Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Кал = Кошти /Поточні активи

Коефіцієнт абсолютної ліквідності – відношення коштів до поточних пасивів


(2.7)


(2.8)

 

(2.9)

 

 

Аналіз показників ліквідності ПрАТ «Родина» 2009-2011 рр. проведемо у таблиці 2.6.

Таблиця 2.6.

Аналіз показників ліквідності ПрАТ «Родина» в

2009-2011 рр.

Показники 2009 рік 2010 рік рік Абсолютне відхилення (2011-2009) Абсолютне відхилення (2011-2010) Нормативні значення \
Коефіцієнт поточної ліквідності   1,28   1,27   0,99 -0,29 -0,28 Більше 1
Коефіцієнт швидкої ліквідності   0,82   0,85   0,64 -0,18 -0,21 0,7-0,8
Коефіцієнт абсолютної ліквідності   0,02   0,055   0,04 0,02 -0,015 0,2-0,35

 

 

Рис 2.7. Динаміка показників ліквідності ПрАТ «Родина»

Для оцінки фінансової стійкості підприємства використовують такі показники:

1. Коефіцієнт автономії

К(авт)=Власний капітал / Пасиви

(2.10)

(2.11)


(2.12)

 

2. Коефіцієнт фінансової залежності

К(фз)=Пасиви / Власний капітал


(2.13)


(2.14)

(2.15)

 

3. Коефіцієнт фінансування

К(ф)= Власні кошти / Позикові кошти


(2.16)


(2.17)


(2.18)

 

4. Коефіцієнт концентрації позикового капіталу відношення поточних зобов’язань плюс довгострокові зобов’язання до поточних пасивів

К(пк)=Позиковий капітал/Пасиви

(2.22)


(2.23)

(2.24)

Аналіз показників фінансової стійкості ПрАТ «Родина» в 2009 - 2011 рр. проведемо у таблиці 2.7.

Таблиця 2.7.

Аналіз показників фінансової стійкості ПрАТ «Родина»

в 2009- 2011 рр.

Показник Рік рік Рік Абсолютне відхилення (2011-2009) Абсолютне відхилення (2011-2010) Нормативні значення
Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії)   0,64   0,62   0,58 -0,06 -0,04 Більше 0,5
Коефіцієнт фінансової залежності   1,56   1,63   1,71 0,15 0,08 Дорівнює 2
Коефіцієнт фінансування   1,72   1,6   1,4 -0,32 -0,2 0,85-0,9
Коефіцієнт концентрації позикового капіталу   0,36   0,38   0,42 0,06 0,04 Менше 0,5

 Рис. 2.8 Динаміка показників фінансової стійкості ПрАТ «Родина»

Для оцінки ділової активності використовують такі показники:

ü Коефіцієнт оборотності активів:

ü Фондовіддача:

ü Коефіцієнт оборотності обігових коштів:

ü Період 1 обороту обігових коштів:

ü Коефіцієнт оборотності запасів:

ü Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості:

ü Період погашення дебіторської заборгованості:

ü Коефіцієнт оборотності власного капіталу

 

1. Оборотність активів – відношення чистої виручки від реалізації продукції до активів.

Кт = Чиста виручка від реалізації продукції / Активи


(2.25)

(2.26)

(2.27)

 

2. Фондовіддача – відношення чистої виручки від реалізації продукції до основних виробничих фондів

Фоф = Чиста виручка від реалізації продукції / Основні виробничі фонди

(2.28)


(2.29)


(2.30)

 

3. Коефіцієнт оборотності обігових коштів – відношення чистої виручки від реалізації продукції до обігових коштів

Ко = Чиста виручка від реалізації продукції / Обігові кошти

(2.31)


(2.32)


(2.33)

 

4. Період одного обороту обігових коштів

Чо = 360 / Ко, дн.


(2.34)


(2.35)

(2.36)

 

5. Коефіцієнт оборотності запасів – відношення собівартості реалізації до середніх запасів

Коз = Собівартість реалізованої продукції/ Середні запаси


(2.37)


(2.38)


(2.39)

 

6. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості – відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої дебіторської заборгованості

Кдз = Чиста виручка від реалізації / Середня дебіторська заборгованість

(2.40)

 

(2.41)


(2.42)

7. Період погашення дебіторської заборгованості

Чдз = 360 / Кдз, д


(2.43)

(2.44)


(2.45)

 

8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу – відношення чистої виручки від реалізації продукції до власного капіталу

Квк = Чиста виручка від реалізації продукції / Власний капітал


(2.46)


(2.47)

 


(2.48)

 

Аналіз показників ділової активності ПрАТ «Родина» в 2009 - 2011 рр. проведемо у таблиці 2.8.

Таблиця 2.8.

Аналіз показників ділової активності ПрАТ «Родина» в 2009 - 2011рр.

Показники рік рік рік Абсолютне відхилення (2011-2009) Абсолютне відхилення (2011-2010) Нормативні значення
1.Коефіцієнт оборотності активів   1,9   2,07 1,89 -0,01 -0,18 Збільшення
2.Фондовіддача 3,78 4,28 3,23 -0,55 -1,05 Збільшення
3.Коефіцієнт оборотності обігових коштів 3,82 4,01 4,58 0,76 0,57 Збільшення
4.Період 1 обороту обігових коштів 94,24 89,78 78,6 -15,64 -11,78 Зменшення
5.Коефіцієнт оборотності запасів 9,88 11,22 11,35 1,47 0,13 Збільшення
6.Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості 6,64 6,82 7,53 0,89 0,71 Збільшення
7.Період погашення дебіторської заборгованості 54,22 52,79 47,81 -6,41 -4,98 Збільшення
8.Коефіцієнт оборотності власного капіталу 2,96 3,37 3,24 0,28 -0,13 Зменшення

 

 

Рис. 2.9 Динаміка показників ділової активності ПрАТ «Родина»

Для оцінки рентабельності використовують такі показники:

1. Рентабельність активів:

Рп = Чистий прибуток / Активи

2. Рентабельність власного капіталу:

Рвк = Чистий прибуток/Власний капітал

3. Рентабельність виробничих фондів:

Рвф = Чистий прибуток/ Виробничі фонди

4. Рентабельність реалізованої продукції:

Ррп = Чистий прибуток/Виручка від реалізації

5. Період окупності капіталу:

Тк = Активи/Чистий прибуток, дн.

6. Період окупності власного капіталу:

Твк = Власний капітал / Чистий прибуток, дн.

 

Рентабельність активів – відношення чистого прибутку до активів

(2.50)

 

(2.51)

 

(2.52)

 

Рентабельність власного капіталу – відношення чистого прибутку до власного капіталу

(2.53)

 

(2.54)


(2.55)

 

Рентабельність виробничих фондів – відношення чистого прибутку до виробничих фондів

(2.56)


(2.57)


(2.58)

 

Рентабельність реалізованої продукції за чистим прибутком – відношення чистого прибутку до виручки від реалізації

(2.59)

 

(2.60)


(2.61)

 

Період окупності капіталу – відношення активів до чистого прибутку


(2.62)

(2.63)

 

(2.64)

 

Період окупності власного капіталу – відношення власного капіталу до чистого прибутку

(2.65)

 

(2.66)

 

(2.67)

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.