Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Витрати на конструкційні матеріали

До розрахунку беруться витрати, представленні у вигляді полімерних композиційних матеріалів (МПКМ), стосовно до окремих складових частин із ПКМ, що входять до конструкції в таблиці 15.

 

Таблиця 15

Витрати ПКМ на ________________

№ п/п Найменування складової частини із ПКМ Найменування ПКМ Ціна ПКМ, грн./кг Вага однієї одиниці складової частини, кг* Витрати на матеріал для виготовлення однієї складової частини із ПКМ, грн. Витрати на матеріал для виготовлення річної програми складових частин із ПКМ, грн.
             
             
Всього         МПКМ =

 

* Примітка

Дані згідно із специфікацією до складального креслення авіаційної конструкції.


4.7. Розрахунок калькуляції собівартості _______________

 

В даному розділі на основі виконаних попередніх розрахунків складається калькуляція собівартості одиниці продукції.

Таблиця 16

Калькуляція собівартості __________________

№ п\п Статті витрат Методика розрахунку Сума, грн.
1. Сировина і основні матеріали МПКМ = МПКМ/А  
2. Основна з/плата основних (виробничих) робітників Зосн ОВР = З осн ОВР /А  
3. Додаткова заробітна плата (виробничих) робітників Зд ОВР = Зд ОВР /А  
4. Відрахування на єдиний внесок Зєсв ОВР = Зєсв ОВР /А  
5. Витрати на утримання і експлуатацію устаткування ЗТО Ео = % Ео ·Зосн ОВР /100%  
6. Загальновиробничі витрати ЗВВ = % ЗВВ ·Зосн ОВР /100%  
7. Адміністративні (загальногосподарські) витрати АВ = 1,1 ·Зосн ОВР  
8. Виробнича собівартість Свир = МПКМ+ Зосн ОВР+ ЗдОВР + Зєсв ОВР + Ео + ЗВВ  
9. Витрати на збут (позавиробничі витрати) ВЗ = 3-5% · Свир  
10. Повна собівартість Спов = Свир + ВЗ  
11. Плановий прибуток від реалізації продукції ПП = 0,2 · Спов  
12. Ціна одного виробу без ПДВ Цбез ПДВ = Спов + ПП  
13. ПДВ ПДВ = 0,2 · Цбез ПДВ  
14. Відпускна ціна Цвід = Цбез ПДВ + ПДВ  

 Показники, що характеризують фінансову діяльність підприємства

 

Показники, що характеризують фінансову діяльність підприємства, собівартість реалізованої продукції, прибуток та рентабельність продукції наводяться в таблиці 17.

Таблиця 17

Показники, що характеризують фінансову діяльність підприємства

№ п/п Найменування показників Одиниця виміру Величина показника Примітка
1. Собівартість реалізованої продукції грн.   РПр = РПр · ЦбезПДВ
2. Прибуток від реалізації продукції грн.   ПРРПр = СРПр · 0,2
3. Рентабельність продукції %  

*Примітка:

РПр·–– реалізована продукція (РПр = А + 1).

 

Техніко-економічні показники роботи дільниці

 

Техніко-економічні показники роботи дільниці наводяться в таблиці 18.

 

Таблиця 18

Техніко-економічні показники роботи дільниці

№№ п/п Найменування показників Одиниці виміру Кількість Примітка
1. 2. 3. 4. 5.
1. Річна програма випуску шт.   Річна програма Ашт
2. Трудомісткість річної програми н/год.   Таблиця 8, гр. 4
3. Технологічна собівартість річного випуску грн.   Таблиця 12
4. Чисельність працюючих, всього осіб   Таблиця 10
4.1 в тому числі основних робітників осіб   Таблиця 10
5. Річний фонд зарплати дільниці грн.   Таблиця 10 (гр 6)
6. Середньомісячна зарплата по дільниці грн.   Таблиця 10
7. Собівартість одного виробу грн.   Таблиця 16 (рядок 3/рядок 1)
8. Продуктивність праці основних робітників Пшт шт.   Таблиця 14 (рядок 1/рядок 4.1)
Пгод год   Таблиця 14 (рядок 2/рядок 4.1)
9. Процент зростання продуктивності праці %  

ВИСНОВКИ

 

В курсовій роботі було проведено техніко-економічні розрахунки прийнятої виробничої дільниці. Розраховані основні комплексні показники, що обумовлюють ефективність впровадження запропонованої технології.

За результатами проведених розрахунків на дільниці працює _____ чол., та функціонує _______ одиниць ЗТО.

Середньомісячна заробітна плата складатиме _______ грн.

Повна собівартість виготовлення___ грн. і виробнича ____ грн.

Використання сучасних високопродуктивних ЗТО та зниження трудомісткості виготовлення призвело до значної річної економії та зростання продуктивності праці на ______ %.

 

По техніко-економічним показникам можна судити про переваги процесу свердління, клепання, зварювання, склеювання з використанням обладнання порівняно з ручним пневмоінструментом і використання клепальних автоматів, напівавтоматів, автоклавів в порівнянні з пресами одиночного та групового клепання, свердління тощо

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.