Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Витрати на ремонт та утримання обладнання

–– Витрати на ремонт та утримання обладнання визначаємо за формулою:

Р = Кр · Грт · Срт · Ц · Спр · Ашт / Фд · Квн,

 

де Кр — коефіцієнт, враховуючий вартість ремонту та утримання, Кр = 1,3;

Грт — група ремонтної складності обладнання (табл. 3);

Срт — вартість одиниці ремонтної складності (84 грн);

Ц — час виконання операції технологічного процесу з урахуванням нормативного коефіцієнта завантаження обладнання Ц = 0,8 · Тшт;

Спр — кількість прийнятого обладнання (табл. 4, гр.. 8);

Ашт — річна програма;

Фд — дійсний річний фонд роботи обладнання (табл. 2);

Квн — коефіцієнт виконання норм, Квн = 1,2.

 

Вартість електроенергії

–– Вартість електроенергії визначаємо за формулою:

 

Ее = Кз.ср · W·Сел ·Тшт·Спр · Ашт / Квн,

 

де Кз.ср — коефіцієнт середнього завантаження обладнання (табл. 4, гр.9);

W — потужність електродвигуна, КВт (табл. 3);

Сел — вартість одиниці електроенергії (за 1 кВТ/год. 1,23 грн.);

Тшт — час роботи обладнання при виконанні операції, год.

Вартість стиснутого повітря

–– Вартість стиснутого повітря визначаємо за формулою:

 

Еп = Qп · Сп · Тшт· Спр · Ашт / Квн,

 

де Qп — витрати стиснутого повітря при роботі обладнання, м³/год (табл. 3).

Сп — вартість стиснутого повітря (за 1м³ = 0,065 грн./м³).

Амортизаційні відрахування

–– Амортизаційні відрахування визначаємо за формулою:

 

Ао = ОС · Но /100,

де Ао — амортизаційні відрахування;

ОС — вартість обладнання (табл. 4, гр. 11);

Но — норма амортизації по групах основних засобів.

Норма амортизації — це розмір щорічних амортизаційних відрахувань від вартості основних засобів. Норма амортизації виражає долю основних засобів (у відсотках на рік), яка повинна бути перенесена на виготовлену продукцію на протязі року.Визначається норма амортизації Но у відсотках на рік за формулою:

Ол — ліквідаційна вартість, грн. Приймаємо як 1% від Ос.

Там — мінімально допустимі строки корисного використання основних засобів, років. З урахуванням формули Но = 0, 99 / Там , тоді А = 0,99 · Ос / Там.

 

З 2011 року класифікація груп основних засобів та мінімально допустимі строки корисного використання відповідно Податкового кодексу України такі:

Група 3 — будівлі: Там = 20 років;

— споруди: Там = 15 років;

— передавальні пристрої: Там = 10 років.

Група 4 — машини та обладнання: Там = 5 років, з них: електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, телефони (в тому числі, стільникові), мікрофони і радіо, вартість яких перевищує 2500 гривень: Там = 2 роки.

Група 5 — транспортні засоби: Там = 5 років.

Група 6 — інструменти, прилади, інвентар (меблі): Там = 4 роки.

Група 9 — інші основні засоби: Там = 12 років.

Виконані розрахунки заносимо в таблицю 13.

Таблиця 13

Кошторис на утримання та експлуатацію обладнання

№№ п/п Статті витрат Сума, грн. Примітка
1. 2. 3. 4.
1. Витрати на ремонт та утримання обладнання   Р
2. Вартість електроенергії   Ее
3. Вартість стиснутого повітря   Еп
4. Амортизаційні відрахування   Ао
5. Знос, утримання та ремонт малоцінного інструмента, інвентарю    
6. Інші витрати (1 + 2 + 3 + 4 + 5) · 5%    
Всього   Ео

 

Витрати на утримання і експлуатацію ЗТО включаються в собівартість виробів прямо пропорційно основній заробітній платі основних виробничих робітників

Розрахунок кошторису загальновиробничих витрат проводиться за номенклатурою статей витрат і заносимо в таблицю 14.

 

Таблиця 14

Кошторис загальновиробничих витрат

№№ п/п Статті витрат Показники Сума, грн.
1. 2. 3. 4.
1. Витрати на утримання будівель і споруд* – витрати на електроенергію для освітлення*;  
    – витрати на тепло*;  
    – витрати на воду для побутових потреб*  
2. Амортизація будівель і споруд Абуд.спор = S · Вплош · На/100  
3. Заробітна плата допоміжних робітників і спеціалістів Таблиці 10 (гр. 10) Таблиці 11 (гр. 5)  
4. Відрахування на єдиний внесок Таблиці 10 (гр. 11) Таблиці 11 (гр. 6)  
5. Інші витрати (1 + 2 + 3 + 4) · 5 %  
Всього   ЕЗВВ

 

*Примітка:

– витрати на електроенергію для освітлення –– 88 330 грн.;

– витрати на тепло –– 36 158 грн.;

– витрати на воду для побутових потреб –– 120 грн.

Абуд.спор = S · Вплош · На/100,

де Вплош –– вартість одного м2 площі –– 7 000 грн./;

S – виробнича площа –– від 100-140 м2

На – норма амортизації – 10%.

 

Загальновиробничі витрати включаються в собівартість виробів прямо пропорційно основній заробітній платі основних виробничих робітників

.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.