Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Керування командною та індивідуальною роботою

Під час роботи над створенням маркетингових планів не лише команди мають проблеми з керуванням і організацією зустрічей, труднощі виникають і в студентів, які працюють самостійно. Розділ “Керування командною та індивідуальною роботою ” покликаний допомогти запобігти типових проблем, що зустрічаються у командній та індивідуальній роботі.

Приклади планів роботи, студентських пропозицій і маркетингових планів

Як показує досвід, майже всі викладачі, що дають завдання студентам створити маркетинговий план, потребують вдалих зразків таких планів, на які б студенти могли орієнтуватися. Поданий у Додатку А до підручника „Маркетинг” маркетинговий план компанії «ТТ:Сервіс», підготовлено як підсумкове завдання з дисципліни «Маркетинг» студентами Національного університету «Києво:Могилянська академія» Надією Бойко, Ярославом Діреєм, Ольгою Закревською, Ігорем Серпаком, Володимиром Титаренком, Євгеном Шпитком, які навчалися за першим виданням цього підручника, під керівництвом кандидата економічних наук, доцента Лілії Володимирівни Пан.

Отже, на застереження чи під силу складання маркетингового плану українським студентам, відповідь однозначна. Після пояснення принципів підбору матеріалу і можливого його оцінювання наступні елементи мають бути подані студентам лекції:

(1) поради щодо написання;

(2) пропозиції студентів щодо створення маркетингового плану;

(3) студентський маркетинговий план.

Поради щодо підбору матеріалу до маркетингового плану

Ця таблиця, покликана допомогти в підборі матеріалу для студентських маркетингових планів, може стати в нагоді викладачеві:Завдання і матеріали для створення маркетингового плану Виконання: який тиждень семестру? Оцінювання потрібне? Кінцева оцінка ставиться?
1. Підібрано 4 – 5 тем маркетингових планів. Ні Ні
2. Створено план роботи над завданням. Ні Ні
3. Подано письмові пропозиції. Так Ні
4. Створено половину кінцевої версії плану. Так Ні
5. План написано повністю. Так Так

Звичайно, таблиця вимагає доопрацювання – не існує ідеальних правил керування роботою студентів над написанням маркетингових планів! Ми пропонуємо пояснення і зауваження до всіх п’яти пунктів таблиці:

1. Студенти повинні підібрати 4 - 5 тем відразу після формування команд (чи прийняття рішення, що хтось працюватиме самостійно).
Це треба зробити на першому ж занятті – після того, як викладач наголосить на важливості створення маркетингових планів. На другому занятті варто обговорити розглянутий викладачем список тем, які — з нашого досвіду —обіцяють у результаті хороші плани.

2. Створення плану роботи над завданням. Протягом другого тижня семестру студенти тезово викладають свої думки про майбутній маркетинговий план у вигляді одно сторінкового звіту. У розділі „Створення плану роботи над завданням ” подано його елементи.

3. Подання письмових пропозицій. Бажано, щоб це було зроблено протягом третього тижня, щоб студенти далі могли зосередитися вже власне на створенні маркетингового плану. Зразки письмових пропозицій подано у додатку „Зразки письмових пропозицій до створення маркетингових планів” студентського зошита. Пропозиція мають скласти приблизно 5 процентів кінцевого варіанту завдання.

Дехто з викладачів ставить студентам оцінки за їх письмові пропозиції. За великим рахунком, це лише марнування часу на опрацювання кількох пунктів, які кардинально не впливали на кінцевий варіант роботи. Зараз ми швидко і конструктивно коментуємо всі пропозиції відразу після їх подання (див. розділ “Форми оцінювання всіх письмових матеріалів”). Викладач може також зазначити: “Я хочу, щоб ви зрозуміли стандарти і критерії, які треба застосовувати, виробляючи схему роботи над маркетинговим планом – зрозуміли їх самостійно, без мого втручання. Звертайтеся до мене із запитаннями, якщо вони виникатимуть”. Це дозволить зекономити чимало часу, до того ж студенти вбачатимуть у викладачеві помічника, а не наглядача. А з тими, у кого справді будуть виникати серйозні проблеми із виконанням завдання, викладач може зустрітися окремо і спробувати допомогти вирішити ці проблеми.

4. Створення основної частини плану. Старанним викладачам, а також тим, хто працює з невеликими аудиторіями, рекомендуємо вимагати від студентів подання половини роботи для перевірки і обговорення вже на 10 тижні семестру. Це ідеальний варіант! З нашими аудиторіями (з понад 50 чоловік) соромно говорити про те, що ми таких темпів не вимагаємо. За останні 10 років роботи перед нами постала не дуже обнадійлива перспектива: пропонувати студентам долати половину роботи над планом, обговорювати і коментувати її, але не ставити оцінок. Забагато мороки? Аж ніяк, зазвичай викладач отримує всього 4 - 5 варіантів наполовину виконаного завдання — звичайно ж, від тих студентів, які пізніше лідирують у навчанні.

5. План написано повністю. Цю межу студенти долають на 13 тижні або в кінці відведеного часу. Якщо викладач планує усне представлення робіт, радимо звернутися до методів “7-5-3”, поданих нижче.

Поради щодо письмового оформлення маркетингових планів

Викладачі маркетингу – не спеціалісти з граматики та стилістики мови. Усе ж після закінчення навчання студенти повинні вміти писати так, щоб їх розуміли інші. Відтак викладач повинен наголосити суворо дотримуватися порад щодо мови та стилю викладу плану, що наводяться у підручнику (стор. 85).

Приклади студентських пропозицій

Оскільки ми ще не маємо реальних пропозицій написання маркетингових планів, створених студентами, які навчаються в Україні за підручником „Маркетинг”, вважаємо за доцільне взяти за орієнтир пропозицію, підготовлену американським студентом. У ній можна прослідкувати рівень деталізації роботи надзвичайно захопленого темою старанного студента — це дослідження проблем притулків для проблемних підлітків.

Зразок студентських пропозицій зі створення маркетингового плану включає такі елементи:

· Вихідні дані У цій частині коротко представлено проект маркетингового плану (продукту чи послуги, організації тощо) і зроблено деякі зауваження.

· Цілі. Тут окреслено цілі, яких треба досягти — не просто “написати маркетинговий план.”

· Підходи. Цей розділ описує, яким чином і з яких джерел буде збиратися інформація, настільки вона буде об’єктивною.

· Бюджет чи кошти. Дуже гіпотетичний пункт. Сподіваємося, що студенти вдало розпланують свій час і кошти, скажімо, $20/год на збір даних і $100/год для написання і редагування.

· Діаграма Ганта чи календарний план. Ми сподіваємося, що викладачі у лекціях знайомлять студентів з календарним плануванням чи використанням діаграм Ганта. У командному проекті було б доцільним доручити виконувати це завдання комусь одному зі студентів —див. “Виконання завдань студентами ” у Таблиці 2-E — роботу із діаграмами Ганта. Це також допоможе частково вирішити проблему довільного розподілу обов’язків, коли хтось із членів команди байдикує.

· Коротка біографія студентів-авторів (студента-автора). Річ у тому, що в реальних ділових консалтингових проектах клієнти бажають знати рівень кваліфікації консультантів, залучених до роботи. І ця частина покликана задовольнити ці потреби. Відтак студент повинен вміти презентувати себе.

Ще дві поради щодо створення письмових пропозицій:

· Використовуйте при написання форму листа. Більшість реальних пропозицій для невеликих проектів створюють саме в цьому форматі.

· Пам’ятайте про клієнтів чи аудиторія пропозицій і плану. Як відомо, маркетингові плани призначені для так званої “внутрішньої аудиторії”. Ми виявили, що студенти створюють кращі маркетингові плани, якщо пишуть для конкретних клієнтів чи цільової аудиторії, а не для викладача. У випадку сімейного бізнесу цією цільовою аудиторією може бути мати чи батько, для маленького бізнесу – його власник тощо. Багато студентів пишуть плани для бізнесу, який би вони хотіли заснувати. Варто запропонувати таким студентам уявити, що вони справді потребують фінансування і пишуть для “зовнішньої аудиторії” – наприклад, банку, що може дати кредит, чи потенційного інвестора. Це особа, якій адресовано пропозиції. Потім викладач може “зіграти роль” цієї особи (цільової аудиторії), читаючи роботу студента.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2019 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.