Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Та трудомісткістю виконання операції

№№ п/п Найменування операції Найменування ЗТО Трудомісткість виконання і-тої операції ТП Тшт і, н/год Кількість одночасно працюючих ОВР на і-тій технологічній операції ТП р0, чол. Розряд робіт
           
           
Всього        

 

Таблиця 2

Розрахунок ефективного фонду часу роботи ЗТО

№№ п/п Показники Одиниці виміру Величина показника на 2015 рік
1. 2. 3. 4.
Номінальний фонд (Фн) робочого часу підприємства (цеху, дільниці) Години
Зупинки та перерви, які плануються на ремонт обладнання, по технічним причинам: (2% від Фн) 2004 ´ 2% = 40 Години
Ефективний фонд робочого часу обладнання (Фд) в одну зміну Фд = 2004 – 40 = 1964 Години

* Примітка. Рекомендовані Міністерством праці та соціальної політики України на відповідний рік.

Таблиця 3

Технічні характеристики обладнання*

 

Найменування обладнання Потужність електродвигуна, кВт Витрати повітря, м3 /год. Група ремонтної складності
1. 2. 3. 4.
       
       

 

* Примітка. Дивись методичний посібник «Нормативи авіаційної галузі», с. 34, 35, 41, 43, 44, 48, 49, 50, 54, 57, 59, 60, 61, 70, 74, 75, 83, 108, 109, 110, 111, а також додаток 4.

Таблиця 4

Розрахунок необхідної кількості обладнання ЗТО*

Найменування ЗТО Трудомісткість, виконання і-той операції ТП н/год. Коефіцієнт виконання норм, Kв.н. Ефективний фонд роботи ЗТО, Фд, год. р0, чол Кількість ЗТО , шт Коефіцієнт завантаження, ЗТО Кзав Вартість ЗТО
На одиницю, Тшт і На річну програму, Тріч Ср Спр Одиниці Всього
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
                     
Всього               Kз.о.ср =    

 * Примітка. На дільниці використовується малоцінний інструмент. Наприклад: набір слюсарних інструментів, тепловідводи, шило, екстрактори, електроніж, лупа, фен.

 

 

Визначення чисельності основних, допоміжних робітників і спеціалістів

Розрахунок чисельності основних виробничих робітників (Росн) проводиться окремо по кожній професії і розряду, виходячи з трудомісткості робіт за рік, за формулою:

,

 

де Тшт — трудомісткість робіт по професії та розряду, нормо годин (див. табл..1);

А — річна програма, штук;

Фдp — ефективний фонд часу одного працівника, годин (табл. 5);

Kвн — плановий коефіцієнт виконання норм.(Kвн = 1,2)

 

Розрахункову чисельність основних робітників по кожній професії округлюють у більшу або меншу сторону за правилами округлення і одержують прийняту чисельність основних робітників.


Таблиця 5

Розрахунок ефективного фонду робочого часу одного працюючого

№№ п/п Показники Одиниці виміру Величина показника на 2015 рік
1. 2. 3. 4.
Кількість календарних днів за рік Дні
Кількість неробочих днів*, всього, в тому числі · суботи · неділі · свята Дні   Дні Дні Дні  
Кількість робочих днів в кожному році 365 – 114 = 251 Дні
Тривалість робочої зміни Години
Години, на котрі скорочуються передсвяткові дні, 4 днів по 1 годині Години
Номінальний фонд робочого часу Фн = 255 ∙ 8 – 4 = 2004 годин Години
Неявка на роботу, всього (9,2%). В тому числі: · чергові та додаткові відпустки (6,4%); · відсутність по хворобі (1,5%); · інші неявки, дозволені законом (1,3%); · неявки з дозволу адміністрації (похорону, весілля) – тільки по факту; · прогули – тільки по факту; Години ---- ---- ----
Ефективний фонд робочого часу одного працюючого (Фдр) (Фдр) = 2004 – 184 = 1820 Години
Коефіцієнт використання робочого часу (Фдр/Фн) 1820 / 2004 = 0,91 коеф. 0,91

 

Таблиця 6

Відомість основних виробничих робочих по дільниці

 

№ операції Найменування професії Розряд Чисельність, чол. За розрядами
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
                   
                   
Всього              

 

Кількість допоміжних робітників (Рдоп) на дільниці складає 20% від чисельності основних виробничих робочих:

.

До допоміжних робітників належать: черговий електрик, слюсар-налагоджувальник, слюсар-ремонтник, контролер ВТК, прибиральник, вантажник, кранівник тощо.

Кількість спеціалістів (Рспец) складає 6… 12% від загальної чисельності (РОВР) та допоміжних робочих (Рдоп) та розраховується за формулою:

 

Рспец = (0,06…0,12) · (РОВР + Рдоп).

 

У якості спеціалістів прийнято:

– розпорядник робіт;

– плановик;

– майстер (1 чол. на кожні 25 чол. ОВР);

– старший майстер (1 чол. на кожні 35 чол. ОВР);

– технолог.

 

Визначення фонду зарплати основних виробничих, допоміжних робочих і спеціалістів

При розрахунку встановлюємо для основних робітників відрядно-преміальну оплату, для допоміжних — погодинно-преміальну.

Фонд тарифної зарплати основних робітників визначається на основі трудомісткості виробничої програми та годинних тарифних ставок за відповідними розрядами робіт:

Зт = ТрічТст,

 

де Тріч — трудомісткість виробничої програми Тріч = ТштА (год);

Тст — відрядна годинна тарифна ставка відповідно розряду базового підприємства (табл. 7).

Таблиця 7

Годинні тарифні ставки виробничих робітників


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.