ________ (грн.) х 17 : 100.
                                 
Підпис особи, що склала розрахунок ___________ Дата складання розрахунку ___________ 20__ року
                                 
З розрахунком ознайомлений: підпис   Дата    
            (прізвище, ім'я, по батькові)      
____________ * Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились      
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це      
відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті.      
                                 
                          Зворотний бік
                             
Пор. № док. Дата документа Кому, за що і на підставі якого документа заплачено Сума Дебет рахунку
19.09.2015 ТОВ «Альфа», молоко, накладна № 8 від 19.09.2015 р. 9500,00
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
    Всього 9500,00  
                                 
                                 
Підпис підзвітної особи Підпис   __19.09.2015 року  
                                     

 

                        Ідентифікаційний                  
                        код ЄДРПОУ      
                                                         
  ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "    
  (найменування підприємства (установи, організації))    
                                                         
Прибутковий касовий ордер№ 2    
                                                         
  від "_19_" вересня_ 2015 р.    
                                                         
Кореспондуючий рахунок, субрахунок Код аналітичного рахунку Сума цифрами Код цільового призначення    
 
 
 
- 500,00 - -  
                                                         
Прийнято від: Осіпчук Ю.В.  
                                                         
Підстава: повернення залишку невикористаної підзвітної суми  
Сума П’ятсот  
  грн. коп.                
      (словами)                              
                                                         
Додатки: -    
   
                                                         
Головний бухгалтер Барановська Барановська О. В.  
                    (підпис, прізвище, ініціали)  
Одержав касир   Гордієнко Гордієнко Н. В.  
                (підпис, прізвище, ініціали)  
                                                                             

 


НАКАЗ № 1

по ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат "

 

від 23 вересня 2015 р.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.