Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Форми оцінювання письмових робіт

Скориставшись деякими правилами написання творів, за роки практики ми виробили два типи оцінювання студентських письмових пропозицій, маркетингових планів, ситуаційних вправ та інших видів письмових робіт:
(1) “загальний” тип оцінювання – застосовується для всіх письмових робіт студентів;
(2) спеціальний тип – лише для маркетингових планів.

“Загальний” тип оцінювання (див. “Тип оцінювання письмових робіт студентів”) можна застосовувати до всіх письмових робіт студентів — від пропозицій до маркетингових планів, ситуаційних вправ, курсових робіт тощо. Три елементи заслуговують тут на коментар:

· Узгодження “змісту” з “формою”. Читаючи студентські роботи, викладачі можуть просто ставити бали за студентську креативність в ліву колонку. Розмежування між особливостями “змісту” і “форми” відображає характерні риси і важливість обох.

· Розділ “Інші коментарі”. Низку пронумерованих коментарів (“Див. № 1,” “ Див. № 2” і так далі) подано в кінці матеріалу про форми оцінювання. Коментарі написані безпосередньо до розділів і відповідають номерам текстів про форми оцінювання, що звільняє викладачів від необхідності шукати додаткової інформацію для допомоги студентам. Коментарі допоможуть також в оцінюванні.

· Використання переваг кожного з факторів. В одному з семестрів ми спробували оцінити переваги кожного з факторів і навіть скласти їх список. Це була повна катастрофа! Ми витратили більше часу на узгодження важливості кожного з факторів списку, ніж на створення до них ефективних коментарів для студентів. З цією ідеєю відтак покінчено назавжди. Студенти очікують оцінок і письмових коментарів.Оцінювання маркетингових планів

Викладачі можуть врахувати “Форми оцінювання маркетингових планів студентів”, що розкриває варіант загального оцінювання, додаючи проте деякі специфічні елементи маркетингового плану в ліву колонку, які видаються важливими (цільовий ринок, стратегія продукту тощо). Як і у випадку загального оцінювання, викладачі можуть додати чи викинути окремі фактори на свій розсуд.

Усна презентація студентів

У цій частині подано поради, що стосуються усної презентації студентських маркетингових планів та їх оцінювання, зауваження щодо презентації з використанням програми PowerPoint.

Презентувати план повністю чи тільки його частину?

Коли ми лише починали практикувати написання маркетингових планів у вступному курсі з маркетингу, то вимагали від студентів усної презентації в другий чи третій період семестру. Безглуздя цієї вимоги стало швидко зрозумілим через те, що: (1) очі студентів ставали скляними вже після третьої презентації; (2) презентації відбувалися занадто близько до кінця семестру. Як результат – відсутність можливості врахування і коригування власних маркетингових планів відповідно до досвіду студентів, що вже презентували свої роботи. Отож, незалежно від того, навчаємо ми американських студентів чи проводимо п’ятиденні майстер-класи для болгарських або польських бізнесменів, пропонуємо починати проводити презентації якомога раніше, враховуючи презентаційні методи 7-5-3, подані нижче.

„7-5-3 презентації” і порядок їх проведення

Щоб структурувати студентські презентації відповідно до елементів маркетингових планів, ми пропонуємо 15-хвилинний формат так званої “7-5-3 презентації”, що ґрунтується на таких принципах:

· 7 хвилин: особа чи група презентують специфічні елементи свого маркетингового плану.

· 5 хвилин: запитання, коментарі чи конструктивні пропозиції до виступаючого від аудиторії.

· 3 хвилини: запитання, коментарі чи конструктивні пропозиції до виступаючого від викладача.

Навіть якщо це презентація командного проекту, ми наполягаємо на тому, щоб всі його учасники брали участь у 7-хвилинній її частині.

Застосування 7-5-3-методу презентації значно підвищує рівень якості студентських планів. Процес спонукає студентів до створення хороших презентацій, які провокують конструктивні коментарі. Таким чином усі слухачі отримують нові ідеї для власних робіт. Ми також спробували ввести секретарів, які б контролювали час. Адже протягом 60 хвилин заняття можна собі дозволити провести лише дві 7-5-3- презентації, рідко більше. Коли треба прослухати 20-30 планів за семестр, а деякі презентації не вкладаються в 15 хвилин, необхідно жорстко дотримуватися часового ліміту

Оскільки мета 7-5-3-презентації – представити на суд студентів кожен з елементів маркетингового плану, ми подали вказівник до структури виступів. Зазвичай перші хвилини презентації команди використовують, реагуючи на запитання до їх проекту, а тоді аналізують обов’язкові елементи роботи.

Поради щодо презентацій з використанням PowerPoint

Навіть коротка 7-хвилинна презентація повинна бути структурована і мати наочний матеріал – наприклад, слайди PowerPoint тощо, щоб тримати увагу аудиторії. Якщо вірити зауваженням Едварда Р. Тафта щодо презентації з використанням PowerPoint, наведеним вище, то можна зробити висновок, що сучасні студенти надають перевагу PowerPoint тоді, коли викладачі вимагають від них 7-5-3-презентацій. Деякі прості поради, які стосуються презентації з використанням PowerPoint, наведено у розділі “Поради щодо презентації маркетингового плану за допомогою PowerPoint”. Викладачі можуть скористатися цією або модифікованою версією, допомагаючи студентам з підготовкою презентації у PowerPoint.

Форми оцінювання усних презентацій

Оскільки усна 7-5-3-презентація не вимагає стільки зусиль, як створення самого маркетингового плану, рекомендуємо застосовувати справедливе оцінювання трьома студентами одного виступаючого. Підстави: викладачеві надзвичайно важко оцінити і зміст, і усне його представлення за такий короткий проміжок часу! Такий варіант оцінювання має бути запропонованим перед початком заняття. “Форми оцінювання усних презентацій”, що подані далі, у представленому чи модифікованому вигляді можна використати для оцінювання 7-5-3-презентацій студентів.

 

 


MП-1: СХЕМА МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ

 

A. Титульна сторінка

 

1. Маркетинговий план для організації/компанії – назва:

2. Запропоновано:

3. Затверджено:

4. Дата:

 

B. Зміст стор.

 

1.... Пояснювальна записка.............................................................................................................................. 2.0

2.... Опис компанії.................................................................................................................................................... 0.5

3.... Стратегічні напрямки і плани.............................................................................................................. 1.5

a. Місія/бачення

b. Цілі

c. Основна компетентність і конкурентні переваги

4.... Ситуаційний аналіз ...................................................................................................................................... 3.0

a. SWOT-аналіз (переваги та недоліків, можливостей і загроз)

· Внутрішні слабкі і сильні сторони: менеджмент, пропозиції, маркетинг, персонал, фінанси, виробництво, дослідження і розвиток

· Зовнішні можливості і загрози: споживачі/суспільство, економіка, технології, конкуренція, правове регулювання

b. Аналіз галузі

c. Аналіз конкурентів

d. Аналіз компаній

e. Аналіз клієнтів

5.... Товарно-ринкова орієнтація ............................................................................................................... 3.0

a. Маркетингові і товарні цілі

b. Цільові ринки

c. Точки диференціації

d. Позиціонування

6.... Маркетингова програма ......................................................................................................................... 8.0

a. Стратегія продукту

b. Стратегія ціни

c. Стратегія просування

d. Стратегія збуту

7.... Фінансові показники ................................................................................................................................. 1.0

a. Прибутки від минулого продажу

b. П’ятирічне проектування

8.... Структура організації................................................................................................................................. 1.0

9.... Реалізація плану ............................................................................................................................................ 1.5

10.... Оцінювання і контроль виконання плану.................................................................................. 0.5

...

Загальна кількість сторінок маркетингового плану без додатків........................... 22


MП-2: ПОРАДИ СТУДЕНТАМ

ЩОДО НАПИСАННЯ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНУ

 

Пояснювальна записка

 

Короткою і чіткою пояснювальною запискою (дехто називає її резюме) автор “продає” свій маркетинговий план читачам. У пояснювальній записці повинно бути представлено: опис продукту/послуги, цільовий ринок, потреби всередині ринку. У ній подається також огляд ключових елементів плану.

 

Опис компанії

 

Опис компанії висвітлює історію компанії, розповідає про її успіхи.

 

3. Стратегічні напрямки і плани

 

Хоча це є необов’язковою частиною маркетингового плану, цей розділ окреслює стратегії розвитку компанії (організації) загалом. Використайте маркетинговий аналіз продукту і/чи стратегічного маркетингового процесу, описані в підручнику.

 

A. Місія/бачення

 

Виклад місії/бачення – це якісний звіт, що характеризує ринкові і продуктові лінії, в яких хоче конкурувати компанія. Формулювання місії може відчутно вплинути на об’єми маркетингової діяльності фірми, звужуючи чи розширюючи конкурентний простір ринку. Ефективний виклад місії повинен бути чітким і зрозумілим.

 

B. Цілі

 

У частині “Цілі” маркетингового плану розглядають цілі як фінансові, так і не фінансові. Їх викладають, застосовуючи поняття якості, щоб по можливості чітко окреслити межі майбутньої діяльності фірми.

 

· Приклад не фінансових цілей: “ТОВ «Інко» вирішив урізноманітнити свою продуктову лінію, щоб досягти 50 % прибутків від продажу у сфері не тютюнових виробів у наступні 5 років.”

· Приклад фінансових цілей (зверніть увагу на те, що такі цілі конкретні і піддаються точному вимірюванню): “ТОВ «Веселка» хоче збільшити продаж з 10 млн. грн у 2008 р. до 15 млн. грн у 2010 р.”

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.