Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Характеристика водяних та розсільних насосів

Показник Марка
Частота обертання, хв.-1
Подача, м3
Повний напір, м
ККД
Потужність електродвигуна, кВт

Розрахунок і добір камерного устаткування

Розрахунок і добір батарей і повітроохолоджувачів :

де Qоб. - сумарне навантаження на камерне устаткування визначена тепловим розрахунком, кВт

k - коефіцієнт теплопередачі приладу охолодження Вт/ м2К

- Різниця температур між киплячим XA і повітрям у камері

Всі розрахунки зводимо в табл.

Таблиця

Характеристика батарей

Марка Показник
Умовне позначення
Розміри, мм довжина висота шаг труб
Кількість труб
Площа охолоджуючої поверхні (м2) при шагу ребер

Таблиця

Розрахунок повітроохолоджувачів

Камера № Qо, кВт to, °С , °С К, Вт/м2К F, м2 Повітроохолод жувач Кількість

Таблиця

Характеристики повітроохолоджувачів

Марка
Площа теплопередаючої поверхні, м2
Холодопродуктивність, кВт
Місткість по аміаку, дм3
Шаг ребер, мм
Потужність електродвигуна, кВт
Маса, кг

 


Розрахунок та вибір допоміжного устаткування

Лінійний ресивер

а) в насосно-циркуляційних системах з верхньою подачею аміаку

Vл.р.=

де Vисп – місткість випарювальної системи, м3

б) в насосно-циркуляційних системах з нижньою подачею аміаку:

Vл.р.=

Підбираємо лінійний ресивер по Vл.р

Розраховуємо циркуляційний ресивер за формулою:

Vц.р. = ( VбК1.+VвозК23 К4 К5 К6 К7

Всі розрахунки зводимо до табл..

Таблиця

Коефіці єнт Що враховує В насосно-циркуляційних системах В без- насосних схемах
при нижній подачі при верхній подачі
К1 Заповнення труб батарей 0,7 0,25 0,7
К2 Заповнення труб повітроохолоджувачів 0,7 0,5 0,7
К3 Кількість аміаку, викидуємого з приборів охолодження 0,3 - 0,3
К4 Місткість колекторів і трубопроводів 1,2 1,2 1,1
К5 Робоче заповнення ресиверів для забезпечення стійкої роботи насосів: горизонтальних вертикальних 1,25 1,55 1,25 1,55 1,05 1,2
К6 Допустиме заповнення ресиверів горизонтальних вертикальних 1,25 1,45 1,25 1,45 1,25 1,45
К7 Запас місткості 1,2 1,2 1,2

Характеристику ресиверів зводимо до табл..Таблиця

Характеристика ресиверів

Марка
Розміри, мм
D х S
L
Діаметри патрубків
d1
d2
Dy
Місткість, м3

Аміачний насос

Розраховуємо об¢ємну подачу аміачного насосу:

Va=muжа

де т – масова витрата хладагента, кг/с

uж - питомий об¢єм рідкого холодильного агенту, м3/кг

а – кратність циркуляції хладагенту, кг/с

Таблиця

Характеристика аміачних насосів

Показник Марка
Подача, м3/год
Напір, м ст.. рідкого аміаку
Число ступенів
Частота обертання, с-1
Потужність, кВт

Дренажний ресивер розраховуємо за формулою:

Vдр=1,5(Vб + Vвоз)

де Vб - місткість батарей самої крупної камери, м3

Vвоз – місткість повітроохолоджувачів данної камери, м3

Мастилозбірник.

Мастилозбірники призначені для перепуску в них мастила з апаратів і наступного виділення мастила із системи при низькому тиску. Підбираємо маслозбірники кожну температуру кипіння по діаметру нагнітаючого патрубку компресору.

Характеристику маслозбірників зводимо до табл.

Таблиця

Характеристика маслозбірників

Марка
Розміри, мм
D х S
Н
d1
Місткість, м3
Маса, кг

Проміжна судина

Проміжна судина призначена для переохолодження рідкого ХА та перегріву пару ХА. Підбирають проміжні судини за діаметром всмоктую чого патрубку компресору ступеню високого тиску.

Характеристика проміжної судини представлена в табл.

Таблиця

Характеристика проміжної судини

Марка
Розміри, мм
D х S
Н
В
Діаметр умовного проходу патрубків, мм
D
d1
d2
d3
Місткість, м3
Площа зовнішньої поверхні змійовика, м2d1
Маса, кг

Розрахунок і підбір систем зворотного водопостачання

Площа поперечного перетину

Fп.с. =

де - теплове навантаження на систему зворотного водопостачання, кВт

- питоме теплове навантаження на 1м2 поперечного перетину насадки в системі зворотного водопостачання

Таблиця


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.