Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Формування кінцевої ціни туру

Для формування кінцевої ціни туру до розрахованої вище собівартості необхідно додати норму прибутку й комісію туристським агентам, що займаються реалізацією цього туру.

Найбільш складним елементом при розрахунку вартості туру є визначення норми прибутку. Під час організації пакетних турів норма прибутку не буде фіксованою і досягне свого максимального розміру в пік сезону. Іншими словами, чим вищий попит, тим більшу величину норми прибутку закладатиме туроператор. Проте розмір норми прибутку повинен дозволяти туроператору отримати максимальний прибуток в період найбільшого обсягу продажів. Отже, якщо сформована ціна буде значно вищою, ніж у конкурентів, продажі будуть незначними. І, навпаки, дуже низька ціна дозволить досягнути максимально можливих обсягів продажів, але розмір отриманого прибутку буде незначним. Формування оптимального співвідношення норми прибутку (згодом ціни) і рівня продажів є вкрай складним процесом і вимагає серйозного аналізу ринку, тенденцій минулих років, впливу зовнішніх чинників і т. д. Аналіз свідчить, що норма прибутку може коливатися від 10% в період найменшого попиту, виконуючи функцію стимулювання продажів, до 100 % і вище в пік сезону. Розрахунок норми прибутку для туру до Туреччини за двомісного розміщення за заїздами подано в табл. 2.8. Коефіцієнт завантаження й кількість обслугованих осіб за заїздами переносяться з табл. 2.5. Норма прибутку у відсотках встановлюється студентами самостійно в межах указаного в завданні діапазону. Норма прибутку в умовних одиницях визначається як добуток собівартості туру за двомісного розміщення(підсумок табл. 2.7 – 725 у.о.) і норми прибутку в частках одиниці.Таким чином, норма прибутку для туру до Туреччини в процентному вираженні варіюється від 20 до 100 %. При цьому вона встановлювалася не спонтанно, а з орієнтацією на попит за кожним заїздом (пропорційно коефіцієнту завантаження).

Важливим складником при формуванні кінцевої ціни є розмір агентської винагороди. На відміну від автобусних турів, під час продаж пакетних турів комісія агентства визначається як відсоток від продажної вартості туру. Розмір такого відсотка коливається від 10 до 14 % і залежить від особливостей співпраці туроператора й кожного конкретного агента.

Таблиця 2.8

Розрахунок норми прибутку для туру до Туреччини за двомісного

Розміщення за заїздами

№ п/п Заїзди Коефіцієнт завантаження, % Кількість обслуговуваних осіб за період Норма прибутку, % Норма прибутку, у.о.
З 28.04. по 8.05. 362,5
З 09.05. по 19.05.
З 20.05. по 30.05.
З 31.05. по 10.06. 217,5
З 11.06. по 21.06.
З 22.06. по 02.07. 362,5
З 03.07. по 13.07.
З 14.07. по 24.07.
З 25.07. по 04.08.
З 05.08. по 15.08.
З 16.08. по 26.08.
З 27.08. по 06.09.
З 07.09. по 17.09. 362,5
З 18.09. по 28.09.
  Усього за період 70,4 - -

 

Крім того, туроператори часто пропонують додаткові бонуси менеджерам агентств. Тому, підчас формування кінцевої ціни туру для комісійної винагороди турагентів туроператор закладає від 12 до 18 %. Для спрощення розрахунків величину комісійної винагороди приймемо на рівні 15 %.

Під час продажу пакетних турів комісія є відсотком від кінцевої вартості, іншими словами, чим вищою є ціна, тим вищою є винагорода в абсолютному вираженні. Отже, цей показник розраховується в останню чергу. Розрахунок комісійної винагороди й кінцевої ціни туру до Туреччини за двомісного розміщення подано в табл. 2.9.

Сумарна величина собівартості й норми прибутку розраховується за даними табл. 2.7 і 2.8. Комісійна винагорода для туристських агентів в умовних одиницях визначається як добуток сумарної величини собівартості й норми прибутку (стовпчик 3) на комісійну винагороду в розмірі 15 % в частках одиниці (тобто 0,15). Кінцева ціна реалізації туру є сумою двох розрахованих вище показників. При цьому, як правило, кінцева ціна на рекреаційні тури не округляється.

 

Таблиця 2.9

Розрахунок комісійної винагороди й кінцевої ціни туру до

Туреччини за двомісного розміщення

 

№ п/п Заїзди Сумарна величина собівартості й норми прибутку, у.о. Комісійна винагорода дл ТА (15%), у.о. Кінцева ціна реалізації туру, у.о.
З 28.04. по 8.05.
З 09.05. по 19.05.
З 20.05. по 30.05.
З 31.05. по 10.06.
З 11.06. по 21.06.
З 22.06. по 02.07.
З 03.07. по 13.07.
З 14.07. по 24.07.
З 25.07. по 04.08.
З 05.08. по 15.08.
З 16.08. по 26.08.
З 27.08. по 06.09.
З 07.09. по 17.09.
З 18.09. по 28.09.

 

Розрахунок доходу від реалізації туру

 

Наступним кроком у розрахунку економічних показників реалізації туру є визначення доходу, який отримає туроператор від його продажу. Розрахунок доходу від реалізації туру наведений у табл. 2.10.

Дохід від реалізації туру визначається як добуток кількості обслугованих осіб за заїздами й кінцевої ціни його реалізації. Проте, розрахований вище дохід від реалізації туру є проміжним. Для визначення цього показника слід зіставити отриманий дохід із сумарними зобов'язаннями туристського оператора.

Особливість визначення результату від реалізації турів (прямого доходу) полягає в тому, що проміжний обсяг прибутку (збитку) розраховується за весь сезон, а не за однин конкретний тур або один конкретний заїзд. Початок і кінець сезону за фактичних розрахунках здебільшого будуть збитковими, проте вони повністю компенсуються за рахунок прибутку в пік сезону.

Для визначення показників від реалізації туру (прямого доходу) за сезон із 28.04 по 28.09 необхідно зіставити сумарні зобов'язання туристського оператора з отриманими за цей період доходами.

Туроператор несе наступні зобов'язання з організації туру перед контрагентами за умови обслуговування 100 туристів у заїзд:

- організація чартерних перевезень – 30000 у.о;

- сплата квоти місць у готелі – 100 × 400 = 40000 у.о.;

- організація трансферу – 2000 у.о.;

- оформлення страхових полісів – величина, яка залежить від кількості обслугованих туристів і розраховується за формулою:

 

Ст.п = К обсл. тур. × Вар. стр. п., у.о., (2.1)

 

де Ст.п – сумарна вартість оформлення страхових полісів, у.о.;

К обсл. тур. – кількість обслугованих туристів за період (заїзд), осіб;

Вар. стр.п – вартість страхового поліса на одну людину в заїзд (5 у.о.).

- зобов'язання за комісією агентам (табл. 2.9 ) визначається за формулою:

 

Ка = Кв * К обсл. тур., у.о., (2.2)

 

де Ка – сумарна комісійна винагорода туристським агентам;

Кв – комісійна винагорода за один тур, у.о.;

Таблиця 2.10

Розрахунок доходу від реалізації туру

 

№ п/п Заїзди Кількість обслуговуваних осіб за період Кінцева ціна реалізації туру, у.о. Дохід від реалізації туру, у.о.
З 28.04. по 8.05.
З 09.05. по 19.05.
З 20.05. по 30.05.
З 31.05. по 10.06.
З 11.06. по 21.06.
З 22.06. по 02.07.
З 03.07. по 13.07.
З 14.07. по 24.07.
З 25.07. по 04.08.
З 05.08. по 15.08.
З 16.08. по 26.08.
З 27.08. по 06.09.
З 07.09. по 17.09.
З 18.09. по 28.09.
  Всього   1 327 570

 

На підставі приведених вище даних визначимо результат від реалізації туру до Туреччини (прямого доходу) за двомісного розміщення за сезон (табл. 2.11).

Показник «Баланс за заїздами» є величиною прямого доходу від реалізації туру. Таким чином, за весь період реалізації туру туристський оператор «Х» зможе отримати прямий дохід у розмірі 141405у.о.

 

 

Таблиця 2.11

Розрахунок прямого доходу від реалізації туру до Туреччини


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.