Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №3

 

Завдання 1

Теоретичні питання:

 

1. Соціологія праці та організацій. Соціальні функції праці.

2. Соціалізація, профорієнтація та профадаптація персоналу.

Завдання 2

Тестові питання

 

1. Сукупність усвідомлених, соціально значимих дій, обумовлених особистою позицією, тобто розумінням власних функцій – це:

а) бажання людини;

б) поведінка людини;

в) емоції людини.

2. Процес організації та інтерпретації уявлень про навколишній світ – це:

а) ступінь сприйняття;

б) мотивації;

в) ступінь мотивації;

г) сприйняття.

3. Група людей, об’єднаних спільними цілями, що психологічно визнають один одного, мають відносну культуру та спільні цінності – це:

а) спільнота;

б) неформальна група;

в) організація;

г) колектив.

4. Група показників оцінки результативності, які характеризують загальну економічну ефективність роботи організації, не включає:

а) продуктивність праці;

б) собівартість продукції;

в) прибуток;

г) витрати на управління.

5. Група показників оцінки результативності, які характеризують соціальну ефективність роботи підрозділів управління, не включає:

а) плинність персоналу;

б) рівень трудової дисципліни;

в) надійність роботи персоналу;

г) якість праці.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання

До виконання контрольної роботи №2

з дисципліни «Управління персоналом» для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №3

 

Завдання 3

Практичне завдання

На основі даних про трудомісткість розрахувати чисельність адміністративно-управлінського персоналу, використовуючи метод Розенкранца. Результати розрахунку (проміжні та кінцеві) занесіть до таблиці
Організаційно-управлінські види робіт Кількість дій по виконанню виду робіт Час, необхідний для виконання дії, год.
А
1. Облік 0,5
2. Проведення нарад 0,6
3. Проведення співбесід 0,7
Річний фонд робочого часу одного працівника згідно контракту, год.
Коефіцієнт, що враховує витрати часу на додаткові роботи 1,4
Коефіцієнт, що враховує витрати часу на відпочинок працівників 1,1
Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в спискову 1,2
Результати розрахунку:    
Сумарний час виконання робіт    
Коефіцієнт необхідного розподілу часу    
Розрахункова чисельність персоналу    
Прийнята чисельність персоналу    

 Завдання 4

Управлінська ситуація

Вихідні дані. Ви начальник цеху (відділу). Після реорганізації вам терміново необхідно перекомплектувати кілька бригад (бюро) відповідно до свого штатного розкладу.

Постановка завдання. Яким шляхом ви підете й чому?

а) візьметьсь за діло самі, вивчите всі списки й особисті справи працівників цеху (відділу), запропонуєте свій проект на зборах колективу;

б) запропонуєте вирішувати це питання відділу кадрів — адже, це їхня робота;

в) щоб уникнути конфліктів запропонуєте висловити свої побажання всім зацікавленим особам, створите комісію з комплектування нових бригад (бюро);

г) спочатку визначите, хто буде очолювати нові бригади (бюро) і ділянки, потім доручите цим людям подати свої пропозиції по складу бригад (бюро).

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


Завдання

До виконання контрольної роботи №1

З дисципліни «Управління персоналом»

для студентів заочної форми навчання

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №4

 

Завдання 1

Теоретичні питання:

1. Соціальна політика держави та організацій.

2. Вивільнення персоналу. Види робіт при вивільнення персоналу.

 

Завдання 2

Тестові питання

 

1. Показник плинності кадрів свідчить про:

а) надійність роботи трудового колективу;

б) кваліфікованість персоналу;

в) стабільність трудового колективу.

2. Група показників оцінки результативності, які характеризують загальну економічну ефективність роботи організації, не включає:

а) продуктивність праці;

б) собівартість продукції;

в) прибуток;

г) витрати на управління.

3. Група показників оцінки результативності, які характеризують соціальну ефективність роботи підрозділів управління, не включає:

а) плинність персоналу;

б) рівень трудової дисципліни;

в) надійність роботи персоналу;

г) якість праці.

4. Атестація персоналу організації – це:

а) перевірка знань персоналу організації;

б) раціональна розстановка кадрів;

в)процедура визначення кваліфікації, рівня знань та встановлення ступеня відповідності посаді.

5. Соціалізація – це:

а) засвоєння людиною самостійно та шляхом цілеспрямованого впливу визначеної системи цінностей, досягнення певного соціального статусу в суспільстві;

б) взаємне пристосування працівника і організації, що засноване на поступовому пристосуванні співробітника в новій професійній, соціальній обстановці;

в) комплекс взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних, педагогічних заходів, спрямованих на формування покликання в суспільстві.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання

До виконання контрольної роботи №2

з дисципліни «Управління персоналом» для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №4

Завдання 3

Практичне завдання

На основі наявних даних необхідно розрахувати чисельність персоналу за нормами обслуговування
Види робіт по обслуговуванню агрегату Час виконання операції, год. Кількість операцій за зміну
А
1. Завантаження 0,2
2. Контролпроцесу 0,4
3. Вивантаження 0,6
Кількість агрегатів
Режим роботи двозмінний
Кількість агрегатів, що працюють в першу зміну
Кількість агрегатів, що працюють в другу зміну
Корисний фонд робочого часу 1 робітника за зміну, год.
Час на додаткові операції по обслуговуванню агрегату 1,5
Коефіцієнт перерахунку явочної чисельності в спискову 1,1
Результати розрахунку:    
Коефіцієнт завантаження обладнання    
Норма обслуговування    
Час на обслуговування агрегату    
Розрахункова чисельність персоналу    
Прийнята чисельність персоналу    

 

 

Завдання 4

Управлінська ситуація

Вихідні дані. Ви керівник виробничого колективу. У період нічного чергування однин з ваших робітників у стані алкогольного сп'яніння зіпсував дороге устаткування. Інший, намагаючись його відремонтувати, одержав травму. Винуватець дзвонить вам додому по телефону й із тривогою запитує, що ж їм тепер робити?

Постановка завдання. Як ви відповісте на дзвінок?

а) «Дійте відповідно до інструкції. Прочитайте її, вона лежить у мене на столі й зробіть усе, що потрібно»;

б) «Повідомте про те, що трапилося, вахтерові. Складіть акт на поломку устаткування, потерпілий нехай іде до чергової медсестри. Завтра розберемося»;

в) «Без мене нічого не робити. Зараз я приїду й розберуся»;

г) «У якому стані потерпілий? Якщо необхідно викличте лікаря».

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.

Завдання

До виконання контрольної роботи №1

З дисципліни «Управління персоналом»

для студентів заочної форми навчання

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №5

 

Завдання 1

Теоретичні питання:

1. Трудові ресурси, персонал та трудовий потенціал організації.

2. Основи організації праці.

Завдання 2

Тестові питання

1. Показник плинності кадрів свідчить про:

а) надійність роботи трудового колективу;

б) кваліфікованість персоналу;

в) стабільність трудового колективу.

2. Група показників оцінки результативності, які характеризують загальну економічну ефективність роботи організації, не включає:

а) продуктивність праці;

б) собівартість продукції;

в) прибуток;

г) витрати на управління.

3. Група показників оцінки результативності, які характеризують соціальну ефективність роботи підрозділів управління, не включає:

а) плинність персоналу;

б) рівень трудової дисципліни;

в) надійність роботи персоналу;

г) якість праці.

4. Атестація персоналу організації – це:

а) перевірка знань персоналу організації;

б) раціональна розстановка кадрів;

в)процедура визначення кваліфікації, рівня знань та встановлення ступеня відповідності посаді.

5. Соціалізація – це:

а) засвоєння людиною самостійно та шляхом цілеспрямованого впливу визначеної системи цінностей, досягнення певного соціального статусу в суспільстві;

б) взаємне пристосування працівника і організації, що засноване на поступовому пристосуванні співробітника в новій професійній, соціальній обстановці;

в) комплекс взаємопов’язаних економічних, соціальних, медичних, психологічних, педагогічних заходів, спрямованих на формування покликання в суспільстві.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.