Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

До виконання контрольної роботи №1

З дисципліни «Управління персоналом»

для студентів заочної форми навчання

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №1

 

Завдання 1

Теоретичні питання:

1. Предмет та задачі курсу «Управління персоналом»

2. Планування продуктивності праці.

Завдання 2

Тестові питання

1. Тактичне планування здійснюють на термін …

а) 3-5 років;

б) 1-3 роки;

в) 1-5 років.

2. Оперативне планування здійснюють на термін …

а) до 2 років;

б) 1-2 роки;

в) до 1 року.

3. Які плани формують глобальні довгострокові цілі?

а) тактичні;

б) стратегічні;

в) оперативні;

г) генеральні.

4. Сутність принципу відповідності в підборі та розстановці кадрів полягає у наступному:

а) якості та здібності працівника повинні відповідати вимогам роботи;

б) якості та здібності працівника повинні відповідати вимогам працедавця;

в) відповідність навичок працівника вимогам клієнтів.

5. Професійна адаптація – це …

а) взаємне пристосування працівника і організації, що засноване на поступовому пристосуванні співробітника до нового колективу;

б) взаємне пристосування працівника і організації, що засноване на поступовому пристосуванні співробітника в новій професійній, соціальній та організаційно-економічній обстановці, нових умовах праці.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання

До виконання контрольної роботи №2

з дисципліни «Управління персоналом» для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №1 

Завдання 3

Практичне завдання

Визначте чисельність трудових ресурсів міста, якщо чисельність населення в працездатному віці 750 тис.чол., серед них інвалідів І та ІІ груп працездатного віку 10 тис.чол., чисельність працюючих підлітків до 16 років 15 тис.чол., працюючих осіб старше працездатного віку 55 тис.чол.

 

Завдання 4

Управлінська ситуація

Власник великої будівельної фірми з багатьма тисячами працівників та 50-ма будівельними майданчиками, принципово залишає за собою право самому приймати рішення по всіх фінансових питаннях.

Під час важливої ділової розмови з замовником увійшла секретар і попросила його підписати термінове замовлення на матеріали. Він вибачається перед відвідувачем і візує вимогу на тачку вартістю 1700 грн. При цьому він пояснює, що вимогу на жаль, не можна відкласти, оскільки тачка дійсно дуже потрібна.

Справа, яку відвідувач намагався вирішити з власником фірми, не вийшла. А своїм колегам він пояснив: "якщо на фірмі шеф самостійно вирішує такі дріб'язкові проблеми, то йому важко не зважати на думку про те, що ця фірма у фінансовому відношенні не заслуговує довіри".

Запитання:

1. Як Ви гадаєте, чому власник фірми сам вирішує фінансові питання і чи вітаєте такий стиль керівництва?

2. До чого призвела така практика на цей раз?

3. Чи не надто категоричний у своєму висновку відвідувач?

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


Завдання

До виконання контрольної роботи №1

З дисципліни «Управління персоналом»

для студентів заочної форми навчання

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №2

Завдання 1

Теоретичні питання:

1. Персонал як об’єкт управління.

2. Нормування праці та розрахунок чисельності персоналу.

Завдання 2

Тестові питання

1. Які цілі по адаптації з наведених не ставить перед собою організація:

а) зменшення стартових витрат на нового працівника;

б) скорочення плинності робочої сили серед нових працівників;

в) розвиток позитивного відношення до роботи;

г) зниження індивідуальних витрат персоналу в результаті психологічної адаптації до нового колективу.

2. Процес встановлення відповідності якісних характеристик персоналу вимогам до посади чи робочого місця – це:

а) розробка програми розвитку працівника;

б) ділова оцінка персоналу;

в) вибір місця в організаційній структурі.

3. В чому полягає планування та контроль ділової кар'єри?

а) в організації планомірного горизонтального і вертикального просування працівника;

б) в наданні працівнику робочого місця та забезпечення його необхідними предметами праці;

в) в підвищенні ефективності роботи персоналу.

4. Серія приміщень по різних посадах, що сприяє розвитку організації та особистості.

а) ділова кар'єра;

б) службово-професійне просування;

в) атестація персоналу.

5. Навчання працівників з метою засвоєння нових знань, умінь, навичок у зв’язку з оволодінням новою професією чи зміною вимог до складу та результатів праці – це:

а) підготовка кадрів;

б) перепідготовка кадрів;

в) підвищення кваліфікації.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання

До виконання контрольної роботи №2

з дисципліни «Управління персоналом» для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №2

Завдання 3

Практичне завдання

На основі наявних даних необхідно розрахувати чисельність персоналу за нормами обслуговування
Види робіт по обслуговуванню агрегату Час виконання операції, год. Кількість операцій за зміну
А
1. Завантаження 0,5
2. Контроль процесу 0,6
3. Вивантаження 0,7
Кількість агрегатів
Режим роботи двозмінний
Кількість агрегатів, що працюють в першу зміну
Кількість агрегатів, що працюють в другу зміну
Корисний фонд робочого часу 1 робітника за зміну, год. 7,5
Час на додаткові операції по обслуговуванню агрегату 1,2
Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в спискову 1,1
Результати розрахунку:    
Коефіцієнт завантаження обладнання    
Норма обслуговування    
Час на обслуговування агрегату    
Розрахункова чисельність персоналу    
Прийнята чисельність персоналу    

Завдання 4

Управлінська ситуація

У результаті вмілої організації праці працівники заводу стали працювати на 25% продуктивніше. Для того, щоб цей показник продовжував зростати, керівництво вирішило особливу увагу звернути на визначення того, якими мотивами керуються їх підлеглі. Спостереження за поведінкою останніх дозволило виявити деякі риси їх поведінки, в яких проглядають мотиваційні потреби. Так, наприклад, одні люди хочуть навчатися, вітають зміни, не люблять рутину, зате люблять невизначеність, отримують насолоду від ризику, люблять нововведення, однак, не завжди закінчують добре. А ось інші підлеглі мають давні особисті звички, люблять вдаватися у деталі, одягаються чисто й акуратно, вітають правила й точні, зрозумілі інструкції, постійно турбуються, готові захищатися, якщо їх критикують, багато працюють, при чому їм краще робити все самим, оскільки вони знають як це робити, не люблять змін і невизначеності, тому й чинять опір змінам.

Визначте, які мотиваційні потреби проглядають за рисами поведінки двох описаних в умові задачі груп підлеглих. Запропонуйте мінімум по чотири винагороди, які керівництво заводу має застосовувати до цих підлеглих.

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.
Завдання

До виконання контрольної роботи №1

З дисципліни «Управління персоналом»

для студентів заочної форми навчання


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.