Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок теплоізоляційного шару огороджень

 

Огородження aв ВтІм2К aз ВтІм2К åRi м2КІВт Товщина теплоизоляц. шару Коефіцієнт теплопередачі
dизтр мм dизд мм kотр ВтІм2К код ВтІм2К
1.Зовнішня стіна камер схову
2.Внутрішня стіна між камерами схову і коридором
3.Внутрішня стіна між камерами схову і служ.прим.
4.Внутрішня стіна між камерами (перегородка)
5. Покриття
6. Підлога

 

Таблиця

Конструкції огороджень

Найменування і конструкція огороджень Найменування і матеріал шару На шару di,м Коеф. теплопровідності li, ВтІмК Тепловий опір Ri м2КІВт
Зовнішня стінова панель 1.Штукатурка складним розчином по метал. сітці 2.Теплоізоляція ПСБ-С 3.Пароізоляція -- 2 шари гідроізола на бітумній мастиці 4.Зовнішній шар з важкого бетону 0,02 треба. визнач 0,004 0,140 0,98 0,05 0,30 1,86 0,020 Треба визначити 0,013 0,075 å=0,108
Зовнішня стіна (з цегли) 1. Штукатурка складним розчином по метал. сітці 2. Теплоізоляція ПСБ-С 3. Пароізоляція-2шару гідроізолу на бітумній мастиці 4. Штукатурка цементно-піщана 5. Кладка цегляна на цементному розчині 6. Штукатурка складним розчином 0,02 треб. визн. 0,004 0,20 0,500 0,020 0,98 0,05 0,30 0,93 0,81 0,93 0,020 треб. визн. 0,013 0,022 0,469 0,022 å=0,546
Покриття охолоджуваних приміщень 1.5 шарів гідроізолу на бітумній мастиці 2. Стяжка з бетону по метал. сітці 3. Пароізоляція (шар пергаміну) 4. Плитна теплоізоляція ПСБ-С 5. Залізобетонна плита покриття 0,012 0,040 0,001 треб. визн. 0,035 0,3 1,86 0,15 0,05 2,04 0,040 0,022 не врах. 0,017 å=0,079
Підлога камер схову 1.Монолітне бетонне покриття з важкого бетону 2. Армобетона стяжка 3. Пароізоляція (1шар пергаміну) 4. Плитна теплоізоляція ПСБ-С 5. Цементно-піщаний розчин 6. Ущільнений пісок 7. Бетонна підготовка з ел. нагрівання. устр. 0,040 0,080 0.001 треб. визн. 0,025 1,35 1,86 1,86 0,15 0,05 0,98 0,58 0,022 0,043 не врах. --- 0,026 2,338 å=2,43
Підлога охолоджувальних приміщень tкам 0 1.Монолітне бетонне покриття з важкого бетону 2.Армобетонна стяжка 3.Керамзитобетонна стяжка. 4.Засипний теплоізоляційний матеріал(керамзитовий гравій) 5. Насипний грунт 6. Бетонна підготовка М100 7. Грунт основи 0,050 0,080 0.001 потре. визн. 0,100 --- 1,86 1,86 0,15 0,13 2,04 --- 0,027 0,043 не врах --- -- не врах.
Перегородка між камерами 1.Штукатурка складним розчином по метал. сітці 2.Теплоізоляція ПСБ-С 3.Пароізоляція -- 2 шари гідроізола на бітумній мастиці 4.Зовнішній шар з важкого бетону 0,02 треба визнач 0,004 0,080 0,98 0,05 0,30 1,86 0,020 0,013 0,043 å=0,077
Внутрішня стінова панель 1. Панель з керамзитобетону (r=1100кгІм3) 2.Пароізоляція – 2 шара гідроізолу на бітумній мастиці 3. Плитна теплоізоляція ПСБ-С 4.Штукатурка складним розчином по метал. сітці 0,240 0,004 треб. визн. 0,020 0,47 0,30 0,05 0,98 0,51 0,013 0,020 å=0,543

Будівельно-ізоляційні конструкції стор.20-28 Л.1Тепловий розрахунок

Теплоприпливи через огородження розраховуємо по формулі:

Q1=Q + Q1с

Q =кд F( tз- tв) 10 -3

Q1с =кд F∆tс 10 -3

де кд – дійсний коефіцієнт теплопередачи огородження, Вт/мК

∆tс - надлишкова різниця температур , що характеризує дію

сонячної радіації в літню пору , С

Усі розрахунки зводимо до табл.

 
 


Таблиця

Розрахунок теплоприпливів в камеру №1

Огородження
ПнНС
ПдВС
ПдВС
ЗНС
СВС
Перекриття
Підлога
Всього

При розрахунку теплоприпливів через підлогу по зонам використовуємо формулу:

де = 0,47 ( 1 зона)

0,23 ( 2 зона)

0,12 ( 3 зона)

0,07 (4 зона)

Усі розрахунки зводимо до табл.

Таблиця

Розрахунок теплоприпливів через підлогу по зонам в камеру №

Номер зони Fзони , м2 , Вт/м2К

Теплоприпливи від вантажів при холодильній обробці розраховуємо по формулі:

Q2=Q2пр+Q2тар

Теплоприплив від термічної обробки продуктів

Q2пр=М∆і

де М- добове надходження продукту в камеру, т/добу.

∆і - ентальпія початкової і кінцевої температури продукту, Дж/кг

- тривалість холодильної обробки продукту, ч

1000 – коефіцієнт переводу із тон у кг

3600 – коефіцієнт переводу із годин у секунди

Теплоприплив від тари

Q2 тар=Мтар Стар( t1 –t2)

де Мтар - добове надходження тари, т/ добу

Стар - питома теплоємкість тари , кДж / (кг К)

t1, t2 - температура тари до надходження в камеру і після термообробки, ° С

Всі розрахунки зводимо в табл.

Таблиця

Теплоприплив від зовнішнього повітря:

Q3=Mвзз - ів)

де Мвз- масова витрата вентиляційного повітря, кг/с

із , ів – питома ентальпія зовнішнього повітря та повітря в камері, кДж/кг

Всі розрахунки зводимо в табл.

Таблиця


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.