Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тепловий розрахунок і добір компресора

Розрахунок одноступінчатого компресору:

Питома масова холодопродуктивність холодильного агента:

qо =h1– h4

Масова витрата пару

Мд = Qо/qо

де Qо - навантаження на компресор з обліком витрат, кВт

Дійсна об'ємна подача

Vд = mд v1

де v1- питомий обсяг усмоктуваного пару, м3/кг

Коефіцієнт подачі компресору:

l=lі lw1

Індікаторний коефіцієнт подачі компресору

Коефіцієнт невидимої витрати компресору

Теоретична об'ємна подача

Vт = Vд/λ

Питома об¢ємна холодопродуктивність в робочих умовах:

qu =qо/u1

Адіабатна потужність:

Na=mд(h2 –h1/)

Індикаторний коефіцієнт корисної дії:

hі=lw/+bto, b=0,001

Індикаторна потужність:

Ni=Na/hі

Потужність тертя:

Nтр=VтРтр , Ртр=50-60 Н

Ефективна потужність:

Nе=Nі+Nтр

Потужність на валу двигуна:

Nдв=(1,1¸1,12)Nе/hп

Ефективна питома холодопродуктивність, чи холодильний коефіцієнт:

eе=Qo/Ne

Тепловий поток в конденсаторі:

Qk=mд(h2-h3)

По Vтпо каталогу підбираємо марку і кількість компресорів

Розрахунок двоступінчатого компресору:

Розрахунок ступеню низького тиску:

Питома масова холодопродуктивність холодильного агенту:

qо =h1–h6/

Дійсна маса всмоктує мого пару:

М2 = Qо/qо

де Qо - навантаження на компресор з врахуванням витрат, кВт

Дійсна об¢ємна подача:

Vд = m1 u1

Індикаторний коефіцієнт подачі:

Коефіцієнт невидимої витрати

lw/опр - для безкрейцкопфних компресорів

або

lw/о/(Тпр+26) - для крейцкопфних компресорів

Коефіцієнт подачі:

l=lі lw/

Теоретична об¢ємна подача:

Vт цнд = Vд/λ

Адіабатна потужність:

Na цнд=m12 – і1/)

Індикаторна потужність:

Ni=Na/hі

Потужність тертя:

Nтр=VтРтр

Ефективна потужність:

Nе=Nі+Nтр

Потужність двигуна:Nдв=(1,1¸1,12)Nе/hп

Розрахунок ступеню високого тиску:

Кількість рідини до першого дроселювання, необхідна для проміжного охолодження пару:

m/=m1(h2-h3)/( h3/-h5//)

Кількість рідини до першого дроселювання, необхідна для охолодження рідини в змійовику:

m//=m1(h5-h6)/(h3/-h5//)

Кількість пару, засмоктує мого циліндром високого тиску:

m=m1+m/+m//

Дійсна об¢ємна подача:

Vд = m u3

Індикаторний коефіцієнт подачі:

Коефіцієнт невидимих витрат:

lw/прк - для безкрейцкопфних компресорів

або

lw/пр/(Тк+26) - для крейцкопфних компресорів

Коефіцієнт подачі:

l=lі lw/

Теоретична об¢ємна подача:

Vт цвд = Vд/λ

Адіабатна потужність:

Na =m(і4 – і3)

Індикаторний ККД:

hі=lw/+btпр

Індикаторна потужність:

Ni=Na/hі

Потужність тертя:

Nтр=Vт цвд ртр

Ефективна потужність:

Nе=Nі+Nтр

Потужність двигуна:

Nдв=(1,1¸1,12)Nе/hп

Ефективна питома холодопродуктивність всієї двоступінчатої машини:

eе=Qo/(Ne цнд +Ne цвд)

Тепловий потік в конденсаторі:

Qk=m(h4-h5)

По VТ по каталогу підбираємо марку і кількість компресорів

Таблиця

Технічні характеристики компресорів

Показник Марка компресору
Холодопродуктивність,кВт tо=-15; tк=30˚С
Вживана потужність, кВт tо=-15; tк=30˚С
Кількість зарядженого масла ХА-30; ХА-23 кг
Об¢ємна витрата охолоджуючої води м3
Теоретична об’ємна холодопродуктивність КМ Vкм м3
Потужність електричного двигуна кВт
Частота обертання, с-1
Габаритні розміри мм. довжина ширина висота маса, кг
Умовний діаметр трубопроводів, мм на вході х/а на виході

Тепловий розрахунок і добір конденсаторів

Площа поверхні конденсатора, що передає тепло

де Qk - сумарний тепловий потік у КД від усіх груп компресорів,кВт

k - коефіцієнт теплопередачі конденсатора, Вт/м2 К

- cередня логарифмічна різниця температур між конденсуючимся X/A й охолоджуючим середовищем, ° С

Середня логарифмічна різниця температур

Витрата охолоджуючої води, що надходить на КД

де Qk - сумарний тепловий потік у КД від усіх груп компресорів, кВт

Cв - питома теплоємність води, Св =4,19 кДж/кг К

рв - густота води, рв = 1000 кг/м3

2 - tв1-підігрів води в КД, °С

Підбираємо конденсатори

Таблиця

Характеристики конденсатора

Марка
Площа внутрішньої тепло передаючої поверхні, м2
Габаритні розміри, мм
Діаметр кожуха
Довжина
Ширина
Висота
Кількість труб
Довжина труб
Умовний діаметр трубопроводів
Вода (вхід та вихід)
Вхід ХА
Вихід ХА
Об’єм міжтрубного простору, м2
Об’єм трубного простору, м2
Маса, кг

По витраті охолоджуючої води підбираємо консольні насоси ( робочі і запасні).

Характеристику конденсаторів зводимо до табл.

Таблиця


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.