Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Підхід “довільного розподілу обов’язків” у групових проектах

Порада Тафта: поважайте свою аудиторію, використовуючи паперові тези, що ефективніше представляють дані і факти.

Допомога викладачеві у написанні ефективних маркетингових планів студентами

Як показала практика багатьох викладачів курсу з основ маркетингу, вони самі потребують допомоги, навчаючи студентів, як краще писати маркетингові плани, удосконалювати самонавчання і загалом полегшувати собі життя. Ці поради покликані допомогти викладачам і вони стосуються (1) детальної структури маркетингових планів; (2) можливих лекцій з порадами щодо написання маркетингових і бізнес-планів; (3) елементів завдання “Написання вашого маркетингового плану” до кожного розділу підручника «Маркетинг» (починаючи з 2-го українського видання).

Детальна структура маркетингового плану

Коли ми лише починали використовувати практику написання студентами планів у курсі основ маркетингу, то демонстрували студентам зразки справжніх планів, пропонували їм вивчати ці плани і вибирати структуру і формат до вподоби. І дійшли до висновку: Провал!! Неправильно!! Нерозумно!!

Ми змінили тактику і запропонували студентам використовувати структуру, наведену в Додатку А до підручника „Маркетинг” (стор. 88-101 2-го - 4-го українських видань). Це супроводжувалося зауваженнями на кшталт таких: “Додаток: Створення ефективного маркетингового плану” поєднує в собі приклади і поради, запропоновані значною кількістю книг. Намагайтеся застосувати всю свою творчість і красномовність, уміння аналізувати. При цьому, викладаючи дані, не дуже турбуйтеся про структуру. Коли ваш роботодавець попросить написати маркетинговий план, це стане хорошим відправним пунктом, оскільки формат самого документа у цій організації може бути дещо іншим”. Цей додаток повинен (1) значно покращити якість написання студентських планів і (2) полегшити життя викладачам, які застосовують написання маркетингових планів як завдання для студентів.Щоб зробити життя студентів простішим, ми навели низку порад у вступній частині додатку А «Створення ефективного маркетингового плану» до підручника (стор. 83-87). Викладачі можуть використовувати їх, модифікуючи окремі поради чи загалом увесь матеріал на свій розсуд. Ці поради розкривають деталі кожної частини маркетингового плану, дотримуючись структури, поданої в Додатку підручника. Іншим корисним матеріалом можуть стати завдання до кожного розділу “Створення вашого маркетингового плану.” Примітки, наведені на полях плану у Додатку А, поділено на дві категорії:

1. Примітки, що стосуються суті плану (виділено синім кольором). Вони пояснюють значення певного складника, містять аргументи на користь його включення до маркетингового плану, а також посилання на розділ цього підручника.

2. Примітки, що стосуються стилю, формату або компонування плану (виділено оранжевим кольором). Вони пояснюють редакторський або ілюстративний аспекти певного складника плану.

Можливі лекції з написання маркетингових і бізнес-планів

Залежно від того, наскільки добре студенти читають і опрацьовують підручник, викладачі можуть прочитати коротку лекцію з написання маркетингових і бізнес-планів, основні тези якої конспектно подано в студентському зошиті. Матеріалом для лекції також можуть бути вступні зауваги у Додатку А „Створення ефективного маркетингового плану” підручника «Маркетинг» (стор. 83-87).

Елементи підручника “Створення вашого маркетингового плану”

Наприкінці кожного розділу підручника «Маркетинг» подано поради студентам з написання маркетингового плану. Наприклад, перша порада після розділу 1 дає студентам загальне уявлення про те, як відбирати матеріал для ефективного маркетингового плану. Поради до наступних розділів пояснюють, як використовувати ті чи інші маркетингові підходи у власному маркетинговому плані. Студенти, які виконують ці поради, отримають значні переваги в написанні власних маркетингових планів.

Теми маркетингових планів

Вибір цікавої теми – величезний крок на шляху до написання ефективного маркетингового плану. Спочатку варто наголосити на двох моментах:

· Теми, які цікавлять студентів найбільше, спрацьовують найкраще — сімейний бізнес, магазин кави, з якого можна почати власну справу, студентські чи громадські організації, в яких доводилося працювати тощо.

· Теми, для яких студенти зможуть знайти актуальний матеріал чи зробити реалістичні припущення, також спрацьовують досить добре. У цьому випадку вдається уникнути занадто широких загальних проблем, що часто присутні в студентських роботах.

Індивідуальні чи групові проекти?

Маючи аудиторію зі ста чи більше студентів, викладач не стикається з питанням, це має бути індивідуальний чи груповий проект? Безглуздо обмірковувати таку альтернативу, навіть старанно виконуючи свою роботу: формування груп з 25 чи 33 осіб допоможе правильно організувати час, відведений на виконання проектів. А тепер розгляньмо інші два підходи: (1) гібридний і (2) довільного розподілу обов’язків.

Гібридний підхід: Індивідуальні чи групові проекти

Якщо індивідуальні проекти для всіх студентів неможливі, з власного досвіду пропонуємо “гібридний підхід ” — дозвольте студентам обирати між індивідуальним чи командним маркетинговим планом. Цей підхід розрахований на аудиторії з понад 50 осіб: зазвичай у групі з 20 – 25 осіб створюються окремі команди з 1, 2, 3 чи 4 чоловік. Кілька причин для практикування такого підходу:

· Сильніші студенти зазвичай ненавидять групові чи командні проекти, бо найчастіше саме вони мусять працювати ще й на тих студентів у групі, які байдикують.

· Найкращі маркетингові плани створюють студенти, що працюють самостійно і зацікавлені темою чи виконанням завдання – сімейний бізнес, громадська організація, в якій довелося працювати, тощо. Велика кількість членів команди не має достатньо сильної мотивації до роботи над проектом, тому вони й створюють проблеми в середині команди.

· Як показує досвід, команди з понад чотирьох чоловік є погано керованими. Відтак наша порада: у команді має бути щонайбільше чотири студенти.

Отож, можна використовувати команди з трьох-чотирьох осіб, і тоді

· Викладач уникає проблеми упередженого оцінювання, коли треба поблажливо ставитися до проектів з кількома авторами.

· Після закінчення навчання студенти можуть працювати у компаніях, в яких навички командної роботи є надзвичайно необхідними. Командні проекти в університеті ефективно готують студентів до виконання таких завдань у реальному житті.

Зауваження до останнього пункту: роботою команди треба керувати, і про це йдеться далі.

Підхід “довільного розподілу обов’язків” у групових проектах

“Довільний розподіл обов’язків” може стати серйозною проблемою, коли, скажімо, один із членів команди з чотирьох чоловік нічого не робить. На першому ж занятті доречним буде таке застереження: “Якщо виникатимуть проблеми через те, що хтось із членів команди не буде чесно виконувати свої обов’язки, ми введемо систему періодичного контролю і оцінювання.” Приклад наведено у розділі “Справедливе оцінювання команди, яка пише маркетингові плани”.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.